Ajánlások


Édesanyámnak


Grósz Alfrédnek


a régi nagy szepesi Tátra-kutatók, Fröhlich Dávid, a Buchholzok, a Genersichek késői utódjának
baráti és bajtársi szeretettel
ajánlja e munkáját

a szerző


A fenti idézetet Dr. Komarnicki Gyula írta "A Magas-Tátra hegyvilága" című, 90 éves korában befejezett és a halála után megjelent műve elé, amely idézet helyére akkor végakaratával ellentétben más került. Mindkét örökérdemű férfiú iránti tiszteletem és megbecsülésem jeléül állítom könyvem élére e sorokat.

Neidenbach Ákos