Cím szerinti katalógus - első rész

1a. Alpes Belenyesenses
Tóth József jav. - Lipszky térkép, Bihar vármegye

1b. Alpes Vaskohienses

1c. Alpi Giulie
1905,Societa Alpina delle Giulie
L/1906/28

1. A Baia-Marei kirándulók népszerű útmutatója
Tréger Lajos
Nagybánya,1935,Szerzői,Minerva ny.,148 o.,
1.kiad.
MJ/N

2. A Bajóti Öregkő barlangjai Esztergom megyében
Bekey Imre Gábor
Bp.1913,Barlangkutatás/I.köt.3.füz. 9 old.
németül is megjelent
MTSZ

3. A Bakony
Természetrajzi és régészeti vázlat
Rómer Flóris dr.
Győr,1860
Földváry Miksa:A Bakony-hegység és a Bakonyalja
természeti emlékei /1933/94

4. A Bakony I-II.
Eötvös Károly
Bp.1909,Révai, 310+313 old.
EK.munkái, 21-22.
MTSZ,SEK

5. A Bakony-hegység és a Bakonyalja természeti emlékei
Földváry Miksa
Bp.,1933,Stádium, kl.,Erdészeti lapok, 94 old.

6. A Balaton
Bp.,1910,Eggenberger féle utikönyvek III-IV.
TK/1910/137

7. A Balaton
Lukács Károly
Bp.,1931,M.Szemle Társ., 80 old.
NÁ,SEK

8. A Balaton
Jakab Ferenc
Győr,1932,Egyhm-i Alap, 64 old., 2.kiadás
MTSZ

9. A Balaton
Lukács Károly
Bp.,1941
FK

10. A Balaton írásban és képben
Saághy János
Keszthely,1903,Keszthelyi Hírlap
MTTE/14/100,TK/1903/133,TK/1908/109,TL

11. A Balaton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása
Kardos Ignác-Simalya V. Ferenc
Kaposvár,1907, Részvény ny., 234 old.
SEK,TK/1908/109

12. A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helye
Jalsovits Aladár
Bp.,1878, Hunyadi M. Int.
FK,MTTE/9/147

13. A balatonpart vár- és templomromjai
Margittay Rikárd dr.
Bp.,1936, Balatoni Intéző Bizottság, 48 old.

14. A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása
Boleman István dr.
Bp.,1900, kl. a "Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" III. kötet, 55 old.
MTSZ,TK/1908/109

15. A barcasági tíz magyar falu leírása
Orbán Balázs
Bp.1873, Tettei N. és tsa., 136 old.
MTSZ

16. A barlangok világa
Jakucs László-Kessler Hubert
Bp.,1962, Sport, 264 old.

17. A Bálványtól a Badacsonyig
Péchy-Horváth Rezső
Pécs,1936,Szerzői, 114 old.
TL

18. A Bástya megmászása
Wünschendorfer Károly
Lőcse,1877,/Z.B.37./
MKET

19. A BBTE 60 éves története /1896-1929/
Demény Károly-Tatár István
Bp.,1929,Bichler, 328 old.
MTSZ

20. A BETE alapszabályai
Bp.,1910,BETE,Jókai ny., 7 old.
MTSZ

21. A BETE beszámolója az 1942. évről
Dezsényi János dr.
Bp.,1943,BETE, 28 old.,NÁ

22. A BETE beszámolója az 1943. évről
Dezsényi János dr.
Bp.,1944,BETE, 35 old.

23. A BETE Barlangkutató Osztálya 1931. évi aggteleki kutatásának beszámolója
A legújabbkori aggteleki kutatások eredménye
Kessler Hubert dr.
Bp.,1932,TL.4.sz., 8 old.
MTSZ

24. A BETE Évkönyve /1904-1909/
Bp.,1910,BETE
TK/1910/50

25. A BETE Évkönyve /1914-1931/
Györgyfalvay Dezső
Bp.,1931,BETE,Kellner Ernő ifj., 82 old.

26. A Bihar hegység meghódítása
Papp Lajos
Bp.,1939,Szerzői, 139 old.
MTSZ/1939/101/150,NÁ

27. A Bolondos-Gerőn /Törichter Gern/
Weber Sámuel
Lőcse,1888,/Z.B.33./
MKET

28. A borsodi Bükk karsztja
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1914,Földr.Közl.2.füzet, 20 old.
MTSZ

29. A borsodi Bükk ősembere
Herman Ottó
Bp.,1908,Lloyd, 22 old.

30. A bozót
Cseke Gábor
Bucuresti,1989,Kriterion, 228 old.

31. A Börzsönyből a magyar Semmeringről
Karafiáth Jenő dr.
Balassagyarmat,1935, 12 old.
S

32. A Börzsönyi hegység
Magaziner Pál
Bp.,1931,TA, 112 old.

33. A Börzsönyi hegység síkalauza
Magaziner Pál
Bp.,1930,M.Kir.Áll.Térk., 78 old.,NÁ

34. A Buchholz család
Weber Sámuel
Igló,1905,MKE évk.
RETSZ/587

35. A budapesti keserűvizes telepek hidrogeológiája
Vendl Aladár dr.
Bp.,1948, 96 old.

36. A Brief Account of some travels in Hungaria,
Serbia, Bulgaria, Macedonia, Thessalia, Austria
etc.
Brown Edward
Londoni,1673,Tooke
BC/27,Krásy Slovenska 1960/8/311-314 old.,
OSZK

37. A BSE évi jelentése /1938/
Bp.,1939,BSE
MTSZ/1939/101

38. A Budai hegyvidék, Szent-Endre és Visegrád vidéke
Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1893,Hornyánszky V.,30 old.,Morelli
metszetek:Bálint B. Dörre T.,Háry Gy.,LR.
és Cserna képekről
NÁ,TK/1896/82

39. A Budai-hegyek rövid síkalauza
Prém Lóránd dr.
Bp.,1927
MHI

40. A "Budapesti Ház" hazánk legmagasabb csúcsán
Bp.,1909,Hornyánszky V.,kl-TL.1-3.sz.,21 old.
MTSZ

41. A budavári barlangpincék, a várhegyi barlang és a barlangtani gyűjtemény ismertetése
Kadic Ottokár dr.
Bp.,1942
FK

42. A budavári barlangpincék földtani viszonyai
Kadic Ottokár dr.
Bp.,1939,FK

43. A Bükk
Illyés Bertalan-Leszih Andor
Miskolc,1925,Borsodi Bükk Egylet, 143 old.
NÁ,S

44. A Bükk a Mátra a Hegyalja
Springer József
Debrecen,1935-36,Szerzői, 140 old.

45. A Bükkhegység síkalauza
Kletz Andor-Mondok F.
Bp.,1931,Élet,NÁ

46. A Bükk-hegység síkalauza
Kletz Andor-Mondok F.
Bp.,1932, 78 old.,S

47. A Bükk. A Mátra
Springer József
Debrecen,1934,MTE Debreceni O., 108 old.
TL

48. A cél: A Mount Everest
Messner Reinhold
Bp.,1984,Gondolat, 194 old.,NÁ

49. A Cserhát hegység kalauza
Polgárdy Géza
Bp.,1943,Élet, 80 old.
NÁ,FK

50. A Csetrás hegység geológiája
Primics György dr.
MTTE/9/47

51. A Csobánkai és a Solymári barlangok
Koch Antal dr.
Bp.,1872,Földt.Közl., 1.évf.97-185 old.
TK/1895/70

52. A Csobánkai Macska-barlang. Die Macskahöhle bei Csobánka
Bekey Imre Gábor
Bp.,1914,Barlangkutatás II.köt.3.füz., 7 old.
MTSZ

53. A Csomolungma
Zaturevszkij
Bp.,1953
SZEK

54. A Csorbai- s Poprádi-tóhoz
Weber Sámuel
Lőcse,1878,/Z.B.25./
MKET

55. A Csorbai-tó
Mihalik József
Liptó-Szt.-Miklós,1885, 59 old.

56. A délafrikai Mumda Kvánbo, Lungo és Kapota tartományok általános földirati vázlata
Magyar László
Pest,1862,MTA Értekezései

57. A Délvidéki Kárpát-Egyesület kalauza
Wegweiser des Südungarischen Karpatenvereins
Weber Antal
Temesvár,1894,DKE, 397 old.
MTSZ

58. A Dobsinai jégbarlang
Krenner József Sándor dr.
Pest,1874,Kir.Magy.Tud.Társ.
BC/115,MKE/1878/252,MTTE/9/154,S

59. A Dobsinai jégbarlang és környéke
Hanvai J.Ede
Dobsina,1912, 24 old.
S

60. A dorogi turistaság 50 éve 1938-1988
Pick József
Dorog,1988,Szerző-Dorogi Szénb.ny., 83 old.

61. A Dunajec áttörése a Pienin-hegységben
Wallmann Henrik dr.
Wien,1896,Der Tourist/I/17,18.,Jaeger Gusztáv
MKET/2

62. A Dunántúli TE alapszabályai
Romwalter A.
Sopron,1909, 16 old.
MTSZ

63. A Dunántúli TE emlékkönyve 1903-1928
Hatvan Ferenc-Pöttschacker Rudolf
Sopron,1929,DTE,Röttig-Romwalter, 88 old.
MTSZ

64. A Fehér torony
Ullman James Ramsey
Bp.,1947,Bibliotheca, 398 old.

65. A Fehérvíz völgyben
Weber Sámuel
Lőcse,1876,/Z.B.30./
MKET

66. A Fekete Kőrös és vidéke
Márki Sándor
Nagyvárad,1877,Hügel Ottó
BC/133,FK

67. A felhők felett
Hillary Louise
Bp.,1978,Gondolat,NÁ

68. A Felvidék gyöngye: az Aggteleki cseppkőbarlang
Kessler Hubert dr.
Bp.,1939
FK

69. A fotogrammetria Magyarországon
Kruttschnitt Aurél
Bp.,1928,Stephanaeum, M.Kat.Közl./11., 15 o.
MTSZ

70. A föld
Reclus Elisée
MTTE/9/54

71. A föld körül
Utazási napló
Jármay László dr.
Bp.,én.,Eggenberger, 150 old.
MTSZ

72. A föld körül
Jármay László dr.
Bp.,1908,FK

73. A földfelszín formakincse
Burzer K.W.
Bp.,1986,Gondolat, 519 old.,NÁ

74. A Földrajzi Könyv és Térképtár értesítője
Simon László
Bp.,1951
SZEK

75. A Földrajzi Könyv és Térképtár értesítője
Simon László
Bp.,1952
SZEK

76. A Földrajzi Könyv és Térképtár értesítője
Simon László
Bp.,1953
SZEK

77. A Földrajzi Közlemények I-XV. kötet név- és tárgymutatója /1873-87/
Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1888,MFT, 26 old.,NÁ

