Cím szerinti katalógus - negyedik rész

1771. ...s ...a, Hegyek között, Dobsina
Kecskemét,1875
S

1772 Sagen aus der Hohen Tatra
Grósz Alfréd
München,1971, 170 old.
GA/82,OSZK,Taternik/1973/3/110

1773. Salgó-várrom és az alatta fekvő Salgó-menedékház
Dornyay Béla dr.
Salgótarján,1935,Végh K. nyomda, 20 old.
MTSZ,S

1774. Salgótarján és a Karancs-Medves vidék részletes
kalauza
Dornyay Béla dr.
Salgótarján,1929,Szerzői, 122 old.

1775. Salgó-vár rövid története
Szomor Károly kékkői
1903,Szerzői, 14 old.
TK/1903/135

1776. Salgóvár és Salgótarján
Ruttkay S.
Losonc,1903, 30 old.
S

1777. Sammlung merkvürdigster Naturseltenheiten
Ungarns
Klein Michael
Pozsony és Leipzig,1778,Wiener Anzeigen
III.évf.82.
BC/103,MKE/1881/67

1778. Sarkvidéki felfedezések
Simonyi Jenő dr.
Bp.,1890,M.Kir.Ttud.Társ., 312 old.

1779. Sascsalád
Schönviszky László
Bp.,1925,MTE Sasok T.

1780. Sascsalád
Bp.,1926,MTE Sasok T.
MTSZ,OSZK

1781. Sascsalád
Bp.,1928,MTE Sasok T., 98 old.
MTSZ

1782. Sascsalád
Bp.,1929,MTE Sasok T.,7.évf.,kőnyomatos,
105 old.
MTSZ

1783. Sascsalád
Bp.,1930,MTE Sasok T., 100 old.
MTSZ

1784. Sascsalád
Bp.,1932,MTE Sasok T.,9.évf., 96 old.
MTSZ

1785. Sascsalád
Herdinand Rudolf
Bp.,1939,MTE Sasok T.,16.évf.
TL

1786. Sasfészkek
Jankovics Marcell dr.
Bp.,1906,MTE, 189 old.

1787. Sasok Szárnyán
Herdinand Rudolf
Bp.,1941,MTE Sasok T., 87 old.

1788. Sáros földje 1914-45
Dvortsák Győző
Eperjes,1916, 64 old.
NÁ,S,SEK

1789. Sátoraljaújhely
Görgey István dr.
Sátoraljaújhely,1932,Zemplén, 70 old.

1790. Schmaläunes Iostije Geschichten
Hensch Aurél
1919
ET/392

1791. Selmec környéke
Szabó József
Bp.,1891
FK

1792. Selmecbánya
Tirts Rezső ifj.
Bp.,1943,Szerzői, 198 old.

1793. Selmecbánya és környéke
Kováts F. Lajos
Selmecbánya,1926,KV Szittnya O., 84 old.

1794. Selmecbányai Híradó
Selmecbánya,1882,MKE Szittnya O. 1.évf.
Jellinek J.:MTT

1795. Selmecbányai kalauz
Tirts Rezső-Szentgyörgyi Ede-Abai Ottó
Selmecbánya,1898,Joerges Ágost, 64 old.

1796. Selmecbányaiak Emlékkönyve
Selmecbánya,1936,Selmecbányaiak Egyesülete,
184 old.
TL

1797. Selmeci kalauz. Selmecbánya és környéke
Tirts Rezső id.
Selmecbánya,1885
FK,MKE/1894/128

1798. Séta a magyar Tempe völgyben
Békefi Elek
Zala-Koppány,1895,Szerzői
MTTE/12/31,TK/1896/195

1799. Séták a nagy természetben
Nógrádi László dr.
Bp.,1904,Athenaeum, 566 old.
A,NÁ

1800. Séták és kirándulások
Bardócz Pál
Bp.,1909,Szfőv.Tan., 192 old.
A,NÁ,TK/1909/110

1801. Sí a hegymászósportban
Bp.,1944
OSZK

1802. Siebenbürgen
Berger
Leipzig,1884
FK

1803. Siebenbürgen
Bielz E. Albert
Wien,1885,Graeser Carl, 415 old., 2. kiadás
FK,MTSZ

1804. Siebenbürgen
Bielz E. Albert dr.
Hermannstadt,1899, 2. kiadás
TL/1899/202

1805. Siebenbürgen
Bielz E. Albert dr.
Nagyszeben,1903, Krafft W., Sigerius Emil
átdolg.kiad., 284 old., 3.kiad.
MTSZ

1806. Siebenbürgen, Land und Leute
Boner Charles
Leipzig,1868,Weber J.J.
BC/23

1807. Siebenbürgens geographisch- und orographisches Lexikon
Lenk v. Treunfeld Ignác
Wien,1839,Heubner, I-IV.köt., 1853 old.
BC/123,BJSZR/170,MKK

1808. Siebenbürgische Quartalschriften
1790,folyóirat
BJSZR/106

1809. Siebenbürgische Sagen
Müller F.
Brassó,1857, 2. kiadás
BC/141

1810. Siebenbürgische Sagen
Müller F.
Wien,1885,Hermann A.dr.
HKEN/1893/7

1811. Síelés az iskolában
Holfeld Henrik
Bp.,1917,OTT, 28 old.
MTSZ

1812. Síelni nem boszorkányság
Magaziner Pálné-Róna Magda-Mallász Gitta-Dalos
Hanna
Bp.,1935
OSZK

1813. Simplicissimus
München,1906,Simpl.Verlag/élclap/
SZEK

1814. Simplicissimus
Reinoss Herbert /Hrsg./
Hannover,1970
Alpine Karikatouren/1988/

1815. Simplicissimus
Ein Rückblick auf die satirische Zeitschrift
Roth Eugen
Hannover,1954
Alpine Karikatouren/1988/

1816. Sí sport
Schwicker Richárd dr.
Bp.,1929, 72 old.
OSZK

1817. Síterepek Lengyelországban
Krakkó,én.,Síterjesztő Társaság, Közl.Min.
támogatásával, 26 oldal

1818. Skalne drogi w Tatrach Wysokich
Radwanska-Kuleszyna Zofia dr./Paryska/-
Pawlowski Tadeusz
Warszawa,1938,Nowa Skiazka, 296 old.
NÁ,PA

1819. Skí
1940,Országőr
ER/1940/50

1820. Skiführer der Hohen Tatra
Reichart Dezső dr.
Késmárk,1932,KV, Sauter Paul, 88 old.
NÁ,PA

1821. Skiführer durch die Bélauer Kalkalpen
Hefty Gyula Andor
Késmárk,1912,Sauter Paul, 7 old.
MTSZ

1822. Skiführer für den Csorbersee
Hefty Gyula Andor
Késmárk,1914
ET/162

1823. Skizzen aus der Hohen Tatra
Dyrenfurth Günter-Martin Alfred dr.
1908,Zeitschrift des DÖAV,kl.
TK/1908/238

1824. Snow Algae from the Valley of the Morskie Oko
Lake in the High Tatra
Kol Erzsébet
Bp.,1966,Annales Historico-Naturales Musei Nationalis
Hungarici
ET/216

1825. Snöskorna hos Karpaternas Folk
/A Kárpátokban használatos sítalpakról/
Gunda Béla
Stockholm,1940,Pa Skidor /229-237/ 8 old.
TL

1826. Sopron
Filléres kalauz
Sopron,én.,/1933?/,Goldschmied Sándor

1827. Sopron és a Magyar Alpok
Thirring Gusztáv dr.
Sopron,1911,Dunántúli TE, 240 old.

1828. Sopron és környéke részletes kalauza
Thirring Gusztáv dr.-Heimler Károly dr.
Bp.,1925,TA, 72 old., 2. kiadás

1829. Sopron és környékének kis kalauza
Thirring Gusztáv dr.
Sopron,1913,Dunántúli TE, 20 old.

1830. Sopron és környékének részletes kalauza
Thirring Gusztáv dr.-Heimler Károly dr.
Bp.,1932,TA, 64 old., 3. kiadás
MTSZ

1831. Sopron, civitas fidelissima
Thirring Gusztáv dr.
Sopron,1925, Sopronmegyei Kör, Székely és Tsa,
124 old.
NÁ,SEK

1832. Soproni képeskönyv
Heimler Károly dr.
Bp., 1932,Somló Béla, Hungária RT., 123 old.

1833. Soproni utikalauz
Gereben Béla-Csathai Endre-Thier László
Sopron,1956,GySm-i Tan.Id.Hiv., 96 old.

1834. Soproni vezető
Seidl János Ferenc
Sopron,1941, 64 old.

1835. Sósfürdőinkről
Bikfalvy Károly dr.
MTTE/12/34

1836. Sportmászás ma
Güllich Wolfgang-Kubin Andreas
Bp.,1988, 114 old.

1837. Sprievodca po Vysokych Tatrach
Janoska Milos
Liptószentmiklós,1923,Klimes F., 498 old.,
I-II.kötet
PA

1838. Stat. des Königr. Ungarn
Schwartner
Pest,1798
Erdélynek térképe/1878

1839. Stina de Vale-i regék
Czárán Gyula
Elbeszélések, versek
Nagyvárad,1896,kl.Nagyvárad-ból, Láng ny.
OSZK
1840.Z Stina de Vale-i regék
Czárán Gyula
Elbeszélések, versek II. sorozat
Kolozsvár,1900,kl.Magyar Polgár-ból
Erdély/1900/18,OSZK

1841. Streifzüge im Rozsály-Guttin-Gebirge und in der Avas
Barangolás a Rozsály-Guttin hegyvidéken és az Avason
Siegmeth Károly
MKE/1908/1.kl.

1842. Studien über die Specialkarte der österreichisch-
ungarischen Monarchie
Richter Eduard
1877
ZAV

1843. Supplementum III. analectorum terrae
Scepusiensis
1908
Weber Sámuel
ET/593

1844. Sümeg6.
Lipták Gábor-Zákonyi Ferenc
Bp.,én.,Veszpr.m-i Id.Hiv., Révai, 104 old.

1845. Sümegi kalauz
Darnay Kálmán
Sümeg,1930,Horváth Gábor kny., 64 old.
MTSZ

1846. Svábhegy
Siklóssy László dr.
Bp.,1929,Svábhegyi Egy., 208 old.
A,FK

1847. Svábhegy
Siklóssy László dr.
Bp.,1930,Svábhegyi Egy., 208 old.

1848. Szabad Szvanécia: az Ingur felső hosszvölgye
Déchy Mór
Bp.,1886,Földr.Közl.kl.XIV.kötet,359 és 385 old.
DM:Kaukázus/446,MTSZ

1849. Szabolcs megye művészeti emlékei
Genthon István-Lux Géza-Szentiványi Gyula
1939,Szabolcs vm.
MTSZ/1939/167

1850. Szakadát
Vámszer Géza
Kolozsvár,1940,Erélyi Encikl., Grafika, 133 old.
TL

1851. Szatmár megyei kalauz tekintettel a turisztikára
Farkas J.
Nagybánya,1914, 143 old.
S

1852. Szádellő
Münnich Sándor
Lőcse,1883,/Z.B.53./
MKET

1853. Szánkázás budapesti szabályai. A szánkázásról
Bély Mihály
Bp.,1910, 16 old.
SEK

1854. Századok Legendái. Hegyóriások
Déchy Mór
Bp.,1913,Orsz.Monogr.Társ.

1855. Szeged és környéke részletes kalauza
Horváth A. János-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1925,TA, 48 old.

1856. Szegedi kalauz
Szeged,1899,Engel Lajos, 64 old.

1857. Szegedi róvások
Győrffy István dr.
Rektori székfoglaló beszéd
Szeged,1932,M.Kir.Ferenc J.Tud.Egy., 273 old.

1858. Szegedi útmutató
Lugosi Dömötör
Szeged,1909,Árvay Sándor ifj., 102 old.

1859. Szent Anna tavától a Cenk-tetőig
Benedek Elek
Bp.,1941,Franklin

1860. Szent Anna-tó és Mohos-tó
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1939,Székelység, 16 old.

1861. Szent-Endrei sziget
Hunyady Mária
Bp.,1917,Globus, 27 old.
FK

1862. Szentendre
Horler Miklós
Bp.,1960,Müszaki Kiadó, 199 old.
A

1863. Szentendre-Pilishegyvidék
Kanyaró Géza
Bp.,1941
SZEK

1864. Szentendre-Pilishegyvidék
Kanyaró Géza
Bp.,1942
SZEK

1865. Szentiványi Csorbató
Bp.,1918,TA, 38 old.

1866. Szepes vármegye művészeti emlékei
Divald Kornél
Bp.,1903, 244 old.
RETSZ

1867. Szepes vármegye történelmi irodalmának bibliográfiája
Weber Sámuel
Lőcse,1895,Szep.Tört.Társ.,I.köt., 176 old.
MHI,SEK

1868. Szepesi emlékkönyv - A Magyar orvosok és
természetvizsgálók 1888.aug.23-28-án
Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlése alkalmából
Demkó Kálmán-Roth Samu dr.-Sváby Frigyes
Szepes-Váralja,1888,Császka György püspök/
Szita Géza
"Püspöki kny.", 481 old.
SEK,PA

1869. Szepesi Lapok
Igló,1885-ben jelent meg először, hetilap /Sz.L./
MKE/1894/15,MKET/15

1870. Szepesi népkedély
Weber Rudolf
Lőcse,1879,/Z.B.29.34.36.37./
MKET/58

1871. Szepesi népmondák:Mártha könnyei-
A tengerszem-A szepes-váraljai leány-A törpék
barlangja-A lapis refugii-A hegyes kő
Lindner Ernő
Lőcse,1880,/Z.B.37.38.44.45.46./
MKE/1894/58,MKET/58

1872. Szepesiek címtára
Förster Rezső-Krisch Jenő
1931,Szepesi Szöv., 295 old.

1873. Szepesmegye helységnevei
Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve II.
Lőcse,1886,Szep.Tört.Társ.
Paryski W.H:Onomastica/1959/571

1874. Székely fürdők, székely tájak
Kádár László
Bp.,1941,Officina, 24 old.

1875. Székely fürdők, székely tájak
Kádár László-Széll Sándor
Bp.,1942,Officina,/Erdélyi Képek 4.sz./,35 old., 2.
kiadás
TL

1876. Székely Nemzeti Múzeum Emlékkönyv 1929
BJSZR/1938/2

1877. Székelyföld
Hankó Vilmos dr.
Bp.,1896,EKE, 350 old.
A,MTTE/12/156

1878. Székelyföld fürdői és ásványvizei
Hankó Vilmos dr.
Bp.,1903,M.Kir.Földm.Min.,Toldi Lajos könyvker.,
136 old.
NÁ,TK/1910/157

1879. Székelyföld írásban és képben
Dávid József
Bp.,1941,Kaláka kk.v., 373+197 old.
MTSZ/1942/6,TL

1880. Székelyföld képekben
Orbán Balázs
Bukarest,1971,Kriterion, 60 old.

1881. Székelyföldi képek
Lévay Lajos dr.
Kolozsvár,1934,Minerva, 101 old.

1882. Székelyföldi képek. I.A székely anyaszék
/Udvarhely/, II. Kirándulások
Lévay Lajos dr.
Kolozsvár,1940,Minerva, 124 old., 2. kiadás.
MTSZ/1941/22,SEK

1883. Székelyföldi Kis Tükör
Lévay Lajos dr.
Bp.,1942,Kókai Lajos, 240 old.
TL

1884. Székelyföldi Utmutató
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1939,Székelység
TL

1885. Székelyföldön
Máthé József
MTTE/8/128

1886. Székelyhonról
Kővári László
Kolozsvárt,1842,Mo. és Erd. Képekb.1854, 105 o.
BC/113,TL/1943/211

1887. Székelység
Bányai János
Székelyudvarhely,1929,folyóirat
SEK

1888. Székelység
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1931, 1.évf.
MTSZ

1889. Székelység
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1932, 2.évf./1-12.sz./
MTSZ

1890. Székelység
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1935, 5.évf., 96 old.
TL

1891. Székelység
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1940
MTSZ/1940/108

1892. Székelyudvarhely
Bányai János dr.
Székelyudvarhely,1940,Székelység, 32 old.

1893. Székesfehérvár és környéke kalauza
Polgárdy Géza
Bp.,1938,Szerzői, 52 old.

1894. Székesfehérvár és környékének útmutatója
Láng István
Székesfehérvár,1926,MTE Szfv-i O., 86 old.
FK,SEK

1895. Székesfehérvár város és környékének útmutatója
1934,MTE
TL

1896. Székesfehérvári kalauz
Marschall Rafael
Székesfehérvár,1930,Szfv.sz.kir.v., 92 old.
MTSZ

1897. Sziklafestmények a Szaharában
Lothe Hanri
Bp.,1977,Gondolat, 289 old.

1898. Sziklamászás
Royal Robbins
Bp.,1986,BAC, 154 old.

1899. Sziklamászóiskolák Budapest környékén
Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
Bp.,1913,TA, 88 old.

1900. Sziklavilág
Skerletz Iván
Bp.,1984,/1.,MHK, 8 old.

1901. Sziklavilág
Skerletz Iván
Bp.,1984/2.,MHK, 8 old.

1902. Sziklavilág
Skerletz Iván
Bp.,1984/3.,MHK, 8 old.

1903. Sziklavilág
Péterváry Gábor
Bp.,1986./1.,MHK, 20 old.

1904. Szilágymegyei Szamosvölgy leírása
Boér Miklós
TK/1895/53

1905. Szinevér Polana und Umgebung im Comitate Máramaros
Posewitz Tivadar
Bp.,1901,Franklin,kl.Jahresberichte der königl.
ung.geologischen Anstalt für 1898, 24 old.
OSZK

1906. Szinevérváralja
Hetilap
Szinevérváralja,1904,I.évf.
MJ/N

1907. Szivárvány
Neidenbach Ákos
Csobánka,1993,Szerzői-MHTT I.évf.1.sz., 35 o.

1908. Szliács
Szemere Albert dr.-Steiner Albert dr.
Bp.,1881, 68 old.

1909. Szlovák turistaparadicsom
Firon András
Bp.,1989,Sport, 223 old.

1910. Szlovákiai síkalauz
Bugár Jenő
Bp.,1986,Id.Kiad., 125 old.

1911. Szombathely és környékének részletes kalauza
Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1933,TA, 32 old.

1912. Szovátafürdő és környéke
Hefty Gyula Andor
Marosvásárhely,1941,Erd.Fürdőszöv., 48 old.

1913. Szögescipők nyomai a Kárpátok bércein
Schermann Szilárd dr.
Bp.,1937,Szerzői, 360 old.

1914. Szt.Lukácsfürdő - Buda.
Téli és nyári gyógyhely
Bossányi Béla dr.
Bp.,én.,Lukácsfürdő, 147 old.
MTSZ

1915. Szünnapi kirándulás Erdély nyugati hegyei közé
Ompolyi
Kolozsvár,1864,Stein
BC/151

1916. Tabán
Rédey Rezső
Bp.,1939,Szerzői, 32 old.

1917. Tal- und Seebildung in der Hohen Tatra
A völgy- és tóképződés a Magas Tátrában
Róth Sámuel dr.
Késmárk,1878,MKE.évk.V/112.
BC/174,GA,MKE/1878/112

1918. Tanulmányok báró Nyáry Jenő "Az Aggteleki
barlang mint őskori temető" című munkája felett
Kossuth Lajos
Bp.,1883,Franklin, 40 old.
MTSZ

1919. Tarcsa. Fürdő és környéke
Wien,1865,Gerold, 12 old.
ÁKV/1984

1920. Taschenbuch geographischer Kentnisse
Sommer Johann Gottfried
Prága,1835, 293 old.

1921. Tatatóváros és környéke kalauza
Polgárdy Géza
Bp.,1939,Élet, 16 old.
MTSZ/1939/146,NÁ,SEK

1922. Tatraführer. II. Képek s utazások a déli Tátrából
Scherner Carl A. dr.
Breslau,1876,Gosohorsky A.,II.köt,2.kiad.
BC/181,MKET/57

1923. Tatraführer
Szontagh Miklós dr. - Nikházy Frigyes
Bp.,1904,Singer & Wolfner, 228 old., 2. kiadás
MJ,MTSZ,NÁ

1924. Tatraführer
Szontagh Miklós dr.- Nikházy Frigyes /ford./
Bp.,1896,Singer & Wolfner,Márkus Samu kny., 226
old.
MJ,NÁ

1925. Tatraführer
Nikházy Frigyes
Bp.1904,Singer & Wolfner, 228 old.
MJ

1926. Tatraführer. Ein praktischer Wegweiser
Scherner Carl A. dr.
Breslau,1875,Gosohorsky A.,/Druck von Fiedler &
Hentschel/ 85 o.
BC/181,MKET/57,PA

1927. Tatrakarte
Karte von den alpinischen Karpaten, nebst Längen
und Querprofilen
Wahlenberg Göran-Beudant Francois Sulpice
München,1830,Cottasche J.G.
GA,MKE/1874/50

1928. Tatranské Doliny
Roubal Radek
Bratislava,1958,Sport, 145 old.

1929. Tatranské Doliny
Roubal Radek
Bratislava,1961,Sport, 181 old.

1930. Tatranské Vrcholy
Andrási Julius
Bratislava,1966,Sport, 149 old.

1931. Tatranské Vrcholy - Vysokohorsky sprievodca
Puskás Arno-Andrási Julius
Bratislava,1973,Sport, 198 old.
PA

1932. Tatry
Zakopane,én.,Towarzystwa Tatranskiego, 32 db
fotó

1933. Tatry
Droze Karl
Ruzomberok,1897,Karla Salvy, 348 old.
PA

1934. Tatry ocami Buchholtzovcov
Bohus Ivan
Martin,1988,Osveta,61 old.

1935. Tatry Polskie
Zwolinski Tadeusz
Warszawa,1953,Sport i Turystyka, 255 old.
PA

1936. Tatry Polskie
Nyka Józef
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 224 old.
PA

1937. Tatry Polskie
Nyka Józef
Warszawa,1988,Sport i Turystyka, 281 old.
PA

1938. Tatry Przewodnik
Nyka Józef
Warszawa,1972,Sport i Turystyka, 615 old.
PA

1939. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1951,Kraj, 150 old.,I.köt.

1940. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1951,Kraj, 135 old.,II.köt.

1941. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1951,Kraj, 87 old.,III.köt.

1942. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1951,Kraj, 209 old.,IV.köt.

1943. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1954,Kraj, 122 old.,V.köt.

1944. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1952,Kraj, 177 old.,VI.köt.

1945. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1954,Kraj, 211 old.,VII.köt.

1946. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1956,Kraj, 208 old.,VIII.köt.

1947. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Poznan,1961,Kraj, 230 old.,IX.köt.

1948. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1962,Sport i Turystyka, 185 o.,X.köt.

1949. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1964,Sport i Turystyka, 166 o.,XI.köt.

1950. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1965,Sport i Turystyka, 163 o.,XII.köt.

1951. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 271 o.,XIII.köt.

1952. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1971,Sport i Turystyka, 254 o.,XIV.köt.

1953. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka, XV.köt.

1954. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 171 o., XVI.köt.

1955. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 187 o.,XVII.köt.

1956. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1974,Sport i Turystyka, 135 o.,XVIII.köt.

1957. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1974,Sport i Turystyka, 148 o.,XIX.köt.

1958. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka,XX.köt.

1959. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka,XXI.köt.

1960. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka,XXII.köt.

1961. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka,XXIII.köt.

1962. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,Sport i Turystyka, XXIV.köt.

1963. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 154 o. 2.kiadás,
I.köt.

1964. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,141 old.
2.kiadás,II.köt.

1965. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,89 old.
2.kiadás,III.köt.

1966. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,211 old.
2.kiadás,IV.köt.

1967. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,123 old.
2.kiadás,V.köt.

1968. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,179 old.
2.kiadás,VI.köt.

1969. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,214 old.
2.kiadás,VII.köt.

1970. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,207 old.
2.kiadás, VIII.köt.

1971. Tatry Wysokie
Chmielowski Janus-Swierz Mieczyslaw
Kraków,1925,Turyst.Pol.Tow.Tatrz.,550 o. IV.köt.

1972. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 209 o. IV.köt.
PA
1973 Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 87 o. III.köt.
PA

1974. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 141 o. II.köt.
PA

1975. Tatry Wysokie
Paryski W.H.
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 150 o. I.köt.
PA

1976. Tájékozódás a terepen
Szüts Lajos
Bp.,1936,M.Kir.Áll.Térk.Int., 71 old.

1977. Tájékoztató a diákturistaságról
Bp.,én.,Kellner Ernő ifj., 4 old.
MTSZ

1978. Tájékoztató a magyarországi Kárpátvidéken utazók számára
Dénes Ferenc
Lőcse,1888,MKE, 63 old.

1979. Tátra
Kolbenheyer Károly dr.
Bp.,1890,MTE Bp.-i O.
TL

1980. Tátra
Tamás Mihály
Bratislava,1937
SZEK

1981. Tátra
Tamás Mihály
Bratislava,1938
SZEK

1982. ...tátra térképe
Wahlenberg Göran...
1813,/primitív/
GA

1983. Tátra-album
Bársony István
Bp.,1906,Révai
SZEK

1984. Tátra-album
Bársony István
Bp.,1911,Révai, /26 Compton metszettel/, 2.kiadás
ET/74,MTSZ

1985. Tátra-Almanach
Bratislava-Pozsony,1938, 215 old.
A

1986. Tátra-Füred éghajlati gyógyhely és vízgyógyintézet
Heksch A.F.
Bp.,1881,Osztrák-Magyar Gyógy- és Fürdő Helyek
1.sz., 32 old.,Hartleben A.
MKE/1894/57,MTSZ

1987. Tátra-naptár
Igló,1920,Szepesi Lapok
NÁ,SEK

1988. Tátra szám
Leipzig,1905,Leipziger Illustrierte Zeitung,34 db
Compton képpel
TK/1905/165

1989. Tátra-Vidék /Tátravidék/
Közérdekű ismeretek Közlönye a Tátra és a
Fürdészet köréből /turisztika,balneológia/
Szontagh Miklós dr.
Ujtátrafüred,1883,/1883-85-ig megjelent folyóirat/
MKE/Dénes/39,MKET/15,MTSZ,OSZK,SZEK

1990. Tátrafüred
Kassa-Lőcse,1887, 68 old.
Wegweiser/Dénes,1888/39

1991. Tátrafüred tájképe /Schmeksz/
Boemm Tivadar
Pest,1861.aug.18.,B.T. festménye /Lőcse/
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.33.sz.,394.old.

1992. Tátrafüred, klimatikus gyógyhely Szepes
megyében és környéke - Tátrafüred és környéke
Jármay László dr.
Bp.,1885,Buschmann F., 118 old.
MKET/57,MTSZ,NÁ

1993. Tátrafüredtől a Lengyel-Nyergen át a Nagy-Halastóhoz
Wallman Henrik dr.
Wien.,1869,Jaeger Gusztáv/Der Tourist/I/17/18/
MKET/2

1994. Tátrai Önkéntes Mentő Bizottság alapszabályai
1918, 8 old.
NÁ,SEK

1995. Tátrakalauz
Szontagh Miklós dr.-Nikházy Frigyes
Bp.,1896,MKE, 226 old., 1.kiadás
MJ,NÁ

1996. Tátrakalauz
Szontagh Miklós dr.-Jármay László dr.
Bp.,1901,Singer & Wolfner, 196 old., 2.kiadás
MJ,NÁ

1997. Tátrakalauz
Szontagh Miklós dr.-Jármay László dr.
Bp.,1905,Singer & Wolfner, 199 old., 3.kiadás
MJ

1998. Tátrakalauz
Szontagh Miklós dr.-Jármay László dr.
Bp.,1908,Singer & Wolfner, 176 old., 4.kiadás
MJ

1999. Tátrakalauz
Szontagh Miklós dr.-Teleky Sándor gróf
Bp.,1912,Singer & Wolfner, 168 old., 5.kiadás
MTSZ,NÁ

2000. Tátraképek
Carpathus M.J.
Kassa,1887,Kassai Szemle, 95 old.

2001. Tátrakirándulás 228 év előtt
Weber Sámuel
Késmárk,1892,/K.P.37./
MKET

2002. Tátrakirándulás holdvilágnál
D. és K.
Lőcse,1879,/Z.B.42./
MKET

2003. ...tátratérképe
Fuchs Frigyes Dávid...
Lőcse,1860
GA

2004. Tátraturista fél-évszázad előtt
Scherfel W.A.
Lőcse,1892,/Z.B.30./
MKET

2005. Tátravidék /azonos:Tátra-Vidék/
Ujtátrafüred,1883-1885-ig jelent meg /folyóirat/
MKET/15

2006. Tátravidéki Híradó
Mihalik József
1885
Mihalik J.:A Csorbai-tó

2007. Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet Afrika
egyenlítői vidékein 1887-1888-ban
Höhnel Lajos
Bp.,1984,Magvető,reprint,I-II. köt., 406+369 o.

2008. Temesmegye földrajza
Dobján László
MTTE/8/37

2009. Temesvár és Délmagyarország - Múltja jelene
közállapotai és turisztikai leírása az Alduna utikalauzával
Bodor Antal dr.-Bellai József közrem.
Temesvár,én.,Moravetz testv., 322 old.
MTSZ

2010. Temesvár és Délmagyarország
Bodor Antal dr.
Temesvár,1909,Moravetz testv., 328 old.

2011. Temesvári kalauz
Farkasfalvi Kornél
Temesvár,1914, 95 old.

2012. Tereptan, terepábrázolás és térképfelhasználás
Hajts Lajos
Bp.,1916
OSZK

2013. Természetbarát
Király Albert
Bp.,1912,TTE, kéthavonta
NÁ,SEK

2014. Természetbarát
Bp.,1919,TTE
TL/1919/45

2015. Természetbarát
Bp.,1947,BTE
SZEK

2016. Természetbarát Híradó
Bp.,1965
OSZK

2017. Természetbarát Híradó
Bp.,1966
OSZK

2018. Természetbarát Híradó
Bp.,1967
OSZK

2019. Természetbarát Híradó
Bp.,1968
OSZK

2020. Természetbarát Híradó
Bp.,1969
OSZK

2021. Természetbarát Zsebkönyv
Bp.,1940,TTE, 72 old.
TL

2022. Természetbarát Zsebkönyv
Bp.,1948,TTE,Athenaeum, 48 old.
TK

2023. Természetbarátok és vadászok évkönyve
Lázár Kálmán dr.
Pest,1867,Emich, 258 old., 1.évf.
ÁKV/1984

2024. Természetjárás
Festetics Pál
Bp.,1946,M.Cserk.Szöv., 194 old.
TK

2025. Természetjárás
Bp.,1955,OTSB
NÁ,SEK

2026. Természetjárás, térképismeret
Velősy B.
Bp.,1940,M.Cserk.Szöv., 160 old.
MHI,MTSZ/1940/140,TL

2027. Természetjárók könyve
Tulogdy János dr.
Bukarest,1959,Ifj.kk., 240 old.
NÁ,SEK

2028. Természettörténeti közlemények az észak-nyugati
Kárpátokból - Naturhistorische Miszellen über den
nord-west-lichen Karpathen, Ober-Ungarn
Rochel Antal
Pest,1821,Szerzői, Tud.Gyűjt.1822/I., 135 old.
BC/172,MKE/1900/73

2029. Természetvédelem és a természeti emlékek
Kaán Károly
Bp.,1931,Révai, 312 old.
A Földgömb/1932/2/88,MTSZ,NÁ

2030. Téli és nyári gyógyhely - Szt.Lukácsfürdő
Bossányi Béla dr.
Bp.,én.,Lukácsfürdő, 147 old.
MTSZ

2031. Téli kirándulás a Lomniczi-csúcs alá
Dénes Ferenc
Lőcse,1882,/Z.B.8.9./
MKET

2032. Téli kirándulás a Tátrában
Bartsch R.
Lőcse,1888,/Z.B.8.9./
MKET

2033. Téli kirándulás
Weber Sámuel
Lőcse,1892,/Z.B.33./
MKET

2034. Téli sportok mindenkinek
Jakabházy László
Bp.,1979,Sport, 274 old.

2035. Téli sportolók zsebkönyve
Stiassny József dr.
Bp.,én.,Uránia kny.,/Uránia Turistakönyvtár 3./, 128
o.
MTSZ

2036. Téli turisztika. Téli alpinizmus és katonai szolgálat hegyvidéken
Czant Hermann
1907
TK/1910/51

2037. Téli turisztika. Téli alpinizmus és katonai szolgálat hegyvidéken
Czant Hermann
1911, 2. kiadás

2038. Télisportlehetőségek a Pilisi parkerdőgazdaság területén
Bp.,1987,PPG, 24 old.

2039. Télisportlehetőségek Keletmagyarországon és Erdélyben
Hefty Gyula Andor
Marosvásárhely,1943, 128 old.

2040. Térképészeti Közlöny
Bp.,1932,M.Kir.Áll.Térk.
SZEK

2041. Térképolvasás
Strömpl Gábor dr.
Bp.,1927,TA, 248 old.

2042. Téry Ödön Emlékkönyv
Mészáros János
Bp.,1992,MSTSZ, 99 old.

2043. The first Ascent of Adai Choch
Déchy Mór
London,1886,Spottiswoode & Co., Alpine Journal
1885.aug. és 1886.május, 28 old.
MTSZ

2044. Tihany
Cholnoky Jenő dr.
Bp.,1940,Balat.Int.Biz., 26 old.

2045. Tihany részletes kalauza
Mihályi Ernő dr.-Vigyázó János dr.
Bp.,1926,TA, 47 old.
NÁ,SEK

2046. Titokzatos nagy csúcsokon
Diemberger Kurt
Bp.,1973,Gondolat, 280 old.

2047. Tizenöt év Délafrikában
Magyar László
Bp.,1934
FK

2048. Tíz év a MTTE életéből /1892-1902/
Moussong Géza-Hittig Lajos-Vágó Aladár
Bp.,1902,MTTE, 76 old.
MTSZ,MTTE/17/55,TL

2049. Tíz meredek sziklafal
Kuchar Radovan
Bp.,1966,Sport, 107 old.

2050. Topographiai tudósítások a legnevezetesebb
vízesésekről a Kárpátusokon
Némethy József
1836,Tud.Gyűjt.9/94.
BC/144,Honvezér/1939,S,Turista/1968/4/9

2051. Topographysche Beschreibung des Flusses
Poprad oder Popper in der Zips
Augustini ab Hortis Samuel
Wien,1772,K.k.priv.Anzeigen II.No.26.
BC/9

2052. Topographysches Taschenbuch für Ungarn -
Topographysche Beschreibung des Grünseetales
/MKE/1874/48/ET/25.
Asbóth János prof.
Oedenburg,1802
Adalékok Mo. topográfiájához. I.A Tarpataki völgy
leírása - Bredeczky SámuelMKE/1900/73-75
BC/8,26,ET/25,GA/84,Knoke

2053. Torda és környéke
Pap Domokos
Torda,1909,Fodor D., 93 old.
MTSZ

2054. Torda és környéke
Pap Domokos
Torda,1913,Tord.Szék.Társ., 41 old., 2. kiadás

2055. Torda város és környéke
Orbán Balázs
Pest,1889,Pesti kny.Rt., 479 old.
MTSZ

2056. Touristen Ausflüge in der Kleinen Tatra
Pechanz D.
Kirándulások az Alacsony-Tátra-hegységben
Bp.,1889
MKE/1894/57,SK

2057. Töredék a magyar hegymászás történetéből
Kisgyörgy Ádám
Miskolc,1973,MEAC, 22 old.

2058. Transzhimalája
Hedin Sven /átdolg:Kondor Alfréd/
Bp.,1910,Lampel-Wodianer
TK/1910/198

2059. Transylvania
Benkő Samuel dr.
Vindobonae,1777/1778?/
BC/15,FK

2060. Transylvania, its products and its people
Boner Charles
London,1865
BC/23

2061. Travelling to Buda in antique times
Tausz Béla dr.
Bp.,én.,Assotiation for Hungaryan Tourist Traffic
Travellers Library, 12 old.
MTSZ

2062. Travels in Hungary with a short account of Vienne
in the year 1793. illustrated with a Map and Sixteen
other Copperplates
Townson Robert
London,1797,Robinson G.G. and J., 506 old.
BC/214,MKE/1874/48,1900/72

2063. Traversirung des Fluchthorns
Tauscher-Geduly Hermin
München,1886,DÖAV Lindauersche Buchhandlung,
Zeitschrift des DÖAV XVII.évf.273-281 old.

2064. TTE Budai Osztálya Közleményei
Bp.,1923,TTE Budai O.
BETE/48

2065. TTE Pécsi Csoport története és jubileumi évkönyve
Pécs,1922,TTE Pécsi Csop.
OSZK

2066. Turistik und Alpinismus
Hefty Gyula Andor
Késmárk,1918,TA, 296 old.

2067. Turistik und Alpinismus
Hefty Gyula Andor-Zuber Oszkár-Reichart Dezső
Késmárk,1923,KV, 285-378 old.
MTSZ

2068. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1919,KV
SEK

2069. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1924,KV, 5.évf., 224 old.
MTSZ

2070. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Hefty Gyula Andor
Késmárk,1925,KV,/51.évf./, 242 old.
MTSZ

2071. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1926,KV
GA

2072. Turistik, Alpinismus und Wintersport
I.Abhandlungen 1927-28, II.Mitteilungen 1927,
III.Közlemények 1927
Késmárk,1927,KV
KÁ/1934/1

2073. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1928,KV, 108 old.
MTSZ

2074. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Hefty Gyula Andor
Késmárk,1929,KV,/55.évf./, 92 old.
MTSZ

2075. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1930,KV,/TAW 4.évf.-KV 56.évf./, 92 o.
MTSZ

2076. Turistik, Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1932,KV,/58.évf./, 120 old.
MTSZ

2077. Túralehetőségek a Kelemen-havasokban
Lengyel László-Both Károly
1942,Erdély, kl.
MTSZ/1941/123

2078. Túraút a Kárpátokban
Stoits György
Bp.,1914,Magy.Aut.Cl.
A

2079. Túravezetők kézikönyve
Turóczi Lajos-Kristóf Sándor-Szabó Ferenc
Bp.,én.,OTSB,Egyetemi ny., 201 old.

2080. Túravezetők könyve
Temesrékasi-Holényi-Oppe-Pápa-Polgár
Bp.,1961,Sport, 187 old.
NÁ,SEK

2081. Turista
Bp.,1960, később Turista Magazin
SEK

2082. Turista - térképismeret
Zsembery Gyula dr.
Bp.,1936,Kellner Ernő ifj., 32 old.

2083. Turista Élet
Papp Lajos
Nagyvárad,1935,Bihari Tur.Klub, 209 old.
TL

2084. Turista Élet
/korábban Biharország/
Papp Lajos-Lőrincz Sándor dr.
Nagyvárad,1934,Bihari Tur.Klub, 98 old.
TL

2085. Turista Értesítő
Csízik Béla-Polgárdy Géza
Bp.,1943,MTSZ, 167 old.

2086. Turista Értesítő
Bp.,1947,TTE El.O.
OSZK

2087. Turista Értesítő
Bp.,1948,TTE El.O.
OSZK

2088. Turista Híradó
Darvas Géza dr.
Esztergom,1924,MTE Esztergomi O.

2089. Turista képtár
Bajtay György
Erzsébetfalva,1908,Szerzői, 14 old.
TK/1908/218

2090. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1894,MTE Tan.O.
OSZK,SZEK

2091. Turista Közlöny
Bp.,1895,MTE Tan.O.,Eckstein és Neufeld kny.,
180 o. 2. évf.
MTSZ,MJ

2092. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1896,MTE Tan.O.,Eckstein és Neufeld kny.,
196 old., 3. évf.
MTSZ,MJ

2093. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1897,MTTE,Eckstein Bernát kny., 224 old., 4.
évf.
MTSZ,MJ

2094. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1898,MTTE, 224 old., 5. évf.
MTSZ

2095. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1899,MTTE,Eckstein Bernát és Fia
kny.,288+XII. old., 6. évf.
MTSZ,MJ

2096. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1900,MTTE,Elek Lipót kny., 320+XVI. old, 7.
évf.
MTSZ,MJ

2097. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1901,MTTE,Elek Lipót kny., 291 old., 8. évf.,
MTSZ,MJ

2098. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1902,MTTE,Elek Lipót kny., 223 old., 9. évf.
MTSZ,MJ

2099. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1903,MTTE,Elek Lipót kny., 264+22+16 o., 10.
évf.,1-10.évf. név és tárgymutatójával!
MJ

2100. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1904,MTTE,Elek Lipót kny., 268 old., 11. évf.
MJ

2101. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1905,MTTE,Elek Lipót kny., 280 old., 12. évf.
MJ

2102. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1906,MTTE,Elek Lipót kny., 264 old., 13. évf.
MJ

2103. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1907,MTTE, 296 old., 14. évf.
MTSZ,MJ

2104. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1908,MTTE, 240 old., 15. évf.
MTSZ,MJ

2105. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1909,MTTE, 236 old., 16. évf.
MTSZ,MJ

2106. Turista Közlöny
Moussong Géza
Bp.,1910,MTTE, 199 old., 17. évf.
MJ

2107. Turista Közlöny
Tas József
Bp.,1915,MTTE, 92 old., 22. évf.
MTSZ

2108. Turista Lexikon
Hajós Gyula
Bp.,1932,Pallas, 172 old.
MTSZ,NÁ,OSZK

2109. Turista Naptár
/1906 évre/
Kolozsvár,1906,EKE, 153 old.
TK/1906/83

2110. Turista Naptár
/1907 évre/
Kolozsvár,1907,EKE
TK/1907/182

2111. Turista szakácskönyv - turista tüzhely
Dobiecky Sándor dr.
Bp.,1935
TL

2112. Turista Tanügyi Közlöny
Bp.,1898
OSZK

2113. Turista tereptan
Horváth Andor
Bp.,1957
FK

2114. Turista tízparancsolat
Zsitvay Tibor
Bp.,1937,Duna SK, /12 db lino metszet/, számozott pld.

2115. Turista útmutató. I.Pilis
Stoits György
Bp.,1915,Gottlieb litogr., 8 old.

2116. Turista vonatkozású kivonatok id.Tirts Rezső
naplójából -
közli fia Rezső a MTE Szittnya O. 50. éves
fennállása alkalmából
én., 16 old.
MTSZ

2117. Turista Zsebkönyv
Polgárdy Géza
Bp.,1942,Szerzői, 108 old.

2118. Turista Zsebkönyv
Polgárdy Géza
Bp.,1940,Élet, 116 old.
TL

2119. Turistakirándulások a Kis Fátrába/A Rajeci
havasok/
Pechány A. dr.
Bp.,1889
MKET/57,S

2120. Turistakönyv
László Gyula
Bp.,1950,Athenaeum, 206 old.

2121. Turistaság és Alpinizmus 1910-11
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.-Serényi
Jenő dr.
Bp.,1911,BETE,Kellner E.ifj.,370 old., 1.évf.
NÁ,TK/1910/101

2122. Turistaság és Alpinizmus 1911-12
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.-Serényi
Jenő dr.
Bp.,1912,BETE, 424 old., 2.évf.

2123. Turistaság és Alpinizmus 1912-13
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.-Serényi
Jenő dr.
Bp.,1913,BETE, 399 old., 3.évf.

2124. Turistaság és Alpinizmus 1913-14
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.-Serényi
Jenő dr.
Bp.,1914,TA, 433 old., 4.évf.

2125. Turistaság és Alpinizmus 1914-15
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.-Serényi
Jenő dr.
Bp.,1915,TA, 399 old., 5.évf.

2126. Turistaság és Alpinizmus 1915-16
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.
Csepcsányi T.dr.-Hefty Gy.A.-Komarnicki
R.dr./főmunkat./
Bp.,1916,TA, 441 old., 6. évf.

2127. Turistaság és Alpinizmus 1916-17
Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.
Hefty Gy.A.-Komarnicki R.dr./főmunkatársak/
Bp.,1917,TA, 327 old., 7. évf.

2128. Turistaság és Alpinizmus 1917-18
Vigyázó János dr.
Komarnicki Gy.dr.-Hefty Gy.A.-Komarnicki R.dr.
/főszerkesztő-társszerkesztő-főmunkatárs/
Bp.,1918,TA, 323 old., 8.évf.

2129. Turistaság és Alpinizmus 1918-19
Vigyázó János dr.
Komarnicki Gy.dr.-Hefty Gy.A.-Komarnicki R.dr.
/főszerkesztő-társszerkesztő-főmunkatárs/
Bp.,1919,TA, 209 old., 9.évf.

2130. Turistaság és Alpinizmus 1919-20
Vigyázó János dr.
Komarnicki Gy.dr.-Hefty Gy.A.-Komarnicki R.dr.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-társszerkesztő-főmunkatársak/
Bp.,1920,TA, 307 old., 10.évf.

2131. Turistaság és Alpinizmus 1920-21
Vigyázó János dr.
Komarnicki Gy.dr.-Komarnicki R.dr.-Hensch A.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-társszerkesztő-főmunkatársak/
Bp.,1921,TA, 311 old., 11.évf.

2132. Turistaság és Alpinizmus 1921-22
Vigyázó János dr.
Komarnicki Gy.dr.-Komarnicki R.dr.-Hensch A.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-társszerkesztő-főmunkatársak/
Bp.,1922,TA, 243 old., 12.évf.

2133. Turistaság és Alpinizmus 1922-23
Hensch Aladár
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-felelős szerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1923,TA, 195 old., 13.évf.

2134. Turistaság és Alpinizmus 1923-24
Hensch Aladár
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-felelős szerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1924,TA, 135 old., 14.évf.

2135. Turistaság és Alpinizmus 1924-25
Hensch Aladár
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-felelős szerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1925,TA, 183 old., 15.évf.

2136. Turistaság és Alpinizmus 1925-26
Vigyázó János dr.
Reichart G.-Horn K.L.-Schermann Sz.dr.
/főszerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1926,TA, 248 old., 16.évf.

2137. Turistaság és Alpinizmus 1926-27
Vigyázó János dr.
Reichart G.-Horn K.L.-Prém L.dr.
/főszerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1927,TA, 211 old., 17.évf.

2138. Turistaság és Alpinizmus 1927-28
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Prém L.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1928,TA, 299 old., 18.évf.

2139. Turistaság és Alpinizmus 1928-29
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Prém L.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1929,TA, 355 old., 19.évf.

2140. Turistaság és Alpinizmus 1929-30
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő/
Bp.,1930,TA, 409 old., 20.évf.

2141. Tuistaság és Alpinizmus 1930-31
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Vörös T.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1931,TA, 336 old., 21.évf.

2142. Turistaság és Alpinizmus 1931-32
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Vörös T.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1932,TA, 340 old., 22.évf.

2143. Turistaság és Alpinizmus 1932-33
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1933,TA, 376 old., 23.évf.

2144. Turistaság és Alpinizmus 1933-34
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1934,TA, 392 old., 24.évf.

2145. Turistaság és Alpinizmus 1934-35
Reichart Géza
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1935,TA, 319 old., 25.évf.

2146. Turistaság és Alpinizmus /új/
Bánhidi Attila-Neidenbach Ákos
/felelős szerkesztő-társszerkesztő/
Bp.,1994,MKE,34 old., 26./1 új/ évf.1.sz.március

2147. Turistaság és Alpinizmus /új/
Bánhidi Attila-Neidenbach Ákos
/felelős szerkesztő-társszerkesztő/
Bp.,1994,MKE,34 old. 26./1 új/ évf.2.sz.május

2148. Turisták és cserkészek könyve
Tulogdy János dr.
Kolozsvár,1929,Minerva, 154 old.
MTL

2149. Turisták és weekendezők zsebkönyve
Stassny József dr.
Bp.,1932,Uránia, 128 old.

2150. Turisták Évkönyve 1935-36
Záray Jenő-Bársony Kornél
Arad,1935,Tipografia Lovrov,I.évf., 100 old.
TL

2151. Turisták Évkönyve
Zubor István
Bp.,1930, 191 old.

2152. Turisták Évkönyve 1928-29
Zubor István
Bp.,1929, 126 old.
NÁ,OSZK,SEK

2153. Turisták Évkönyve 1927-28
Zubor István
Bp.,1928,Ujságüzem Rt., 147 old.
NÁ,OSZK,SEK

2154. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1889,MTE Bp-i O.,Hornyánszky V., 304 o.,
1.évf.
MTSZ,NÁ

2155. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1890,MTE,Pesti Lloyd, 408 old., 2.évf.
MTSZ,NÁ

2156. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Thiring Gusztáv dr.
Bp.,1891,MTE,Pesti Lloyd, 234+VII. old., 3.évf.
MTSZ,NÁ

2157. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1892,MTE,Pesti Lloyd, 404+VIII. old., 4.évf.
MTSZ,NÁ

2158. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Thirring Gusztáv dr.
Bp.,1893,MTE,Pesti Lloyd, 198+V. old., 5.évf.
MTSZ,NÁ

2159. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Moussong Géza
Bp.,1894,MTE,Pesti Lloyd, 222+VI. old., 6.évf.
MTSZ,NÁ

2160. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1895,MTE,Pesti Lloyd, 234+VI. old., 7.évf.
MTSZ,NÁ

2161. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1896,MTE,Pesti Lloyd, 272 old., 8.évf.
MTSZ,NÁ

2162. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1897,MTE,Pesti Lloyd, 232+VII. old., 9.évf.
MTSZ,NÁ

2163. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1898,MTE,Pesti Lloyd, 208+VII. old., 10.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1899/50

2164. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1899,MTE,Pesti Lloyd, 240+VII. old., 11.évf.
MTSZ,NÁ

2165. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1900,MTE,Pesti Lloyd, 256+VIII. old., 12.évf.
MTSZ,NÁ

2166. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1901,MTE,Pesti Lloyd, 176+VII. old., 13.évf.
MTSZ,NÁ

2167. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1902,MTE,Pesti Lloyd, 200+VII. old., 14.évf.
MTSZ,NÁ

2168. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1903,MTE,Pesti Lloyd, 242+VI. old., 15.évf.
MTSZ,NÁ

2169. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1904,MTE,Pesti Lloyd, 234+VI. old., 16.évf.
MTSZ,NÁ

2170. Turisták Lapja
Téry ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1905,MTE,Pesti Lloyd, 194 old., 17.évf.
MTSZ,NÁ

2171. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1906,MTE,Hornyánszky V., 200 old., 18.évf.
MTSZ,NÁ

2172. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1907,MTE,Hornyánszky V., 278 old., 19.évf.
MTSZ,NÁ

2173. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1908,MTE,Hornyánszky V., 252 old., 20.évf.
MTSZ,NÁ

2174. Turisták Lapja
Téry Ödön dr.-Petrik Lajos
Bp.,1909,MTE,Hornyánszky V., 201 old., 21.évf.
MTSZ,NÁ

2175. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1910,MTE,Hornyánszky V.,160+III. o., 22.évf.
MTSZ,NÁ

2176. Turisták Lapja
Déry József-Zilahy György
Bp.,1911,MTE,Hornyánszky V., 266+V. o., 23.évf.
MTSZ,NÁ

2177. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1912,MTE,Hornyánszky V., 254+VI. o., 24.évf.

2178. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1913,MTE,Hornyánszky V., 265+VI. o., 25.évf.
MTSZ,NÁ

2179. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1914,MTE,Hornyánszky V., 241+V. o., 26.évf.
MTSZ,NÁ

2180. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1915,MTE,Hornyánszky V., 138+III. o., 27.évf.
MTSZ,NÁ

2181. Turisták Lapja
Déry József-Széky István
Bp.,1916,MTE,Hornyánszky V., 171+III. o., 28.évf.
MTSZ,NÁ

2182. Turisták Lapja
Széky István-Bíró Rezső
Bp.,1917,MTE,Hornyánszky V.,139 old.,29.évf.
MTSZ,NÁ

2183. Turisták Lapja
Thirring Gusztáv dr.-Bíró Rezső
Bp.,1918,MTE,Hornyánszky V., 131 old., 30.évf.
MTSZ,NÁ
2184. Turisták Lapja
Thirring Gusztáv dr.-Bíró Rezső-Déry József
Bp.,1919,MTE,Hornyánszky V., 77 old., 31.évf.
MTSZ,NÁ

2185. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1920,MTE,Hornyánszky V., 103 o., 32.évf.
MTSZ,NÁ

2186. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1921,MTE,Hornyánszky V., 103 o., 33.évf.
MTSZ,NÁ

2187. Turisták Lapja
Déry József-Zsembery Gyula dr.
Bp.,1922,MTE, 131 old., 34.évf.
MTSZ,NÁ

2188. Turisták Lapja
Zsembery Gyula dr.-Déry József
Bp.,1923,MTE, 80 old., 35.évf.
MTSZ,NÁ

2189. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1924,MTE, 152 old., 36.évf.
MTSZ,NÁ

2190. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1925,MTE,Élet, 172 old., 37.évf.
MTSZ,NÁ

2191. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1926,MTE,Élet., 180 old., 38.évf.
MTSZ,NÁ

2192. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1927,MTE, Élet, 238 old., 39.évf.
MTSZ,NÁ

2193. Turisták Lapja
Déry József
Bp.,1928,MTE,Élet, 240 old., 40.évf.
MTSZ,NÁ

2194. Turisták Lapja
Déry József-Peitler Gyula dr.
Bp.,1929,MTE,Élet, 230+XVII. old., 41.évf.
MTSZ,NÁ

2195. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1930,MTE,Élet, 408 old., 42.évf.

2196. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1931,MTE,Élet, 356 old., 43.évf.

2197. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1932,MTE,Élet,344 old., 44.évf.

2198. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1933,MTE,Élet, 336+LXXIV. old., 45.évf.

2199. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1934,MTE,Élet, 394 old., 46.évf.

2200. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1935,MTE,Élet, 372 old., 47.évf.

2201. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1936,MTE,Élet, 452 old., 48.évf.

2202. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1937,MTE,Élet, 454 old., 49.évf.

2203. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1938,MTE,Élet, 876+54 old., 50.évf./1888-
1938/ Név-és tárgymutatója:Papp Lászlótól

2204. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1939,MTE,Élet, 488+32+32 old.,
51.évf.+Kárpátalja turistakalauza, KA. üdülőhelyei
és turistaházai/PGy-tól/

2205. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1940,MTE,Élet, 280 old., 52.évf.

2206. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.
Bp.,1941,MTE,Élet, 281 old., 53.évf.

2207. Turisták Lapja
Peitler Gyula dr.-Sujtó Béla
Bp.,1942,MTE,Élet, 239 old., 54.évf.

2208. Turisták Lapja
Sujtó Béla
Bp.,1943,MTE,Élet, 235 old., 55. évf.

2209. Turisták Lapja
Sujtó Béla
Bp.,1944,MTE,Élet, 191 old., 56.évf., végén:Csizik
B.-Polgárdy G.:Turista Értesítő.1943.VIII.évf.MTSZ
107 old.

2210. Turisták Zsebkönyve
Erős Antal
Bp.,1965,Sport, 203 old.

2211. Turistákat érdeklő jogszabályok
Szuniogh Árvay Nándor dr.
Bp.,1940,MTSZ,31 old.

2212. Turistáskodás kerékpáron
Kiss József
MTTE/13/91

2213. Túralehetőségek a Kelemen-havasokban
Lengyel László-Both Károly
1942,Erdély, kl.
MTSZ/1941/123

2214. Túrák a Kelemen-havasokban
Kotsis Ferenc
Bp.,én.,MTE,"Élet" Irod. és Nyomda Rt.,12 old.

2215. Udvarhelyvármegyei turistakalauz
Molnár Károly-Vajda Emil dr.
Kolozsvár,1897,EKE Erdélyrészi turistakalauz
2.sz./szerk: Radnóti Dezső/, 42 old.
FK

2216. Ueber Chaerophyllum...
Ascherzon P. dr. prof.
Brandenburg,1864,M.orv. és term.Munk.XI.1866.,
272 old.
BC/8,MTRK/I/1914/121

2217. Új sí 1x1 és magas iskola
Szepes Béla
Bp.,1941,Szerzői
MTSZ/1941/22

2218. Új utakon
Weber Sámuel
Lőcse,1890,/Z.B.34./
MKET

2219. Új-Tátrafüred. Climatologiai és gyógyismei tanulmány
tanulmány
Szontagh Miklós dr.
Buda-Pest,1877
BC/205

2220. Újabb kirándulás a Tátrába
Szerző: H. /valószinűleg Hunfalvy János/
Greguss Ágost-Hunfalvy János
Pest,1858,Család Könyve,Lauffer és Stolp,23-36 o.
Másolat

2221. Újtátrafüred éghajlati viszonyai - Új-Tátrafüred
klimatikus viszonyai
Szontagh Miklós dr.
Igló,1883, 91 old.
MKE/1894/57,MKET/57,S

2222. Un viaggio attraverso l'Ungheria
Buday László dr.
Bp.,1925,Oriens, 163 old.
MTSZ

2223. Ungaria suis cum regibus
Turóczi László
Nagyszombat,1768
TL/1943/211

2224. Ungarische Hochlandsbilder
Schwicker J.H.dr.
Wien-Teschen,1900,Prochaska Károly, 227 old.
NÁ,SEK

2225. Ungarische Simplicissimus - Hungarici, seu Daciani
Simplicissimi peregrinatio scepusiensis cum
descriptione praecipuorum Locorum et Montium
Carpathorum
Speer Daniel
1683,Neuer Abdruck.Leipzig,1854,Wigand O.
BC/190,MKK

2226. Ungarischer oder dacianischer Simplicissimus
Speer Daniel
1854,Wiegand O., 2. kiadás
BC/190,MKK

2227. Ungarn und Siebenbürgen
Paget John
Leipzig,1842,Weber J.J.
BC/153

2228. Ungarn und Siebenbürgen
Paget John
1845,Weber J.J.
BC/153,VT/1965/4/9

2229. Ungarn und Siebenbürgen in Bildern
Kubinyi F.-Vahot Imre
Pest,1854
BC/118,SK

2230. Ungarn und Siebenbürgen dargestellt in
malerischenOriginal-Ansichten
Hunfalvy János-Rohbock Lajos
Darmstadt,1856
BC/89,S

2231. Ungarns mineralreich...
Jonas Josef
Pest,1820,Hartleben, 423 old.
BC/95,MKK

2232. Unser Kesmarker Lyzeum
Guhr Mihály dr.
Késmárk,1933
OSZK

2233. Urgeschichte und Besiedlung der Zips
Lipták János
Késmárk,1935

2234. Utazás a Balaton körül
Eötvös Károly
Bp.1901,Révai, 1. kiadás
TK/1908/109

2235. Utazás a Balaton körül
Eötvös Károly
Bp.,1909,Révai, 6. kiadás, I-II.kötet
MTSZ,MTTE/13/140

2236. Utazás a Balaton körül Siófoktól-Siófokig
Lukács Károly
Siófok,1947, 60 old.
SEK

2237. Utazás az Aldunán
Bp..1895,M.Kir.ÁV.MEFTER, 122 old.

2238. Utazás Kárpátalján
Hegedüs László
Gödöllő,1939,Gödöllői Hírlap

2239. Utazás Moldva Oláhországban
Veszely
Marosvásárhely,1870
FK

2240. Utazás Norvégia végvidékeire
Chernel István chernelházi gróf
Bp.,1893, 450 old.
A Földgömb/1932/1/34,FK,SEK

2241. Utazások az Erdélyi Érchegységben és a Bihar-
Kodru hegységben
Siegmeth Károly
1900,MKE évk.kl.
MTTE/13/87,TK/1900/231

2242. Utazások nemes Torda vármegye alsó területének
nevezetesebb járásaiban - I.Torda város és
környékének ismertetése, II.Lupsai járás-Aranyos
mente
Téglási Ercsei József
Kolozsvár,1837,Nemz.Társ.II.évf.5.sz.
TL

2243. Utazások nemes Torda vármegye Vécs járásában
Téglási Ercsei József
Kolozsvár,1836,Nemz.Társ.
TL/1941/64

2244. Utazásom a Kaukázusban
Déchy Mór dr.
Bp.,1885,Földr.Közl.13.köt.
DM:Kaukázus/71

2245. Utazásom a Mont-Blancra
Tauscher-Geduly Hermin
Pozsony,1882,Stampfl Éder és társai, 17 old.
MTSZ

2246. Utazgassunk hazánk földjén
Keller Ferenc dr.-Vigyázó János dr.
Bp.,1931,M.Kir.Államv.Ig., 64 old.

2247. Uti emlékek
Deák Gyula
Máramarossziget,1896, Szerzői
TK/1896/195

2248. Uti emlékek a tavak országából
Merza Gyula
MTTE/13/28

2249. Uti jegyzetek a Kaukázusból
Hollós László dr.
Kecskemét,1899
DM:Kaukázus II/130

2250. Uti karcolatok
Borbély Sándor
Vác,1905,Szerzői
TK/1905/255

2251. Uti rajz és kalauz
Ujváry Aladár
1914

2252. Uti-vázlatok. Visszaemlékezések
Pulszky Ferenc
Bp.,én.,Aigner Lajos, 240 old.
MTSZ

2253. Utikalauz a Magyar Alpokba
Kőszeg,1897
TL

2254. Utikalauz a magyar városokról és a visszatért Felvidékről
Aba Sándor
Miskolc,1940,Ludvig István, 272 old.

2255. Utirajzok Árva vármegye déli részéből
Thirring Gusztáv dr.
Igló,1887,Schmidt J., 47 old.

2256. Útmutatások Erdélyben utazók számára
Sigerius Pál
Nagyszeben,1895,SKV
MKE/1896/192

2257. Utmutató a Magas-Tátrában - Führer unter der
Hohen-Tatra
Schwartner Robert
Késmárk,1883,MKE
MKE/1894/57,MKET/57,Wegweiser/Dénes.188/39

2258. Utmutató a Pilis-Börzsöny-hegység Turista-
térképéhez
Plökl Nándor csókakőy vitéz
Bp.,1928,M.Kir.Áll.Térk., 32 old.

2259. Utmutató a Vágvölgyben
Pechány A. dr.
1888,MKE
MKE/1894/57,MKET/57

2260. Uttalan utakon
Jankovics Marcell dr.
Pozsony,1903, 74 old.
TL

2261. ...útja pannonhalmára, Esztergomba, Váczra
Kazinczy Ferenc...
Pesten,1831
MKK

2262. Über die Vegetation der Hohen Tatra
Pax F. dr.
MKE Szilézizi O., 17 old.
MTN/24

2263. Über die Witterung in der Zips, besonders unter
dem Karpatischen Alpen
Mauksch Tamás
Wien,1795
MKE/1900/73,Szontagh:A MT.
hegyvidéke,1895/66

2264. Über Lawinen verbauungen - Lavinák és az erdők
Bukovcan Béla
Banska Bystrica,én.,/cikk/
GA/1969/64

2265. Üdülőhelyek a Székelyföldön
Máthé József
MTTE/13/116

2266. V. Bükki Boulder Találkozó
Miskolc-Hámor,1987,FETE, 29 old.

2267. V. Bükki Boulder Találkozó nevezési lap
Miskolc-Hámor,1987,FETE, 10 old.

2268. Vakáció az Alpesekben
Bradford Washburn
Bp.,1926,Singer & Wolfner, 159 old.

2269. Vasárnapok a Tátrában
Zubriczky Aladár dr.
Bp.,1911,Szt.István-Társulat, 89 old.

2270. Vác. Ismertető kalauz
Tragor Ignác
Vác,1903,Váci Múz.Egy.,Mayer Sándor, 110 o.
MTSZ,NÁ,TK/1903/174

2271. Váci kalauz
Tragor Ignác
Vác,1929, Váci Múzeum-Egyesület, Pestvidéki
nyomda, 95 o.

2272. Vágvölgyi kalauz
Pázmány Lajos
Trencsén,1914,MKE Vágvölgyi O., 104 old.
NÁ,S

2273. Vágvölgye s környéke
Lovcsányi Gyula A.
1882,MKE
MKE/1894/57

2274. Vándordiák Évkönyv
Gábor Ignác-Poprádi József-Takács István
Bp.,1914,Lampel R.,I.évf., 188 old.
NÁ,OSZK

2275. Vándorkedv
Garai Lajos
Bp.,1925,Vándorkedv TE
MTSZ

2276. Vándorkedv TE Hivatalos Értesítője
Garai Lajos
Bp.,1924,Vándorkedv TE, 1.évf.1.sz.
MTSZ,OSZK

2277. Vándorlás a Turóczi hegyekben
Siegmeth Károly
Igló,1907,Schmidt J., 20 old.

2278. Vándorlások
Kiss József
MTTE/13/131

2279. Vázlatok a Magas-Tátrából
Lorenz Viktor
Lőcse,1878,/Z.B.34./
MKET

2280. Vázlatok a Tátrából
Lorenz Viktor
Lőcse,1879,/Z.B.19./
MKET

2281. Vázlatok a Tátrából. Egy téli kirándulás
Lorenz Viktor
Lőcse,1881,/Z.B.39./
MKET

2282. Velence
Szemlér Lőrinc dr.
Bp.,1910,Eggenberger
TK/1910/157

2283. Velencei-tó és Velencei hegység
Polgárdy Géza
Bp.,1938, 56 old.
NÁ,SEK

2284. Veszprém
Dornyay Béla dr.
Bp.,1927,TA, 32 old.

2285. Vezérfonal az iskolai síoktatáshoz
Hefty Gyula Andor
1917
GA/14

2286. Vezérfonal iskolai kirándulások rendezésében
Romhányi SÁndor
Bp.,1912, 62 old.
SEK

2287. Vezérkönyv a népiskolai földrajz tanításához
Kárpáti E.-Emericzy I.
Bp.,1877
FK

2288. Vértes hegység kalauza
Polgárdy Géza
Bp.,1939,Szerzői, Élet, 102 old.
MTSZ/1939/145,NÁ

2289. Viatorium - Bibliotheca seu Cynesura
Peregrinantium hoc est Viatorium omnium
hactenus editorum absolutissimum,
jucundissimum, utilissimumque in duas partes
digistrum
1643-44
Fröhlich Dávid
Ulm,1644,Kühne Balthasar
BC/56,ET/118,GA,RETSZ/582

2290. Vidám tábori levelek
Nagy Jenő
Bp.,1939,Szerzői, 95 old.
TL

2291. Vierzehn Tage in den Central-Karpathen, ein
Wegweiser nach einigen der interessantesten
Partien des Tatra-Gebirges und der Liptauer Alpen
Lohmeyer Carl /Reyemhol C./
Neisse,1842, 80 old.
BC/127,ET/415,GA

2292. Vihar az Aconcaguán
Székely Tibor
Szabadka,1980,Fórum, 191 old.

2293. Visegrád vára
Lux Kálmán
Bp.,1932,Műemlékek O.Biz., 47 old.

2294. Vissza a természethez?
Benedek István
Bp.,1966,Kortárs/1966/10./Rousseau Jean-
Jacques/
OSZK

2295. Vizen való utazás a Pienini-hegységben
Lőcse,1878,/Z.B.22./
MKET

2296. Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren
Wislocki Henrik
Münster i. W.,1893,Aschendorff
HKEN/1893/30

2297. Von den fremden Gold- und Schatzgräbern
Augustini ab Hortis Samuel
Wien,1775,K.k.priv.Anzeigen Nr.2-9.
BC/9

2298. Von Oderberg nach Budapest durch das Waagtal
und die ungarischen Bergstädte - Oderbergről
Budapestre
Siegmeth Károly
Zürich,1889, Európai Vándorképek
MKE/1894/57,MKET/57,S

2299. Von Wien, Oderberg und Budapest in die Hohe
Tatra - Bécs-Oderberg és Budapestről a Magas-
Tátrába
Siegmeth Károly
Zürich,1889,Európai vándorképek
MKE/1894/57,MKET/57,S

2300. Voyage en Hongrie... /1797/
Townson Robert
Paris,1799,Cantwell de A.
BC/214,ET/575

2301. Voyage mineralogique et géologique en Hongrie
pendant l' année 1818
Beudant Francais Sulpice
Paris,1822,Kleinschrod C.Th.-Leipzig, 1925,I-III.köt.
BC/17,ET/37,MKE/1874/50

2302. Völkerschau auf Reisen
Mundt Theodor
Stuttgart,1840,Krabbe A.
BC/142,ET/267

2303. Vöröskő
Domanovszky S.
Pozsony,1903
S

2304. Vüszokie Tatrü putevoditel
Adamec-Roubal
Bratislava,1977,Sport, 252 old.
PA

2305. Vysoké Tatry I.
Puskás Arno
Bratislava,1957,Sport, 197 old.

2306. Vysoké Tatry II.
Puskás Arno
Bratislava,1959,Sport, 89 old.

2307. Vysoké Tatry III.
Puskás Arno
Bratislava,1960,Sport, 198 old.

2308. Vysoké Tatry IV.
Puskás Arno
Bratislava,1967,Sport, 226 old.

2309. Vysoké Tatry V.
Puskás Arno
Bratislava,1972,Sport, 305 old.

2310. Vysoké Tatry VI.
Puskás Arno
Bratislava,1979,Sport, 247 old.

2311. Vysoké Tatry VII.
Puskás Arno
Bratislava,1981,Sport, 290 old.

2312. Vysoké Tatry VIII.
Puskás Arno
Bratislava,1987,Sport, 164 old.

2313. Vysoké Tatry IX.
Puskás Arno
Bratislava,1988,Sport, 187 old.

2314. Vysoké Tatry X.
Puskás Arno
Bratislava,1989,Sport, 256 old.
benne NÁ:A magyar MT főgerincmászásokról a
174. oldaltól

2315. Vysoké Tatry
Urbanovic Ivan
Martin,1981,Osveta, 150 old.

2316. Vysoké Tatry - Sprievodca tatranskymi dolinami
Simko Jozo
Bratislava,1952,Tatran, 207 old.
PA

2317. Vysoké Tatry - Sprievodca tatranskymi dolinami
Simko Jozo
Martin,1955,Osveta, 206 old.
PA

2318. Vysoké Tatry - Sprievodca tatranskymi dolinami
Simko Jozo
Martin,1956,Osveta, 208 old.
PA

2319. Vysoké Tatry - Sprievodca tatranskymi dolinami
Simko Jozo
Bratislava,1958,Sport, 183 old.
PA

2320. Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca
Adamec-Roubal
Bratislava,1972,Sport, 182 old.
PA

2321. Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca
Simko Jozo-Lipták Fero
Liptovskom Sv.,1948,Vydal Klub, 102 old., 3.
kiadás
PA

2322. Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR.
Andrási Julius
Bratislava,1981,Sport, 287 old.
PA

2323. Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR.
Andrási Julius
Bratislava,1985,Sport, 237 old.
PA

2324. Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR.
Andrási Julius
Bratislava,1991,Sport, 301 old.
PA

2325. Vysoké Tatry a Liptovské hole
Havelka Otto prof.
Praha,1933,Orbis, 307 old.
PA

2326. Vysoké Tatry pro horolezce
Kroutil Frantisek
Praha,1974,Olympia, 853 old.

2327. Vysoké Tatry - Die Hohe Tatra - A Magas Tátra
Kesmark,1925,TA, 12 kép
MTSZ

2328. Vysoké Tatry. Horolezecky Pruvodce
Kroutil V.dr.-Gellner J.dr.
Praha,1937,Orbis

2329. Wachter Jenő 1887-1907
Pécs,1908,kl.Mecsek Egy.1907.Évk.Wessely és
Horváth,25 o.
MEÉ/1907

2330. Wachter Jenő emléke a Magas Tátrában
Serényi Jenő dr.
Pécs,1910,Mecsek Egy. Évk.cikk, 1-12 old.
MTTE/13,NÁ,TK/1910/35

2331. Wanderungen in Ungarn...
Richter Wilhelm
Berlin,1844
BC/170,MKK

2332. Weekend
Zubor István
Bp.,1930,/szombatonként/

2333. Wegierski badz Dacki Simplicissimus
Reychman Jan
1967
ET/433,GA/84

2334. Wegweiser des Südungarischen Karpatenvereines
- A Dél-vidéki Kárpát-Egyesület kalauza
Véber Antal
Temesvár,1894,DKE, 397 old.
MTSZ

2335. Wegweiser durch die ungarischen Karpathen
Dénes Ferenc
Lőcse,1888,MKE, 134 old.
NÁ,SEK

2336. Wegweiser durch die Zipser Karpatischen Alpen
Mauksch Tamás
Igló,1826,kézirat a MTA Kézirattárában
BC/135,NÁ,TK/1899/131

2337. Wegweiser für die Hohe Tatra
Müller János
Breslau,1906,Müller & Seiffert

2338. Wegweiser zu den Gebirgsausflügen um
Hermannstadt
Nagy-Szeben,1890,EKE
MKE

2339. Wer war der Erstbesteiger der Gerlsdorfer Spitze,
des höchsten Gipfels der Hohen Tatra?
Grósz Alfréd
München,1971,Karpathen Jahrbuch, 12 old.
GA/85,NÁ

2340. Wilhelm Forberger
/Das Leben eines Tatrakünstlers/
Késmárk,1928,KV,16 old.

2341. Wycieczki po stokach galicyjskich i wegierskich Tatrów
Tripplin T.
Warszawa,1856, I-II.kötet
BC/214,ET/268

2342. Z dziejów taternictwa
Chwascinski Boleslaw dr.
Warszawa,1979,Sport i Turystyka

2343. Z dziejów taternictwa
Chwascinski Boleslaw dr.
Warszawa,1988,Sport i Turystyka, 262 old., 2.
kiadás

2344. Zebegény és környékének földrajza
Zanker Aranka
Bp.,1932, 46 old.
SEK

2345. Zempléni hegység
Tamaskó Ödön
Bp.,1958,Bibliotheca, 113 old.

2346. Zempléni hegység
Nagy Lajos-Czékus Miklós
Bp.,1958,Sport, 203 old.
NÁ,SEK

2347. Zempléni-hegység turistakalauza
Miskolc,1978,BAZ.m-i Id.Hiv., 397 old.

2348. Zëpserscher Liederbronn
Weber Rudolf
1896
ET/392,OMMIK/VI/320

2349. Zipser Anzeiger /Szepesi Értesítő/
Lőcse,1863-1875/1875-től Zipser Bote néven/
BC/242,Schermann:Szögescipők...,MKET/15

2350. Zipser Bote
1875 /korábban 1863-1875-ig Zipser Anzeiger/
MKET/15

2351. Zipser Geschichts- und Zeitbilder. Ein Beitrag zur
vaterlandischen Geschichte
Weber Sámuel
Lőcse,1880,Reiss, 392 old.
MKE/1882/30,MKK,SEK

2352. Zipser Jahrbuch mit Kalender 1939
Lipták János dr.
Késmárk,1938,Zipser Heimat,Sauter Paul, 161 o.

2353. Zipserföldön
Fodor Antal
Igló,1921, 128 old.
SEK

2354. Zirc és Csesznek
Lipták Gábor
Bp.-Veszprém,én.,Athenaeum, 152 old.

2355. Zsámbék és környéke kalauza
Polgárdy Géza
Bp.,1940,Élet, 20 old.
A,NÁ,SEK

2356. Zsámbéki medence
Polgárdy Géza
Bp.,1941

2357. Zugliget és vidéke
Eperjessy István
Bp.,1905,Zugligeti Egy., 70 old.
MTSZ,MTTE/18

2358. Zugliget és vidéke
Eperjessy István
Bp.,1906,Zugligeti Egy., 68 old.
A,MTTE/18,NÁ,TK/1906/62

2359. Zum Bergbau in der Hohen Tatra
Spöttel Ignác
Késmárk,1884
Zipser Bote/36/2

2360. Zur entwickelunggeschichte der Ungarischen
Volksschulen
Lőwy Mór
MTTE/8/81

2361. Zur Geschichte der Ersteigungen des Elbruss
/Minghi-Tau/
Déchy Mór dr.
München,1885,DÖAV, Mitteilungen des DÖAV
XI.köt.5.sz.
DM:Kaukázus/71

2362. Zur Geschichte der Ersteigung des Monte-Rosa
Déchy Mór dr.
Frankfurt a M.,1876,DÖAV, Mitteilungen
MKE/1877/343

2363. Zur Geschichte der Montblanc-Ersteigungen
Déchy Mór dr.
München,1875,Mahlau & Waldschmidt, DÖAV
Mitteilungen kl., 13 old.
MTSZ

2364. Zur Volkskunde der Siebenbürger Sachsen
Wolf Haltrich
Wien,1885
HKEN/1893/8

2365. Zweihundert Jahre Landschaftsmalerei in der Zips
Kőszeghy Elemér-Winkler Elemér
Késmárk,1928,KV, 12 old.
MTSZA Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma