Wachter Jenő

(1887. július 1., Pécs – 1907. augusztus 8., Magas-Tátra, sírja Pécsett a városi temetőben)


Hegymászó, bölcsész hallgató. Jól beszélt németül és angolul, az egyetemen orosz, szanszkrit és tibeti nyelvet tanult. Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztető aszkézissel készült Belső Ázsiába.

Már fiatalon megismerkedett az alpesi irodalommal. Olvasottsága és különleges memóriája révén minden apró részletet megjegyzett; pl. egy beszélgetés alkalmával Jordán Károly azt hitte, hogy járt a Matterhornon.

Először az Alpokban mászott vezető nélkül nehéz utakat. Megmászta a Zwölferkofel-t, a k. falon a Grosser Greiner-t, a Fusstein Olperer-t, a Grossglockner-t s járt a Hochschwab csoportban. 1907-ben lett az Osztrák Alpin Klub tagja. Kora legjobb sziklamászója lett. Egyetemi tanulmányait 1905. szeptemberében a pécsi jogakadémián kezdte, de mivel ez nem kötötte le, ezért 1906. januárjában már a pesti tudományegyetemen hallgatta a geológiát és a földrajzot. Valószínűleg az 1906-os tátrai mászásai elismeréseként választották 1907. szeptember 29-én az őszi vándorgyűlésen (hagyomásosan ez volt az évi rendes közgyűlésük) az MTE Egyetemi Osztály főjegyzőjévé. A hegymászásnak új híveket toborzott.

A Tátrában csak két szezont mászott, 1906-ban és 1907-ben, Horn Károly Lajos és Serényi Jenő társaságában. Ez volt a híres Serényi-Wachter-Horn "Tátrai triász".

Túráiból:

A Simon-toronyról ereszkedve a kötélgyűrű szakadása miatt zuhant le és veszítette életét. A kötélgyűrűt Klemensiewiczék hagyták ott három nappal azelőtt (1907. augusztus 5-én), amikor elsőként ereszkedtek le a ny. gerincen, és erre a tényre (hogy a gyűrű ott van) fel is hívták a Majláth-menedékházban a figyelmüket. Utóbb kiderült – mivel a kötélgyűrűt magukkal hozták, ami az 1931-es Országos Turista Kiállításon a kiállított tárgyak között szerepelt is –, hogy a minősége meglehetősen silány volt (ez Horn K. Lajos publikált megállapítása volt). Ott akkor közösen a lengyelekkel megfelelőnek itélték a leereszkedéshez, és közös elhatározásból fűzték át ezen Król kötelét az ereszkedéshez. Wachter Jenő ötödikként ereszkedett, a leírások alapján a súlya és az ereszkedésének egyéni iránya, valamint módja következtében szakadt el a kötélgyűrű (persze ez nem mentesíti a lengyelek silány gyűrűjét), és mivel saját kérésére nem volt felülről még egy kötéllel biztosítva, mint a többiek, ezért le is zuhant a szakadáskor. Holtestét 1907. augusztus 9-én szállították le Batizfalvára, majd a következő napon Pécsre, ahol 12-én temették el a városi temetőben a családi sírboltba.

Halála után jelent meg egyetlen cikke: De excelsis, (Turisták Lapja, 1907., 8-10. szám); emlékezés a Tátra-csúcsra vezető túrájára, hegymászó gondolatokkal.

A magyar turista és hegymászó társadalomban Wachter Jenő halála éles polémiát váltott ki a hegymászás módjáról, mikéntjéről. A vita az MTE Egyetemi Osztályának az MTE-ből való kiválásához és a BETE megalapításához vezetett.

Emléktábláját, melyet Lővy Mór leplezett le, egy nagy kőre helyezték el a Poprádi-tótól a Tengerszem-csúcsra vezető út mentén, Jankovich Marcell lírai szövegével:


WACHTER JENŐ
bölcsészettanhallgató
+ Simontorony 1907. aug. 8.

EMLÉKÉNEK
bajtársi kegyelettel
a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület

Láttunk az ihlet, a lelkesedés pillanatában
Az örömök tiszta forrásánál ...
Szilaj voltál, mint bérci zerge ...
Elszakadtál tőlünk ...
Könnyeink kísérnek ...

Az emléktáblát később a Poprádi-tónál létesített Szimbolikus temetőbe helyezték át. Rögtön halála után a Márta-csúcs tűhegyes középső ormát Wachter-toronynak nevezték el Janusz Chmielowski indítványára.

Irodalom:


Wachter Jenő

Wachter Jenő


Wachter Jenő emléktábla

Wachter Jenő emléktábla
balról: Rokfalusy Lajos, Maurer Endre, Kregczy Tibold, Maurer Artúr

Forrás:
[Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska, Wydawnictwo górskie, Poronin 1995., 1309. o.]
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 224. o.]
[Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1978 évi működéséről, Budapest 1979., 1. o.]
[Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó Szakosztályának 1979 évi működéséről, Budapest 1980., 80. o.]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]
[Kunos Gábor, személyes közlés]