Szerzők szerinti katalógus - második rész

501. Gömöry A.
A hatszázéves Dobsina
Putnok,1927, 238 old.,S

502. Gönczi
Muraköz
Bp.,1895
FK

503. Görgey István dr.
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely,1932,Zemplén, 70 old.

x Graf Samu-Heimler Károly dr.-Székely Jenő dr.-Csányi Károly
Felső Dunántúl

504. Grainer L.
A Gerlachfalvi-csúcs, mint a Kárpátok legmagasabb csúcsa
Gemennützige Blätter zur Belehrung und
Unterhaltung c. folyóiratban, Buda,1839.szept.12.
MKE/1896/126

504a. Gréfin Gyula dr.
A szombathelyi Székesegyház ismertetése
Szombathely,1942,Martineum Rt.,41 old.

505. Greguss Ágost-Hunfalvy János
Ujabb kirándulás a Tátrába
Szerző: H. /valószinűleg Hunfalvy János/
Pest,1858,Lauffer és Stolp,23-36 old.
Másolat

506. Gréb Gyula dr.
Bibliographie der Zipser Volkskunde
1930,Karpathenland
ET/40

507. Gréb Gyula dr.
Geschichte der Gemeinde Grosslomnitz
Késmárk,1926
Nemény:Führer durch die Zips

508. Gréb Gyula dr.
Kesmark
Reichenberg,1926, 24 old.
S

509. Grimmelshausen J.J.
A kalandos Simplicissimus
Bp.,1984,Europa, 582+722 old., I-II.köt.

510. Grimmelshausen János Jakab Kristóf
Der Abentauerliche Simplicissimus
Strassburg/?/,1669
ET/468,MKE/1895/5

511. Grósz Alfréd
Die Hohe Tatra
Stuttgart,1961,Arbeitsgemeinschaft der
Karpatendeutschen aus Slowakei, 139 old.

512. Grósz Alfréd
Die Karpathen. Käsmark oder Kesmark
Késmárk,1942
OSZK

513. Grósz Alfréd...
...jegyzetei a Magas Tátrában megtett szikla-
mászó útjairól
Miskolc,1973,MEAC, 39 old., /szerk. Kissgyörgy
Ádám/

514. Grósz Alfréd
Sagen aus der Hohen Tatra
München,1971, 170 old.
GA/82,OSZK,Taternik/1973/3/110

515. Grósz Alfréd
Wer war der Erstbesteiger der Gerlsdorfer Spitze,
des höchsten Gipfel der Hohen Tatra?
München,1971,Karpathen Jahrbuch, 12 old.
NÁ,GA/85

516. Grósz Lipót dr.
Az erdőbényei fürdőhely...
Pest,1858, 55 old.
BC/67,FK

517. Guhr Mihály dr.
Unser Kesmarker Lyzeum
Késmárk,1933
OSZK

518. Gunda Béla
Snöskorna hos Karpaternas Folk
/A Kárpátokban használatos sítalpakról/
Stockholm,1940,Pa Skidor /229-237/, 8 old.
TL

519. Gunda Sándor
Pilishegyvidéki Hírek
Budakalász,1928
Gutwinski R.

520. Flora Algarum montium Tatrensium
Flora glonów tatrzánskich
Kraków, 1909
MTN/4

521. Güllich Wolfgang-Kubin Andreas
Sportmászás ma
Bp.,1988, 114 old.

522. Gy. Szabó Béla
Barangolók könyve
1939
ER/1939/122

523. Gyelán Győző
Kriván
Bp.,1919,folyóirat, MKE Fátra O. Irodalmi Biz.
NÁ,SEK

524. Gyelán Győző-Bruckner Károly-Horváth Zoltán
A Kárpátok
Kassa,1936, 10. évf., 64 old.,TL

525. Gyelán Győző-Hernádi János
Kárpáti Hangok
Bp.,1936,MKE Fátra O., 1.évf. új sorozat 1936-tól
NÁ,OSZK,TL

526. Gyömrei Sándor
Az utazási kedv története
Bp.,1935,Gergely R., 129 old.,TL

527. Györgyfalvay Dezső
A BETE Évkönyve /1914-1931/
Bp.,1931,BETE,Kellner Ernő ifj., 82 old., III.kötet

528. Győrffy István dr.
Bibliographia botanica Tatraensis
1912-14-16-17,MKE évk.+TAW/1927
ET/40,MKE,TAW

529. Győrffy István dr.
Die Pflanzenwelt der Hohe Tatra
Késmárk,1922,TA Verlag, 80 old.

530. Győrffy István dr.
Szegedi róvások
Rektori székfoglaló beszéd
Szeged,1932,M.Kir.Ferencz J.Tud.Egy., 273 o.

531. Győző Dezső-Jellinek János
Hegymászó
Bp.,1930,BTE, új sorozat 1. évf.,MTSZ

x Győző Dezső-Strasser Ferenc
Hegymászó

532. Gyulai Farkas dr.
Erdély
Kolozsvár,1894,EKE, 3. évf.
MTSZ

533. Gyulai Farkas dr.
Erdély
Kolozsvár,1895,EKE, 4. évf./évi előfiz. 5 ft/
MTSZ,TK/1895/148

x Gyulai Farkas dr.-Szádeczky Lajos
Az első Kárpát-estély emlékkönyve

534. Hacquet Belsazar
A Magas Tátra térképe /Halastó-Koscielisko/
1793,GA

535. Hacquet Belsazar
Bemerkungen über das Karpatische Gebirge
Nürnberg,1805
BC/68

536. Hacquet Belsazar
Neueste physikalisch-politische Reisen in den
Jahren 1778-1795 durch die Dacischen und
Sarmatischen oder Nördlichen Kalkalpen
Nürnberg,1790-1796,Bauer u. Raspe I-IV.
BC/68-69,BJSZR/105,ET/157,MKE/1874/48,
MTRK/1914/118

537. Haese Klaus
Die gesellschaftskritische Karikatur im
Simplicissimus
1967,Greifswald
Alpine Karikatouren/1988/

x Haimler Károly dr.-Thirring Gusztáv dr.
Sopron és környéke részletes kalauza

538. Hain Joh.
De draconibus Carpathicis et eorum cavernis
1672,Misc.Acad.Nat.257. és 366. old.
BC/69,Gál István:Amit rosszul tudunk/1935/

539. Hajnal Richárd
A turistaság egészségtana
Bp.,1925,TTE Bp-i Csop., 31 old.

540. Hajós Gyula
Turista Lexikon
Bp.,1932,Pallas, 172 old.
MTSZ,NÁ,OSZK

541. Hajts Béla
A Karpathenverein Iglói O.-nak III.
Túravendégkönyve
/Kézzel írt napló/
Igló,1923.július 8.-1925.junius 23.,214 old.

542. Hajts Lajos
A térképolvasás gyakorlati kézikönyve
Bp.,1921,TA, 32 old.

543. Hajts Lajos
Tereptan, terepábrázolás és térképfelhasználás
Bp.,1916,OSZK

544. Halász Kálmán
Erdélyi Turista
Brassó,1929,Brassói TE, 1.évf.
MTSZ,OSZK

545. Halász Kálmán-Székely Géza
Erdélyi Turista
Brassó,1930,Brassói TE, 2.évf., 1-4.sz.
MTSZ

546. Halász Kálmán-Székely Géza
Erdélyi Turista
Brassó,1931,Brassói TE, 3.évf.
MTSZ

547. Halász Zoltán
Bp-Pilis-Vértes-Gerecse
Bp.,1964,Panoráma, 144 old.
SEK

x Halász Z.-Koós T.-Ágics I.
Budapesti zsebkalauz

548. Haltenberger Mihály dr.
Czirbusz Géza és a Magyar Geográfia
Bp.,1935,Stephanaeum, 13 old.

549. Haltenberger Mihály dr.
Rumpfungarn
Bp.,én.,Tisza testv.,Mendöl Tibor dr.
könyvismertetésével, 112 old.
A Földgömb/1932/7-8/285

550. Haltrich
Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in
Siebenbürgen
Kronstadt,1863,BC/70

551. Hanák Kolos
Mátra kalauz
Gyöngyös,1888
MTTE/16/16

552. Hanák Kolos
Mátrai kalauz
Gyöngyös,1897,MTE Mátra O., 44 old., 3. kiadás
NÁ,TL

553. Hanák Kolos
Mátrakalauz
Gyöngyös,1889, 2. kiadás
S

554. Hanák Kolos-Stiller János-Széky István
Mátra és gyöngyösi kalauz
Gyöngyös,1909,Mátra Egylet, 152 old.
S

555. Hangel László-Déry Béla
I. Osztrák Alpesi Kiállítás
Bp.,1932,Hangel László, Vészi Gerzson kny., 34 o.+ill.
NÁ,SZEK

556. Hankó Vilmos dr.
Az Erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása
Kolozsvár,1891,EKE, 224 old.
MKET/57,NÁ,TL/1891/191

