Használati tájékoztató


A bibliográfia első része a műveket címük szerinti betűrendben tartalmazza.

A második rész ugyanezen művek szerzőinek nevét sorolja fel hasonló módon, azzal a kiegészítéssel, hogy x jelöléssel minden szerző társszerzőként is szerepel, de csak a mű címével. Ilyen esetekben a cím alapján a mű visszakereshető a bibliográfia cím szerinti részénél.

A bibliográfiában könyvek, füzetek, folyóiratok, különlenyomatok, egyes térképek szövegmellékletei, fotóalbumok és más képi anyagok valamint kéziratok is szerepelnek.
Azokat a műveket tartalmazza, amelyek szerzője magyar állampolgárságú, vagy magyar származású, magyar nyelven írt, művét lefordították magyarra, magyar vonatkozású témáról, területről vagy információról írt; a Kárpátmedence hegyeiről vagy hegymászásáról szól, azzal kapcsolatba hozható.

A bibliográfia a következő információkkal szolgál:

A mű végén találjuk a Repertóriumot, a folyóiratok felsorolásával valamint a Név- és tárgymutatót, a témakörökkel és a nevekkel. Mindkét helyről a Cím szerinti katalógus számai szerint kereshetünk vissza.

Az "Illusztrációk" az egyes fontosabb kiadványok címoldalának fotóját mutatja be betürend szerint képaláírásokkal, utána zárójelben találjuk a mű Cím szerinti katalógusszámát.

Végezetül megjegyezni kívánom, hogy jelen mű nem teljes, mint ahogyan a hasonló jellegű kiadványok sem lehetnek azok.

Minden, a további kiegészítést célzó tájékoztatás a bibliográfia teljesebbétételét szolgálhatja, amelyet szívesen lát és megköszön

a Szerző.A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma