Zimmermann Gyula

(? -- ?)


Tanár a késmárki líceumban. Azon kevesek közé tartozott, aki válaszolt Wallmann felhívására. 1872-ben Wallmann felhívást adott közre a Kárpát Egyesület megalakítására. Később áthelyezték Temesvárra, ezért nem kapcsolódott be az alakításba.

Forrás:
[Kalmár László, személyes közlés]