557. Hankó Vilmos dr.
Csíkmegye fürdői és ásványvizei
1890
MKE/1894/57,MKET/57

558. Hankó Vilmos dr.
Die Bäder und Mineralwasser der Erdélyer
/Siebenbürgischen/ Landestheile Ungarns
Kolozsvár,1900,EKE, 248 old.
MTSZ,MTTE/10/139,TK/1899/245

559. Hankó Vilmos dr.
Erdélyi fürdők. Ásványvizek
Kolozsvár,én.,EKE, Márkus ny./Bp./, 111 old.

560. Hankó Vilmos dr.
Kovásznai fürdő Háromszékben
MTTE/11/38

561. Hankó Vilmos dr.
Székelyföld
Bp.,1896,EKE, 350 old.
A,MTTE/12/156

562. Hankó Vilmos dr.
Székelyföld fürdői és ásványvizei
Bp.,1903,M.Kir.Földm.Min.,Toldi Lajos könyvker.,
136 old.
NÁ,TK/1910/157

563. Hanvai J.Ede
A Dobsinai jégbarlang és környéke
Dobsina,1912, 24 old.
S

564. Hanvai J. Ede
Észak Magyarország a Magas Tátrával
Dobsina,én.,Schmidt Géza,Dobsina kny., 108 o.
MJ

565. Hanzéros Géza
Gainobihariász
Kolozsvár,1923,költői elbeszélés, 56 old.

566. Hartlaub Gusztáv dr.
Bergauf und Bergab
Brema,1870,Mannspricht G.H.
MKE/1900/78

567. Hatvan Ferenc-Pöttschasker Rudolf
A Dunántúli TE emlékkönyve 1903-1928
Sopron,1929,DTE,Röttig-Romwalter, 88 old.
MTSZ

568. Havass Rezső dr.
Magyar Földrajzi Könyvtár
Bp.1893,Bp.Szerzői, 531 old.,OSZK

569. Havelka Ottó prof.
Vysoké Tatry a Liptovské hole
Praha,1933,Orbis, 307 old.
PA

570. Hayn Gáspár
Lőcsei krónika
Lőcse,1910,Bal J.,Förster J., Kauffmann A.
GA/37,RETSZ/582

571. Hazslinszky Frigyes
Éjszaki Magyarhon s különösen a Magas Tátra
májmohái
Pozsony,1864-65,Vereins für Naturkunde
BC/77,ET/161

572. Hazslinszky Frigyes
Éjszaki Magyarhon viránya
Bécs-Pozsony,/Kassa/,1864
BC/77,ET/161,MKE/1874/58,1898/29

573. Hazslinszky Frigyes
Beiträge zur Kenntniss der Karpathen-Flora
1852-64,Zoo.Bot.Ges.
ET/161

574. Hazslinszky Rezső dr.
Kalauz Rozsnyó és vidéke számára
Rozsnyó,1910,Fuchs József, 74 old.
NÁ,S,SEK

575. Hazslinszky Tamás
Barlangtúrák 8 országban
Bp.,1987,Sport, 447 old.,NÁ

576. Häberlein Simon
Fünf Tage in der Hohen Tatra
1906,Österr.Alpenz./1906/707./
ET/162,MKE

577. Hedin Sven
Transzhimalája
/átdolg: Kondor Alfréd/
Bp.,1910,Lampel-Wodianer
TK/1910/198

578. Hefty Gyula Andor
A Magas Tátra síkalauza
1913,csak németül
GA

579. Hefty Gyula Andor
A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben
Bp.,1911,Magyar Nyelvőr,Nyelvészeti Füzetek
66.,szerk: Simonyi Zsigmond, 58 old.
MTSZ,NÁ

580. Hefty Gyula Andor
Csorbatavi kalauz
Késmárk,1914

581. Hefty Gyula Andor
Die Kesmarker Holzkirche
Késmárk,1933, 54 old.
SEK

582. Hefty Gyula Andor
Erdély
Bp.,1941,Erd.Fürdőszöv./Erdélyrészi
Fürdőkönyvtár 1./, 29 old.
TL

583. Hefty Gyula Andor
Erdély fürdő, üdülő, nyaraló és gyógyhelyei
Cegléd,1940,Erdélyi Fürdőszöv., 29 old.
SEK

584. Hefty Gyula Andor
Gerlsdorf
Késmárk,én., KV
SEK

585. Hefty Gyula Andor
Reiseführer durch die Belauer Kalkalpen
GA/19

586. Hefty Gyula Andor
Skiführer durch die Bélauer Kalkalpen
Késmárk,1912,Sauter Paul, 7 old.
MTSZ

587. Hefty Gyula Andor
Skiführer für den Csorbersee
Késmárk,1914
ET/162

588. Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
Sziklamászóiskolák Budapest környékén
Bp.,1913,TA, 88 old.

589. Hefty Gyula Andor
Szovátafürdő és környéke
Marosvásárhely,1941,Erd.Fürdőszöv., 48 old.

590. Hefty Gyula Andor
Télisportlehetőségek Keletmagyarországon és
Erdélyben
Marosvásárhely,1943, 128 old.

591. Hefty Gyula Andor
Turistik Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1925,KV, 51.évf., 242 old.
MTSZ

592. Hefty Gyula Andor
Turistik Alpinismus und Wintersport
Késmárk,1929,KV, 55.évf., 92 old.
MTSZ

593. Hefty Gyula Andor
Turistik und Alpinismus
Késmárk,1918,TA, 296 old.

594. Hefty Gyula Andor
Turistik und Alpinismus
Késmárk,1923,KV, 285-378 old.
MTSZ

595. Hefty Gyula Andor
Vezérfonal az iskolai síoktatáshoz
1917
GA/14

596. Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
A Magas Tátra részletes kalauza
A sziklamászókalauzt szerlesztette: Komarnicki
Gyula dr.
Bp.,1931,TA, 3. kiadás
MFT Besz./1971/5

597. Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
Ausführlicher Führer durch die Hohe Tatra
Késmárk,1922,TA, 336 old.
Nemény:Führer durch die Zips

598. Hefty Gyula Andor-Vigyázó János dr.
Kurzer Führer durch die Hohe Tatra
Bp.,1934,TA, 84 old.

x Hefty-Serényi-Reichart
A sísport

x Hefty Gyula Andor-Delmár Walter
szerk. Thirring Gusztáv dr.-Vigyázó János dr.
Autóúton a Tátrába

x Hefty Gy.A.-Dénes F.-Reichart D.dr.-Vigyázó J.dr.
Komarnicki Gyula dr. /sziklarajz/
Magas Tátra1:50.000

x Hefty Gyula Andor
Turistaság és Alpinizmus

599. Hegedüs László
Utazás Kárpátalján
Gödöllő,1939,Gödöllői Hírl.

600. Heger F.
Der Kaukasus. Besprechung über Déchys
Kaukasus
Berlin,1908,Gebr.Paetel,/Deutschen Rundschau
11./, 11 old.
MTSZ

601. Hegyesi Márton
Biharvármegye 1848-49-ben
Nagyvárad,1885,MKK

602. Hegyesi Márton
Élesd vidéke és Belényes táji területek
Nagyvárad,1890,Berger Sámuel ifj., 78 old.
FK,MTSZ

603. Hegyesi Márton-Sipos Orbán
Belényes és vidéke
Nagyvárad/Belényes?/,1889,Hügel Ottó, 78 old.
MTSZ,S

604. Hegyfoky K.
A hegyi és a völgyi szél
Bp.,1904
FK

605. Heiderich F.-Schmidt W.
Geographischer Atlas
Wien,1919,Hölzel Ed., 52 atlasz

606. Heimler Károly dr.
Soproni képeskönyv
Bp.,1932,Somló Béla, Hungáris RT., 123 old.

x Heimler Károly dr.-Székely Jenő dr.-Csányi Károly-Graf Samu
Felső Dunántúl

607. Heksch
A Magas Tátra, a Szepesség, s a szepességiek
Lőcse,1881,2B/17
MKET

608. Heksch A.F.
A Rajec-teplici fürdő kalauza
Pozsony,1884, 64 old.
S

609. Heksch A.F.
Illustrierter Führer durch die Karpathen und die
oberungarischer Bäder
Wien-Bp-Leipzig,1881,Hartleben V., 173 old.
GA,NÁ

610. Heksch A.F.
Tátra-Füred éghajlati gyógyhely és vízgyógyintézet
Bp.,1881,Hartleben A.,Osztrák-Magyar Gyógy- és
Fürdő Helyek 1.sz., 32 old.
MKE/1894/57,MTSZ

611. Heksch Alexander F.-Herkules Karl dr.
Illustrierter Führer durch die Bade und Curorte
Ungarns und seiner Nebenländer
Wien,1883,Hartleben, 276 old.
MTSZ

612. Heksch A.F.-Kowszewicz W.
Képes útmutató a Keleti Kárpáthegységben,
Galíczia, Bukovina s Romániában
Késmárk,1882,MKE
MKE/1894/57

613. Hensch Aladár
A Magyar Sí Klub Évkönyve 1942
Bp.,1943,MSK, 66 old.
TL

614. Hensch Aladár
A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1939-40
Bp.,1940,Kellner Ernő ifj., 68 old.
TL

615. Hensch Aladár
A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1940-41
Bp.,1941,MSSZ, 78 old.
TL

616. Hensch Aladár
A Tátra. A Szepesség
Bp.,1926
OSZK

617. Hensch Aladár
Magyar Sísport 1913-33
Bp.,1933,MSSZ, 312+VIII. old.

618. Hensch Aladár
Magyar Sísport
Bp.,1934,MSSZ, 346+XIII. old.
MTSZ,NÁ

619. Hensch Aladár
Turistaság és Alpinizmus
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-Horn K.L.
/főszerkesztő-felelős szerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1923,TA, 195 old. 13.évf.

620. Hensch Aladár
Turistaság és Alpinizmus
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-
Horn K.L.
/főszerkesztő-felelős szerkesztő-társszerkesztők/
Bp.,1924,TA, 135 old., 14.évf.

621. Hensch Aladár
Turistaság és Alpinizmus
Komarnicki Gy.dr.-Vigyázó J.dr.-Komarnicki R.dr.-Horn K.L.
Bp.,1925,TA, 183 old., 15.évf.

622. Hensch Aurél
Schmaläunes Iostije Geschichten
1919
ET/392

623. Herbich Ferenc dr.
A Székelyföld földtani és őslénytani leírása
Bp.,1878,Légrády, M.Kir.Földt.Int.Évk., V/2.füzet,
320 old.
BC/79,BJSZR/170,MKK

624. Herbich Ferenc dr.
Additamentum ad floram Galiziae
Lemberg,1831, 46 old.
BC/79-80,MKE/1874/52

625. Herbich Ferenc dr.
Galíciai kirándulása
Regensburg,1834,Flora/növénytani folyóirat/
MKE/1874/52

626. Herbich Ferenc dr.
Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén az
erdélyi Érczhegység keleti szélén
Bp.,1877,Földt.Közl.,9/10/11/12.füzet
MKE/1882/232

627. Herdinand Rudolf
Sascsalád
Bp.,1939,MTE Sasok T., 16.évf.
TL

628. Herdinand Rudolf
Sasok Szárnyán
Bp.,1941,MTE Sasok T., 87 old.

629. Hermann Ottó
A Borsodi Bükk ősembere
Bp.,1908,Lloyd, 22 old.

630. Hermann Ottó
Az észki madárhegyek tájáról
MTTE/10/50

631. Hermann Antal dr.
A hegyek kultusza Erdély népeinél
Kolozsvár,1893,Közművelődés Rt., 70 old.
FK,NÁ,MTTE/9/24

632. Hermann Georg
Der Simplicissimus und seine Zeihner
1900
Alpine Karikatouren/1988/

633. Hernádi János
MKE Kirándulásaink sorrendje. Túrakönyve
Bp.,1943,MKE, 68 old.
NÁ,SEK

x Hernádi János-Gyelán Győző
Kárpáti Hangok

634. Herner János
Erdély és a részek térképe és helységnévtára
Bp.,1987, 214 old.

635. Heufler Ludwig
Die Karpathenländer v. österreich
Wien,1855, 204 old.
BC/82,PCC/91

636. Hevesi Attila
Bükk utikalauz
Bp.,1977,Sport, 412 old.

637. Hild János
Encián
Brassó,1935,Encián Sí- és Tur.Egy.
OSZK,TL

638. Hild János
Encián
Brassó,1936,Encián Sí- és Tur.Egy., 184 old., 2.évf.
TL

639. Hild János
Encián
Brassó,1939,Encián Sí- és Tur.Egy., 220 old.
MTSZ/1940/27

640. Hildebrandt F.W.
Karpathembilder
Glogau,1863,Flemming, 199 old.
BC/82,MKE/1874/54,1900/79

641. Hillary Edmund
Kockázat nélkül nincs győzelem
Bp.,1984,Gondolat, 397 old.

642. Hillary Louise
A felhők felett
Bp.,1978,Gondolat

643. Hillebrand Jenő
Barlangkutatások
Bp.,1911
FK

644. Himer József
Hámor kalauz
Miskolc,1984,HETESZ GMK, 14 old.

645. Hintz Henrik dr.
Bártfa gyógyfürdő Sáros vármegyében
Bp.,1901,Eggenberger,/Fürdőirod.Könyvt.31./, 126
old.
MTSZ

646. Hitter Ferenc
Felsőbánya monográfiája /részletek/
Nagybánya,1993,Szerzői, Cumpána ny., 109 o.
MJ/N

x Hittig Lajos-Vágó Aladár-Moussong Géza
Tíz év a MTTE életéből /1892-1902/

x Hochmuth Zdenko-Janoska Milos
Nízke Tatry - Liptovská cast

647. Hodinka A.
A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk
Bp.,1923
S

648. Holényi László
A Velencei-tó és hegység
Bp.,1958,Sport, 171 old.
NÁ,SEK

649. Holényi László
Gerecse utikalauz
Bp.,1959,Sport, 191 old.
TK

x Holényi-Oppe-Pápa-Polgár-Temesrékasi
Túravezetők könyve

650. Holfeld Henrik
Síelés az iskolában
Bp.,1917,OTT, 28 old.
MTSZ

651. Hollós László dr.
Uti jegyzetek a Kaukázusból
Kecskemét,1899
DM:Kaukázus II/130

652. Hollweck Ludwig
Der Engel vom Simplicissimus
München,1968
Alpine Literatur/1988/

653. Hollweck Ludwig
Karikatouren. Von den Fliegenden Blättern bis zum
Simplicissimus, 1844-1914
München,1973, Herrsching,1978, Bruckmann
Alpine Karikatouren/1988/

654. Homor Imre
Esztergom nevezetességei. Rövid esztergomi kalauz
Esztergom,én.,Buzárovits Gusztáv, 30 old.
MTSZ

x Homor Imre-Leopold Antal dr.
Esztergomi kalauz

655. Horányi A.
Memoria Hungarorum
Wien,1775

656. Horler Miklós
Szentendre
Bp.,1960,Műszaki Kiadó, 199 old.
A

x Horn Károly Lajos
Turistaság és Alpinizmus

x Horn-Serényi-Wachter
In memoriam

x Horusitzky Henrik-Siegmeth Károly
A magyar barlangtani irodalomról 1549-1913

657. Horvay Ede-Weber Samuel
A Szepesség és a Magas Tátra
Bp.,1900,OMMIK, 275+324 old.,NÁ

658. Horváth A. János-Thirring Gusztáv dr.
Szeged és környéke részletes kalauza
Bp.,1925,TA, 48 old.,NÁ

659. Horváth Andor
Turista tereptan
Bp.,1957,FK

x Horváth G.-Melcescu T.H.-Galin D.-Popovici M.-Rádulescu G.G
A menedékházak útmutatója

660. Horváth Károly
Budapest környékének legújabb kalauza
Bp.,1917,Bródy József, 36 old.

661. Horváth Ödön dr.
Apróságok Bredeczkyről
Eperjes,1916, 134 old.

x Horváth Zoltán-Gyelán Győző-Bruckner Károly
A Kárpátok

x Horváth A. János-Thirring Gusztáv dr.
Szeged és környéke részletes kalauza

x Horváth Zsuzsa-Metz József-Dávid Lajos
Koltói kalauz

x Horváth Zsuzsa-Metz József-Dávid Lajos
Misztótfalusi kalauz

x Horváth Zsuzsa-Metz József-Dávid Lajos
Nagybányai kalauz

662. Höhnel Lajos
A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel gróf
felfedezőútja Kelet-Afrika egyenlítői vidékén 1887-88-ban
Bp.,1892,Ráth Mór,I-II.köt., 520+546 old.

663. Höhnel Lajos
Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet Afrika
egyenlítői vidékein 1887-1888-ban
Bp.,1984,Magvető,reprint,I-II.köt., 406+369 old.