78. A Furkota-völgy
Kolbenheyer Károly dr.
Lőcse,1882,/Z.B.20./
MKET

79. A Furkota-völgyből a Mlinicza-völgybe
Kövi Imre
Lőcse,1879,/Z.B.32./
MKET

80. A Garam s Felső-Göllnitz völgye
Emericzy J.
1881,MKE
MKE/1894/57

81. A geológus, mint turista
Gaál István dr.
Kolozsvár,1908
FK

82. A Gerlachfalvi-csúcs
Grainer L.
Gemennützige Blätter zur Belehrung und
Unterhaltung c.folyóiratban,1839,Bp.
MKE/1896/126

83. A Gerlachfalvi-csúcs megmászása
Lőcse,1876, /Z.B.28./
MKET

84. A Gerlachfalvi-csúcsra vezető legrövidebb út
feltalálása
Lorenz Viktor
Lőcse,1877, /Z.B.34,35,44,1878/3./
MKET

85. A Gerlachfalvi-csúcs megmászása
Zsigárdy Aladár dr.
1883, Tátravidék/169,237
MKET

86. A Gerlachfalvi-csúcs nem sikerült megmászása
S.R.S.
Késmárk,1885, /K.P.33./
MKET

87. A géppuskák alkalmazása nagy hóban
Czant Hermann
Bp.,1910
OSZK

88. A Görgényi havasokból
Radványi Antal
Bp.,1909
FK

89. A Gyopár TE évkönyve 1912-32
1932,Gyopár TE
OSZK

90. A Gyömbér
Dénes Ferenc
Lőcse,1883,/Z.B.34.35./
MKET

91. A Hargita déli részének opál lerakódásairól
Bp.,1932,MTA
BJSZR/3

92. A hatszázéves Dobsina
Gömöry A.
Putnok,1927, 238 old.
S

93. A három Tátrafüred és környéke
Szolyka Miklós
Bp.,1912, 26 old., 2. kiadás
S

94. A Hegyaljáról a Vihorlát hegységbe
Siegmeth Károly
Igló,1886,Divald Károly

95. A hegyek hőse
Trenker Luis
Bp.,én.,Pantheon,Tolnai ny., 272 old.,PA

96. A hegyek kultusza Erdély népeinél
Hermann Antal dr.
Kolozsvár,1893,Közművelődés Rt., 70 old.
FK,MTTE/9/24,NÁ

97. A hegyek természetes lejtőinek keletkezése
Sóbányi Gyula
Bp.,1895,FK

98. A hegyek története
Reclus Elisée ford:Geöcze Sarolta
Bp.,1891,/Ttud.Könyvt.V.,44./,KMTT, 209 old.
MTSZ,MTTE/9/52,NÁ

99. A hegyen túl
Arthur Elizabeth
Bp.,1989,Európa, 333 old.

100. A hegyi és a völgyi szél
Hegyfoky K.
Bp.,1904
FK

101. A hegyi obszervatóriumok és a Horthy-csúcs
Réthly Antal dr.
Bp.,1943,Kis Akad.Kiad., 87 old.
TL

102. A hegymászás
Neidenbach Ákos
Bp.,1981,Turista Magazin, 21 old.

103. A hegymászás iskolája
Sztókay Lajos
Bp.,1943,Magy.Sí- és Tur., 53 old.

104. A Herkulesfürdő és környéke
Munk Mano dr.
Pest,1872,Heckenast, 263 old.
BC,FK

105. A Hernád forrásaihoz
Münnich Sándor
Lőcse,1887,/Z.B.3./
MKET

106. A Himalája fia
Ullman James Ramsey-Hunt Sir John
Bp.,1963,Gondolat, 280 old.

107. A Himalája tigrisei
Fritz Rudolf
Bp.,1962,Sport, 264 old.,NÁ

108. A Himalájától a Balatonig
Antalffy Gyula
Bp.,1964,Móra, 205 old.,NÁ

109. A Homlokosra
Weber Sámuel
Késmárk,1887,/K.P.38./
MKET

110. A Homorodalmási barlangrendszer kialakulása
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1913,FK

111. A honi utazás históriája
Antalffy Gyula
Bp.,1943, 268 old.
FK

112. A Javorina-i Siroka hegyre
Kolbenheyer Károly dr.
Lőcse,1889,/Z.B.29./
MKET

113. A Jazierszky-tó
Kolbenheyer Károly dr.
Lőcse,1886,/Z.B.36./
MKET

114. A Jászói cseppkőbarlang
Móricz József dr.
Kassa környékének természeti szépségei
Kassa,én.,Globus, 12 old.
MTSZ

115. A K2 meghódítása
Desio Ardito
Bp.,1957,Táncsics, 220 old.

116. A kalandos Simplicissimus
Grimmelshausen J. J.
Bp.,1984,Európa, 582+722 old., I-II. kötet

117. A kalotaszegi és erdélyi magyarságról
Jankó János dr.
MTTE/9/19

118. A Karbunkulus-torony
Horváth Ödön dr.
Eperjes,1892, 31 old. /népmonda/
Felolvasva Eperjesen a Széchenyi-kör estélyén
TL/1892/316

119. A Karpathenverein Iglói O. III. Túravendégkönyve
Hajts Béla
Igló,1923,július 8.-1925.június 23.

120. A Karpathenverein Kassai O. 1934. évi nyári
kirándulási programja
Kassa,1934,KV Kassai O., 14 old.

121. A karsztjelenségek és Magyarország karsztvidékei
Veress József
Rákosliget,1918, 111 old.

122. A karsztok morfogenetikája
Jakucs László
Bp.,1971,Akadémiai K., 310 old.

123. A Kassa-Oderbergi vasút és a Magas Tátra
Bp.,1911,Riegler
MTSZ

124. A Kárpát hegyi szelleme
Lőcse,1880,/Z.B.28./
MKET/58

125. A Kárpát hegység leírása
Windisch K.G. von
Egy kárpáti az u.n. Krivánra tett utazásnak leírása
az ugyanakkor eszközölt megfigyelésekkel
Wien-Pozsony,1785
Ung.Mag.III/398.old.,Wien és U.M.III/3-47 old.,
Pozsony,Lőwe
MKE/1900/76,MTRK/I/1914/116

126. A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk
Hodinka A.
Bp.,1923,S

127. A Kárpátegyesület alakuló közgyűlése
Lőcse,1873,/Z.B.33./
MKET/11

128. A Kárpáthegység tavainak leírása 1778. évben
Kreichel A. dr.
Lőcse,1878,/Z.B.38./
MKET

129. A Kárpátmedence - magyar vonatkozású - hegymászó és turista irodalma
Neidenbach Ákos
Bp.,1994,Szerzői, Diamant, 350 old.,NÁ

130. A Kárpátok
Kassa,1926,KV, 235 old.
NÁ,SEK

131. A Kárpátok
Kassa,1934-36
NÁ,OSZK

132. A Kárpátok
Gyelán Győző-Bruckner Károly-Horváth Zoltán
Kassa,1936,10. évf., 64 old.
TL

133. A Kárpátok hegyeinek és folyóinak nevei
/Geogr.etym./
Czirbusz Géza dr.
Nagybecskererk,1908
FK,MTL/43

134. A Kárpátok kincse - Sátoraljaújhely a Tokaj-Hegyalján
Sátoraljaújhely, 1930, Saújhelyi MÁV
Menetjegyiroda, Vajda József kny., 8 old.

134/2. A Kárpátoktól az Adriáig
Cholnoky Jenő
Bp.,1934,Somló Béla,Hungária ny.,275 old.

135. A Keleti Kárpátok geológiai viszonyai
Primics György
Bp.,1895
FK

136. A kerékpár kezelése
Angyal Ignác
1899,Nagel Ottó ifj., 50 old.
MTTE/14/161,TK/1899/111

137. A Keszthelyi hegység kalauza
Bulla Béla dr.
Bp.,1928
FK

138. A késmárki ágostai hitvallású evangélikus Lyceum
története
Palcsó István
Késmárk,1893,Sauter Pál
GSHG/105

139. A Késmárki-csúcs megmászása Tátrafüred felől
Jármay László dr.
Lőcse,1891,/Z.B.25./
MKET

140. A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei
Török J.
1895
BJSZR/1938/61/64

141. A Királyhegyen
Kövi Imre
Lőcse,1888,/Z.B./
MKET

142. A kirándulásról
Mailath
Bp.,1900
FK

143. A Kis Magura és környéke
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1914
FK

144. A Koncsiszta megmászása
Lőcse,1847,/Z.B.45-47./
MKET

145. A Koncsiszta megmászása
Jármay László dr.
Lőcse,1891,/Z.B.38./
MKET

146. A Koronahegyi fürdő
Scherfel W.A.
Igló,1885,/Sz.L.23,24./
MKET

147. A Központi Kárpátok - Die Central-Karpathen
Divald Károly
Eperjes,1893-94, 30 kartonlapon
MTSZ,MJ

148. A Központi Kárpátok növényzete
Flora der Centralkarpathen - Hohe Tatra I-II.
Sagorski Ernst-Schneider Gustav
Leipzig,1891,Kummer Eduard, 830 old.
MTSZ,MKE/1894/57,MKET/57,NÁ

149. A Kőpataki tó a Késmárki csúccsal
Molnár József
1870

150. A Kőpataki és Tölcsér-tóhoz
N.R.
Lőcse,1877,/Z.B.26./
MKET

151. A Kőpataki-tóhoz
Weber Sámuel
Lőcse,1878,/Z.B.37,38./
MKET

152. A Kreighi-hegy
Münnich Sándor
Lőcse,1891,/Z.B.4./
MKET

153. A Kriván megmászása
W.C. /Wünschendorfer Carl?/
Lőcse,1878,/Z.B.35./
MKET

154. A KV Eperjesi Osztályának 1928. évi kirándulási programja
Eperjes,1928, 16 old.
MTSZ

155. A lábszánkózás kézikönyve
Chernel István chernelházi gróf
Bp.,1897, 78 old.
MTL,SEK

156. A lábszánkózás oktatása
Czant Hermann
Arad,1910
OSZK

157. A legsötétebb Európa. Vándorlások Albániában
Nopcsa Ferenc báró
Bp.,1911,Utazások Könyvtára 3.sz., 63 old.
MTSZ

158. A legújabb aggteleki kutatások eredménye
A BETE Barlangkutató O. 1931. évi aggteleki kutatásának beszámolója
Kessler Hubert dr.
Bp.,1932,TL/4.sz., 8 old.
MTSZ

159. A Lomniczi-csúcs megmászása Andrássy Gy. által
Lőcse,1876,/Z.B.31./
MKET

160. A Magas Tátra
Kolbenheyer Károly
Teschen,1882,Prochaska Károly,162 old., 1.
kiadás
MKET/56

161. A Magas Tátra
Kolbenheyer Károly dr.-Kovács Pál
Teschen,1883,Prochaska Károly,162 old., 2.
kiadás
MTSZ

162. A Magas Tátra
Kolumbán Lajos
Bp.,1909,Lampel R., 99 old.

163. A Magas Tátra
Három nap a Magas Tátrában
Éjszaky József
Bp.,1900,Franklin, 48 old., 5.kiadás
MJ

164. A Magas Tátra
Éjszaky József
Bp.,1910
OSZK

165. A Magas Tátra
Kolbenheyer Károly
Bp.,1890, MKE,Pesti Lloyd-Társulat, kl., 238-260
old. ,NÁ

166. A Magas Tátra, a Szepesség, s a szepességiek
Heksch
Lőcse,1881,2/B/17.
MKET

167. A Magas Tátra domború térképe 1:25.000
Schlapal E.
Wien,1901

168. A Magas Tátra és a Szepesi középhegység
Posewitz Tivadar dr.
A hegymászó részt Dénes Ferenc írta
Kassa,1904,Maurer Adolf, 366 old., 2. kiadás

169. A Magas Tátra és az abaúj-torna-gömöri barlangvidék
Siegmeth Károly
Bp.,én.,Borostyáni N.-Schwimmer P., 124 old.
MTSZ

170. A Magas Tátra és az Abaújtorna-Gömöri
barlangvidék
Siegmeth Károly
1891
SZEK

171. A Magas Tátra és hegyvidéke
Szontagh Miklós dr.
Ujtátrafüred,1895,Ujtátr.Gyógyf., 520 old.
MTSZ,NÁ,

172. A Magas Tátra és környéke
Simonyi Jenő dr.
Bp.,1904,Hornyánszky V., 16 old.

173. A Magas Tátra hegymászókalauza
Komarnicki Gyula dr.
Bp.,1926,TA, 584 old., 3. kiadás

174. A Magas Tátra liptói részének személyek után elnevezett helyei
Kürti Gyula
Bp.,1931,Tur.Alp.u.Wint.
ET/253,TAW

175. A Magas Tátra részletes kalauza
Vigyázó János dr.-Hefty Gyula Andor
A hegymászókalauzt szerkesztette:
Komarnicki Gyula dr.
Bp.,1914,TA, 1200 old., 1. kiadás, I-II.köt.

176. A Magas Tátra részletes kalauza
Vigyázó János dr.-Hefty Gyula Andor
A hegymászókalauzt szerkesztette:
Komarnicki Gyula dr.
Bp.,1917,TA, 1700 old., 2. kiadás,NÁ

177. A Magas Tátra síkalauza
Hefty Gyula Andor
1913,csak németül,GA

178. A Magas Tátra térképe /Halastó-Koscielisko/
Hacquet Belsazar
1793,GA

179. A Magas Tátra. A Szepesség I.
Posewitz Tivadar dr.
Bp.,1909,Pátria, 208 old.

180. A Magas Tátrából - Mesék és képek
Galánffy Lajos
Gyoma,1901,Kner I., 85 old.
MTSZ,NÁ

181. A Magas Tiensan
Prinz Gyula dr. XXX.köt.
Bp.,1939,M.Kir.Földt.Int.Évk., 352 old.
SZEK,TL

182. A Magas Tátra
Adamec Vladimir
Bratislava,1969,Sport, 190 old.

183. A Magas-Tátra /Tátra-album/
Roth-Karoliny-Kordys, szöveg:Szlávik Mátyás
Eperjes,1913,Divald Károly, 127 old.
NÁ,S,SEK

184. A Magas-Tátra 1896-ban
Posewitz Tivadar dr.
Igló,1897,Tátra, 24 old.
TL

185. A Magas-Tátra geológiai, orográfiai és ethnográfiai vázlata
/földrajzi tanári szakdolgozat/
Schermann Szilárd
Bp.,én., csak kéziratban
SEK

186. A Magas-Tátra hegyvilága
Komarnicki Gyula dr.
Bp.,1978,Sport, 631 old., 1. kiadás

187. A Magas-Tátra hegyvilága
Komarnicki Gyula dr.
Bp.,1985,Sport, 774 old., 2. kiadás, I-VII. kötet. NÁ

188. A Magas-Tátra ormain
Moric Rudo
Bratislava,1958,Szlov.Szépir.K., 109 old.

189. A Magas-Tátra részletes kalauza
Vigyázó János dr.-Hefty Gyula Andor
A sziklamászókalauzt szerkesztette: Komarnicki
Gyula dr.
Bp.1931,TA, 3. kiadás
MFT Besz/1971/5

190. A Magas-Tátra, a Szepesség s a szepességiek
Heksch előadása a bécsi tud. egyesületben
Lőcse,1881,/Z.B.17./
MKET

191. A Magas-Tátrában elpusztult erdők felújításáról
Vadas Jenő
Selmecbánya,1916,Joerges Ágost, 28 old.
MTSZ

192. A Magas-Tátrából
Lőcse,1876,/Z.B.46,47./
MKET

193. A magashegyek veszélyei
Sztrókay Lajos
Bp.,1943,Magy.Sí- és Tur., 48 old.

194. A magyar Alduna
Gáspárdy Aladár
Orsova,1904, 122 old.
TK/1904/175

195. A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható
ásványkincsei /Erdély/

Bányai János dr.
Bukarest,1957
FK

196. A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei
Kadic Ottokár dr. /szerk.:Papp Károly/
Bp., 1930,Szt.István Akad., 12.old.
MTSZ

197. A magyar barlangtani irodalomról 1549-1913
Seigmeth Károly-Horusitzky Henrik
Bp.,1914,M.Kir.Földt.Int., 77 old.

198. A Magyar birodalom természeti viszonyainak leírása
Hunfalvy János
Bp.,1864-65
BC/89
MK

199. A Magyar ég alatt
Mendöl Ilona
Bp. 1942,Magy.Tur.Élet, 106 old.
TL

200. A magyar földrajzi irodalom 1937
Dubovitz István
Bp.,1939,Földr.Közl., 37 old., LXVII.kötet
TL

201. A magyar földrajzi irodalom 1938
Dubovitz István
Bp.,1940,Földr.Közl., 46 old., LXVIII.kötet
TL

202. A Magyar Földrajzi Társaság bibliográfiája Magyar
Földrajzi Irodalom /1936/
Dubovitz István
Bp.,1938,MFT
FK,TL

203. A magyar Keleti Kárpátok - Die ungarischen Ostkarpathen
Siegmeth Károly
Zürich,1889,Európai vándorképek, 40 old.
S,MKET/57

204. A magyar királyság földrajza
Batizfalvi István
Pest,1861.jan.20.
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.3.sz.,33.old.

205. A magyar korona országainak rövid földrajza
F.Szabó Sámuel
Pest,1861.márc.31.,46 old.
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.13.sz.152.old.

206. A magyar korona országainak területén lévő kőbányák ismertetése
Schafarzik Ferenc
Bp.,1904
FK

207. A Magyar orvosok és természetvizsgálók
1888.aug.23-28-án
Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlése
alkalmából
Szepesi emlékkönyv
Demkó Kálmán-Róth Samu-Sváby Frigyes
Szepesváralja,1888.Császka György/Szita Géza
püspöki ny./, 481 old.
SEK,PA

208. A Magyar Pénzintézeti Sportegyletek Ligája
beszámol működésének első 25 évéről 1912-1937
Bp.,1937,Globus
TL

209. A magyar rutének
Bonkáló S.
Bp.,1920
S

210. A Magyar Sí Klub Évkönyve
A XI. és XII. egyesületi évről
/1918/19. és 1919/20./
Bp.1920,MSK, 43 old., Kellner Ernő ifj.

211. A Magyar Sí Klub Évkönyve 1942
Hensch Aladár
Bp.,1943,MSK, 66 old., XXXIV. kötet
TL

212. A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1939-40
Hensch Aladár
Bp.,1940,Kellner Ernő ifj., 68 old.
TL

213. A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1940-41
Hensch Aladár
Bp.,1941,MSSZ, 78 old.
TL

214. A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1941-42
Bp.,1942,MSSZ, 100 old.,Kellner Ernő ifj.
TL

215. A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1942-43
Kolozsvári Béla-Malontai Béla
Bp.,1943,MSSZ, 103 old.,Kellner Ernő ifj.
TL

216. A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1943-44
Bp.,1944,MSSZ,117 old., Kellner Ernő ifj.
TL

217. A Magyar Síklub Évkönyve
Bp.,1908,MSK
OSZK

218. Magyar Sísport
Hensch Aladár
Bp.,1934,MSSZ, 346+XIII. old.
MTSZ,NÁ

219. A Magyar Tanítók Turista Egyesületének könyvtári
jegyzéke
Bp.,én.,MTTE, Löblovitz Zsigmond kny., 24 old.

220. A magyar természetjárás története
Jellinek János
Bp.,1939,BTE, 117 old.
MTSZ/1939/67,NÁ

221. A magyar turista irodalom védelmében
Németh Albert-Sujtó Béla-Szöllősy Jenő
Bp.,1943,Élet, 39 old.,NÁ

222. A magyar-lengyel közös határ és a rutén terület
Balogh-Beéry László
Bp.,1936, 63 old.
SEK

223. A magyarországi bányásztársadalom története
1867-ig
Gergely Ernő dr.
Bp.,1986,Műszaki, 327 old., NÁ

224. A Magyarországi Kárpátegyesület
Dénes Ferenc
Lőcse,1874,/Z.B.10-12./
MKET/7

225. A Magyarországi Kárpátegyesület megalakulása s jelentősége
Dénes Ferenc
Lőcse,1880,/Z.B.15-17./
MKET/7

226. A magyarországi talajvizsgálat története
Inkey Béla
Bp.,1914,M.Kir.Földt.Int., 54 old.

227. A mai Magyarország ásványvizei, fürdői és üdülőtelepei
Kunszt János dr.
Bp.,1928,Egyetemi ny., 215 old.
MTSZ

228. A Mátra
Visontai Henrik
Gyöngyös
1888,MKE Mátra O. közlönye 1896-ig, 16 old.,NÁ

229. A Mátra
Pásztor József
Bp.,1929,Apostol ny., 300 old.,NÁ

230. A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza
Láng Sándor
Bp.,1955,Földr.Monográfiák,I., Akad.K., 512 o.
NÁ,SEK

231. A Mátra hegység geomorfológiai viszonyai
Noszky J.
Bp.,1927,Tisza István Tud.T., 149 old.
SEK

232. A Mátra-hegység sziklamászó iskolái - Csókakő
Salgótarján,1988,SHK-Serényi J.Hegyjáró Kör, 17
old.,NÁ

233. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 14. egyesületi évről 1904
Kiss József
Pécs,1905,Mecsek Egy.
TK/1905/74

234. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 15. egyesületi évről 1905
Kiss József
Pécs,1906,Mecsek Egy., 116 old.
TL/1906/49/62

235. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 16. egyesületi évről 1906
Kiss József
Pécs,1907,Mecsek Egy., 104 old.
MTSZ,TK/1907/87

236. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 17. egyesületi évről 1907
Kiss József
Pécs,1908,Mecsek Egy.
TK/1908/87

237. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 18. egyesületi évről 1908
Kiss József
Pécs,1909,Mecsek Egy.
TK/1909/65

238. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 19. egyesületi évről 1909
1909
Kiss József
Pécs,1910,Mecsek Egy.
TK/1910/51

239. Mecsek Egyesület Évkönyve a 20. egyesületi évről 1910
Kiss József
Pécs,1911,Mecsek Egy.,Wessely és Horváth, 190
old.,MTSZ

240. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 23. egyesületi évről
Kiss József
Pécs,1914,Mecsek Egy., 203 old.
MTSZ

241. A Mecsek Egyesület Évkönyve 1916-ról
Fesztl N.
Pécs,1917,Mecsek Egy.,FK

242. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 37. egy. évről
Kiss József
Pécs,1928,Mecsek Egy., 63 old.
MTSZ

243. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 38. egy. évről 1928
Kiss József
Pécs,1929,Mecsek Egy., 64 old.
MTSZ

244. A Mecsek Egyesület Évkönyve a 45. egy. évről 1934
Kalteneker Pál
Pécs,1935,Mecsek Egy., 37 old.
MTSZ,NÁ

245. A Mecsek Egyesület Évkönyve az 52. egy. évről
Pécs,1943,Mecsek Egy., 54 old.,TL

246. A Mecsek Egyesület jelentése
Pécs,1892,Mecsek Egy.
OSZK

247. A Mecsek Egyesület jelentése
Pécs,1893
MTTE/14/11

248. A Mecsek Egyesület jelentése az 1894. évről
Kiss József
Pécs,1894,Mecsek Egy., 32 old.
MTSZ,TK/1895/46

249. A Mecsek Egyesület jelentése az 1895. évről
Kiss József
Pécs,1896,Mecsek Egy., 34 old.
MTSZ,TK/1896/77

250. A Mecsek Egyesület jelentése az 1896. évről
Kiss József
Pécs,1897,Mecsek Egy., 26 old.
MTSZ,TK/1897/66

251. A Mecsek Egyesület évkönyve az 1898. évről
Kiss József
Pécs,1899,Mecsek Egy., 60 old.
TK/1899/111

252. A Mecsek Egyesület jelentése az 1899. évről
Kiss József
Pécs,1900,Mecsek Egy., 28 old.
MTSZ

253. A Mecsek Egyesület jelentése az 1902. évről
Kiss József
Pécs,1903,Mecsek Egy., 64 old.
MTSZ

254. A Mecsek részletes kalauza
Sik Lajos dr. - /Kiss József/
Pécs,1939,Id.Irod.,Taizs József kny., 200 old.
NÁ,TL,SEK

255. A menedékházak útmutatója
Melcescu T.H.-Galin D.-Popovici M.-Rádulescu G.G.- Horváth G.
R.N.K.Az Orsz Szaksz.Tan.Turisztikai O.
Bucuresti,1949,Ateliere Grafice, 179 old.
MJ/N

256. A Meziádi cseppkőbarlang
Mokos Kálmán
Nagyvárad,1930,NSE,Tur.Szako., 16 old.
MTSZ

257. A mi Erdélyünk
Szilády Zoltán dr.
Bp.,1922,M.Tud.Társ.SV., 170 old.
258. A mi Erdélyünk
Makkai Sándor-Rónai András-Gergely Pál-Asztalos
Miklós
Bp.,1940,Nemz.Könyvt., 120 old.
NÁ,SEK

259. A modern sísport
Az ugrás és futás technikája és tréningje
Déván István
Bp.,1923,Athenaeum, 188 old.
MTSZ

260. A Mount Everest átrepülése
Etherton P.T.
Bp.,1933,Franklin, 262 old.,NÁ

261. A Mount Everest meghódítása
Hunt John Sir
Bp.,1963,Gondolat, 285 old.

262. A Mount Everest ostroma
Lambrecht Kálmán
Bp.,1924,Világirodalom, 158 old.

263. A Murányvölgy, Murány-Nagyrőczei szakaszának földrajza
Lovassy Sándor
Bp.,1884,Kilián Frigyes, 40 old.
MTSZ

264. A Mussolini barlang
Kadic Ottokár dr.
Bp.,1940

265. A Nagy Strázsahegy mászókalauza
Tolnai István
Dorog,1986,Generalart, 21 old.

266. A Nagy-Baradla
Kessler Hubert dr.
Bp.,1934.BETE, 47 old., 2. kiadás
A,MTSZ,NÁ,SEK

267. A Nagy-Fecskehegy /Nordtrabant/ megmászása
dr. Téry Ödön által
Wünschendorfer Károly
Lőcse,1877,/Z.B.36./
MKET

268. A Nagy-Szalóki-csúcsra
Weber Sámuel
Lőcse,1880,/Z.B.40./
MKET

269. A Nagykőhavas
Székely Géza
Brassó,1937,Szerzői, 56 old.

270. A Nyitra folyó völgyének geografiája
Némethy K.
Selmecbánya,1883
S

271. A Nyírség hegységei
Márton Béla dr.
Bp.,1929,Studium, 131 old.
FK,MTSZ

272. A panyolai Tiszától végig a magyar Szamoson
Söregi János dr.
Debrecen,1938,Déry Múzeum, 76 old.
MTSZ/1939/80,TL

273. A Pápai-Bakony földtani leírása
Jaskó Sándor dr.
Bp.,1935, 41 old.
TL

274. A Pesterei barlang
/Biharmegyében/ térképekkel és hosszszelvénnyel,
cikk
Pest,1861.febr.3.
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.5.sz.55.old.

275. A Popokatepetl tűzhányó hegy Mexikóban
Rostai Pál
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.23.sz.269.old.

276. A Poprádvölgy, Késmárk, Leibitzi kénfürdő, Lublóvár
Bp.,én., Franklin, 18 old.
MTSZ

277. A Postumiai cseppkőbarlang
Perco And. G.
Bp.,én., Panoráma Utikönyvek/22.,
Szabó István dr.,82 old.
MTSZ

278. A Radnai havasok geológiai viszonyai
Primics György
Bp.,1885
S

279. A Rajec-teplici fürdő kalauza
Heksch A.F.
Pozsony,1884, 64 old.
S

280. A Ránk-herlányi fürdő
MTTE/14/149

281. A reformáció és ellenreformáció története a
Szepességben 1520-1745-ig

Bruckner Győző dr.
Bp.,1922,Szepesi Szöv.,Dunántúl ny.Rt., Pécs,613
o.,I.köt.,NÁ

282. A régi biharmegyéről. Biharországi útivázlatok
K.Nagy Sándor
Nagyvárad,1885
FK

283. A Révy Zichy cseppkőbarlang
Czárán Gyula seprősi gróf
Kolozsvár,1905,EKE
MTTE/9/137,TK/1905/195

284. A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel gróf
felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékén 1887-88-ban
Höhnel Lajos
Bp.,1892,Ráth Mór,I-II.köt., 520+546 old.

285. A rutének települési viszonyai és építkezésük
kultúrgeográfiai szempontból
Pásztor L.
Ungvár,1913
S

286. A Ruvenzori
Savoyai Lajos Amadé Abruzzói herceg
Bp.,1922,Lampel R., 150 old.,NÁ

287. A Sass Maor
Serényi Jenő dr.
Pécs,1913,Wessely és Horváth, 14 old.

288. A Semmering és környéke
Szabó István dr.
Bp.,én.,Semmeringi Gyógybizottság, 75 old.,NÁ

289. A Sexteni Dolomitokból
Komarnicki Gyula - Komarnicki Roman
Pécs,1910,Wessely és Horváth, 56 old.

290. A síelés története a legrégibb kortól a XVI.sz. végéig
Papp László
Bp.1930,kl.a Testnevelés 1929.évf.-
ból,Stephanaeum,33 old.
MTSZ,OSZK

291. A sí a hadseregben
Sgardelli de Ceasar
Bp.,1904
OSZK

292. A sí-futás iskolája
Zdarsky Mathias
Bp.,1908,Skaba és Plökl, 44 old.
MTSZ

293. A síoktatás kézikönyve
Sztrókay Lajos
Bp.,1942,Magy.Tur.Élet, 38 old.

294. A sísport
Serényi-Hefty-Reichart
Bp.,1930,TA, 128 old., 3. kiadás

295. A sísport gyakorlati kézikönyve
Serényi Jenő dr.
Bp.,1912,TA, 96 old.

296. A sísport gyakorlati kézikönyve
Serényi Jenő dr.
Bp.,1918,TA, 96 old., 2. kiadás

297. A sízés technikája
Déván István
Bp.,1936,Magy.Osztr.Alp.Egy., 94 old.,NÁ

298. A skí
Nagy Andor-Szundy Károly
Szeged,1912,Endrényi Imre, 60 old.
MTSZ

299. A Solymári barlang
Jellinek János
Bp.,1936,Szerzői, 40 old.,NÁ

300. A Solymári barlang örök éjszakájában
Jellinek János
Bp.,1932
MHI

301. A Spitzbergák és az Északi-fok felé
Tedeschi
Bp.,1904
FK

302. A Spitzbergák földrajzi képe
Cholnoky Jenő dr.
Bp.,1926
FK

303. A Spitzbergákig
Vojnich Oszkár
1889
FK

304. A Szamosbazár
Czárán Gyula seprősi gróf
Bp.,1905,Pesti Lloyd, 39 old.

305. A Szepes-Bélai cseppkőbarlang leírása
Beschreibung der Szepes-Bélauer Tropfstein-Höhle
Weber Sámuel
Szepesbéla,1883,Sauter Paul, 63 old.
MKET/57,NÁ,SEK

306. A Szepes-Bélai cseppkőbarlang. Barlangliget és környéke
Weber Sámuel
Szepesbéla,1886,Sauter Paul, 68 old., 2. kiadás
MKET/57,MTSZ

307. A Szepesi középhegység. A Szepesség II.
Posewitz Tivadar dr.
Bp.,1909,Pátria, 176 old.,II. kötet, 3. kiadás

308. A szepesi régi bányászat
Münnich Sándor
Igló,1886,/SZ.L.42./
MKE/1894/58,MKET/58

309. A Szepesség - Emlékkönyv
Loisch János dr.
Bp.,1926,Szep.Egy.,Kókai Lajos, 235 old
A,GA,NÁ,SEK

310. A Szepesség és a Magas Tátra
Horvay Ede-Weber Sámuel
Bp.,1900,OMMIK, 275+324 old., VI. kötet

311. A Szepesség őskora
Münnich Sándor
Lőcse,1895,Szep.Tört.Társ.,Mill. kiadás,
432 old.,
SEK

312. A Szepesség, Magas Tátra és Szepesi középhegység
Posewitz Tivadar dr.
Bp.,1898,Franklin, 332 old.
MTTE/14/172,NÁ

313. A Szepesség. Utazási kézikönyv I. A Magas-Tátra
Posewitz Tivadar dr.
Bp.,1909,Pátria, 208 old.
MTTE/14/28,NÁ,TK/1909/110

314. A székelyek
Hunfalvy Pál
Bp.,1880
FK

315. A Székelyföld földtani és őslénytani leírása
Herbich Ferenc dr.
Bp.,1878,Légrády, M.Kir.Földt.Int.Évk. V/2.füzet,
320 old.
BC/79,BJSZR/170,MKK

316. A Székelyföld leírása
történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból
Orbán Balázs
Pest,1868-1873,Ráth-Tettey,I-VI. kötet
BC/151,OSZK

317. A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1938,Könyvny.Rt., 224 old.
FK,NÁ

318. A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1939,Könyvny.Rt., 224 old., 2.
kiadás
ER/1939/122

319. A Székelyföldön és az Aldunán
K.Nagy Sándor
Bp.,1883,Kilián Frigyes, 310 old.
MTSZ,MTT/31

320. A sziklamászás sportja
Kessler Hubert dr.
Bp.,1943,Testnevelés /1.sz.40-48/, 8 old.,TL

321. , szörny
Olsen Jack
Bp.,1968,Sport, 271 old.,NÁ

322. A Szt.-Endre-Pomázi Kőhegy
Thallóczy L.
Bp.,1877,Archeol.Ért.
TK/1895/39

323. A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang
Pelech E. János dr.
Igló,1878,Heksch,MKE,kl.,V.évf., Ráth Mór,
29 old.
BC,MKE/1878,NÁ

324. A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang
Das Stracenauer Thal und die Dobschauer Eishöhle.
Pelech E. János dr.-Klein Sámuel
Bp.,1884,Franklin, 51 old., 2. kiadás
MKET/57,MTSZ,NÁ,SEK

325. A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang
Pelech E. János dr.
Dobsina,1930,Lévai H., 30 old., 3. kiadás

326. A Tauernek között
Kiss József
Pécs,1901
OSZK,MTTE/12/89

327. A Tátra alatt
Scholz F.
Késmárk,1903,Sauter Paul, 59 old.
SEK

328. A Tátra érdemes turistái 1615-től a mai napig
Weber Sámuel
Lőcse,1890,/Z.B.1889.1.12.16.26/
MKET

329. A Tátra régi kutatói
Posewitz Tivadar dr.
Igló,1913,Szepesi Lapok, 40 old.

330. A Tátra-Múzeum Felkán
Felka,1884,Felkai Tátra-Múzeum Egyesület
S

331. A Tátra. A Szepesség
Hensch Aladár
Bp.,1926
OSZK

332. A Tengerszem ügye
Pap Dávid dr.
Bp.,1903,Grill K., 123 old.
MTSZ

333. A Tengerszem-csúcs első megmászása vagyis inkább felfedezése
Blasy Ede
1883,Tátra-Vidék/202,234./,/1885?/
ET/44/555,MKET

334. A Tengerszem-csúcs megmászása
Lőcse,1879,/Z.B.39./
MKET

335. A Tengerszem-csúcs megmászása
Weber Sámuel
Lőcse,1886,/Z.B.37,38./
MKET

336. A természet
Lendl Adolf
1897-1905, VIII kötet
MTTE/13/71

337. A természet védelme és a nemzeti parkok
Déchy Mór
Bp.,1912,Pesti Lloyd, 21 old.

338. A természetből
Scherner dr.
Lőcse,1878,/Z.B.42./
MKET

339. A természetjárás apostola
Záray Jenő
1938,Szerzői, 136 old.

340. A természetjárás iskolája
Jellinek János
Bp.,én.,Term.Isk.Kiad., 70 old.

341. A tél veszélyei magashegyekben
Becht Henrik
Bp.,1944,Stephanaeum
OSZK

342. A térképolvasás gyakorlati kézikönyve
Hajts Lajos
Bp.,1921,TA, 32 old.

343. A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben
Hefty Gyula Andor
Bp.,1911,Magyar Nyelvőr,Nyelvészeti Füzetek 66.
szerkeszti: Simonyi Zsigmond, 58 old.
MTSZ,NÁ

344. A Tien San hegység titka
Cserepov I.A.
Bp.,1953,Műv.Nép, 147 old.

345. A tihanyi félsziget
Benkó Mihály
Bp.,1913,kl.,TL, MTE, 12 old.
MTSZ

346. A Tiroli hegyek között
Flórián Károly dr.
Bp.,1904
OSZK

347. A Tisza forrásvidékének kis kalauza
Schermann Szilárd dr.
Bp.,1939, 28 old.
SEK

348. A Tisza forrásvidékének kis kalauza
Schermann Szilárd dr.
Bp.,1940, 32 old., 2. kiadás
MTSZ/1940/85,SEK

349. A Tisza vidékéről
Bökényi Dániel
MTTE/10/127

350. A Tordahasadék
Nyárády E. Gyula
Kolozsvár,1937, 114 old.
PCC/98

351. A Tordahasadék
Nyárády E. Gyula
Bukarest,1939
PCC/98

352. A tordai sóstavak
Viski Jenő
Bp.,1911
FK

353. A Torjai Büdös barlangról
Ilosvay Lajos
Bp.,1885, 50 old.
SEK

354. A Torjai Büdös barlang
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1939,Székelység, 16 old.

355. A Torjai Büdösbarlang
Ilosvay Lajos
1895
BJSZR/1938/40,MTTE/10/41

356. A TTE Kassai Csoportjának 20 éves jubileumi
emlékirata 1911-1931

Kassa,1931,TTE Kassai O., 40 old.
S

357. A túracsónak. Vadevezősök kézikönyve
Kemény Andor
Bp.,1930,Szerzői, 134 old.
MTSZ

358. A túravezetés
Bp.,1986,MTSZ, 318 old.

359. A túravezetésről
Tulogdy János dr.
Kolozsvár,én.,Erdély 30.évf., Gloria ny., 8 old.
MTSZ

360. A turista fölszerelése
Dobiecki Sándor dr.-Kessler Hubert dr.-Skolil
Vilmos
Bp.,1935,MTSZ, 31 old.

361. A turistaság egészségtana
Hajnal Richárd
Bp.,1925.,TTE Bp-i Csop., 31 old.

362. A turistaság egészségtana
Dalmady Zoltán dr.
Bp.,1934,MTSZ, 31 old.,NÁ

363. A turistaság hódításai
Bp.,1892,Pesti Lloyd
OSZK

364. A turistaság kézikönyve
Reichart Géza
Bp.,1927,TA, 224 old.

365. A turisztika története
Téry Ödön dr.
Igló,1883, 20 old.,NÁ

366. A Tűhegyre /Ihla/
Weber Sámuel
Késmárk,1887,/K.P.33./
MKET

367. A Varangyostavi csúcs Észki fala
Komarnicki Gyula dr.
Pécs,1913,Wessely és Horváth, 26 old.

368. A Vashegy csoport geológiája
Benda László
Szombathely,1929,Vasvárm.múz. 1.sz., 63 old.
MTSZ

369. A vasipar hazánkban
Szontagh Pál
Pest,1861.július 14.,cikkek
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.28.sz.329,342,354,old.

370. A Vasutas Természetjárás 40 Éve /1952-1992/
Vizkelety László dr.
Bp.1992,Vasutas Term.Szöv., 78 old.

371. A Vág és vidéke
Lovcsányi Gyula A.
Bp.,1881,Szerzői, 160 old.
MKK,MTSZ

372. A Velencei-tó
Bezdek József dr.
Székesfehérvár,1934
FK

373. A Velencei-tó és -hegység
Holényi László
Bp.,1958,Sport, 171 old.
NÁ,SEK

374. A vén Mátra titka
Pintér Sándor
Balassagyarmat,1898
MKK

375. A Vértes hegység
Temesrékasi Mihály
Bp.,1958,Sport, 101 old.
NÁ,SEK

376. A Visegrádi Dunazug és Nagyvillámhegy
Zsitvay Tibor
Bp.,1937,BOTE, 78 old.

377. A Visóvölgy és környéke
Péter Gizella
Bp.,1917
FK

378. A visszatért Erdély utikönyve
Gáspár Gyula
Bp.,1940
FK

379. A visszatért Erdély utikönyve
Gáspár Gyula
Bp.,1941,Franklin, 68 old., 2. kiadás
TL

380. A völgy- és tóképződés a Magas Tátrában
Tal- und seebildung in der Hohen Tatra
Róth Sámuel dr.
Lőcse,1878.,MKE
BC/174,GA,MKE/1878/112

381. A Vörös- és Kék-tóhoz
Késmárk,1892,/K.P.30./
MKET

382. A Watzmann birodalmában
Komarnicki Roman
Pécs,1909,Mecsek Egy. Évk.kl., 26 old.
NÁ,TK/1909/66

383. A Zemplénmegyei szirthegység monográfiája
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1909,Fritz Ármin, 30 old.

384. A Zöld-tó nagyobbítása
L.E.
Lőcse,1880,/Z.B.33./
MKET

385. A Zöld-tóhoz
Weber Sámuel
Lőcse,1879,/Z.B.37./
MKET

386. A Zöld-tónál
Weber Sámuel
Lőcse,1882,/Z.B.33./
MKET

387. A Zöldtavi s Késmárki csúcsokra
Weber Sámuel
Lőcse,1890,/Z.B.16./
MKET

388. A zsombolyok keletkezéséről
Kessler Hubert dr.
Bp.,én.,Barlangvilág, 3 old.
MTSZ

389. Abaúj-Torna vármegye és Kassa műemlékei
Genthon István-Szentiványi Gyula
1941,kl., Abaúj-Torna vármegye
MTSZ/1941/23

390. Across the Carpathians
Mackanzie M.M.
Cambridge,1862
MKK

391. Topographysches Taschenbuch für Ungarn -
Topographysche Beschreibung des Grünseetales
Oedenburg,1802 ET/25,MKE/1874/48
Adalékok Mo. topográfiájához.
I.A Tarpataki völgy leírása
Bredeczky Sámuel
MKE/1900/73-75
Asbóth János prof.
/Topographysche Beschreibung des
Grünseetales/
BC/8/26,ET/25,GA/84,Knoke

392. Additamentum ad floram Galiziae
Herbich Ferenc dr.
Lemberg,1831, 46 old.
BC/79-80,MKE/1874/52

393. Adjátok vissza a hegyeimet!
Wass Albert
Bad Wörishofen,1949,Hungária., 128 old.
egybekötve - Ember az országút szélén.
München,1950,A Műhely Könyvei, 88 old.

394. Afrika
Cholnoky Jenő dr.
Bp.,1932
FK

395. Aggtelek
Jakucs László-Hollenzer Béla
Bp.,1959,Közdok., 111 old.
TK

396. Aggtelek
Jakucs László
Miskolc,1975,BAZ.m-i Tan.Id.Hiv., 161 old.

397. Aggtelek és vidéke
Jakucs László
Bp.,1957,Sport, 317 old.
NÁ,SEK

398. Aggteleki cseppkőbarlang
Jakucs László
Bp.,1952,Művelt Nép, 118 old.,A

399. Aggteleki felfedezések
Kessler Hubert dr.
Bp.,1932,TL/10.sz., 8 old.
MTSZ

400. Alacsony-Tátra turistakalauz
Keszthelyi Ernő
Bp.,1985,Sport, 399 old.,NÁ

401. Albánia és az albán kérdés
Czirbusz Géza dr.
Bp.,1915
FK

402. Album de la Haute-Tatra
Les Chemins de Fer Kassa-Oderberg et la Haute-
Tatra
Bp.,1911,Riegler
MTSZ

403. Algák a Lomniczi csúcs tetejéről
Kol Erzsébet
1926,Folia Cryptogamica
ET/216

404. Alpinismus
Czant Hermann
Berlin,1926,Verlag für Kulturpolitik, 336 old.

405. Alpinismus, Massenwintersport und Weltkrieg
Czant Hermann
München,én.,Bergverlag RR, 111 old.
MTSZ

406. Amerikai utazásom
Nendtrich Károly dr.
Pest,1858,Heckenast Gusztáv,I-II.kötet, 292+264
old.
MJ

407. Amit rosszul tudunk
Gaál István dr.
Bp.,1935,M.Kir.Egy.ny., 438 old.
NÁ,TL

408. Angolok a Déli sarkvidéken
Scott Robert F.
Bp.,1911,Lampel R., 299 old.

409. Apróságok Bredeczkyről
Horváth Ödön dr.
Eperjes,1916, 134 old.

410. Aquarum medicatorum Regni Hungariae nomenclator
Cranz Henrik János Nep. dr.
Wien,1777
BC/33,MKE/1881/182

411. Arad és környéke
Lejtényi Sándor
Arad,1909,Aradi TE
S

412. Arad megye hegyvidéke
Lejtényi Sándor
Arad,1902
FK

413. Arad-hegyvidéki TE évkönyve /1900-1902/
Schmidt János dr.
Arad,1902,Arad-Hegyidékvi TE
OSZK

414. Aradi TE Arad-hegyaljai úthálózata
Arad,1908,Aradi TE, Czárán emlékkiadás

415. Aradi TE évkönyve /1905/
Arad,1906,Aradi TE, 96 old.
TL/1906/50

416. Aradi TE évkönyve /1906/
Ritt Gyula
Arad,1907,Aradi TE, 103 old.
TK/1907/149,TL/1907/123

417. Aradi Turisták Lapja
Schmidt János dr.
Arad,1912,Aradi TE, Aradi TL/2.évf.

418. Atlasz a világtörténelem tanításához
Kogutovicz Károly dr.
Bp.,1913,Magy.Földr.Int., 58 old.

419. Auf den Ortler über die Hinteren Wandln
Tauscher-Geduly Hermine
Salzburg,1885,Zeitschrift des DÖAV, XVI.köt.,335-367 old.
Lindauerschen Buchhandlung

420. Auf Pfaden der Erinnerung
Hunsdorfer Emmerich
Weilburg-Waldhausen,1993,Szerzői, 77 old.

421. Aus alten Zeiten in der Tatra
Posewitz Tivadar dr.
1913

422. Aus dem Volksleben der Magyaren
Wislocki Henrik
München,1893,Hutler
HKEN/1893/26

423. Aus dem westlichen Himalaya
Ujfalvy Károly
Leipzig,1884
MKK

424. Aus der Hohen Tatra, Die Ersteigung der Hohen Viszoka und die Ueberschreitung des Vaskapu
Déchy Mór
1874-75,Jahrbuch des SAC/ X. 382-406. old.
BC/37,ET/85

424B. Aus der Hohen Tatra, Die Ersteigung der Hohen Viszoka und die Ueberschreitung des Vaskapu
Déchy Mór
Gebirgsbote I. 45-50. 1876. Wien
BC/37

425. Aus der Pflanzenwelt der Burzenländer Berge in Siebenbürgen
Römer Julius
Wien,1898,SKV Sektion Kronstadt,Graeser Carl,
119 old.

425B. Aus unbetretenen Wegen. Nach Déchy's Tátrareisebericht.
Déchy Mór dr.
Pester Lloyd. 1874. Nro. 297. 3. Beil.
BC/37

426. Ausführlicher Führer durch die Hohe Tatra
Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
Késmárk,1922,TA, 336 old.,I-II-III.kötet
Nemény:Führer durch die Zips

427. Die Hohe Tatra im Sommer und im Winter
Leipzig,1912,Ausgabe für die sektion Schlesien
des KV - Woerls
192+32+16 old.
MTSZ

428. Ausstellung im Karpathenmuseum zu Poprad
Késmárk,1928,KV, /KV Kulturelle Reihe II.,2.sz./,
24 old.,MTSZ

429. Autóúton a Tátrába
Delmár Walter-Hefty Gyula Andor
szerk. Thirring Gusztáv dr.-Vigyázó János dr.
Bp.,1931,TA, Kellner Ernő ifj., 103 old.
NÁ,S

430. Autóval az Alpokba
Várkonyi Judit
Bp.,1981,Sport, 864 old.,NÁ

431. Az 1659. esztendőre való calendarium
Fröhlich Dávid
Kőszeg,1659
Kassai Rákóczi kiállítás lajstroma-Kassa,1903
kiállító: Ráth György

432. Az 1894-95 években Magyarországon észlelt földrengések
Réthly Antal dr.
Bp.,1915,Egy.Földr.Obsz.

433. Az Abaligeti barlang
Bokor Elemér
Bp.,1925
FK

434. Az Abaúj Torna gömöri barlangvidék
Siegmeth Károly
MTTE/10/66

435. Az Aggtelek-Jósvafői "Baradla" cseppkőbarlang Értesítője-"BARADLA"
Kessler Huberet dr.
1938,NÁ

436. Az Aggteleki barlang
Siegmeth Károly
Kassa,1910,MKE KKO, 22 old.
MTSZ,NÁ

437. Az Aggteleki barlang leírása...
Vass Imre
Pest,1831,Landerer, 82 old.
BC/219,MTSZ

438. Az Aggteleki barlang leírása és feltárásának története
Kessler Hubert dr.
Bp.,1940,Szerzői, 56 old., 2. kiadás
SEK,TL

439. Az Aggteleki barlang leírása és feltárásának története
Kessler Hubert dr.
Bp.,1941, 3. kiadás
ER/1941/129

440. Az Aggteleki barlangrendszer hidrografiája
Kessler Hubert dr.
Bp.,1938, 30 old.
SEK

441. Az Aggteleki cseppkőbarlang
Siegmeth Károly
Eperjes,1890, 32 old.,
S

442. Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke, többi
barlangjainak áttekintése

Dudich Endre dr.
Bp.,1932,Kir.M.Ttud.Társ., 186 old.,
/Népsz.Ttud.Könyvt.12./
MTSZ

443. Az Alacsony-Tátra
Lutonsky A.-Lazistan E.
Prága,1954,Artia, 94 old.,NÁ

444. Az Alacsony-Tátra oro-hydrographiája
Kovács Ignác
Erzsébetfalva,1909,Müller Mátyás, 42 old.

445. Az Alduna és vidéke
Erődi Kálmán dr.
Bp.,1914,Magy.Földr.Int., 78 old.
MTSZ

446. Az Alpesek
Jankovics Marcell dr.
Bp.,1911,Hornyánszky V., 397 old.

447. Az Alpesek között
Virter Károly
Zombor,1878,Bittermann Nándor, 274 old.

448. Az Alpesek között
Zsigmond János
Veszprém,1910,Egyázmegyei kny., 135 old.

449. Az Alpesek világából
Kiss József
MTTE/10/90

450. Az Alpesekben és a Rajna völgyén
Balázs Béla
Bp.,1903,Hornyánszky V., 22 old.

451. Az alpesi sport és veszedelmei
Pauer Károly
Bp.,1906
TF

452. Az alpinizmus története és szerepe a művelődéstörténetben
Jankovics Marcell dr.
Bp.,1910,Athenaeum
OSZK

453. Az Alpok tavai
Szerényi Nándor
Bp.,1914., 30 old.

454. Az Aradhegyvidéki Turista Egyesület évkönyve
MTTE/14/41

455. Az EKE alapszabályai
Kolozsvár,1891,EKE
OSZK

456. Az EKE története
Merza Gyula
Kolozsvár,1930,EKE
MTL

457. Az elbujdosott magyarok
Ürmössy S.
1844
BJSZR/109

458. Az első Kárpát-estély emlékkönyve
Szádeczky Lajos-Gyulai Farkas
Kolozsvár,1893
OSZK

459. Az ember és a hegy...
Peitler Gyula dr.
Bp.,1938,MTSZ-MTE, 374 old.

460. Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése 1885-1910
Sándor József
Kolozsvár,1910
MKK

461. Az erdélyi természetjárás története
Tulogdy János dr.
1941

462. Az erdélyi városok képeskönyve 1736-ból
Borbély Andor
Kolozsvár,1943
FK

463. Az Erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása
Erdélyi fürdők leírása
Hankó Vilmos dr.
Kolozsvár,1891,EKE, 224 old.
MKET/57,NÁ,TL/1891/191

464. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület
negyedszázados története
P. Sándor József
Kolozsvár,1940,EMKE
MTL

465. Az erdő világa
Kovácsik Dezső
Bp.,1924,Szerzői, 67 old.

466. Az erdőbényei fürdőhely...
Grósz Lipót dr.
Pest,1858., 55 old.
BC/67,FK.

467. Az Eskütér-Gellérthegy-svábhegyi kábelvasút
MTTE/10/75

468. Az éjszaki határon
Walther Gyula dr.
1893
MKE/1894/186

469. Az éjszaki Trabant megmászása
Jármay László dr.
Lőcse,1892,/Z.B.41./
MKET

470. Az én könyvem
Jász Géza
Bp.,1927, Adorján testvérek,Athenaeum, 236 old.

471. Az északi madárhegyek tájáról
Hermann Ottó
MTTE/10/50

472. Az időjárás
Steiner Lajos dr.
Bp.,én.,Magyar Szemel Társ.,/Kincsestár 83./
A Földgömb/1931/5/188

473. Az időjárás és a mindennapi élet
Aujeszky László
Bp.,1934,Kir.M.Ttud.Társ., 331 old.
TL

474. Az MFT Könyv- és térképtárának címjegyzéke
Jankó János dr.-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1890,MFT, 131 old.

475. Az MHE alapszabályai
Bp.,1935,MHE
OSZK

476. Az MKE alapítása, fejlődése és működése
/1872-1882/
Dénes Ferenc
Lőcse,1883,MKE, 61 old.
MKET/56,MTTE/14/35,

477. Az MKE évkönyve
Kassa,1874,MKE,Pannonia, 151 old. 1. évf.
MTSZ,NÁ

478. Az MKE évkönyve
Payer Hugo-Döller Antal-Hradszky József-Weber Samu
Késmárk,1875,MKE,Pannonia, 325+XLIII. old., 2.
évf.
MTSZ,NÁ

479. Az MKE évkönyve
Késmárk,1876,MKE, 355+XVI. old., 3. évf.

480. Az MKE évkönyve
Majláth Béla-Kövi Imre-Róth Márton
Késmárk,1877,MKE,Kny. Rt., 354 old., 4. évf.
MTSZ,NÁ

481. Az MKE évkönyve
Róth Márton
Igló,1878,MKE,Kny. Rt., 480 old., 5. évf.
MTSZ,NÁ

482. Az MKE évkönyve
Róth Márton--Emericzy Géza dr.-Geyer G. Gyula-
Kövi Imre-Majláth Béla-Roth Samu dr.-Scherfel Aurél
Késmárk,1879,MKE,Kny.Rt., 492 old., 6. évf.
MTSZ,NÁ

483. Az MKE évkönyve
Késmárk,1880,MKE, 580 old., 7. évf.
MTSZ,NÁ

484. Az MKE évkönyve
Róth M.-Emericzy G. dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Majláth B.-Roth S. dr.-Scherfel A.-Weber S.
Késmárk,1881,MKE,Schmidt J., 528 old., 8. évf.
MTSZ,NÁ

485. Az MKE évkönyve
Róth M.-Emericzy G. dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Majláth B.-Roth S.dr.-Scherfel A.-Weber S.
Késmárk,1882,MKE,Schmidt J., 380 old., 9. évf.
MTSZ,NÁ

486. Az MKE évkönyve
Késmárk,1883,MKE,Schmidt J., 356 old., 10. évf.
MTSZ,NÁ

487. Az MKE évkönyve
Roth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Majláth B.-Roth S.dr.-Scherfel A.-Weber S.
Igló,1884,MKE,Schmidt J., 177+LXIV. old., 11. évf.
MTSZ,NÁ

488. Az MKE évkönyve
Igló,1885,MKE,Schmidt J., 264 old., 12. évf.
MTSZ,NÁ

489. Az MKE évkönyve
Roth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Münnich S.-Roth S.dr.-Weber S.
Igló,1886,MKE,Schmidt J.,258 old., 13. évf.
MTSZ,NÁ

490. Az MKE évkönyve
Igló,1887,MKE, 256 old., 14. évf.
MTSZ,NÁ

491. Az MKE évkönyve
Roth M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-Roth S.dr.-Weber S.
Igló,1888,MKE,Schmidt J., 256 old., 15. évf.
MTSZ,NÁ

492. Az MKE évkönyve
Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Weber S.
Igló,1889,MKE,Schmidt J., 200 old., 16. évf.
MTSZ,NÁ

493. Az MKE évkönyve
Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Lövy M.-Weber S.
Igló,1890,MKE,Schmidt J.,248 old., 17. évf.
MTSZ,NÁ

494. Az MKE évkönyve
Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Lövy M.-Weber S.
Igló,1891,MKE,Schmidt J., 204 old., 18. évf.
MTSZ,NÁ

495. Az MKE évkönyve
Igló,1892,MKE,Schmidt J., 152 old., 19. évf.
MTSZ,NÁ

496. Az MKE évkönyve
Kövi I.-Arányi Antal-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Lövy
M.-Róth M.-Weber S.
Igló,1893,MKE,Schmidt J., 136+15 old., 20. évf.
MTSZ,NÁ

497. Az MKE évkönyve
Igló,1894,MKE,Schmidt J., 222 old., 21. évf.
MTSZ,NÁ

498. Az MKE évkönyve
Kövi I.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Lövy M.-
Weber S.
Igló,1895,MKE,Schmidt J., 128 old., 22. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1895/126

499. Az MKE évkönyve
Lövy M.-Nikházy Frigyes
Igló,1896,MKE,Schmidt J., 206 old., 23. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1896/128

500. Az MKE évkönyve
Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Roth M.-Weber S.
Igló,1897,MKE,Schmidt J., 176 old., 24. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1897/158

501. Az MKE évkönyve
Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Róth M.-Weber S.
Igló,1898,MKE,Schmidt J., 220 old., 25. évf.
MTSZ,NÁ

502. Az MKE évkönyve
Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Róth M.-Weber S.
Igló,1899,MKE,Schmidt J., 192 old., 26. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1899/198

503. Az MKE évkönyve
Lővy Mór
Igló,1900,MKE,Schmidt J., 186 old., 27. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1900/231

504. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály
Igló,1901,MKE,Schmidt J., 180 old., 28. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1901/209

505. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály-Lővy Mór
Igló,1902,MKE,Schmidt J., 176 old., 29. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1902/166

506. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály-Lővy Mór
Igló,1903,MKE,Schmidt J., 176 old., 30. évf.
MTSZ,NÁ

507. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály-Lővy Mór
Igló,1904,MTSZ,Schmidt J., 162 old., 31. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1904/175

508. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály-Lővy Mór
Igló,1905,MKE,Schmidt J., 154 old., 32. évf.
MTSZ,NÁ

509. Az MKE évkönyve
Karoliny Mihály-Lővy Mór
Igló,1906,MKE,Schmidt J., 176 old., 33. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1906/262

510. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Nikházy Frigyes
Igló,1907,MKE,Schmidt J., 192 old., 34. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1907/238

511. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Kiss Albert
Igló,1908,MKE,Szepesi Lapok, 176 old.,
35. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1908/218

512. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Kiss Albert
Igló,1909,MKE,Szepesi Lapok, 190 old.,
36. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1909/195

513. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Kiss Albert
Igló,1910,MKE,Szepesi Lapok, 218 old.,
37. évf.
MTSZ,NÁ,TK/1910/121

514. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Marcsek Andor
Igló,1911,MKE,Szepesi Lapok, 146 old.,
38. évf.
MTSZ,NÁ

515. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Marcsek Andor
Igló,1912,MKE,Szepesi Lapok, 184 old.,
39. évf.
MTSZ,NÁ

516. Az MKE évkönyve
Marcsek Andor-Wiese Gyula
Igló,1913,MKE,Szepesi Lapok, 176 old.,
40. évf.
MTSZ,NÁ

517. Az MKE évkönyve
Marcsek Andor-Wiese Gyula
Igló,1914,MKE,Szepesi Lapok, 130 old.,
41. évf.
MTSZ,NÁ

518. Az MKE évkönyve
Lővy Mór-Marcsek Andor
Igló,1915,MKE,Szepesi Lapok, 75 old., 42. évf.
MTSZ,NÁ

519. Az MKE évkönyve
Marcsek Andor-Wiese Gyula
Igló,1916,MKE,Szepesi Lapok, 146 old., 43. évf.
MTSZ,NÁ

520. Az MKE évkönyve
Marcsek Andor-Wiese Gyula
Igló,1917,MKE,Szepesi Lapok, 109 old.,
44. évf.
MTSZ,NÁ

521. Az MKE története /1873-1898/
Posewitz Tivadar dr.
1898,Schmidt József, 170 old.
MTTE/14/30,NÁ

522. Az MKE KKO ügyrendje
Kassa,1900,MKE KKO, 7 old.

523. Az MKE 70 éve. Díszközgyűlés
/elnöki megnyitó beszéd/
Karafiáth Jenő dr.
Bp.,1943,MKE, 11 old.
NÁ,SEK

524. Az MKE tagok statistikája
Posewitz Tivadar dr.
Lőcse,1889,/Z.B.23./
MKET/19

525. Az MTE 25 éves múltja
Déry József-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1914,Hornyánszky V., 261 old.,NÁ

526. Az MTE alapszabályai
Bp.,1911,MTE, 6 old.
MTSZ

527. Az MTE Alapszabályai
Bp.,1925,Élet, 20 old.
MTSZ

528. Az MTE Alapszabályai
Bp.,1932,Élet, 24 old.
MTSZ

529. Az MTE Vasvármegyei O. 1894. évi jelentése
Ebenspanger János
TK/1895/60

530. Az MTE Vasvármegyei O. 1895. évi jelentése
26 old.
TK/1896/77

531. Az MTSZ alapszabályai
Bp.,1924,MTSZ, 15 old.
MTSZ

532. Az MTSZ alapszabályai
Bp.,1929.MTSZ,Kellner Ernő ifj., 22 old.
MTSZ

533. Az MTSZ értesítője
Dobiecki Sándor dr.
Bp.,1930,MTSZ, 68 old.
MTSZ

534. Az MTSZ Értesítője
Dobiecki Sándor dr.
Bp.,1932,MTSZ, LIV. old.
MTSZ,OSZK

535. Az MTSZ könyvtárának címjegyzéke
Papp László
Bp.,1936,MTSZ, 288 old.,NÁ

536. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
Bp.,1887-1901,M.Kir.Államnyomda,I-XXI kötet
OSZK

537. Az ősi Szepesség
Nemény Vilmos szepesi
Bp.,1943., 306 old.,TL

538. Az Uránia Síelő és Turista Társaság Alapszabályai
Bp.,1930,Palatinus, 21 old.
MTSZ

539. Az utas könyve. Kárpátalja
Bp.,1939,II. kieg. füzet
MTSZ/1939/134

540. Az utas könyve. Bács-Bodrog vármegye
Bp.,1942
FK

541. Az utas könyve. Kárpátalja
Kaffka Károly
Bp.,1940,OMVSZ, 82 old., 2. kiadás

542. Az utas könyve. Keletmagyarország és Északerdély
Kaffka Károly
Bp.,1941,OMVSZ, 212 old.
TL

543. Az utazási kedv története
Gyömrei Sándor
Bp.,1935,Gergely R., 129 old.
TL

544. Az utolsó bányaművelés a Tátrában
Késmárk,1884,/K.P.21.23./
MKET/58

545. Az új turistavidék
F.K.
Lőcse,1881,/Z.B.36./
MKET

546. Ágasvár és környéke sziklamászó kalauza
Salgótarján,1988,"Serényi Jenő" Hegyjáró Kör, 7
old.,

547. Ásvány-fürdő Bajmócz. Felső Magyarország
Privigye,1907,Gubits Bernát, 4 old.
MTSZ

548. Ásványforrások és fürdőhelyek az Északi Kaukázusban
Déchy Mór
Bp.,1895,Bp-i Szemle 223.füzet, 12 old.
MTSZ

549. Ázsia szívében
Prinz Gyula dr.
Bp.,1911,Utazások Könyvtára, 78 old.

550. Ázsia, Kaukázus
Zichy Jenő gróf
Bp.-Randschburg,1897
FK

551. Bakony
Dornyay Béla dr.
Bp.,1927,TA, 424 old.

552. Bakony
Dornyay Béla dr.
Bp.,1956,Sport, 159 old.

553. Bakony utikalauz
Dornyay Béla dr.
Bp.,1955,Sport, Egyetemi ny., 159+XVI. old.

554. Bakony utikalauz
Dornyay Béla dr.
Bp.,1957,Sport, 208 old., 2. bőv. kiadás
NÁ,SEK

555. Bakonybél és környékének kalauza
Zákonyi Ferenc dr.-Scherer J.
Balatonfüred,1961,Veszp.m-i Id.Hiv., 111 old.
NÁ,SEK

556. Balaton
Bp.,1912,Balatoni Szöv., 160 old.
MTSZ

557. Balaton
Mátrai Rudolf
Bp.,1914,Magy.Földr.Int., 48 old.
A

558. Balaton
Bp.,1914,Balatoni Szöv./Németh J./, 100 old., 3.
kiadás
MTSZ

559. Balaton
A Balatoni Szövetség kalauza
Cséplő Ernő
Balatonfüred,1929,Balatoni Szöv., 160 old.,
5. kiadás
MTSZ

560. Balaton és környéke
Dornyay Béla dr.-Vigyázó János dr.
Bp.,1934,TA, 426 old.

561. Balatonfelvidék. Utikalauz
Dornyay Béla dr.
Bp.,1955, 181 old.
FK

562. Balatonfelvidéki utikalauz
Dornyay Béla dr.-Zákonyi Ferenc dr.
Bp.,1955,Sport, Egyetemi ny., 181+XVI. old.

563. Balatonfüred környéke és a Balaton
Iván József
Balatonfüred,1935,Iglói János, 144 old.
TL

564. Balatoni bazalthegyek
Erdélyi J.
Bp.,1954, 46 old.
SEK

565. Balatoni kalauz
Wlassits Tibor
Bp.,1925,Balatoni Társ.,368 old.
SEK

566. Balatoni kirándulók zsebkönyve
Iván József
Bp.,1940,FK

567. Balatoni útmutató
Sándor I.
Bp.,1932,Balatoni Iroda, 107 old.
SEK

568. Balatonvidéki kalauz
Sziklay János dr.
Bp.,1889,MKE Balaton Egylet
FK,MKE/1894/163,MTTE/14/14,TK/1908/109

569. Balatonzamárdi község és üdülőtelep ismertetése
Margittay Rikárd dr.
Balatonzamárdi,1942,Balatonzamárdi Fürdőegylet,
16 old.
TL

570. Balkán bibliographia
Crijic
Belgrád,1897,FK

571. Banska Stavnica a okolie
Kováts F. Lajos
Selmecbánya,1924,KV Szittnya O., 64+16 old.
MTSZ

572. Baradla
Az Aggtelek-Jósvafői "Baradla" cseppkőbarlang Értesítője
Kessler Hubert dr.
1938

573. Barangolás a Rozsály-Guttin hegyvidéken és az Avason
Siegmeth Károly
Igló,1907
TF

574. Barangolások a Magas Tátrában
Flórián Károly dr.
Eperjes,1904
MTTE/14/57,S

575. Barangolások a Magas Tátrában
Flórián Károly dr.
Eperjes,1905
MTTE/14/57,SK,TK/1905/278

576. Barangolások Erdélyben. Keletiek nyugoton
Oláh Gábor
Debrecen,1910,Csáthy, 179 old.
MTSZ

577. Barangolók könyve
Gy. Szabó Béla
1939
ER/1939/122
577/2. Barátom Matterhorn
Könyv az Alpokról
Benedek István
Bp.,1979,/kézirat/,I-II-III.kötet
BI

578. Barlangászok könyve
Egri László
Bukarest,1979,Kriterion, 196 old.

579. Barlangjárók, hegymászók, sízők, túrázók folyóirata
Hegyi Sport
Kisgyörgy Ádám
Miskolc,1991,/I.évf.1.sz./, 38 old.

580. Barlangkutatás
Kadic Ottokár dr.
Bp.,1913,MBT, /1913-20/
SZEK

581. Barlangkutatás
Kadis Ottokár dr.
Bp.,1943,MBT, 303 old.

582. Barlangkutatás Szilice környékén
Bertalan Károly
Bp.,1943,BETE Barl.Szako.,TL kl., 16 old.
MTSZ/1943/96,NÁ

583. Barlangkutatások
Hillebrand Jenő
Bp.,1911
FK

584. Barlangliget és környéke
én., 12 old.
MTSZ

585. Barlangligetből a Hágón át Javorinába
Kolbenheyer Károly
Lőcse,1889,/Z.B.5./
MKET

586. Barlangligetről Zakopaneba
Kolbenheyer Károly
Lőcse,1890,/Z.B.1./
MKET

587. Barlangok a Bükkben
Lénárt László
Miskolc,1979,M.Hir.BAZ. megye, 71 old.

588. Barlangok alakulása és pusztulása
Strömpl Gábor dr.
Bp.,én.,Hornyánszky V., 13 old.
MTSZ

589. Barlangok alakulása és pusztulása
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1913,Uránia
FK

590. Barlangok mélyén
Kessler Hubert dr.
Bp.,1942,Franklin, 152 old. 2. kiadás
BETE/92/14.p.
TL


A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma