Dénes Ferenc

(1845. április 2., Újterebes, Szepes m. – 1934. október 17., Lőcse)


Hegymászó, turista, tátrai kalauzok szerzője, térképész, meteorológus, geológus, Tátra-kutató, gimnáziumi tanár.

A lőcsei magyar gimnáziumban érettségizett 1864-ben. A bécsi egyetemen nyelvészeti tanulmányokat folytatott (1864-69), Pesten földrajztanári oklevelet szerzett (1869-70). Kezdetben a fővárosban tanított, majd a Tátra közelsége miatt Lőcsét választotta, itt 1873-1874, 1876-1911, 1914-1918 között volt gimnáziumi tanár. A Magas-Tátra alapos ismerője volt. Ismertebb útjai:

Részt vett a Magyarországi Kárpátegyesület megalapításában 1873-ban. Itt a legkülönbözőbb tisztségeket töltötte be, míg az egyesület 50 éves fennállása alkalmából díszelnökké választották. Hegyivezetőket oktatott, a Kárpát Múzeum gondnoka volt. 1922-ben Dr. ifj. Guhr Mihály ösztönzésére Tátraszéplakra ment és a meteorológiai állomás vezetője lett.

Tudományos alapossággal foglalkozott földtannal, glaciológiával, térképészettel, meteorológiával és botanikával. Sok külföldi tudóst kalauzolt a Magas-Tátrában. Elkészítette a Magas-Tátra természeti szépségeinek teljes feltárásához és ezek megközelítéséhez szükséges utak (48 darab, 222 km hosszban -- részt vett ezek kijelzésében is) és menedékházak tervét. Részt vett a Tátra térképezésében, útikalauzokat írt, ismeretterjesztő cikkei jelentek meg a korabeli lapokban:

Emlékét őrzi a négyormú Dénes-csúcs, amely a Tengerszem-csúcsról északra kiágazó mellékgerincben magasodik, valamint az ormok között lévő Hátsó-, Középső- és Elülső-Dénes-csorba.

Sírja a lőcsei temetőben (I. szektor 136-137 sír).

Irodalom:


Dénes Ferenc

Dénes Ferenc

Dénes Ferenc

Dénes Ferenc

Forrás:
[Magyar Utazók Lexikona, Panoráma, Budapest 1993., 98. o.]
[Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska, Wydawnictwo górskie, Poronin 1995., 208-210. o.]
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 45. o.]
[Dr Komarnicki Gyula, A Magas-Tátra hegyvilága, Budapest 1985., 2. kiadás]
[Kovalik András, személyes közlés]