Kiss József

(1858. május 7., Mesztegnyő -- 1939. július 29., Pécs)


A Mecsek Egyesület egyik alapítója és negyven esztendőn át főtitkára, az egyesület tiszteletbeli elnöke. 1884-ben került Pécsre, mint a Pécsi Állami Főreáliskola tanára, ahol 37 éven keresztül tanított. Megismerte és megszerette a Mecseket. Fáradhatatlan munkásságának eredménye a Mecsek Egyesület megalakulása 1891-ben. Ekkor lett az egyesület főtitkára és ezt a tisztséget 1932-ig viselte amikor visszavonult és az egyesület örökös tagjává és tiszteletbeli elnökévé választotta meg. A Kiss József asztal megalapítója, a Madárvédő osztály elnökségi tagja (1907-től).

A Pécsi Bicikli Klub elnöke is volt egy időben, amikor hosszabb külföldi túrákat tett kerékpáron. Útleírásait a Magyar Kerékpáros és Atlétikai Sport 1889-ben közölte.

Rajongásig szeretett hegyét, a Mecseket, tollal is szolgálta. 1892-től 1932-ig szerkesztette az egyesület évkönyvét, melyben ő maga is több értékes útleírást írt az Alpokban tett útjairól. 1894-ben jelent meg első mecseki kalauza, a "Pécsváros és környékének vezető könyve", mely később mint "Mecsek Útmutató" öt kiadást ért meg. Legnagyobb kalauza a Turistaság és Alpinizmusban megjelent "Pécs és a Mecsek részletes kalauza" volt.

A Magyar Turista Szövetségnek 1914-1920 között alelnöke, 1921-1929 között társelnöke volt. Turista munkásságának elismeréséül 1936-ban a szövetség tiszteletbeli tagnak választotta meg. Az MTSz alelnöke, a munkabizottság tagja (1917-től), alelnöke (1913-1920), majd társelnöke (1921-1929), 1936-tól tiszteletbeli tagja.

Nevét a Mecsek-hegységben a Misina (538 m) tetőn a Mecsek Egyesület által épített kilátó őrizte meg, amelyet ma a TV tornyon elhelyezett emléktábla örökíti meg.

Forrás:
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 108. o.]
[Kalmár László, személyes közlés]

Kiss József