Rövidítések


I. Az adott tétel forrásainál

A Antikvár aukciókatalógusok
AA Abaúj Antikvárium és Régiségbolt
AF Ajtay Ferenc (Gyopár főszerkesztője, Kolozsvár) inf.
AKA Antikvár Könyvaukció (Központi Antikvárium)
ASU Angol és skót utazók a régi Magyarországon (1542-1737/1994)
ASZN A Szepesség népe (1922)
AT A Tordahasadék (1937)
ATTA Atticus Antikvárium árverése
ÁA Arkánum antikvárium
ÁKV Állami Könyvterjesztő Vállat aukciókatalógusa
BAC Budai Alpin Club
BB Bagaméri Béla (Kolozsvár)
BC Bibliotheca Carpathica (1880)
BEA Bielz Ed. Albert
BETE a BETE levelezése (1906-1948)
BI Dr Benedek István professzor
BJSZR Bányai J.: A Székelyföld ritkaságai (1938)
CsB Csorba Béla könyveiből (Kolozsvár)
E Erdély (Kolozsvár)
EGy Erdélyi Gyopár
EI Erdélyi István dr. (Budapest)
EK Erdélyi kalauz - Radnóti Dezső, Kolozsvár, 1901
EME Erdélyi Múzeum Egyesület Évkönyve (1911)
EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
ER Erdély
ET Encyklopedia Tatrzańska (1973)
EZS Enyedi Zsigmond levél inf.
FD Fehér és Dávid Aukciós Iroda
FK Földrajzi Könyvtár (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)
FNESZ Földrajzi nevek etimológiai szótára
GA Grósz Alfréd jegyzeteiből
GJ Gašpar Ján /Kassa/
GSHG Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja (1896)
HE Hegymászó
HKEN A hegyek kultusza Erdély népeinél (1893)
HMK Hadtörténelmi Múzeum Könyvtára
KA Kristó András irodalomjegyzéke
A Kárpátok
KAK Központi Antikvárium 77. (árverési) Katalógusa
Knoke Knoke Heinz levelezése Komarnicki Gyulával
KRA Krisztina Antikvárium árverése
KS Krásy Slovenska
KSZ Kárpáti és Szőnyi antikváriumi árverési katalógus (1995/3)
KTV Kaschauer Touristen-Vereins
L Liburnia
La Lantos XXV. aukciója, (1937/6)
LK Levéltári Közlemények, (1939)
MB Málnási Béla könyveiből
MBSZ Magyar Bibliofil Szemle (1925)
MEÉ Mecsek Egyesület Évkönyve
MFI Magyar Földrajzi Irodalom (1937)
MFK Merkwürdigkeiten der Königlichen Freistadt Késmark: Christian Genersich (1804)
MHI Magyarország Honismereti Irodalma (1984)
Dr Bodor Antal: Mo. Helyismereti Könyvészete 1527-1940 (1944)
Mitt Mitteilungen
MJ Mészáros János könyvtára
MJ/N Metz József/Nagybánya
MKE Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve
MKE/Dénes Dénes F.: Az MKE alapítása, fejlődése és működése (Lőcse, 1883)
MKET MKE története (Posewitz T. dr. 1895)
MKK Magyar Könyvgyűjtő Kézikönyve (1939)
MS Magyar Sportbibliográfia (1959)
MST Magyar Sí- és Turista Élet
MTA MTA kiadásában megjelent munkák... 1830-1889 (1890)
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
MTÉ Magyar Turista Élet
MTL Magyar Turista Lexikon (1941)
MTN A Magas Tátra Növényvilága (Dr Győrffy I. 1914)
MTRK A Magas-Tátra részletes kalauza I.kötet (1914)
MTSZ Magyar Turista Szövetség könyvtári címjegyzék (1936)
MTSZK A Magas-Tátra és a Szepesi középhegység (1904)
MTT A magyar természetjárás története (Jellinek 1939)
MTTE A Magyar Tanítók TE könyvtári jegyzéke
Neidenbach Ákos könyvtára
O Országjárás
OMMIK Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben
OMVSZ Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség
OSZK Országos Széchenyi Könyvtár
OTSB Országos Testnevelési és Sport Bizottság
OTT Országos Testnevelési Tanács
ÖAZ Österreichische Alpenzeitung
ÖN Österreichische Nationalbibliothek
PA Puškáš Arno
PCC Pe crestele Carpatilor (1984)
PFK Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
RETSZ A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben (Bruckner Győző dr. 1922)
RG Ranschburg Gusztáv 130. sz. könyvkatalógusa (1934)
SH Sí és Hegymászósport
SK Siegmeth Károly könyvjegyzéke
SM Sportmúzeum
SSz Schermann Szilárd dr. könyvtára
ST Stefanov Titusz gyűjteményéből (Arad)
Sz Sziklavilág
SZ Szögescipők...(Schermann 1937)
SZEK Szabó Ervin Könyvtár
SzR Szegedi róvások (Győrffy István dr., Szeged, 1932)
Taternika forrás teljes nevén kiírva szerepel
TA Turistaság és Alpinizmus
TaLá Tamás Lászlóné
TCSK uristák és Cserkészek Könyve
TAW Turistik, Alpinismus und Wintersport
TE Természetjárás
Turisták Évkönyve
TGy Tudományos Gyűjtemény (1819-1822)
TK Turista Közlöny
TL Turisták Lapja
TF Testnevelési Főiskola könyvtára
TK Túravezetők könyve (1961)
TT Tóthpál Tamás (EKE alelnök, Kolozsvár) inf.
TZ Tálos Zoltán kiegészítései
UD Az utazás divatja (1973)
VMIH Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal
VU Vasárnapi Újság
WDS Wegweiser Durch Südungarn (1895)
WET Wielka Encyklopedia Tatrzańska (Paryski W.H.,1995.)
WF Wild Ferenc
ZDT Chwasciński: Z dziejów taternictwa (1979)II. A szövegben

BAZ m. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
BBTE Budapesti Budai Torna Egylet
BETE Budapesti Egyetemi Turista Egyesület
BME,MHSZ Budapesti Műszaki Egyetem, Magyar Honvédelmi Szövetség
Bp Budapest
BTE Budapest Turista Egyesület
CAF Club Alpino Fiumano
DKE Délvidéki Kárpátegyesület
DÖAV Deutsche und Österreichische Alpenverein
DTE Dunántúli Turista Egyesület
EKE Erdélyi Kárpátegyesület
én. évszám nélkül
évf. évfolyam
évk. évkönyv
FETE Felsőtárkányi Turista Egyesület
füz. füzet
HB Hegymászó Bizottság
HH Hegymászó Híradó
Hrsg. Herausgegeber (kiadó)
Id. kiad. Időszakos kiadvány
ill. illusztráció(k)
KGy HSE Komarnicki Gyula Hegymászó Sportegyesület
KMTT Királyi Magyar Tudományos Társaság
kk. könyvkiadó
kl. különlenyomat
kny. könyvnyomda
köt. kötet
K.P. Karpathen Post
KV Karpathenverein
MABI Magánalkalmazottak Biztosító Intézete
MAC Miskolci Alpin Club
MBT Magyar Barlangkutató Társulat
MEAC Miskolci Egyetemi Alpin Club
MEÉ Mecsek-Egyesület Évkönyve
MFT Magyar Földrajzi Társaság
MHE Magyar Hegymászók Egyesülete
MHK Magyar Hegymászó Klub
MHOE Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete
MHTT Magyar Hegymászástörténeti Társaság
MKBT Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
MKE Magyarországi Kárpátegyesület
MKE KKO MKE Keleti Kárpátok Osztálya
MSK Magyar Sí Klub
MSSZ Magyar Sí Szövetség
MT Magas Tátra
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTE Magyar Turista Egyesület
MTSZ Magyar Turista Szövetség
MTSZ HB Magyar Természetbarát Szövetség Hegymászó Bizottsága
MTTE Magyar Tanítók Turista Egyesülete
NSE Nagyváradi Sport Egyesület
ny. nyomda
O. Osztály(a)
o.,old. oldal
OMIH Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal
OKVS Organ des Karpathendeutschen in der Slovakei
SHK Salgótarjáni Hegymászó Klub
SK Sport Kör
SKV Siebenbürgischen Karpathenvereins
sz. szám
Sz.L. Szepesi Lapok
T Társaság(a)
TA Turistaság és Alpinizmus
TE Turista Egyesület
TL Turisták Lapja
tsa. társa
TTE Természetbarátok Turista Egyesülete
u. und
UKV Ungarische Karpathenverein
u.n. úgynevezett
VT Vysoké Tatry
x társszerző jelölése
Z.B. Zipser Bote
/2. szerkesztés után bekerült tételek sorszámkiegészítéseA Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma