Szerzők szerinti katalógus - első rész

1. Aba Sándor
Erdélyi fürdőkalauz
Nagyvárad,1940,Simon, 128 old.
A

2. Aba Sándor
Erdélyi utikalauz
Nagyvárad,1941,Nemz.Könyvker., 320 old.,
Belügyminiszter betiltotta! Fércmű!
TL

3. Aba Sándor
Felvidéki utikalauz
Kassa,1939,Wiko kny.műint., 100 old.
TL

4. Aba Sándor
Felvidéki utikalauz
Kassa,1940,Wiko kny.műint., 103 old.,
2. kiadás
NÁ,SEK

5. Aba Sándor
Utikalauz a magyar városokról és a visszatért felvidékről
Miskolc,1940,Ludvig István, 227 old.

x Abai Ottó-Tirts Rezső-Szentgyörgyi Ede
Selmecbányai kalauz

6. Abruzzen herzog der, Ludwig Amadeus Savoyen
Der Ruwenzori
Leipzig,1909,Brockhaus F.A., 471 old.

7. Adamec Vladimir
A Magas-Tátra
Bratislava,1969,Sport, 190 old.

8. Adamec-Pacl Juraj dr.-Puskás A.
Die Hohe Tatra
Bratislava,1965,Sport, 189 old.
PA

9. Adamec-Pacl Juraj dr.-Puskás A.
Die Hohe Tatra
Bratislava,1967,Sport, 200 old.
PA

10. Adamec-Roubal
High Tatras a tourist's guide
Bratislava,1974,Sport, 210 old.
PA

11. Adamec-Roubal
Hohe Tatra
Bratislava,1977,Sport, 254 old.
PA

12. Adamec-Roubal
Horolezectvo zblízka
Bratislava,1984,Sport, 300 old.

13. Adamec Vladimir-Roubal Radek
Magas-Tátra
Bratislava,1978,Sport, 224 old.

14. Adamec-Roubal
Vüszokie Tatrü putevoditel
Bratislava,1977,Sport, 252 old.
PA

15. Adamec-Roubal
Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca
Bratislava,1972,Sport, 182 old.
PA

16. Adamus József dr.
Jahresbericht des Deutschen evangelischen
Distriktual-Realgymnasiums A.B. in Kezmarok
Késmárk,1936,Sauter Paul, 53 old.

16a. Adreánszky Gábor báró
Adatok a Máramarosi havasok flórájához
Bp.,1940,Bethlen G. Irod és Nyomdai Rt.
PFK

16a. Aigner Lajos
A lepkészet története Magyarországon
Bp.,1898
WET/21

17. Alföldi Béla dr.
Illustrierter Führer durch Ungarn Croatien und Slavonien
Wien,1900,Hartlebens A.,Nr 54.
TL/1900

18. Alt János
Rozsnyói túrák és séták
Rozsnyó,1939,MTE Felsőgömöri O., 32 old.
A,NÁ

19. Andrási Július
Tatranské Vrcholy
Bratislava,1966,Sport, 149 old.

20. Andrási Július
Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR
Bratislava,1981,Sport, 287 old.
PA

21. Andrási Július
Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR
Bratislava,1985,Sport, 237 old.
PA

22. Andrási Július
Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca CSSR
Bratislava,1991,Sport, 301 old.
PA

23. Andrási Július-Bohus Ivan
Hohe Tatra - Touristenführer
Bratislava,1986,Sport, 289 old.
PA

24. Andrási Július-Bohus Ivan
Hohe Tatra - Touristenführer
Bratislava,1989,Sport, 288 old.
PA

25. Andrási Július-Paryski Witold H.
Vysoké Tatry
Bratislava,1974,Sport, 306 old.

x Andrási Július-Puskás Arno
Tatranské Vrcholy - Vysokohorsky sprievodca

26. Angyal Ignác
A kerékpár kezelése
1899,Nagel Ottó ifj., 50 old.
MTTE/14/161,TK/1899/111

27. Ankner Béla
Magyar Turista Élet
Bp.,1934, 2.évf.
TL

28. Ankner Béla
Magyar Turista Élet
Egyesületen kívüli lap, megjelent kéthetenként
Bp.,1936, 4.évf.
TL

29. Antalffy Gyula
A Himalájától a Balatonig
Bp.,1964,Móra, 205 old.

30. Antalffy Gyula
A honi utazás históriája
Bp.,1943, 268 old.

x Arányi Antal
Az MKE évkönyve

31. Arnese V.
Etudes sur les Karpathens les Tatry
Firenze,1873-74,Le Touriste
BC/7

31a. Ardito Stefano
Alpok - Nem csak hegymászóknak
Bp.,1995,Gulliver,175 old.

32. Arthur Elizabeth
A hegyen túl
Bp.,1989,Európa, 333 old.

33. Asbóth János
Bosznia és Hercegovina
Bp.,1887,Pallas
MTSZ

34. Ascherzon P.dr.-Engler-Kuhn-Reimann
Eine Karpathenreise
1864.Aug. u. Sept.
Berlin,1864,Gärtner, 169 old.
Brandemburgi Növ.Társ.Közl.kl.,1865 és 1866
BC/8,MTRK/I/1914/121

34a. Asztalos Miklós-Makkai Sándor-Rónai András-Gergely Pál
A mi Erdélyünk

35. Augustini ab Hortis Keresztély
De balsamo hungarico : De gemmis Hungariae
én.
ET/330

36. Augustini ab Hortis Samuel
Topographysche Beschreibung des Flusses Poprad oder Popper in der Zips
Wien,1772,K.k.priv.Anzeigen II.No.26.
BC/9

37. Augustini ab Hortis Samuel
Von den fremden Gold- und Schatzgräbern
Wien,1775,k.k.priv.Anzeigen Nr.2-9.
BC/9

38. Aujeszky László
Az időjárás és a mindennapi élet
Bp.1934,Kir.M.Ttud.Társ., 331 old.
TL

39. Ágics I.-Halász Z.-Koós T.
Budapesti zsebkalauz
Bp.,1959, 332 old.
SEK

x Babcsán Gábor
Hegymászás - Oktatókönyv

40. Bajtay György
Turista képtár I.
Erzsébetfalva,1908,Szerzői, 14 old.
TK/1908/218

x Balassa Ferenc-Szepes Béla
Kárpátaljai síkalauz

41. Balázs Béla
Az Alpesekben és a Rajna völgyén
Bp.,1903,Hornyánszky V., 22 old.

42. Balázs D. Oszkár-M.Szabó Imre
Magyarok a Kilimandzsárón
Bp.,1985,Népszava, 106 old.

43. Balázs Károly dr.
Régi tátrai képeslapok
Bp.,1992,Szerzői, Tétényi ny., 79 old., számozott pld.

44. Balázs M.
Krasznahorka várának története és kalauza
Rozsnyó,1928, 90 old.
S

45. Ballus Paul
Pressburg und seine Umgebungen
Pozsony,1823
BC/10,S

46. Balogh Ernő dr.
Erdély
Kolozsvár,1941,EKE, 38. évf.
TL

47. Balogh-Beéry László
A magyar-lengyel közös határ és a rutén terület
Bp.,1936, 63 old.
SEK

48. Banczik Samu dr.
Késmárk és vidéke
Igló,1912,Szepesi Lapok, 100 old.
NÁ,S

49. Barbenius Jos. Benj. dr.
Chemische Untersuchungen einiger merkw.
Gesund- u. Sauerbrunnen des Székler-Stuhles
Háromszék in Siebenbürgen
Nagyszeben,1792,
Mt.Hochmeister,Sieb.Quartalschrift II.
353-403., 56 old.
BC/11,BJSZR/103

50. Barcza Imre
Bibliographia Tatraensis /kéziratban/
1914-körül
ET/40,S

51. Barcza Imre-Thirring Gusztáv dr.
Budapest Duna-balparti környéke
Bp.,1923,TA, 204 old.

52. Barcza Imre-Thirring Gusztáv dr.
Budapest-Duna-jobbparti környéke
Bp.,1920,TA, 269 old.

53. Barcza Imre-Thirring Gusztáv dr.
Budapest Duna-jobbparti környéke
Bp.,1924,TA, 216 old., 2. kiadás

54. Barcza Imre-Vigyázó János dr.
Mátra
Bp.,1930,TA, 200 old.,NÁ

55. Bardócz Pál
Séták és kirándulások
Bp.,1909,Szfőv.Tan., 192 old.
A,NÁ,TK/1909/110

56. Bartalos Gyula
Eger látóhatára turista szempontból
Eger,1899,Szolcsányi Gy., 50 old.
S

57. Bartsch A.
Téli kirándulás a Tátrában
Lőcse,1888,/Z.B.8.9./
MKET

58. Batizfalvi István
A magyar királyság földrajza
Pest,1861.jan.20.
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.3.sz.33.old.

59. Bánhidi Attila
Kárpáti Lapok
Bp.,1993, MKE /újjáalakult/7-8.sz. július 31., 43
old.

60. Bánhidi Attila
Kárpáti Lapok
Bp.1993, MKE /újjáalakult/9-10.sz. szept.30., 32
old.

61. Bánhidi Attila-Neidenbach Ákos
Turistaság és Alpinizmus
Bp.,1994, MKE,34 old., 26./1 új/évf.1.sz.március

62. Bánhidi Attila-Neidenbach Ákos
Turistaság és Alpinizmus
Bp.1994, MKE,34 old., 26./1 új évf.2.sz.május

63. Bányai János dr.
A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványkincsei
/Erdély/
Bukarest,1957
FK

64. Bányai János dr.
A Székelyföld természeti kincsei és csodás
ritkaságai
Székelyudvarhely,1938,Könyvny.Rt., 224 old.
FK,NÁ

65. Bányai János dr.
A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai
Székelyudvarhely,1939,Könyvny.Rt., 224 old., 2.
kiadás
ER/1939/122

66. Bányai János dr.
A Torjai Büdös barlang
Székelyudvarhely,1939,Székelység, 16 old.

67. Bányai János dr.
Előpatak, fürdő- és gyógyvizeinek ismertetése
Székelyudvarhely,1936,FK

68. Bányai János dr.
Gyilkostó
Székelyudvarhely,1939,Székelység, 32 old.

69. Bányai János dr.
Szent Anna-tó és Mohos-tó
Székelyudvarhely,1939,Székelység, 16 old.

70. Bányai János dr.
Székelyföldi Utmutató
Székelyudvarhely,1939,Székelység,TL

71. Bányai János
Székelység
Székelyudvarhely,1929,folyóirat
SEK

72. Bányai János dr.
Székelység
Székelyudvarhely,1931, 1.évf.
MTSZ

73. Bányai János dr.
Székelység
Székelyudvarhely,1932, 2.évf./1-12.sz./
MTSZ

74. Bányai János dr.
Székelység
Székelyudvarhely,1935, 5.évf., 96 old.
TL

75. Bányai János dr.
Székelység
Székelyudvarhely,1940
MTSZ/1940/108

76. Bányai János dr.
Székelyudvarhely
Székelyudvarhely,1940,Székelység, 32 old.

77. Bárány László dr.
Bolyongás a Bükkben
Bp.,1941, 84 old.
MTSZ/1941/63

78. Bársony István
Erdőn, mezőn
Bp.,1912,Athenaeum, 174 old.
SEK

79. Bársony István
Tátra-album
Bp.,1906,Révai
SZEK

80. Bársony István
Tátra-album
Bp.,1911,Révai, /26 Compton metszettel/,
2. kiadás
ET/74,MTSZ

x Bársony Kornél-Záray Jenő
Turisták évkönyve 1935-36

81. Bátori Ármin
Havasi növények gyűjtése
Szeged-Bp.1905,Várnay S.
TL/1906/50

82. Bátori Sigray Pál
Emlékbeszéd Boldog Báthory László pálosrendi szerzetes,
zugligeti remete barlangjának ünnepélyes megnyitása alkalmával
Bp.,1911,Zugligeti Egy., 16 old.,MTSZ

83. Becht Henrik
A tél veszélyei magashegyekben
Bp.,1944,Stephanaeum
OSZK

84. Bechtold Fritz
Deutsche am Nanga Parbat
/ford: Hensch Aladár/
1934,/az eredeti kiadás éve/
Pannonhalma,1962,Tálos Z.házikötés, 25 old.

85. Beck Siegfried
Die Hohe Tatra
Berlin,1877,Heksch, 212 old.
BC/13

86. Beder Tibor
Hegyen-völgyön
Csíkszereda,,1978,Tipografia, 126 old.
MJ/N

87. Bekey Imre Gábor
A Bajóti Öregkő barlangjai Esztergom megyében
Bp.,1913,Barlangkutatás 1.köt.3.füz., 9 old.,
németül is megjelent
MTSZ

88. Bekey Imre Gábor
A Csobánkai Macska-barlang
Die Macskahöhle bei Csobánka
Bp.,1914,Barlangkutatás 2.köt.3.füz., 7 old.
MTSZ

89. Belitzky János-Sashegyi Sándor
Pomáz
Bp.,1939,Belitzky, 32 old.

90. Bell F.A.-Kraus F.-Römer C.J.-Sigerus E.-Weingärtner C.
Das Siebenbürgische Hochland
Zürich,én., Orell Füssli, /Europaische Wanderbilder
Nr.175-176/, VIII.Bändchen, 64 old.
MTSZ

x Bellai József-Bodor Antal dr.
Temesvár és Délmagyarország
Múltja jelene közállapotai és turisztikai leírása az Alduna utikalauzával

91. Bellinger J.
Földrajzi vezérfonal
Pest,1857,Heckenast Gusztáv, 80 old.

92. Benda László
A Vashegy csoport geológiája
Szombathely,1929,Vasvárm.múz. 1.sz., 63 old.
MTSZ

93. Benedek Elek
Szent Anna tavától a Cenk-tetőig
Bp.,1941,Franklin,NÁ

94. Benedek István
Barátom Matterhorn
Könyv az Alpokról
Bp.,1979,/kézirat/,I-II-III.kötet
BI

95. Benedek István
Csavargás az Alpokban
Bp.,1958,Gondolat, 237 old.
BI

96. Benedek István
Csavargás az Alpokban
Bp.,1963,Gondolat, 237 old.,2.kiadás

97. Benedek István
Csavargás az Alpokban
Bp.,1982,Gondolat/Magvető/, 257 old.,3.kiadás

98. Benedek István
Hegyi utakon
Bp.,1984,Szirt a habok közt, 171-321 oldalakon
Magvető, Zrinyi ny., 429 old.
BI

99. Benedek István szerk.
Hegyvidék
Bp.,1971
BI,SZEK

100. Benedek István szerk.
Hegyvidék
Bp.,1972
BI,SZEK

101. Benedek István szerk.
Hegyvidék
Bp.,1973
BI,SZEK

102. Benedek István szerk.
Hegyvidék
Bp.,1974-től folyamatosan
BI,SZEK

103. Benedek István
Hetvenkilenc
Rousseau beteg elméje
Bp.,1994,Szenci Molnár társaság, Gödi Print KFT.,
161 old.
BI

104. Benedek István
Járt-e Petrarca a Szeles-hegyen?
Bp.,1984,Magvető,Szirt a habok közt,
/esszékötetben/, 269-288 old.
BI,OSZK

105. Benedek István
Vissza a természethez?
Bp.,1966,Kortárs,1966/10.,Rousseau Jean-Jacques
OSZK

106. Benedek V. Gr.
Győrmegye földrajza
MTTE/6/134

107. Benkó Mihály
A tihanyi félsziget
Bp.,1913,TL,kl., MTE, 12 old.
MTSZ

108. Benkő Ferenc
Köveknek és értzeknek külső megösmertető jegyeikről
Kolozsvár,1784,Ref.Coll.
FK

109. Benkő Károly
Csík, Gyergyó és Kászon leírása, múltja és jelene
Marosszék ismertetése
Kolozsvártt,1853
BC/15,BJSZR/1938/42,FK,PCC/55

110. Benkő Károly
Marosszék ismertetése
Csík-Gyergyó Kászonszék leírása
Kolozsvártt,1868-69
BC/15,BJSZR/170

111. Benkő Sámuel dr.
Transylvania
Vindobonae,1777/1778?/
BC/15,FK

112. Berdau F. dr.
Flora Tatr, Pienin i Beskid zachodniego
Kraków, 1889
MTN

113. Berecz Antal
Jelentés az Afrika Társaság működéséről
Bp.,1883
FK

114. Berger
Máramaros
Leipzig,1885
FK

115. Berger
Siebenbürgen
Leipzig,1884
FK

116. Bertalan Károly
Barlangkutatás Szilice környékén
Bp.,1943,BETE Barl.Szako.,TL kl., 16 old.
MTSZ/1843/96,NÁ

117. Bese János ógyallai
Negyedik tudósítása Kaukaz hegye vidékéről
Hazafiaihoz
Pest,1930,Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István,
16 old.

118. Bethlenfalvy Ernő
Die Tierwelt der Hohen Tatra
Szepesváralja,1937, 115 old.
ET/37,NÁ

119. Beudant Francois Sulpice
Voyage mineralogique et géologique en Hongrie
pendant l'année 1818
Paris,1822
Leipzig,1925,Kleinschrod C.Th.
BC/17,ET/37,MKE/1874/50

x Beudant F.S.-Wahlenberg Göran
Karte von den alpinischen Karpaten, nebst Längen
und Querprofilen - Tatrakarte

x Beudant Francois Sulpice-Wahlenberg Göran
Tatrakarte

120. Bezdek József dr.
A Velencei tó
Székesfehérvár,1934
FK

121. Békefi Elek
Séta a magyar Tempe völgyben
Zala-Koppány,1895,Szerzői
MTTE/12/31,TK/1896/195

122. Bél Mátyás
Compendium Hungariae geographicum...
Pozsony,1753, 139 old.
BC/14,ET

123. Bél Mátyás
Compendium Hungariae geographicum...
Pozsony és Kassa,1777, 312 old.
ÁKV/1983

124. Bél Mátyás
Compendium Hungariae geographicum...
Pozsony és Pest,1792,Landerer, 318 old.
BC/14

125. Bél Mátyás
Compendium regnorum...
Pozsony és Kassa,1777,Landerer, 170 old.
ÁKV/1983

126. Bél Mátyás
Compendium regnorum...
Pozsony és Kassa,1792,Landerer, 176 old.
ÁKV/1983

127. Bél Mátyás
Dias Antrorum mirabilis Naturae glacialis /Szilicze/
alterius, Halitus noxios eructantis ad R.Soc. scient.
London,1744,Philosophical Transactions, Vol.41.
Lond.Missa.
BC/14

128. Bél Mátyás
Hungariae antiquae et novae prodromus...
Norimbergae,1723,Monath P.C., 204 old.
BC/14,ET

129. Bél Mátyás
Notitia Hungariae novae historico-geographica...
Viennae,1735-42
BC/14

130. Bély Mihály
Szánkázás budapesti szabályai. A szánkázásról
Bp.,1910, 16 old.
SEK

131. Bély Miklós
Hogyan tanuljunk sízni?
Bp.,én.,Szerzői, 17 old.

132. Bielz E. Albert dr.
Siebenbürgen
Wien,1885,Graeser Carl, 415 old., 2. kiadás
FK,MTSZ

133. Bielz E. Albert dr.
Siebenbürgen
Nagyszeben,1899, 2. kiadás
TL/1899/202

134. Bielz E. Albert dr.
Siebenbürgen
Nagyszeben,1903,Krafft W., Sigerius Emil
átdolg.kiadása, 284 old., 3. kiadás
MTSZ

135. Bielz E. Albert dr.
Reisehandbuch für Siebenbürgen
Nagyszeben,1881,Drottleff Jos., 296 old.
MTSZ

136. Bikfalvy Károly dr.
Sósfürdőinkről
MTTE/12/34

137. Binder Eugen
Ernst und Scherz fürs Zipser Herz
Késmárk,1931,Szerzői,Sauter Paul, 189 old.
ET/392,NÁ

138. Birkás Géza
Egy francia tudós dunántúli utazása 1818-ban
Győr,1931,Győri Szemle Könyvt. 7.sz., 21 old.
MTSZ

139. Biró József
Kolozsvári képeskönyv
Bp.,1940, 32 old.
SEK

140. Biró József
Kolozsvári képeskönyv
Bp.,1942,Officina, Erdélyi Képek 1.,32 old.,
2. kiadás,TL

x Bíró Rezső-Széky István
Turisták Lapja

x Bíró Rezső-Thirring Gusztáv dr.
Turisták Lapja

x Bíró Rezső-Déry József-Thirring Gusztáv dr.
Turisták Lapja

141. Blasy Ede
A Tengerszem-csúcs első megmászása vagyis inkább felfedezése
1883,Tátra-Vidék/202,234./
ET/44/555,MKET

142. Bocsák Béla dr.
Lavina
Bp.,1989,Szerzői+MHK, 39 old.

143. Bocsák Béla-Neidenbach Ákos-Pátkai Béla-Megyeri István dr.
Hegymászás alapfokon
Miskolc,1982,MAC, 135 old.

x Bodola-Kriesch-Czakó-Schafarzik
Kirándulók zsebkönyve

144. Bodor Antal dr.
Magyarország helyismereti könyvészete /1527-1940/
Bp.,1944, 423 old.
SEK

145. Bodor Antal dr.
Temesvár és Délmagyarország
Temesvár,1909,Moravetz testv., 328 old.

146. Bodor Antal dr.-Bellai József közrem.
Temesvár és Délmagyarország - Múltja jelene
közállapotai és turisztikai leírása az Alduna
utikalauzával
Temesvár,én.,Moravetz testv., 322 old.
MTSZ

147. Boemm Tivadar
Tátrafüred tájképe /Schmeksz/
Pest,1861.aug.18.,B.T. festménye /Lőcse/
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.33.sz.394.old.

148. Boér Miklós
Szilágymegyei Szamosvölgy leírása
TK/1895/53

x Bohus Ivan-Andrási Július
Hohe Tatra - Touristenführer

149. Bohus Ivan
Tatry ocami Buchholtzovcov
Martin,1988,Osveta,61 old.,NÁ

150. Bohusch György
Descriptio inclyti Comitatus Scepusiensis
geographyco-historico...
Magas Tátra és Szepesi középhegység
/Posewitz/1904/1

151. Bohusch György
Historica-geographica terrae scepusiensis ...
Késmárk,kézirat
GSHG/10

152. Bokody József
Magyarország vizitúra útvonalai
Bp.,1985,Sport, 254 old.,NÁ

153. Bokor Elemér
Az Abaligeti barlang
Bp.,1925
FK

154. Boleman István dr.
A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása
Bp.,1900,kl. a "Balaton tudományos
tanulmányozásának eredményei" 3. kötet, 55 o.
MTSZ,TK/1908/109

155. Boleman József dr.
Fürdők és nyaralóhelyek
MTTE/11/115

156. Boleszny Antal
Kézikönyv az Al-Dunán, Szerb- Oláh- és Bolgárországban utazók számára
Ó-Orsova,1870,Handl J., 176 old.
BC/22,FK

157. Boner Charles
Siebenbürgen, Land und Leute
Leipzig,1868,Weber J.J.
BC/23

158. Boner Charles
Transylvania, its products and its people
London,1865
BC/23

159. Bonkáló S.
A magyar rutének
Bp.,1920
S

160. Borbás Vince
Fátrahegység, nemzeti és növényzeti alapon
Bp.,1898
FK

161. Borbély Andor
Az erdélyi városok képeskönyve 1736-ból
Kolozsvár,1943
FK

162. Borbély Sándor
Uti karcolatok
Vác,1905,Szerzői
TK/1905/255

163. Borostyáni Nándor
Budapestről Bécsbe
MTTE/14/33

164. Borostyáni Nándor
Magyarország utirajzokban
Bp.,1890
S

165. Borostyáni Nándor
Nyugat Magyarország
MTTE/17/34

166. Borostyáni Nándor-Schwimmer P.
Kézi könyvtár utasok részére
Bp.,1891,Szerzői, Utazók Kézikönyve
MKE/1894/57,MKET/57,TL/1891/13

167. Borovszky Samu dr.
Magyarország vármegyéi és városai
Bp.,1896-1914,Orsz.Monogr.Társ.,-Apolló,
1-25 kötet,OSZK

168. Bossányi Béla dr.
Szt.Lukácsfürdő - Buda. - Téli és nyári gyógyhely
Bp.,én.,Lukácsfürdő, 147 old.
MTSZ

x Both Károly-Lengyel László
Túralehetőségek a Kelemen-havasokban

169. Bozóky
Két év Keletázsiában
Póla,1911
FK

170. Bökényi Dániel
A Tisza vidékéről
MTTE/10/127

171. Bökényi Dániel
Képek a Tisza vidékéről
Máramarossziget,1903,Máramarosi Lapok
kl.,Sichermann M., 35 old.
MTSZ

172. Brachfeld Hugó dr.
Magyar Turista Élet
Egyesületen kívüli lap, kéthetenként, 1. évf.
MTSZ,OSZK,SEK

173. Bradford Washburn
Vakáció az Alpesekben
Bp.,1926,Singer & Wolfner, 159 old.,NÁ

174. Brandes K.H. dr.
Reise in die Tatra, Hegyalja und das ungarische
Erzgebirge
1865,Lemgo u. Detmold
BC/26

175. Bredeczky Sámuel
Reise in die Karpathen mit besonderer Rücksicht
auf das Tatragebirge - Neue Beiträge zur
Topographie u. Statistik des Königreichs Ungarn
/Wien-Trieszt/
benne: Genersich Keresztély
Beschreibung des Tatragebirges
Wien,1807,Szerzői, 238 old.
BC/26,60,GA,MKE/1874/48,1895/22/90,MTRK/I/19
14/119

176. Bredeczky Sámuel
Topographysches Taschenbuch für Ungarn -
Topographysche Beschreibung des Grünseetales
MKE/1874/48,ET/25
Asbóth János prof.
Oedenburg,1802
Adalékok Mo. topográfiájához. I.A Tarpataki völgy
leírása - Bredeczky Sámuel
MKE/1900/73-75
BC/8,26,ET/25,GA/84,Knoke

177. Brown Edward
A Brief Account of some Travels in Hungaria,
Serbia, Bulgaria, etc.
London,1673,Tooke
OSZK

178. Brown Edward
A Brief of some travels in divers Parts of Europe...the second
Londoni,1673
BC/27,Krasy Slovenska/1960/8/311-314

179. Bruckmann F. Ern. dr.
Epistola itineraria LXXXIX sistens Montes
Carpaticos in Hungaria
1740,Wolffenbüttel, Wolffenbach
BC/28

180. Bruckner Győző dr.
A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben 1520-1745-ig
Bp.,1922,Szepesi Szöv,Dunántúli ny.Rt.
Pécs,I.kötet,613 old.

181. Bruckner Győző-Bruckner Károly
Kesmarker Führer - Késmárki kalauz
Kesmark,én.,Sauter Paul, 123 old.
A

182. Bruckner Győző-Bruckner Károly
Késmárki kalauz
Késmárk,1912, 82 old.
S

183. Bruckner Károly
Die Karpathen
Késmárk,1934,KV,152 old., 10.évf.
ET/555,MJ

x Bruckner Károly-Horváth Zoltán-Gyelán Győző
A Kárpátok

x Bruckner Károly-Bruckner Győző
Kesnarker Führer - Késmárki kalauz

184. Buchholz György /Georgium/ id.
Das weit und breit erschollene Zipser Schnee-Gebürg
1719-ben 77 éves korában írta le
Biographische Einleitung: Weber Rudolf
Lőcse,1899,Reiss Josef Th., 67 old.
Knoke,MTSZ,NÁ

185. Buchholz György /Georgium/ id.
Die besteigung der Gross-Schlagendorfer Spitze
Wien,1664,K.k.priv.Wiener Anzeigen IV.p./20.
BC/30

186. Buchholz György ifj.
Dreitägige karpathische Gebürgreise
Breslau,1726.január
MKE/1913/5

187. Buchholz György ifj.
Relation von der Karpatischen Reise, so der Herr
George Buchholz in Kesmark anno 1724
verrichtete, besonders vom Grünen See
Breslau,1725,Annalen physico-medicorum oder
Geschichte der Natur und Kunst
MKE/1913/5

188. Buchholz Jakab
Beschreibung des wunderwollen Karpatischen
Schneegebirges /1752/ - Csodálatos Kárpáti havasok
Késmárk,1783,Med.Phys.Annalen,Ungarischen
Magazin III.
Band kl.Posewitz előszavával/, 38 old.
Breslauer medicinisch-physische Annalen
MTSZK/1904/1
MTSZ,MTSZK/1904/1,NÁ,TF

189. Buchholz Jakab
Reise auf die Karpatischen Gebirge und in die angrenzenden Gespanschaften /1751/
Wien,1783,Ung.Mag.IV. és V. köt.,Sauter Paul
/1905./, 29 old.
BC/30,MTSZK/1904/1,PA

x Budai Csaba-Mac Ion
Monografii Montane

190. Buday László dr.
Reise um Ungarn
Bp.,1925,Oriens, 194 old.
MTSZ

191. Buday László dr.
Un viaggio attraverso l'Ungheria
Bp.,1925,Oriens, 163 old.
MTSZ

192. Bugár Jenő
Szlovákiai síkalauz
Bp.,1986,Id.Kiad., 125 old.

193. Bukovcan Béla
Lavinák és az erdők - Über Lawinen verbauungen
Banska Bystrica,én.,/cikk/
GA/64

194. Bulla Béla dr.
A Keszthelyi hegység kalauza
Bp.,1928,FK

195. Butzer K.W.
A földfelszín formakincse
Bp.,1986,Gondolat, 519 old.

196. Carpathus M.J.
Tátraképek
Kassa,1887,Kassai Szemle, 95 old.

197. Chalupka R.
Bártfafürdő történetének vázlata
Eperjes,1896, 88 old.,SEK

198. Chernel István chernelházi
A lábszánkózás kézikönyve
Bp.,1897, 78 old.
MTL,SEK

199. Chernel István chernelházi
Utazás Norvégia végvidékeire
Bp.,1893, 450 old.
A Földgömb/1932/1/34,FK,SEK

200. Chmielowski Janusz
Przewodnik po Tatrach. Tatry Wysokie
Lwow,1908, 205 old., I-II. kötet
NÁ,PA

201. Chmielowski Janus-Swierz Mieczyslaw
Tatry Wysokie
Kraków,1925,Turyst.Pol.Tow.Tatrz.,550 old.,
I-IV. kötet

202. Cholnoky Jenő dr.
A Kárpátoktól az Adriáig
Bp.,1934,Somló Béla, Hungária ny., 275 old.

203. Cholnoky Jenő dr.
A Spitzbergák földrajzi képe
Bp.,1926
FK

204. Cholnoky Jenő dr.
Afrika
Bp.,1932
FK

205. Cholnoky Jenő dr.
Erdélyi képek
Bp.,1941,Franklin, 164 old.
TL

206. Cholnoky Jenő dr.
Tihany
Bp.,1940,Balat.Int.Biz., 26 old.

207. Cholnoky Jenő dr.-Karl János dr.
Erdély
Kolozsvár,1916,EKE, 25. évf., 32 old.
MTSZ

208. Chwascinski Boleslaw dr.
Z dziejów taternictwa
Warszawa,1979,Sport i Turystyka

209. Chwascinski Boleslaw dr.
Z dziejów taternictwa
Warszawa,1988,Sport i Turystyka, 262 old., 2.
kiadás

210. Chyzer Kornél dr.
Bártfa fürdő emlékkönyve
MTTE/10/17

211. Chyzer Kornél dr.
Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei
Sátoraljaújhely,1885,Eü., 130 old.,NÁ

212. Cipszer /Halmos A./
Lőcsei kalauz
Lőcse,1913, 44 old.
S

213. Crammer Hans
M. v. Déchys Gletscherforschungen im Kaukasus -
Besprechung über Dechys Kaukasus 3. Bd.
Berlin,1911,Borntraeger, Zeitschrift für
Gletscherkunde VI., 5 old.
MTSZ

214. Cranz Henrik János Nep. dr.
Aquarum medicatorum Regni Hungariae
nomenclator
Wien,1777
BC/33,MKE/1881/182

215. Cranz Henrik János Nep. dr.
De Aquis medicatis Transylvaniae
Viennae,1773,Kurzböck
BC/33,BJSZR/102

216. Cranz Henrik János Nep. dr.
Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie
Wien,1777,Gerold Jos., 8 old.
BC/33,MKE/1881/182

217. Credner A.
Bibliotheca Transylvanica
Prága,1865, 2. kiadás
S

218. Crijic
Balkán bibliográfia
Belgrád,1897
FK

219. Crosse Andrew F.
Round about the Carpathians
With a map of the Banat and Transylvania with Mr. Crosse's route
Edinburg and London,1878,W.Blockwood and
Sons
BC/34

220. Cs.Plank Ibolya-Kolta Magdolna-Vannai Nándor
Divald Károly fényképész és vegyész üvegműcsarnokából Eperjesen
A Divaldok és a Magas Tátra első képei
Bp.,1993,Magyar Fotográfiai Múzeum-VIPress Kft.,
83 old.

x Csathai Endre-Thier László-Gereben Béla
Soproni utikalauz

221. Csányi Károly-Graf Samu-Heimler Károly dr.-Székely Jenő dr.
Felső Dunántúl
Bp.,1933,TA,/Részl.Magy.Utik. 6.sz./, 294 old.
MTSZ,NÁ

222. Cseh Károly dr.
Borszék...
Bp.,1873,Aigner Lajos, 27 old.
BC/35,Borszék története/Puskás/1882/

223. Cseh Károly dr.
Borszék gyógy- és fürdőhely
Bp.,1885
FK

224. Cseke Gábor
A bozót
Bukarest,1989,Kriterion, 228 old.

x Csepcsányi Tibor dr.
Turistaság és Alpinizmus

225. Cserepov I.A.
A Tien San hegység titka
Bp.,1953,Müv.Nép, 147 old.

226. Cserhelyi Vince
Besztercebánya és vidéke turistakalauza
Besztercebánya,1914,MKE Zólyommegyei O.,
43 o.
FK,NÁ,SEK

227. Csermedy László
Magyar Turisták Évkönyve
Bp.,1920
OSZK

228. Cséplő Ernő
Balaton
A Balatoni Szövetség kalauza
Balatonfüred,1929,Balatoni Szöv., 160 old.,
5. kiadás,MTSZ

229. Csiba Pater St. Mich.
Dissertatio historico-physica de montibus
Hungariae
Tyrnaviae,1714, 40 old.
BC/36

230. Csiby Andor dr. ditrói
Gyilkostó klimatikus gyógyhely monográfiája és kalauza
1937, 98 old.
BJSZR/179/184,MTL,SEK

231. Csillag Ernő
Gipfelstürmer - buch der erstbesteigungen
Frankfurt a M.-Wien,1954,Humboldt Verlag, 192 o.

232. Csizik Béla-Polgárdy Géza
Turista Értesítő
Bp.,1943,MTSZ, 167 old.,NÁ

232a. Csontosi Jtatus et Ordines Regni Hungariae, fundamenta et
motiva ex quibus Communitas Civitatum Regalium Saxonicarum de Scepus...
Buda,1790
WET/1271
Adalék a szepességi XV. századi könyvtárakhoz
1880
Magyar Könyvszemle/1880/Bp.
RMB/Régi Magyar Bibliofilek/297

233. Csutak Vilmos
Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára
Sepsiszentgyörgy,1929,Székely Nemz.Múz., 784 o.

x Czakó-Schafarzik-Bodola-Kriesch
Kirándulók zsebkönyve

234. Czant Hermann
A géppuskák alkalmazása nagy hóban
Bp.,1910
OSZK

235. Czant Hermann
A lábszánkózás oktatása
Arad,1910
OSZK

236. Czant Hermann
Alpinismus
Berlin,1926,Verlag für Kulturpolitik,
336 old.

237. Czant Hermann
Alpinismus, Massenwintersport und Weltkrieg
München,én.,Bergverlag RR., 111 old.
MTSZ

238. Czant Hermann
Militergebirgsdienst im Winter
Wien,1907,Stern W.

239. Czant Hermann
Téli turisztika.Téli alpinizmus és katonai szolgálat hegyvidéken
1907
TK/1910/51

240. Czant Hermann
Téli turisztika. Téli alpinizmus és katonai szolgálat hegyvidéken
1911, 2. kiadás

241. Czárán Gyula seprősi gróf
A Révi Zichy cseppkőbarlang
Kolozsvár,1905,EKE
MTTE/9/137,TK/1905/195

242. Czárán Gyula seprősi gróf
A Szamosbazár
Bp.,1905,Pesti Lloyd, 39 old.

243. Czárán Gyula seprősi gróf
Kalauz biharfüredi kirándulásokra
Belényes,1903, 261 old.

244. Czárán Gyula
Stina de Vale-i regék
Elbeszélések, versek
Nagyvárad,1896,Nagyvárad-ból kl., Láng ny.
OSZK

245. Czárán Gyula
Stina de Vale-i regék
Elbeszélések, versek II. sorozat
Kolozsvár,1900,Magyar Polgár-ból kl.
Erdély/1900/18,OSZK

x Czékus Miklós-Nagy Lajos
Zempléni hegység

246. Czirbes András Jónás
Beschreibung einer Karpatischen Bergreise auf
den so genannten Krivan, samt den dabei
gemachten Beobachtungen -Kurzgefasste
Beschreibung des Karpatischen Gebirges
Wien,1772,Wiener Anzeigen III/398. és II-IV.XXVII.
évf.+ Privilegierter Anzeiger
BC/37,HH/1973/2/27,MTRK/I/1914/116

247. Czirbusz Géza dr.
A Kárpátok hegyeinek és folyóinak nevei
Nagybecskerek,1908,/Geogr. etym./
FK,MTL/43

248. Czirbusz Géza dr.
Albánia és az albán kérdés
Bp.,1915
FK

249. Czirbusz Géza dr.
Határhegyek, hágók a Kárpátokban
1908
FK

250. Czirbusz-Kováts-Tőkés
Déli Kárpátok
Temesvár,1904
MTTE/15/143,OSZK

251. D. és K.
Tátrakirándulás holdvilágnál
Lőcse,1879,/Z.B.42./
MKET

252. Dalmady Zoltán dr.
A turistaság egészségtana
Bp.,1934,MTSZ, 31 old.

x Dalos Hanna-Magaziner Pálné-Róna Magda-Mallász Gitta
Síelni nem boszorkányság

253. Darnay Kálmán
Sümegi kalauz
Sümeg,1930,Horváth Gábor kny., 64 old.
MTSZ

254. Darvas Géza dr.
Turista Híradó
Esztergom,1924,MTE Esztergomi O.

255. Dávid József
Székelyföld írásban és képben
Bp.,1941,Kaláka kk.v., 373+197 old.
MTSZ/1942/6,TL

x Dávid Lajos-Metz József-Horváth Zsuzsa
Koltói kalauz

x Dávid Lajos-Metz József-Horváth Zsuzsa
Misztótfalusi kalauz

x Dávid Lajos-Metz József-Horváth Zsuzsa
Nagybányai kalauz

256. Deák Gerő
EMKE daloskönyv
MTTE/6/44

257. Deák Gyula
Mármarmegyei tanító egyesületek története
MTTE/7/24

258. Deák Gyula
Mármarosi képek
MTTE/12/133

259. Deák Gyula
Uti emlékek
Máramasossziget,1896,Szerzői
TK/1896/195

260. Delmár Walter-Thirring Gusztáv dr.-Vigyázó János dr.
Autóúton a Tátrába
Bp.1931,TA, 96 old.
NÁ,S

261. Demeter Géza
Felfedező úton magyar zászló alatt
Utikalandok Abesszíniából
Miskolc,1928
FK

262. Demény Károly-Tatár István
A BBTE 60 éves története 1869-1929
Bp.,1929,Bicher, 328 old.
MTSZ

263. Demkó Kálmán-Róth Samu-Sváby Frigyes
Szepesi emlékkönyv - a Magyar orvosok és
természetvizsgálók 1888.aug.23-28-án
Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlése
alkalmából
Szepes-Váralja,1888,Császka György püspök
/Zsita Géza "Püspöki kny.", 481 old.
PA,SEK

264. Desio Ardito
A K2 meghódítása
Bp.,1957,Táncsics, 220 old.

265. Deutschinger S.
Führer durch Pressburg und seine Umgebungen
Pozsony,1873
S

266. Dezsényi János dr.
A BETE beszámolója az 1942. évről
Bp.,1943,BETE, 28 old.

267. Dezsényi János dr.
A BETE beszámolója az 1943. évről
Bp.,1944,BETE, 35 old.

268. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1977
Bp.,1978,MFT, 77 old.,NÁ

269. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1978
Bp.,1979,MFT, 131 old.,NÁ

270. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1979
Bp.,1980,MFT, 98 old.

271. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1980
Bp.,1981,MFT, 90 old.

272. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1981
Bp.,1982,MFT, 84 old.

273. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1982
Bp.,1983,MFT, 132 old.

274. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1983
Bp.,1984,MFT, 123 old.

275. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1984
Bp.,1985,MFT, 59 old.

276. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1985
Bp.,1986,MFT, 94 old.

277. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1986
Bp.,1987,MFT, 95 old.

278. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1987
Bp.,1988,MFT, 161 old.

279. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1988
Bp.,1989,MFT, 67 old.

280. Dezsényi János dr.
Beszámoló 1989
Bp.,1990,MFT, 73 old.

281. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1984
Bp.,1984,MHK, 63 old.

282. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1985/1
Bp.,1985,MHK, 68 old.

283. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1985/2
Bp.,1985,MHK, 64 old.,NÁ

284. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1986/1
Bp.,1986,MHK, 63 old.

285. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1986/2
Bp.,1986,MHK, 68 old.

286. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1987/1
Bp.,1987,MNK, 66 old.

287. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1987/2
Bp.,1987,MHK, 65 old.

288. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1988/1
Bp.,1988,MHK, 77 old.

289. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1988/2
Bp.,1988,MHK, 102 old.

290. Dezsényi János dr.
Hegymászó 1989/1
Bp.,1989,MHK, 75 old.

291. Dezsényi János dr.-Neidenbach Ákos
Die Ungarische Alpinismus - BERG 86'
/Alpenvereinjahrbuch/
München-Innsbruck-Bozen,1985,DÖAV-Südtirol,
255 old.

292. Déchy Mór dr.
A természet védelme és a nemzeti parkok
Bp.,1912,Pesti Lloyd, 21 old.

293. Déchy Mór dr.
Aus der Hohen Tatra, Die Ersteigungen der Hohen Viszoka
und die Ueberschreitung des Vaskapu
Bern 1875,Jahrbuch des SAC 1874-75 X. 382-406. old.
BC/37,ET/85

293B. Déchy Mór dr.
Aus unbetretenen Wegen. Nach Déchy's Tátrareisebericht.
Pester Lloyd. 1874. Nro. 297. 3. Beil.
BC/37

293C. Déchy Mór dr.
Aus der Hohen Tatra, Die Ersteigungen der Hohen Viszoka
und die Ueberschreitung des Vaskapu
Gebirgsbote I. 45-50. 1876. Wien

293D. Déchy Mór dr.
Új átmenetek a Tátrában.
Neue Uebergänge in der Tátra. (Uebersetzt v. E. K.)
MKE 2. 1875/82-108 ill. németül 83-109

293E. Déchy Mór dr.
Die Gerlachfalverspitze in der Hohen Tátra.
Mit einem Holzschnitt u. einer Kartenskizze.
Zeitschr. d. D. u. Öst. Alpenvereines. VI. 2. 1875. p. 147.
BC/37

294. Déchy Mór dr.
Ásványforrások és fürdőhelyek az Észki
Kaukázusban
Bp.,1895,Bp-i Szemle 223. füzet, 12 old.
MTSZ

295. Déchy Mór dr.
Beschprechung über A. Gerassimows -
Der Nordwestliche Abhang des Elbrus
1912,Petersmann A.dr., G.Mitt.Nov.kl., 1 old.
MTSZ

296. Déchy Mór dr.
Der Mont Blanc und seine Ersteigungen von
Courmayeur
Bern,1878,Stämpfli, 38 old.
MTSZ

297. Déchy Mór dr.
Die Gerlachfalverspitze in der Hohen Tatra
München,1875,DÖAV Zeitschrift IV./2., 147 o.
BC/38,ET/85

298. Déchy Mór dr.
Die Mineralquellen und Badeorte im Norden des
Kaukasus
Wien,1895,Hartleben,Deutsch.Rund.kl.DR.XVII.évf
.9.füzet, 13 old.
MTSZ

299. Déchy Mór dr.
Die Neue Hauptstadt Indiens
Bp.,1912,Pesti Lloyd, kl., 8 old.
MTSZ

300. Déchy Mór dr.
Eastern Caucasus and Kasbek Group
New expeditions in the Caucasus in 1897
London,1897,Spottiswoode & Co., Alpine Journal
kl.1897. november, 4 old.
MTSZ

301. Déchy Mór dr.
Gebirgsreise im Sikkim-Himalaya
Wien,1880,Peterm.Geogr.Mitteil., 459 old.
DM:Kaukázus/68,I/108

302. Déchy Mór dr.
Harmadik kaukázusi expedíciója 1886-ban
Bp.,1886,Földr.Közl. 4 old.
MTSZ

303. Déchy Mór dr.
Hegyóriások - Századok Legendái
Bp.,1913,Orsz.Monogr.Társ.

304. Déchy Mór dr.
Itinerary of a Tour in the Central Caucasus
London,1884,Spottiswoode & Co., Alpine Journal
kl., 12 old.
MTSZ

305. Déchy Mór dr.
Kaukasus
Berlin,1906,Dietrich Reimer,Vohsen Ernst, 1200 o.

306. Déchy Mór dr.
Kaukázus
Bp.,1907,Athenaeum, 478 old.

307. Déchy Mór dr.
La Svanétie libre. La Haute vallée longitudinale de
l'Ingur
Bp.,1886,BSGH, 20 old.
MTSZ

308. Déchy Mór dr.
Le Massif du Kinchinjunga vu du Couvent de
Richinpoong /Sikkim indépendant/
Paris,1881,Chamerot G., l'Anuaire du Club Alpin
Francais kl., 16 old.
MTSZ

309. Déchy Mór dr.
Mitteilungen über eine Bergreise im Kaukasus
Wien,1884,Selbstverlag, ÖAZ VI.évf.154-155., kl.,
7 old.
MTSZ

310. Déchy Mór dr.
Mitteilungen über eine dritte Bergreise im
Kaukasus
Wien,1887,ÖAZ IX.évf.227.sz., 4 old.
MTSZ

311. Déchy Mór dr.
Mountain Travel in the Sikkim Himalaya
London,1880,Alpine Journal Vol.VIII.
DM:Kaukázus/68,I/108

312. Déchy Mór dr.
Neue Uebergänge in der Tátra
1875,MKE évk.II., 83. old.
BC/38,ET/85

313. Déchy Mór dr.
On observations of glacier movements
London,1892,Proceedings of the R.Geogr. Society,
Vol.XIV.
DM:Kaukázus/452

314. Déchy Mór dr.
Recherches sur l'orographie et la glaciologie du
Caucase Central
Paris,1889,Compte readu du Congrés intern. de
Géographie
DM:Kaukázus/446

315. Déchy Mór dr.
Szabad Szvanécia: az Ingur felső hosszvölgye
Bp.,1886,Földr.Közl.kl.XIV.kötet,359 és 385 old.
Földr.Közl.VII. 44 old.
DM:Kaukázus/446,MTSZ

316. Déchy Mór dr.
The first Ascent of Adai Choch
London,1886,Spottiswoode & Co., Alpine Journal
1885.aug. és 1886.május, 28 old.
MTSZ

317. Déchy Mór dr.
Utazásom a Kaukázusban
Bp.,1885,Földr.Közl.13.köt.
DM:Kaukázus/71

318. Déchy Mór dr.
Zur Geschichte der Ersteigung des Monte-Rosa
Frankfurt a M.,1876,DÖAV Mitteilungen
MKE/1877/343

319. Déchy Mór dr.
Zur Geschichte der Ersteigungen des Elbruss
/Minghi-Tau/
1885,DÖAV Mitteilungen des DÖAV XI.köt.5.sz.
DM:Kaukázus/71

320. Déchy Mór dr.
Zur Geschichte der Montblanc-Ersteigungen
München,1875,Mahlau & Waldschmidt, DÖAV
Mitteilungen kl., 13 old.
MTSZ

321. Dénes Ferenc
A Gyömbér
Lőcse,1883,/Z.B.34.35./
MKET

322. Dénes Ferenc
A Magyarországi Kárpátegyesület
Lőcse,1874,/Z.B.10-12./
MKET/7

323. Dénes Ferenc
A Magyarországi Kárpátegyesület megalakulása s jelentősége
Lőcse,1880,/Z.B.15-17./
MKET/7

324. Dénes Ferenc
Az MKE alapítása, fejlődése és működése /1872-1882/
Lőcse,1883,MKE, 61 old.
MKET/56,MTTE/14/35,NÁ

325. Dénes Ferenc
Das Pieningebirge und die Zone des
Karpatenklipper mit einem Lebensbild des
Verfassers
Kesmark,1932,KV, 26 old.
NÁ,SEK

326. Dénes Ferenc
Die Geologie des Tatragebirges
Igló,1902,MKE évk.
ET/87,MKE

327. Dénes Ferenc
Die heute gebrauchten Weg- und Hüttenbauten in
der Hohen Tatra
Bp.,1922-23,TA
ET/87

328. Dénes Ferenc
Die Hohe Tatra
Wien,1896,Hölzel
TL

329. Dénes Ferenc
Tájékoztató a magyarországi Kárpátvidéken utazók számára
Lőcse,1888,MKE, 63 old.,NÁ

330. Dénes Ferenc
Téli kirándulás a Lomniczi-csúcs alá
Lőcse,1882,/Z.B.8.9./
MKET

331. Dénes Ferenc
Wegweiser durch die ungarischen Karpathen
Lőcse,1888,MKE, 134 old.
NÁ,SEK

x Dénes Ferenc
Az MKE évkönyve

x Dénes F.-Hefty Gy.A.-Reichart D.dr.-Vigyázó J.dr.
Komarnicki Gyula dr. /sziklarajz/
Magas Tátra1:50.000

x Déry Béla-Hangel László
I. Osztrák Alpesi Kiállítás

332. Déry József
Négy évtized a magyar hegyek között
Bp.,1929,MTE, 305 old.

333. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1910,MTE,Hornyánszky V., 160+III. old., 22. évf.
MTSZ,NÁ

334. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1912,MTE,Hornyánszky V., 254+VI. old., 24. évf.
MTSZ,NÁ

335. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1913,MTE,Hornyánszky V., 265+VI. old., 25. évf.
MTSZ,NÁ

336. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1914,MTE,Hornyánszky V., 241+V. old., 26. évf.
MTSZ,NÁ

337. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1915,MTE,Hornyánszky V., 138+III. old., 27. évf.
MTSZ,NÁ

338. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1920,MTE,Hornyánszky V., 103 old.,
32. évf.
MTSZ,NÁ

339. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1921,MTE,Hornyánszky V., 103 old.,
33. évf.
MTSZ,NÁ

340. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1924,MTE, 152 old., 36. évf.
MTSZ,NÁ

341. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1925,MTE,Élet, 172 old., 37. évf.
MTSZ,NÁ

342. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1926,MTE,Kellner Ernő ifj., 180 old.,
38. évf.,MTSZ,NÁ

343. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1927,MTE,Élet, 238 old., 39. évf.
MTSZ,NÁ

344. Déry József
Turisták Lapja
Bp.,1928,MTE,Élet, 240 old., 40. évf.
MTSZ,NÁ

345. Déry József-Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1929,MTE,Élet, 230+XVII. old., 41. évf.
MTSZ,NÁ

346. Déry József-Széky István
Turisták Lapja
Bp.,1916,MTE,Hornyánszky V., 171+III. old., 28. évf.
MTSZ,NÁ

347. Déry József-Thirring Gusztáv dr.
Az MTE 25 éves múltja
Bp.,1914,MTE, Hornyánszky V., 261 old.

348. Déry József-Zilahy György
Turisták Lapja
Bp.,1911,MTE,Hornyánszky V., 266+V. old., 23. évf.
MTSZ,NÁ

349. Déry József-Zsembery Gyula
Turisták Lapja
Bp.,1922,MTE, 131 old., 34. évf.
MTSZ,NÁ

x Déry József-Thirring Gusztáv dr.-Bíró Rezső
Turisták Lapja

x Déry József-Zsembery Gyula dr.
Turisták Lapja

350. Déván István
A modern sísport
Az ugrás és futás technikája és tréningje
Bp.,1923,Athenaeum, 188 old.
MTSZ

351. Déván István
A sízés technikája
Bp.,1936,Magy.Osztr.Alp.Egy., 49 old.,NÁ

352. Diem Gusztáv
Illustrierter Führer durch Oedenburg und seine
Umgebung
Oedenburg,1886,Romwalter C. & Son,
162+14+LXIV. old.
MTSZ

353. Diemberger Kurt
Chogolisa
Pannonhalma,1962,Tálos Zoltán sokszorosítása,
ford: Hensch Aladár, 41 old.

354. Diemberger Kurt
Titokzatos nagy csúcsokon
Bp.,1973,Gondolat, 280 old.

355. Dieska Ivan
Cvicné skaly na Slovensku
Bratislava,1978,Sport, 384 old.

356. Dikkes M.
Kassai útmutató
Kassa,1940,Grafika, 72 old.
SEK

357. Divald Károly
Bilder aus der Hohen Tatra
Eperjes,1873,Heksch
BC/41

358. Divald Károly
Felvidéki séták
Bp.,1924, 239 old.
S

359. Divald Károly
Képek a Magas Tátrából - Bilder der Hohen Tatra
Eperjes,1893-94, Kosch u. Scharf, 30 old.
A,NÁ

360. Divald Kornél
Felvidéki séták
Bp.,én.,Szent István Társulat, 239 old.
MTSZ

361. Divald Kornél
Szepes vármegye művészeti emlékei
Bp.,1903, 244 old.
RETSZ

361a. Divéky Adorján
A Lengyelországnak elzálogosított XVI szepesi város visszacsatolása 1770-ben
Bp.,1929
WET/214

362. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
Bp.,1913-33
OSZK

363. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
B.,1930,MTSZ, 68 old.
MTSZ

364. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
Bp.,1931,MTSZ, 62 old.
MTSZ

365. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
Bp.,1932,MTSZ, LIV. old.
MTSZ,OSZK

366. Dobiecki Sándor dr.
Turista szakácskönyv - turista tűzhely
Bp.,1935,TL

367. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
Bp.,1939,MTSZ, 167 old.,NÁ

368. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Értesítője
Bp.,1940,MTSZ, 179 old.

369. Dobiecki Sándor dr.
MTSZ Hivatalos Értesítője
Bp.,1940-42,MTSZ, 450 old.

x Dobiecki Sándor dr.
Turistaság és Alpinizmus

370. Dobiecki S.dr.-Kessler H.dr.-Skolil V.
A turista fölszerelése
Bp.,1935,MTSZ, 31 old.

371. Dobján László
Temesmegye földrajza
MTTE/8/37

372. Domanovszky S.
Vöröskő
Pozsony,1903
S

373. Dornyay Béla dr.
Bakony
Bp.,1927,TA, 424 old.

374. Dornyay Béla dr.
Bakony
Bp.,1956,Sport, 159 old.

375. Dornyay Béla dr.
Bakony utikalauz
Bp.,1955,Sport, Egyetemi ny., 159+XVI. old.

376. Dornyay Béla dr.
Bakony utikalauz
Bp.,1957,Sport, 208 old., 2. kiad.
NÁ,SEK

377. Dornyay Béla dr.
Balatonfelvidék. Utikalauz
Bp.,1955, 181 old.
FK

378. Dornyay Béla dr.
Beudant 1818. évi tanulmányútja Salgótarján
vidékén
Salgótatján,1933
FK

379. Dornyay Béla dr.
Rózsahegy környékének földtani viszonyai
Bp.,1913,Fritz Ármin, 51 old.
MTSZ

380. Dornyay Béla dr.
Salgó-várrom és az alatta fekvő Salgó-
menedékház
Salgótarján,1935,Végh K. ny., 20 old.
MTSZ,S

381. Dornyay Béla dr.
Salgótarján és a Karancs-Medves vidék részletes kalauza
Salgótarján,1929,Szerzői, 122 old.

382. Dornyay Béla dr.
Veszprém
Bp.,1927,TA, 32 old.

383. Dornyay Béla dr.-Vigyázó János dr.
Balaton és környéke
Bp.,1934,TA, 426 old.

384. Dornyay Béla dr.-Zákonyi Ferenc dr.
Balatonfelvidéki utikalauz
Bp.,1955,Sport, Egyetemi ny., 181+XVI. old.

385. Dornyay Béla dr.-Zákonyi Ferenc dr.
Nagyvázsonyi séták
Bp.,1954,Veszpr.m-i Tan.Id.Hiv., Terv ny., 39 o.

386. Dosa István
Pilishegyvidéki útmutató
Békásmegyer,1933,Pilishegyv.Hírek
OSZK

x Döller Antal-Hradszky József-Weber Samu-Payer Hugo
Az MKE évkönyve

387. Droze Karl
Tatry
Ruzomberok,1897,Karla Salvy, 348 old.
PA

388. Dubovitz István
A magyar Földrajzi Irodalom 1936
Bp.,1938,MFT
FK,TL

389. Dubovitz István
A magyar földrajzi irodalom 1937
Bp.,1939,Földr.Közl., 37 old.
TL

390. Dubovitz István
A magyar földrajzi irodalom 1938
Bp.,1940,Földr.Közl., 46 old.
TL

391. Dudich Endre dr.
Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke, többi
barlangjainak áttekintése
Bp.,1932,Kir.M.Ttud.Társ., 186 o.,
/Népsz.Ttud.Könyvt.12./
MTSZ

392. Dura Lajos
Magyar hegymászók a Kaukázusban
Bp.1988,M.Tájf.Szöv., 113 old.

393. Dura Lajos
Magyar hegymászók a Kaukázusban /kiegészítés/
Bp.,1989,M.Tájf.Szöv., 15 old.

394. Dück J.
Geschichte des Kronstädter Gymnasium
Brassó,1845, 522 old.
RETSZ/581

395. Dvortsák Győző
Sáros földje 1914-15
Eperjes,1916, 64 old.
NÁ,S,SEK

396. Dyrenfurth Günter-Martin Alfred dr.
Skizzen aus der Hohen Tatra
1908,Zeitschrift des DÖAV,kl.
TK/1908/238

397. Ebenspanger János
Az MTE Vasvármegyei O. 1894. évi jelentése
TK/1895/60

398. Eck Péter
Észak vidékein
Temesvár,1913,Uhrmann Henrik kny., 134 old.

399. Ecsédi István dr.-Nyilas-Kolb Jenő
Debrecen és a Hortobágy
Bp.,én.,Somló Béla,Hungária ny., 88 old.

400. Egri László
Barlangászok könyve
Bukarest,1979,Kriterion, 196 old.,NÁ

401. Eljasz-Radzikowski Walery
Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic
Képes Tátra útmutató...
Kraków,1886,Czasu, 360 old.
ET/103,MKET/57,PA

x Emericzy Géza dr.-Geyer G. Gyula-Kövi Imre-
Majláth Béla-Roth Samu dr.-Scherfel Aurél-Róth Márton

Az MKE évkönyve

x Emericzy I.-Kárpáti E.
Vezérkönyv a népiskolai földrajz tanításához

402. Emericzy J.
A Garam s felső-Göllnitz völgye
1881,MKE
MKE/1894/57

403. Endrődi Lajos
Kirándulások 6 ország hegységeiben
Bp.,1980,Sport, 535 old.,NÁ

404. Endrődi Lajos
Magyarországi kirándulások
Bp.,1977,Sport, 537 old.,NÁ

x Engler A.-Kuhn M.-Reimann C.-Ascherzon P.dr.
Eine Karpathenreise

405. Eöttevényi Nagy Olivér
Bosnyák földön
Magyaróvár,1911
FK

406. Eötvös Károly
A Bakony
Bp.,1909,Révai, I-II.köt., 310+313 old.
EK. munkái, 21-22.
MTSZ,SEK

407. Eötvös Károly
Utazás a Balaton körül
Bp.,1901,Révai, 1. kiadás
TK/1908/109

408. Eötvös Károly
Utazás a Balaton körül
Bp.,1909,Révai, 6. kiadás
MTSZ,MTTE/13/140

409. Eperjessy István
Zugliget és vidéke
Bp.,1905,Zugligeti Egy., 70 old.
MTSZ,MTTE/18,TK/1905/62

410. Eperjessy István
Zugliget és vidéke
Bp.,1906,Zugligeti Egy., 68 old.
A,MTTE/18,NÁ

410a. Eperjessy Kálmán
A Bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású térképeinek jegyzéke
?
LK/42

411. Erdey Gyula
Bükk kalauz
Bp.,1956,Sport, 195 old.

412. Erdey Gyula
Bükk-portyavezető
Bp.,1954,Sport, 224 old.

413. Erdey Gyula
Miskolc részletes kalauza
Bp.,1932,TA, 16 old.
A

414. Erdey Gyula-Hubay József-Vigyázó János dr.
Bükk
Bp.,1932,TA,/Részletes Magyar Utikalauzok, 11./,
236 old.

415. Erdélyi J.
Balatoni bazalthegyek
Bp.,1954, 46 old.
SEK

416. Erdélyi Károly dr.
Délmagyarországi Kárpátok
Temesvár,1895, 736 old.
NÁ,FK

417. Erdélyi Károly dr.
Délvidéki Turista
Temesvár,1896,DTE
TK/1896/77

418. Erdős József
Magyar fürdőkalauz
Bp.,1908, 102 old.
SEK

419. Erődi Kálmán dr.
Az Alduna és vidéke
Bp.,1914,Magy.Földr.Int., 78 old.
MTSZ

420. Erődi Kálmán dr.
Kárpátoktól-Adriáig
Bp.,1914,Magy.Földr.Int., 78 old.

421. Erős Antal
Turisták Zsebkönyve
Bp.,1965,Sport, 203 old.

422. Erős László
Képeslapok könyve
Bukarest,1985,Kriterion, 103 old.

423. Etherton P.T.
A Mount Everest átrepülése
Bp.,1933,Franklin, 262 old.

424. Éder József Károly
Erdélyország ismertetésének zsengéje
Kolosvárott-Szebenben,1766
MKK

425. Éder József Károly
Erdélyország ismertetésének zsengéje
Kolozsvár s Szeben, 1796
BC/44,BJSZR/1938/49

426. Éjszaky József
A Magas Tátra
Három nap a Magas Tátrában
Bp.,1900,Franklin, 48 old., 5.kiadás
MJ

427. Éjszaky József
A Magas Tátra
Bp.,1910
OSZK

428. F.Szabó Sámuel
A magyar korona országainak rövid földrajza
Pest,1861.márc.31.,46.old.
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.13.sz.152.old.

429. F.K.
Az új turistavidék
Lőcse,1881,/Z.B.36./
MKET

429a. Fabriczy Sámuel
A Berzeviczyek nemzetségének elődei
1819/8.sz.,Tud.Gyűjt.
WET/262

430. Fabritius Károly
Erdélynek térképe 1532-ből
Bp.,1878,MTA Kiadó Hiv., 28 old.,NÁ

431. Farkas György
Hegymászó Tájékoztató
Bp.,1968,MTSZ HB, /1968/1/, 24 old.,NÁ

432. Farkas György
Hegymászó Tájékoztató
Bp.,1968,MTSZ HB,/1968/2/, 47 old.

433. Farkas György
Hegymászó Tájékoztató
Bp.,1969,MTSZ HB,/1969/1/, 24 old.

434. Farkas György
Hegymászó Tájékoztató
Bp.,1969,MTSZ HB,/1969/2/, 35 old.

435. Farkas J.
Szatmár megyei kalauz tekintettel a turisztikára
Nagybánya,1914, 143 old.
S

436. Farkasfalvi Kornél
Temesvári kalauz
Temesvár,1914, 95 old.

437. Fasching Ferenc
Nova Dacia
Claudiopoli,1743
BC/47,BJSZR/101

438. Fausel Erich dr.
Das Zipser Deutschtum
Jena,1927,Fischer Gustav, 126 old.

439. Fekete József-Vertse K. Sándor dr.
Keletmagyarországi Utikalauz
Nyíregyháza,1935,Klaftner ny., 92 old.
TL

439a. Fekete Lajos
Abaúj-Torna, Szepes- és Gömör vármegyék erdőtenyésztési viszonyai
1887.7.sz.,Erd. Lapok
WET/267

440. Felbinger M.
Körültekintés a Jégvölgyi csúcsról
Késmárk,1890,/K.P.5./
MKET

x Ferenczy Miklós
Hegymászás - Oktatókönyv

441. Ferenczy Sándor dr.
Erdély
Kolozsvár,1935,EKE, 32. évf., 104 old.,A

442. Ferenczy Sándor dr.
Kolozsvári útmutató
Kolozsvár,1941,Erdély ny., 158 old.
A

443. Festetics Pál
Természetjárás
Bp.,1946,M.Cserk.Szöv., 194 old.,TK

444. Fesztl N.
A Mecsek Egyesület évkönyve 1916-ról
Pécs,1917,Mecsek Egyesület
FK

445. Fényes Elek
Magyarország geographiai szótára
Pest,1847,Kozma Vazul, I-IV.köt., 1253 old.
BC/49

446. Fichtel Car. dr.
Mineralogische Aufsätze...
Wien,1794
BC/49,BJSZR/104

447. Fichtel Ehrenreich Johann von
Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen
Wien,1791 u. 1794, 730 old.
BC/49,MKE/1913/5

448. Fichtel J.
Mineralgeschichte von Siebenbürgen
Nürnberg,1780
BJSZR/1938/54/103

448a. Filarszky Nándor
Adatok a Pieninek moszatvegetációjához
Bp.,1899,80 old.
PFK

449. Firon András
Szlovák turistaparadicsom
Bp.,1989,Sport, 223 old.

x Fischer M.
Az MKE évkönyve

450. Flórián Károly dr.
A Tiroli hegyek között
Bp.,1904
OSZK

451. Flórián Károly dr.
Barangolások a Magas Tátrában
Eperjes,1904
MTTE/14/57,S

452. Flórián Károly dr.
Barangolások a Magas Tátrában
Eperjes,1905
MTTE/14/57,SK,TK/1905/278

453. Flórián Károly dr.
Három nap a Magas Tátrában
Eperjes,1904
S

454. Fodor Antal
Zipserföldön
Igló,1921, 128 old.
SEK

455. Fodor Ferenc dr.
Egy palócfalu életrajza /Nagyvisnyó/
Bp.,1930,Athenaeum,/Gazdaságföldr.Gy. 2.sz./, 73
old.
MTSZ

456. Fodor Ferenc dr.
Magyar Föld - Magyar Élet
Bp.,1938, 263 old.
MTSZ/1939/16

457. Fodor Oszkár dr.
Fürdők és nyaralóhelyek
Bp.1907, 11.évf.
MTTE/15/93,TK/1907/150

x Fodor János K.-Kelemen Lajos
Kolozsvári kalauz

458. Forberger A. dr.
7 Hunsdorfer Jungen besteigen von Norden die Meeraugspitze /2503 m/
Késmárk,1940
TL

459. Földváry László dr.
Kincstári erdők Kárpátalján
Bp.,1939,Magy.Stat.Szemle 7.sz., 23 old.

460. Földváry Miksa
A Bakony-hegység és a Bakonyalja természeti emlékei
Bp.,1933,Stádium, kl.Erdészeti Lapok, 94 old.

461. Förster Jenő dr.
Közlemények Szepes Vármegye Múltjából
Lőcse,1914,Szep.Tört.Törs.,VI.évf.3-4.sz.,Reiss
J.T.kny., 179 old.

462. Förster Rezső-Krisch Jenő
Szepesiek címtára
1931,Szepesi Szöv., 295 old.,NÁ

463. Frank Zoltán
Délkeleti képek
Oravicza,1900,Wunder K., 100 old.
MTSZ

464. Friedrich Ferdinand
Fatra-Matra-Tatra
Gnadau,1863
BC/47,Das Zipser Deutschtum/123

465. Fritz Rudolf
A Himalája tigrisei
Bp.,1962,Sport, 264 old.

466. Fritz Rudolf
Csúcsok istenek nélkül
Bp.,1964,Sport, 223 old.

467. Fritz Rudolf-Stulz Percy-Lewenstein Henry
Keresztül-kasul a Kaukázuson
Bp.,1965,Sport, 212 old.

468. Friváldszky J.
Mineralogia magni principatus Transylvaniae...
Claudiopoli,1767, Vindobonae, 1774
BC/54,BJSZR/101

469. Fronius Franz
Bilder aus dem sächs. Bauernleben in
Siebenbürgen
Wien,1879,Graeser, 294 old.
BC/55,PCC/91

470. Fröhlich Dávid
Az 1659. esztendőre való calendarium
Kőszeg,1659
Kassai Rákóczi ereklye kiállítás lajstroma.
Kassa,1903. kiállító: Ráth György

471. Fröhlich Dávid
Medulla geographiae practicae... - Medulla
Geographia
Bartphae,1639, 453 old.
BC/56,Kassai Rákóczi ereklye kiállítás lajstroma,
Kassa,
1903.Ráth György kiállító,GSHG/43

472. Fröhlich Dávid
Viatorium - Bibliotheca seu Cynosura
Peregrinantium hoc est Viatorium hactenus
editorum absolutissimum, jucundissimum,
utilissimum que in duas partes digestrum
1643-44
Ulm,1644,Kühne Balthasar
BC/56,ET/118,GA,GSHG/62,RETSZ/582

473. Fuchs Frigyes Dávid
Die Central-Karpathen mit den nächsten Voralpen
Pest,1863,Heckenast Gusztáv, 318 old.
BC/56,GA,MKE/1874/54,NÁ,ZDT/30

474. Fuchs Frigyes Dávid
Tátratérképe
Lőcse,1860
GA

475. Fuss Michael-Schuk J.
Botanische Rundreise durch Siebenbürgen
Nagyszeben,1859
BC/58,FK

476. Gaál István dr.
A geológus mint turista
Kolozsvár,1908
FK

477. Gaál István dr.
Amit rosszul tudunk
Bp.,1935,M.Kir.Egy,ny., 438 old.
NÁ,TL

478. Gaál István dr.
Ismerkedés a természettel
Bp.,1941, 92 old.
MTSZ/1942/123

478a. Gaál György
A Házsongárdi temető térképe
Kolozsvár,1994, Apáczai János Baráti Társaság,154 old.

479. Galánffy Lajos
A Magas Tátrából - Mesék és képek
Gyoma,1901,Kner I., 85 old.
MTSZ,NÁ

x Galin D.-Melcescu T.H.-Popovici M.-Rádulescu G.G.-Horváth G.
A menedékházak útmutatója

480. Garai Lajos
Vándorkedv
Bp.,1925,Vándorkedv TE
MTSZ

481. Garai Lajos
Vándorkedv TE Hivatalos Értesítője
Bp.,1924,Vándorkedv TE, I.évf.1.sz.
MTSZ,OSZK

482. Gaszowski Edw.
Bilder aus der Hohen Tatra und Pieninen
/Obrazki z Tatr.../
Kassa/Tarnów/,1879, 32 old.,BC/60,S

483. Gábor Ignác-Poprádi József-Takács István
Vándordiák Évkönyv
Bp.,1914,Lampel R., I.évf., 188 old.
NÁ,OSZK

484. Gáspár Gyula
A visszatért Erdély utikönyve
Bp.,1940,FK

485. Gáspár Gyula
A visszatért Erdély utikönyve
Bp.,1941,Franklin, 68 old. 2. kiadás,TL

486. Gáspárdy Aladár
A magyar Alduna
Orsova,1904, 122 old.
TK/1904/175

487. Geduly Henrik
Nyíregyháza az ezredik évben
Nyíregyháza,1896,FK

x Gellner J.dr.-Kroutil V.dr.
Hohe Tatra /Ny-i rész/

x Gellner J.dr.-Kroutil V.dr.
Vysoké Tatry. Horolezecky Prievodce

488. Genersich Keresztély /Christian/
Merkwürdigkeiten der Königlichen Freistadt
Kesmark in Oberungarn
Kassa,1804,I.köt.-Lőcse,1804,II.köt., 636+470 o.
BC/60,Das Zipser Deutschtum/123,GA/26

489. Genersich Keresztély /Christian/
Reise in die Carpathen. Merkwürdigkeiten der
Freystadt Kesmark
Wien-Trieszt,/Lőcse,1804/1807,Szerzői
BC/60,ET/126,MTRK/I/1914/112,RETSZ/582

490. Genersich Sámuel
Belehrung für das Publicum der königl.Freystadt
Leutschau in Hinsicht der hier sich geäusserten u.
in der Umgegend von allen Seiten sich
kundgebenden Rindviehseuche von Samuel
Genersich, Doctor der Medizin, bis jetzt ordtl.
Physikus der königl. Freystadt Leutschau
Genersich Sámuel
Lőcse, 1829, Werthmüller Johann
MKE/1906/59

491. Genersich Sámuel
Catalogus plantarum Rariorum Scepusii 1801, in
autumno in usum amicarum conscriptus
A Szepesség ritkább növényeinek névjegyzéke,
barátai számára 1801-ben összeállította Genersich
Samu, a medicina doktora és Lőcse sz. kir. város
tiszti orvosa
Lőcse,1801, 8 old.
BC/60,MKE/1900/73,1906/58

492. Genersich Samuel
Florae scepusiensis cumque percurrentibus
montibus Carpaticis, sponte crescentium
Elenchus florae scepusiensis Flora Scepusiensis
Elechus, seu Enumeratio Plantarum in Comitatu
Hungariae Scepusiensi; Eumque percurrentibus
Montibus Carpathicis Sponte crescentium.
A szepesi virány jegyzéke, avagy a magyarországi
Szepes-vármegye ama növényeinek fölsorolása,
melyek a Kárpát-hegységben szabadon teremnek.
A szerző költségén nyomattaPodhoranszky,
Lőcsén, 1798.
Lőcse,1798, 76 old.
BC/60,MKE/1874/48,1900/73,1906/56

493. Genthon István-Lux Géza-Szentiványi Gyula
Szabolcs megye művészeti emlékei
1939,Szabolcs vm.
MTSZ/1939/167

494. Genthon István-Szentiványi Gyula
Abaúj-Torna vármegye és Kassa műemlékei
1941,kl.Abaúj-Torna vármegye
MTSZ/1941/23

495. Gerando Attila
Kővár vidéke 1874-ben
Bp.,1875
FK

496. Gereben Béla-Csathai Endre-Thier László
Soproni utikalauz
Sopron,1956,GySm-i Tan.Id.Hiv., 96 old.

497. Gergely Ernő dr.
A magyarországi bányásztársadalom története
1867-ig
Bp.,1986,Műszaki, 327 old.,NÁ

498. Gergely Imre dr.
Bene. Klimatikus gyógyfürdő
MTTE/10/36

x Gergely Pál-Asztalos Miklós-Makkai Sándor-Rónai András
A mi Erdélyünk

x Geyer G. Gyula-Kövi Imre-Majláth Béla-Roth Samu
dr.-Scherfel Aurél-Róth Márton-Emericzy Géza dr.

Az MKE évkönyve

499. Gimes Endre dr.
Pannonhalma utikalauz
Sopron,1959,GySm-i Tan., 110 old.

500. Gérard De Pottere
Hogyan szabályozzuk törvényhozási úton az
Aggteleki barlangot?
Bp.,1929,Természet 7-8.,Bp.Szfőv.Háziny., 8 o.
MTSZ


A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma