Kessler Hubert Dr

(1907. november 3., Nagyszeben -- 1994. február 1., Budapest)


Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, ahol mint általános mérnök 1932-ben végzett, majd a Tudományegyetemen földtan, földrajz, őslénytan tantárgyakból 1936-ban szerzett oklevelet. Doktori disszertációját az "Aggteleki barlangrendszer hidrográfiája" címmel 1938-ban védte meg, melynek alapján az ELTE 1988-ban aranyokleveles doktori címmel tüntette ki. 1949-től 1965-ig a VITUKI karszt- és forráskutató osztályának vezetője, majd 1966-tól 1972-ig -- nyugdíjbavonulásáig -- az ALUTRÖSZT főhidrológusa volt. A Természetvédelmi Hivatal keretén belül 1975-ben létrehozott Barlangtani Intézet első megbízott igazgatója, majd 1989-ig szaktanácsadóként segítette a barlangvédelem munkáját.

Egészen fiatalon, 17 éves korában megismerkedett a hegymászással. A kezdetleges, úgynevezett "Dülfersitz" ereszkedés használhatóbbá tétele érdekében kifejlesztette a róla elnevezett Kessler-féle karabinerféket, amit az osztrák Allgemeine Bergsteigerzeitung 1933-ban részletesen ismertetett. Nevéhez fűződik -- többek között -- az Alsó-hegy legmélyebb zsombolyainak a Vecsem-bükki- és az Almási- zsombolynak első bejárása (1927), a főváros alatt húzódó Szemlőhegyi- (1930), és Ferenchegyi-barlang (1933) felfedezése, a Baradla-Domica-barlangrendszer összefüggésének bebizonyítása (1932), a Bihar-hegységben nyíló révi Zichy- valamint a Csarnóházi-barlang jelentős szakaszainak felderítése (1942), és a Kossuth-barlang feltárása (1956). Mint a Baradla igazgatója jelentős sikereket ért el (1935 és 1945 között) a terület idegenforgalmának fejlesztésében. Megalapozott terveinek, kitartásának és jó szervezőkészségének köszönhetően igazgatósága alatt bevezették a villanyvilágítást a Baradlába; tervei alapján felépült az aggteleki Barlang Szálló és a jósvafői Tengerszem Szálló, valamint az az épület, ahol ma a nemzeti park igazgatóságának székhelye található. A barlang népszerűsítése érdekében művészi értékű felvételeket készített a legjellegzetesebb képződményekről. Barlanghasznosítási törekvésének eredményeként 1959-ben a nagyközönség számára megnyílt a Miskolctapolcai-barlangfürdő, karsztvízmegfigyelő állomás alakult 1962-ben a Gellérthegyi-barlangban, s természetesen szorgalmazója volt a Szemlőhegyi-barlang kiépítésének is.

Napilapokban, szakfolyóiratokban, kiadványokban megjelent írásainak, tanulmányainak, közleményeinek, könyveinek száma megközelíti a 200-at. Ebből önálló kiadvány, könyv 15, szakcikk pedig 94. Gyakorlati tevékenysége közül kiemelkedik az országos forrásvizsgáló szolgálat és a forrásnyilvántartás megszervezése, városok (Hévíz, Tatabánya, Miskolc, valamint Tirana) vízellátásának megoldása. Egyenleteket állított fel a karsztvízbeszivárgás számítására és meghatározta a mértékadó csapadékszázalék-számításokon alapuló dinamikus karsztvízkészlet ellenőrzési módját is. Kezdeményezője és megalapítója volt a ma már széles körben elismert barlangterápia alkalmazásának. A Nemzetközi Barlangtani Unió az ő javaslatára hozta létre 1969-ben Barlangterápiai Szakbizottságát.

Alapító tagja volt az 1926-ban megalakult Magyar Barlangkutató Társulatnak, s tevőlegesen járult hozzá a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. évi újjáalakulásához is. A Hidrológiai Társaságban a barlangkutatás támogatása érdekében az 50-es években karszthidrológiai bizottságot alakított és vezetett.

Hegymászóként járt a Lienzi-Dolomitokban, Ennstali-Alpokban, Schober-csoportban, Glockner-csoportban, Silvrettában, Magas-Tátrában és az olasz Karszt barlangjaiban. Legjelentősebb hegymászótúráinak egyike a Hochstadl é. falának bivakos megmászása Syrek Jánossal.

Főbb művei:

A Polgárdy Géza által szerkesztett Magyar Turista Lexikon munkatársa is volt.

Forrás:
[Székely Kinga: "Kessler Huber", Turistaság és Alpinizmus, 1994.]
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 106. o.]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]