664. Hölzel...
...földrajzi képei
Bp.,1891,Hölzel és Társa, 88 old.

665. Hradszky József
Die Seen in den Central-Karpathen
Der "Hohen Tatra"
Késmárk,1876
BC/88,ET/555,MKE/1876/89

x Hradszky József-Weber Samu-Payer Hugo-Döller Antal
Az MKE évkönyve

x Hubay József-Vigyázó János dr.-Erdey Gyula
Bükk

666. Hunfalvy János
A Magyar birodalom természeti viszonyainak
leírása
Bp.,1864-65
BC/89,MKK

667. Hunfalvy János
Egyetemes földrajz
Bp.,1884
MKK

x Hunfalvy János-Greguss Ágost
Ujabb kirándulás a Tátrába
Szerző: H. /valószinűleg Hunfalvy János/

668. Hunfalvy János-Rohbock Lajos
Budapest és környéke
Pest,1859
MKK,MTTE/10/81

669. Hunfalvy János-Rohbock Lajos
Ungarn und Siebenbürgen dargestellt in
malerischen Original-Ansichten
Darmstadt,1856
BC/89,S

670. Hunfalvy Lajos
Nagy-Küküllő megye
MTTE/7/108

671. Hunfalvy Pál
A székelyek
Bp.,1880
FK

672. Hunsdorfer Emmerich
Auf Pfaden der Erinnerung
Weilburg-Waldhausen,1993,Szerzői, 77 old.

673. Hunsdorfer Emmerich
Berge meiner Heimat
Weilburg-Waldhausen,1992,Szerzői, 61 old.

674. Hunt John Sir
A Mount Everest meghódítása
Bp.,1963,Gondolat, 285 old.

675. Hunt John Sir-Ullman James Ramsey
A Himalája fia
Bp.,1963,Gondolat, 280 old.

676. Hunyady Mária
Szent-Endrei sziget
Bp.,1917,Globus, 27 old.
FK

677. Huszár László báró
Kwaheri. Viszontlátásra.
Bp.,1929,Egyetemi ny., 298 old.

678. Illyés Bertalan
Lillafüred és környéke
Miskolc,1930,Borsodi Bükk Egylet,2.sz.utikal., 52
old.
MTSZ

679. Illyés Bertalan
Lillafüred és környéke
Miskolc,1931,Miskolci/Borsodi/ Bükk Egylet, 50 o.
2. kiadás
A,NÁ

680. Illyés Bertalan-Leszih Andor
A Bükk
Miskolc,1925,Borsodi Bükk Egylet, 143 old.
NÁ,S

681. Ilosvai Hugó
Hol nyaraljunk?
Bp.,1895,Belgráder Zs., 92 old.
MTSZ

682. Ilosvay Lajos
A Torjai Büdösbarlang
1895
BJSZR/1938/40,MTTE/10/41

683. Ilosvay Lajos
A Torjai Büdösbarlangról
Bp.,1885, 50 old.
SEK

683a. Ilosvay Lajos
A torjai Büdös-barlang levegőjének chemiai és fizikai vizsgálata
Bp.,1895.Kir.m.Term.tud.Társ,64 old.
FK/1896/21

684. Inkey Béla
A magyarországi talajvizsgálat története
Bp.,1914,M.Kir.Földt.Int., 54 old.

685. Inkey Béla
Nagyág földtani és bányászati viszonyai
MTTE/12/46

686. Iván József
Balatonfüred környéke és a Balaton
Balatonfüred,1935,Iglói János, 144 old.
TL

687. Iván József
Balatoni kirándulók zsebkönyve
Bp.,1940
FK

688. Ivánszky Elek
Emlék Besztercebánya és vidékéről
Besztercebánya,1902,Szerzői
TL

689. J.M.
Der Schauberg in der Zips. Lapis refugii
1819,Pannonia
S

690. Jakab Ferenc
A Balaton
Győr,1932,Egyhm-i Alap, 64 old., 2.kiadás
MTSZ

691. Jakabházy László
Téli sportok mindenkinek
Bp.,1979,Sport, 274 old.

692. Jakob Georg
Hacquet Belsazar Leben und Werke
München,1930,Bergverlag RR., 252 old.

693. Jakucs László
A karsztok morfogenetikája
Bp.,1971,Akadémiai K., 310 old.

694. Jakucs László
Aggtelek
Miskolc,1975,BAZ.m-i Tan.Id.Hiv., 161 old.

695. Jakucs László
Aggtelek és vidéke
Bp.,1957,Sport, 317 old.
NÁ,SEK

696. Jakucs László
Aggteleki cseppkőbarlang
Bp.,1952,Művelt Nép, 118 old.,A

697. Jakucs László
Felfedező utakon a föld alatt
Bp.,1959,Gondolat, 251 old.

697a. Jakucs László
Aggtelek és környéke /az északborsodi karsztvidék/ útikalauza
Bp., 1961, 2. kiadás
FNESZ/17

698. Jakucs László-Hollenzer Béla
Aggtelek
Bp.,1959,Közdok, 111 old.
TK

699. Jakucs László-Kessler Hubert
A barlangok világa
Bp.,1962,Sport, 264 old.

700. Jakucs Pál
Mátra
Bp.,1955,Műv.Nép, 60 old.
SEK

701. Jalsovits Aladár
A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helye
Bp.,1878,Hunyadi M. Int.
FK,MTTE/9/147

702. Jankovics Marcell dr.
Az Alpesek
Bp.,1911,Hornyánszky V., 397 old.

703. Jankovics Marcell dr.
Az alpinizmus története és szerepe a művelődéstörténetben
Bp.,1910,Athenaeum
OSZK

704. Jankovics Marcell dr.
Észak szigetei
Pozsony,1930,Concordia, 221 old.

705. Jankovics Marcell dr.
Félszáz névtelen magyar
Bp.,1941,Kir.Magy.Egy.ny., 255 old.

706. Jankovics Marcell dr.
Hangok a távolból
Bp.,1935,Franklin, 294 old.
NÁ,TL

707. Jankovics Marcell dr.
Kikötők
Bp.,én.,Franklin, 225 old.

708. Jankovics Marcell dr.
Sasfészkek
Bp.,1906,MTE, 189 old.,NÁ

709. Jankovics Marcell dr.
Uttalan utakon
Pozsony,1903, 74 old.
TL,SAC/1903/400

710. Jankó János dr.
A kalotaszegi és erdélyi magyarságról
MTTE/9/19

711. Jankó János dr.
Az MFT Könyv- és térképtárának címjegyzéke
Bp.,1890,MFT, 131 old.,NÁ

712. Jankó János dr.
Magyarország hegyvidékeinek csoportosítása
Bp.,1891
MKK,SEK,SK

713. Jánoska Milos
Sprievodca po Vysokych Tatrach
Lipt.sv.Mikulas,1923,Klimes F., 498 old.
PA

714. Jánoska Milos-Hochmuth Zdenko
Nízke Tatry - Liptovská cast
Praha,1954,Statné Telovychovné Nakladatelstvo,
220 old., 2.kiad.

715. Janota Eugeniusz dr.
Historich-topogr. Skizze des Bades Barfeld und
seiner nächsten Umgebung
Wien,1861
BC/93,GA/48/52

716. Jaskó Sándor dr.
A Pápai-Bakony földtani leírása
Bp.,1935, 41 old.,TL

717. Jármay László dr.
A föld körül. Utazási napló
Bp.,én.,Eggenberger, 150 old.
MTSZ

718. Jármay László dr.
A föld körül
Bp.,1908

719. Jármay László dr.
A Késmárki-csúcs megmászása Tátrafüred felől
Lőcse,1891,/Z.B.25./
MKET

720. Jármay László dr.
A Koncsiszta megmászása
Lőcse,1891,/Z.B.38./
MKET

721. Jármay László dr.
Az Éjszaki Trabant megmászása
Lőcse,1892,/Z.B.41./
MKET

722. Jármay László dr.
O-Tátrafüred és környéke
/1797-1897/
Bp.,1897,Eggenberger, /Fürdőirod.Könyvt. 84./,
127 old.,FK,MTSZ

723. Jármay László dr.
Tátrafüred klimatikus gyógyhely Szepes megyében
és környéke - Tátrafüred és környéke
Bp.,1885,Buschmann F., 118 old.
MKET/57,MTSZ,NÁ

x Jármay László dr.-Szontagh Miklós dr.
Tátrakalauz

724. Jász Géza
Az én könyvem
Bp.,1927,Athenaeum, Adorján testvérek, 236 o.

725. Jedlicska Pál
Kiskárpáti emlékek
Eger,1882
MKK

726. Jedlicska Pál
Kiskárpáti emlékek Éleskőtől Vágújhelyig
Eger,1891
S

727. Jedlicska Pál
Kiskárpáti emlékek Vöröskőtől Szomolányig
Eger,1883
S

728. Jeitteles L.H.
Erdbeben in den Karpathen.Bericht über das
Erdbeben 1858...
Wien,1860,Gerold
BC/93,FK

729. Jellinek János
A magyar természetjárás története
Bp.,1939,BTE, 117 old.
MTSZ/1939/67,NÁ

730. Jellinek János
A természetjárás iskolája
Bp.,én.,Term.Isk.Kiad., 70 old.

731. Jellinek János
A Solymári barlang
Bp.,1936,Szerzői, 40 old.

732. Jellinek János
A Solymári barlang örök éjszakájában
Bp.,1932
MHI

733. Jellinek J.-Schönviszky L.-Kun M.
Országos sí kalauz
Bp.,1935,MSSZ, 180 old.
MTSZ,NÁ

x Jellinek János-Gyözö Dezső
Hegymászó

734. Jonas Josef
Ungarns mineralreich...
Pest,1820,Hartleben, 423 old.
BC/95,MKK

735. Joó Kálmán
Kelet-Szlovákia és a Tátra
Bp.,1965,Panoráma, 120 old.
SEK

736. Joó Kálmán
Nyugat és Közép-Szlovákia
Bp.,én.,Panoráma, 120 old.
SEK

737. Jordán Károly
Mártacsúcs /megmászása/
1900,"L' Echo des Alpes"-ben, 7 old.+2 rajz
ER/1900/95-96

738. Jókai Mór
Magyarhon szépségei
Bp.,1914,Franklin, 140 old.

739. Jósa Sándor
Csíkmegye földrajza
Csíkszereda,1887
FK

740. Jurkovich E.
Besztercebánya és vidéke kalauza
Besztercebánya,1901, 95 old.
S,SEK

741. K.E.
Nem sikerült kirándulás a Kárpátokba
Lőcse,1878,/Z.B.30./
MKET

742. K.I.
Egy zivatar a Kárpátokban
Lőcse,1877,/Z.B.32./
MKET

743. K. Nagy Sándor
A régi Biharmegyéről. Biharországi útivázlatok
Nagyvárad,1885
FK,MHI

744. K. Nagy Sándor
A Székelyföldön és az Aldunán
Bp.,1883,Kilián Frigyes, 310 old.
MTSZ,MTT/31

745. K. Nagy Sándor
Bihar megye földrajza
Nagyvárad,1886
FK

746. K. Nagy Sándor
Biharország. I. Utirajzok
Nagyvárad,1884,Hügel Ottó és Berger Sámuel ifj.,
271 old., 2. kiadás
MTSZ,NÁ

747. K. Nagy Sándor
Bihar-ország. II. Utirajzok
Nagyvárad,1885,Hügel Ottó és Berger Sámuel ifj.,
2. kiadás
MTSZ

748. K. Nagy Sándor
Bihar-ország
Nagyvárad,1888,Hügel Ottó és Berger Sámuel,
207 o.
MTSZ,NÁ

749. K. Nagy Sándor
Földalatti paloták Biharmegyében
Kolozsvár,1899,Erdély,VIII.évf.75-55 old., cikk
OSZK

750. Kaán Károly
Természetvédelem és a természeti emlékek
Bp.,1931,Révai, 312 old.
A Földgömb/1932/2/88,MTSZ,NÁ

751. Kadic Ottokár dr.
A budavári barlangpincék földtani viszonyai
Bp.,1939
FK

752. Kadic Ottokár dr.
A budavári barlangpincék, a várhegyi barlang és a
barlangtani gyűjtemény ismertetése
Bp.,1942
FK

753. Kadic Ottokár dr.
A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei
Bp.,1930,Szt. István Akad., 12 old.
MTSZ

754. Kadic Ottokár dr.
A Mussolini barlang
Bp.,1940

755. Kadic Ottokár dr.
Barlangkutatás
Bp.,1913-20
SZEK

756. Kadic Ottokár dr.
Barlangkutatás
Bp.,1943,MBT, 303 old.

757. Kadic Ottokár dr.
Barlangvilág
Bp.,1926,MBT
SEK

758. Kadic Ottokár dr.
Barlangvilág
Bp.,1939,MBT
MTSZ/1940/58

759. Kadic Ottokár dr.
Barlangvilág
Bp.,1941,MBT, 48 old., XI/1-4.
TL

760. Kadic Ottokár dr.
Mit kell tudnunk a barlangokról?
Bp.,1939,Barlangvilág,kl., 51 old.
TL

761. Kaffka Károly
Az utas könyve. Kárpátalja
Bp.,1940,OMVSZ, 82 old., 2. kiadás

762. Kaffka Károly
Az utas könyve. Keletmegyarország és
Északerdély
Bp.,1941,OMVSZ, 212 old.
TL

763. Kalecsinszki Sándor
Naptól felmelegedő sós tavak. Szováta meleg-sós tavai
Bp.,1904,M.Kir.Ttud.Társ., 48 old.

764. Kalteneker Pál
Mecsek Egyesület 40. Évkönyve 1891-1930.
Pécs,1931,Mecsek Egy., 120 old.
SEK

765. Kalteneker Pál
Mecsek Egyesület 43. évkönyve 1891-1933.
Pécs,1934,Mecsek Egy., Haladás ny., 50 old.
SEK,MTSZ

766. Kalteneker Pál
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 45. egy. évről.
1934.
Pécs,1935,Mecsek Egy., 37 old.
MTSZ,NÁ

767. Kandra Kabos
Bene vára a Mátrában
MTTE/10/20

768. Kanyaró Géza
Szentendre-Pilishegyvidék
Bp.,1941
SZEK

769. Kanyaró Géza
Szentendre-Pilishegyvidék
Bp.,1942
SZEK

770. Karafiáth Jenő dr.
A Börzsönyből a magyar Semmeringről
Balassagyarmat,1935, 12 old.,S

771. Karafiáth Jenő dr.
Az MKE 70 éve. Díszközgyűlés
/elnöki megnyitó beszéd/
Bp.,1943,MKE, 11 old.
NÁ,SEK

772. Kardos Ignác-Simalya V. Ferenc
A Balaton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása
Kaposvár,1907,Részvény ny., 234 old.
SEK,TK/1908/109

773. Karl János dr.
Idegen tájakon
Arad,1930,Vasárnapi Irod.Nyomd.Műint., Minorita
Kultúrház, 349 o.

774. Karl János dr.-Cholnoki Jenő dr.
Erdély
Kolozsvár,1917,EKE, 26. évf., 40 old.
MTSZ

x Karl János dr.-Cholnoky Jenő dr.
Erdély

775. Karoliny Mihály
Az MKE évkönyve
Igló,1901,MKE.Schmidt J., 180 old., 28.évf.
MTSZ,NÁ

776. Karoliny Mihály-Lővy Mór
Az MKE évkönyve
Igló,1902,MKE,Schmidt J., 176 old., 29.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1902/166

777. Karoliny M.-Lövy M.
Az MKE évkönyve
Igló,1903,MKE,Schmidt J., 176 old., 30.évf.
MTSZ,NÁ

778. Karoliny M.-Lővy M.
Az MKE évkönyve
Igló,1904,MKE,Schmidt J., 162 old., 31.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1904/175

779. Karoliny M.-Lővy M.
Az MKE évkönyve
Igló,1905,MKE,Schmidt J., 154 old., 32.évf.
MTSZ,NÁ

780. Karoliny M.-Lővy M.
Az MKE évkönyve
Igló,1906,MKE,Schmidt J., 176 old., 33.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1906/262

x Karoliny Mihály
Az MKE évkönyve

781. Kazinczy Ferenc...
...útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra
Pesten,1831
MKK

782. Kazinczy Ferenc
Pestre
/töredék K.F. pesti útleírásából, írta 1822-ben/
Pest,1829
FK

783. Kádár László
Székely fürdők, székely tájak
Bp.,1941,Officina, 24 old.

784. Kádár László-Széll Sándor
Székely fürdők, székely tájak
Bp.,1942,Officina,/Erdélyi Képek 4.sz./,35 old.,
2. kiadás
TL

784a. Kargel Walter
Alpinism
Bukarest,1981,Editura Sport-Turism
WF

785. Kárpáti E.-Emericzy I.
Vezérkönyv a népiskolai földrajz tanításához
Bp.,1877
FK

786. Kegel Franz
Führerbuch
Hermannstadt,1885,SKV Sek.Herm., 48 old.

787. Kelemen Lajos
Kolozsvári kalauz
Kolozsvár,1903,EKE, 54 old., 3. kiadás
A,NÁ

788. Kelemen Lajos-Fodor János K.
Kolozsvári kalauz
Kolozsvár,1902,EKE, 88 old.
A,FK,MTTE/16/58,NÁ

789. Kelen I.
Boroszló gyógyfürdő
Bp.,1897
S

790. Kelényi B. Ottó dr.
Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma
Bp.,1935,Főv.Könyvt., 83 old.

791. Keller Ferenc dr.-Vigyázó János dr.
Utazgassunk hazánk földjén
Bp.,1931,M.Kir.Államv.Ig., 64 old.

792. Kemény Andor
A túracsónak
Vadevezősök kézikönyve
Bp.,1930,Szerzői, 134 old.
MTSZ

793. Kertész János dr.
Keszthely leírása és bibliográfiája
Bp.,1932, 34 old.
MTSZ

794. Kertész János dr.
Pozsony város és Pozsony vármegye bibliográfiája
Bp.,1936
S

795. Kessler Hubert dr.
A Felvidék gyöngye: az Aggteleki cseppkőbarlang
Bp.,1939
FK

796. Kessler Hubert dr.
A legújabb aggteleki kutatások eredménye
A BETE Barlangkutató O. 1931. évi aggteleki
kutatásának beszámolója
Bp.,1932,TL 4.sz., 8 old.
MTSZ

797. Kessler Hubert dr.
A Nagy-Baradla
Bp.,1934,BETE, 47 old., 2. kiadás
A,MTSZ,NÁ,SEK

798. Kessler Hubert dr.
A sziklamászás sportja
Bp.,1943,Testnevelés /1.sz.40-48/, 8 old.
TL

799. Kessler Hubert dr.
A zsombolyok keletkezéséről
Bp.,én.,Barlangvilág, 3 old.
MTSZ

800. Kessler Hubert dr.
Aggteleki felfedezések
Bp.,1932,TL/10.sz., 8 old.
MTSZ

801. Kessler Hubert dr.
Az Aggteleki barlang leírása és feltárásának
története
Bp.,1940,Szerzői, 56 old., 2. kiadás
SEK,TL

802. Kessler Hubert dr.
Az Aggteleki barlang leírása és feltárásának
története
Bp.,1941, 3. kiadás
ER/1941/129

803. Kessler Hubert dr.
Az Aggteleki barlangrendszer hidrografiája
Bp.,1938, 30 old.
SEK

804. Kessler Hubert dr. barlangigazgató
BARADLA - Az Aggtelek-Jósvafői "Baradla"
cseppkőbarlang Értesítője
1938

805. Kessler Hubert dr.
Barlangok mélyén
Bp.,1942,Franklin, 152 old., 2. kiadás
BETE/92/14.p,TL

806. Kessler Hubert dr.-Mocsáry Gábor dr.
Barlangok útjain vizein
Bp.,1985,Mezőg.Kiadó, 201 old.

807. Kessler Hubert dr.
Látogatás a Baradla megszállt terület alá nyúló és
a csehek által kezelt szakaszában
Bp.,1934, 12 old.
S

x Kessler Hubert-Jakucs László
A barlangok világa

x Kessler Hubert dr.-Skolil Vilmos-Dobiecki Sándor dr.
A turista fölszerelése

808. Keszthelyi Ernő
Alacsony-Tátra turistakalauz
Bp.,1985,Sport, 399 old.

x Kibédy Albert-Rohringer Endre dr.
Erdély visszatért részei

809. Kibédi Máttyus István
Előpatak
1761
BJSZR/1938/50

810. Király Albert
Természetbarát
Bp.,1912,TTE, kéthavonta
NÁ,SEK

811. Kisgyörgy Ádám
Hegyi Sport - Barlangjárók, hegymászók, sízők,
túrázók folyóirata
Miskolc,1991,I.évf.1.sz., 38 old.

812. Kisgyörgy Ádám
Töredék a magyar hegymászás történetéből
Miskolc,1973,MEAC, 22 old.

x Kiss Albert
Az MKE évkönyve

813. Kiss József
A Mecsek Egyesület jelentése az 1894. évről
Pécs,1894,Mecsek Egy., 32 old.
MTSZ

814. Kiss József
A Mecsek Egyesület jelentése az 1895. évről
Pécs,1896,Mecsek Egy., 34 old.
MTSZ,TK/1896/77

815. Kiss József
A Mecsek Egyesület jelentése az 1896. évről
Pécs,1897,Mecsek Egy., 26 old.
MTSZ,TK/1897/66

816. Kiss József
A Mecsek Egyesület évkönyve az 1898. évről
Pécs,1899,Mecsek Egy. 60 old.
TK/1899/111

817. Kiss József
A Mecsek Egyesület jelentése az 1899. évről
Pécs,1900,Mecsek Egy., 28 old.
MTSZ

818. Kiss József
A Mecsek Egyesület jelentése az 1902. évről
Pécs,1903,Mecsek Egy., 64 old.
MTSZ

819. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 14. egyesületi évről 1904
Pécs,1905,Mecsek Egy.
TK/1905/74

820. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 15. egyesületi évről 1905
Pécs,1906,Mecsek Egy., 116 old.
TL/1906/49/62

821. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 16. egyesületi évről 1906
Pécs,1907,Mecsek Egy., 104 old.
MTSZ,TK/1907/87

822. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 17. egyesületi évről 1907
Pécs,1908,Mecsek Egy.
TK/1908/87

823. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 18. egyesületi évről 1908
Pécs,1909,Mecsek Egy.
TK/1909/65

824. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 19. egyesületi évről 1909
Pécs,1910,Mecsek Egy.
TK/1910/51

825. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 20. egyesületi évről 1910
Pécs,1911,Mecsek Egy.,Wessely és Horváth, 190 o.
MTSZ

826. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 23. egyesületi évről
Pécs,1914,Mecsek Egy., 203 old.
MTSZ

826a. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 27. egyesületi évről 1917
Pécs,1917.,Mecsek Egy.,Wessely és Horváth, 66 o.
E/1917/35

827. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 37. egyesületi évről 1927
Pécs,1928,Mecsek Egy., 63 old.
MTSZ

828. Kiss József
A Mecsek Egyesület Évkönyve a 38. egyesületi évről 1928.
Pécs,1929,Mecsek Egy., 64 old.
MTSZ

829. Kiss József
A Tauernek között
Pécs,1901
OSZK,MTTE/12/89

830. Kiss József
Az Alpesek világából
MTTE/10/90

831. Kiss József
Mecseki útmutató
Pécs,1909,Mecsek Egy., 16 old.
BETE/18,MTTE/16/60

832. Kiss József
Pécs és a Mecsek részletes kalauza
Bp.,1926,TA, 88 old.
FK,NÁ,SEK

833. Kiss József
Turistáskodás kerékpáron
MTTE/13/91

834. Kiss József
Vándorlások
MTTE/13/131

x Kiss józsef-Sik Lajos dr.
A Mecsek Egyesület kalauza

835. Klein Michael
Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten
Ungarns
Pressburg u. Leipzig,1778,Wiener Anzeigen
III.évf.82.
BC/103,MKE/1881/67

x Klein Sámuel-Pelech E. János dr.
A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang

836. Kletz Andor-Mondok F.
A Bükkhegység síkalauza
Bp.,1931,Élet

837. Kletz Andor-Mondok F.
A Bükk-hegység síkalauza
Bp.,1932, 78 old.
S

838. Klimius Miklós
Klimius Miklósnak föld alatt való útja
Posonyban,1783,/ford:Győrfi Jenő/
MKK

839. Koch Antal dr.
A Csobánkai és a Solymári barlangok
Bp.,1872,Földt.Közl., 1.évf.97-185 old.
TK/1895/70

840. Kogutowicz Károly dr.
Atlasz a világtörténelem tanításához
Bp.,1913,Mgy.Földr.Int., 58 old.

841. Kogutowicz Károly dr.
Dunántúl és Kisalföld
Szeged,1930,M.Kir.Ferenc József
Tud.Egy.Földr.Int., 298 o.

842. Kol Erzsébet
Algák a Lomniczi csúcs tetejéről
1926,Folia Cryptogamica
ET/216

843. Kol Erzsébet
Snow Algae from the Valley of the Morskie Oko
Lake in the High Tatra
Bp.,1966,Annales Historico-Naturales Musei
Nationalis Hungarici
ET/216

844. Kolbenheyer Károly dr.
A Furkota-völgy
Lőcse,1882,/Z.B.20./
MKET

845. Kolbenheyer Károly dr.
A Javorina-i Siroka hegyre
Lőcse,1889,/Z.B.29./
MKET

846. Kolbenheyer Károly dr.
A Jazierszky-tó
Lőcse,1886,/Z.B.36./
MKET

847. Kolbenheyer Károly dr. /Kovács Pál ford./
A Magas Tátra
Teschen,1882,Prochaska Károly, 162 old.,
1. kiadás,MKET/56

848. Kolbenheyer Károly
A Magas Tátra
Bp.,1890,MKE, Pesti Lloyd-Társulat, kl.,238-260 o.

849. Kolbenheyer Károly dr.
Barlangligetből a Hágón át Javorinába
Lőcse,1889,/Z.B.5./
MKET

850. Kolbenheyer Károly dr.
Barlangligetről Zakopaneba
Lőcse,1890,/Z.B.1./
MKET

851. Kolbenheyer Károly dr.
Die Hohe Tatra
Teschen,1876,Prochaska Károly, /1. kiadás/, 123
old.
1876-92-ig 8 kiadás németül és magyarul
MTSZ

852. Kolbenheyer Károly dr.
Die Hohe Tatra
Teschen,1884,Prochaska Károly, 191+VI. old., 6.
/német/ kiadás
MTSZ,NÁ

853. Kolbenheyer Károly dr.
Die Hohe Tatra
1898
ET/216

854. Kolbenheyer Károly dr.
Első Tátra kirándulásom
Késmárk,1886,/K.P.17./
MKET

855. Kolbenheyer Károly dr.
Führer durch die Beskiden
Bielitz,1900
S

856. Kolbenheyer Károly dr.
Hohe Tatra
Teschen,1878,Prochaska Karl, 149 old.
MJ

857. Kolbenheyer Károly dr.
Liptó-Ujvártól Zakopaneba
Lőcse,1881,/Z.B.49./
MKET

858. Kolbenheyer Károly dr.
Tátra
Bp.,1890,MTE Bp-i O.
TL

859. Kolbenheyer Károly dr./Kovács Pál ford./
A Magas Tátra
Teschen,1883,Prochaska Károly, 162 old.,
2. kiadás
MTSZ

860. Kolozsvári Béla-Malontai Béla
A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1942-43
Bp.,1943,MSSZ, 103 old.
TL

x Kolta Magdolna-Cs.Plank Ibolya-Vannai Nándor
Divald Károly fényképész és vegyész
üvegműcsarnokából Eperjesen
A Divaldok és a Magas Tátra első képei

861. Kolumbán Lajos
A Magas Tátra
Bp.,1909,Lampel R., 99 old.

862. Komarnicki Gyula dr.
A Magas Tátra hegymászókalauza
Bp.,1926,TA, 584 old., 3. kiadás

863. Komarnicki Gyula dr.
A Magas-Tátra hegyvilága
Bp.,1978,Sport, 631 old.

864. Komarnicki Gyula dr.
A Magas-Tátra hegyvilága
Bp.,1985,Sport, I-VII.kötet, 774 old., 2.kiadás

865. Komarnicki Gyula dr.-Komarnicki Roman dr.
A Sexteni Dolomitokból
Pécs,1910,Wessely és Horváth, 56 old.

866. Komarnicki Gyula dr.
A Varangyostavi csúcs Északi fala
Pécs,1913,Wessely és Horváth, 26 old.

867. Komarnicki Gyula dr.
Die Hohe Tatra
Hochgebirgsführer der Hohen Tatra
Késmárk,1918,TA Verlag,I-II.köt., 415 old.
NÁ,PA

868. Komarnicki Gyula dr.
Magas Tátra1:50.000
Dénes F.-Hefty Gy.A.-Reichart D.dr.-Vigyázó J.dr.
Bp.,1930,TA,M.Kir.Áll.Térk.,M/405/1930 F.
NÁ.

x Komarnicki Gyula dr.
Turistaság és Alpinizmus

869. Komarnicki Roman dr.
A Watzmann birodalmában
Pécs,1909,Mecsek Egy. Évk.,kl., 26 old.
NÁ,TK/1909/66

x Komarnicki Roman dr.
Turistaság és Alpinizmus

x Komarnicki Roman-Komarnicki Gyula
A Sexteni Dolomitokból

870. Konrad Ruprecht
Nationale und internationale Tendenzen im
Simplicissimus /1896-1933/
München,1975
Alpine Karikatouren/1988/

x Koós T.-Ágics I.-Halász Z.
Budapesti zsebkalauz

871. Kordys Roman
Illustrierter Führer durch Galizien
Wien-Leipzig, 1914, 388 old.
S

872. Koristka Károly
Die Hohe Tatra in den Zentral Karpathen
Gotha,1864,Peterm.Geogr.Mitteil.
BC/109,GA/37,MKE/1874/54,MTRK/I/1914/121
Das Zipser Deutschtum/124

873. Kornhuber G.A. dr.
Pozsony és környéke. Adalékok...
Pozsony,1865,Wigand Károly, 312 old.
ÁKV/1982,BC/110,S

x Korsala Jozef-Puskás Arno
Fanské Vrchy - Svet Pättisicoviek

874. Kossuth Lajos
Tanulmányok báró Nyáry Jenő "Az Aggteleki
barlang mint őskori temető" címü munkája felett
Bp.,1883,Franklin, 40 old.,MTSZ

875. Kotsis Ferenc
Túrák a Kelemen-havasokban
Bp.,én.,MTE,"Élet" Irod. és Nyomda Rt., 12 old.

876. Kotula Boleslaw
Distributio plantarum vasculosarum in montibus
Tatricis
Rozmieszczenie roslin naczyniowych w Tatrach
Kraków,1889-1890, 213 old.
MTN/2

877. Kovács Ignác
Az Alacsony-Tátra oro-hydrographiája
Erzsébetfalva,1909,Müller Mátyás, 42 old.

x Kovács Pál-Kolbenheyer Károly dr.
A Magas Tátra

878. Kovácsik Dezső
Az erdő világa
Bp.,1924,Szerzői, 67 old.

879. Kováts F. Lajos
Banska Stavnica a okolie
Selmecbánya,1924,KV Szittnya O., 64+16 old.
MTSZ

880. Kováts F. Lajos
Selmecbánya és környéke
Selmecbánya,1926,KV Szittnya O., 84 old.

x Kováts-Tőkés-Czirbusz
Déli Kárpátok

x Kowszewicz W.-Heksch A.F.
Képes útmutató a Keleti Kárpáthegységben,
Galiczia,
Bukovina s Romániában

881. Kónya József
Dalol a Tátra
Bratislava,1957,Vydalo Slovenské, 197 old.

882. Könyöki J.
Kleiner Wegweiser Pressburg
Pozsony,1873
S

883. Kösztler Artúr dr.
Erdélyi turista kalauz
Kolozsvár,1925,Minerva Irodalmi és Nyomdai Rt.,
67 old.

x Kövesi Ferenc-Strauber Endre
Gyopár TE díszközlönye 1922

884. Kövi Imre
A Furkota-völgyből a Milinicza-völgybe
Lőcse,1879,/Z.B.32./
MKET

885. Kövi Imre
A Királyhegyen
Lőcse,1888,/Z.B./
MKET

886. Kövi I.-Arányi Antal-Dénes F.-Geyer G.Gy.-Lövy M.
-Róth M.-Weber S.
Az MKE évkönyve
Igló,1893,MKE,Schmidt J., 136+15 old., 20. évf.,
15. oldalon az 1-20 évf. tartalomjegyzéke
MTSZ,NÁ

887. Kövi I.-Arányi Antal.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-
Lövy M.-Weber S.
Az MKE évkönyve
Igló,1895,MKE,Schmidt J., 128 old., 22. évf.
MTSZ,NÁ

x Kövi Imre-Róth Márton-Majláth Béla
Az MKE évkönyve

x Kövi Imre-Majláth Béla-Roth Samu dr.-Scherfel Aurél
-Róth Márton-Emericzy Géza dr.-Geyer G.

Gyula
Az MKE évkönyve

888. Kőrösy László dr.
Esztergom
Esztergom,1887,Lanszky J., 456 old.
MTSZ,MTTE/15/37

889. Kőszeghy Elemér
Kassa Műemlékei
Bp.,1939,Officina, 23+8 old.
TL

890. Kőszeghy Elemér-Winkler
Wilhelm Forberger
/Das Leben eines Tatrakünstlers/
Késmárk,1928,KV, 16 old.

891. Kőszeghy Elemér-Winkler Elemér
Zweihundert Jahre Landschaftsmalerei in der Zips
Késmárk,1928,KV, 12 old.
MTSZ

892. Kőszegi József
Kőszeg szabad királyi város és vidéke rövid leírása
én.,MTE Kőszegi O.
TL

893. Kővári László
Erdély földe ritkaságai
Kolozsvárott,1853,Tilsch János, 264 old.
BC/113,NÁ

894. Kővári László
Erdélyország statisztikája
Kolozsvár,1847,Tilsch János, 297 old.
BC/113,BJSZR/1938/191

895. Kővári László
Székelyhonról
Kolozsvárt,1842,Mo. és Erd. Képekb.1854, 105 o.
BC/113,TL/1943/211

x Kraus F.-Römer C.J.-Sigerus E.-Weingärtner C.-Bell F.A.
Das Siebenbürgische Hochland

896. Kreichel A. dr.
A Kárpáthegység tavainak leírása 1778 évben
Lőcse,1878,/Z.B.38./
MKET

897. Krenner József Sándor dr.
A Dobsinai jégbarlang
Pest,1874,Kir.Magy.Tud.Társ.
BC/115,MKE/1878/252,MTTE/9/154,S

x Kriesch-Czakó-Schafarzik-Bodola
Kirándulók zsebkönyve

x Krisch Jenő-Förster Rezső
Szepesiek címtára

898. Kristóf Sándor
Cserhát
Bp.,1957,Sport, 139 old.

899. Kristóf Sándor
Hétvégi túrák hazánk legszebb tájain
Bp.,1958,Sport, 223 old.

900. Kristóf Sándor
Mátra
Bp.,1957,Sport, 159 old., 3. kiadás,NÁ

901. Kristóf Sándor
Mátra-portyavezető
Bp.,1954,Sport, 168 old.,NÁ,TK

x Kristóf Sándor-Szabó Ferenc-Turóczi Lajos
Túravezetők könyve

902. Kroutil Frantisek
Kletterführer Hohe Tatra
Berlin,1984,Sportverlag, I-III.köt., 492+452+352 o.

903. Kroutil Frantisek
Vysoké Tatry pro horolezce
Praha,1974,Olympia, 853 old.

904. Kroutil V.dr.-Gellner J.dr.
Hohe Tatra /Ny-i rész/
én., cseh nyelven, német lengyel szótárral

905. Kroutil V.dr.-Gellner J.dr.
Vysoké Tatry. Horolezecky Pruvodce
Praha,1937,Orbis

906. Kruttschnitt Aurél
A fotogrammetria Magyarországon
Bp.,1928,Stephanaeum, M.Kat.Közl./11., 15 o.
MTSZ

x Kubin Andreas-Güllich Wolfgang
Sportmászás ma

907. Kubinyi Ferenc-Vahot Imre
Magyarország és Erdély képekben
Pest,1853-54,Emich Gusztáv,I-IV.köt,563 old.

908. Kubinyi F.-Vahot Imre
Ungarn und Siebenbürgen in Bildern
Pest,1854
BC/118,SK

909. Kuchar Radovan
Tíz meredek sziklafal
Bp.,1966,Sport, 107 old.

x Kuhn M.-Reimann C.-Ascherzon P.dr.-Engler A.
Eine Karpathenreise

x Kun M.-Jellinek János-Schönviszky László
Országos sí kalauz

910. Kunszt János dr.
A mai Magyarország ásványvizei, fürdői és üdülőtelepei
Bp.,1928,Egyetemi ny., 215 old.
MTSZ

x Kursinszky Kálmán-Mátyás Vilmos-Papp Lajos
Bihari utikönyvek. I.Biharfüred

911. Kürti Gyula
A Magas Tátra liptói részének személyek után elnevezett helyei
Bp.,1931,TAW
ET/253,TAW

912. L.E.
A Zöld-tó nagyobbítása
Lőcse,1880,/Z.B.33./
MKET

913. Lacza János
Konyha a szabadban
/Turista szakácskönyv/
Göncz,1936,Pallas, 68 old.
A

914. Lajos Ferenc
Börzsöny
Bp.,1957,Sport, 120 old., 3. kiadás

915. Lajos Ferenc
Börzsöny utikalauz
Bp.,1956,Sport, Egyetemi ny., 116+XII. old.

x Lajos Ferenc-Mezei Iván
Pilis utikalauz

916. Lakly Gyula
Kassai útmutató
MTTE/16/23

917. Lakner Károly
Hogyan készítünk jó útjelzést?
Bp.1941,MTSZ Szövetségi Túravezetők Könyvtára
4.sz.
MTL/114

918. Lakner Károly
Mit kell a turistának az útjelzésekről tudni?
Bp.1941,MTSZ Szövetségi Túravezetők Könyvtára
4.sz.
MTL/114

919. Laky Dániel
Földrajz
Bp.,1894,Dobrowsky és Franke, 76 old.

920. Lam Frigyes
Popperwasser
1924
ET/392

921. Lambrecht Kálmán
A Mount Everest ostroma
Bp.,1924,Világirodalom, 158 old.,NÁ

x Lazistan E.-Lutonsky A.
Az Alacsony-Tátra

x Láng Adolf Ferenc-Nagy József
Magyarhoni Természetbarát

922. Láng István
Székesfehérvár és környékének útmutatója
Székesfehérvár,1926,MTE Szfv-i O., 86 old.
FK,SEK

923. Láng Menyhért
Korzika
Bp.,1896,Lampel R., 182+VIII. old., 2. kiadás
MTSZ,NÁ

924. Láng Menyhért
Korzika
Bp.,1910,Ráth Mór, 157 old.

925. Láng Sándor
A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza
Bp.,1955,Földr.Monográfiák,I.,Akad.Kiad., 512 o.
NÁ,SEK

926. László Endre dr.
Gyopár TE Évkönyve 1912-37
Bp.,1937,Radó István
TL

927. László Gyula
Turistakönyv
Bp.,1950,Athenaeum, 206 old.

928. Lázár Kálmán dr.
Természetbarátok és vadászok évkönyve
Pest,1867,Emich, 258 old., 1.évf.
ÁKV/1984

929. Lehmann Paul
Die Pässe der Waldkarpathen
1915,Peterm.Geogr.Mitteil.
S

930. Lehmann Paul
Die Südkarpathen zwischen Retyezát und
Königstein
Berlin,1885
PCC/95

931. Lejtényi Sándor
Arad és környéke
Arad,1909,Aradi TE
S

932. Lejtényi Sándor
Arad megye hegyvidéke
Arad,1902,FK

933. Lelkes István
Kőszeg
Bp.,1943,Officina, 59 old.,NÁ

934. Lelkes István
Kőszeg
Bp.,1960,Képz.Alap, 180 old.
SEK

935. Lendl Adolf
A természet
1897-1905, 8 kötet
MTTE/13/71

936. Lengyel Dániel
Fürdői zsebkönyv
1853
BJSZR/1938/54

937. Lengyel László-Both Károly
Túralehetőségek a Kelemen-havasokban
1942,Erdély,kl.
MTSZ/1941/123

938. Leopold Antal dr.-Homor Imre
Esztergomi kalauz
Esztergom,én.,Buzárovits Gusztáv, 148 old.
MTSZ

939. Leopold Antal dr.-Homor Imre
Esztergomi kalauz
Esztergom,1923,Buzárovits Gusztáv, 48 old.
A

940. Leopold Antal dr.-Homor Imre
Esztergomi kalauz
Esztergom,1926, 2. kiadás

941. Leopold Antal dr.-Lippay Lajos dr.
Esztergomi utikönyv
Esztergom,1938,Buzárovits Gusztáv, 104 old.

x Leszih Andor-Illyés Bertalan
A Bükk

x Lewenstein Henry-Fritz Rudolf-Stulz Percy
Keresztül-kasul a Kaukázuson

942. Lénárt László
Barlangok a Bükkben
Miskolc,1979,M.Hir.BAZ.megye, 71 old.

943. Lévay Lajos dr.
Székelyföldi képek
Kolozsvár,1934,Minerva, 101 old.,NÁ

944. Lévay Lajos dr.
Székelyföldi képek
I.A székely anyaszék/Udvarhely/, II.Kirándulások
Kolozsvár,1940,Minerva, 124 old., 2. kiadás
MTSZ/1941/22,SEK

945. Lévay Lajos dr.
Székelyföldi Kis Tükör
Bp.,1942,Kókai Lajos, 240 old.,TL

945a. Liffa Aurél dr.-Vígh Gyula dr.
Adatok a Börzsöny-hegység bányageológiai viszonyaihoz
Bp.,1933.kl. 235-283.o.
NÁ,TL/1935/288,Földt.Int.Évi jel.1925-28./Bp.1935./

946. Linberger Stephan
Beschreibung der ev. Holzkirche in Kesmark
Késmárk,1892
Nemény:Führer durch die Zips

947. Lindner Ernő
Der Karfunkelturm
1854,ET/392

948. Lindner Ernő /Ländner Ernst/
Fahrtblihndijer Zäpserscher Liederposchen.
Karpathen Sagen
Bp.-Lőcse-Késmárk,1879,Grill K.,/Seelinger K.,320
o.
ET/392,MKE/1879/316,OMMIK/VI/320, Szontagh:
Képes kalauz a Magas Tátra hegyvidékére...,
Das Zipser Deutschtum/124

949. Lindner Ernő
Fliegende Blätter in Zipser Mundart
Wien,1864,Tendler u. Comp., I-II.köt.
BC/125,MKE/1875/40

950. Lindner Ernő
Szepesi népmondák:Mártha könnyei-A
tengerszem-A szepesváraljai leány-A törpék
barlangja-A lapis refugii-A hegyes kő
Lőcse,1880,/Z.B.37.38.44.45.46./
MKE/1894/58,MKET/58

951. Lippai Béla
Miskolci kalauz
Miskolc,1911,Szerzői, Grossmann József kny.
TK/1910/136

x Lippay Lajos dr.-Leopold Antal dr.
Esztergomi utikönyv

x Lipták Fero-Simko Jozo
Vysoké Tatry - Turisticky sprievodca

952. Lipták Gábor
Zirc és Csesznek
Bp.-Veszprém,én.,Athenaeum, 152 old.

953. Lipták Gábor-Zákonyi Ferenc
Sümeg 6.
Bp.,én.,Veszpr.m-i Id.Hiv, Révai, 104 old.

954. Lipták János dr.
Geschichte des evangelischen Lyzeums A.B. in
Kesmark
Késmárk,1933,Lyzealpatronates,Sauter Paul, 237
old.

955. Lipták János dr.
Urgeschichte und Besiedlung der Zips
Késmark,1935

956. Lipták János dr.
Zipser Jahrbuch mit Kalender 1939
Késmárk,1938,Zipser Heimat,Sauter Paul,
161. old.,NÁ

957. Lipták János dr.-Steinacker Roland dr.
Das Deutsche evangelische Schulwesen in der
Slowakei
Stuttgart,1957,Hilfskomitee, 48 old.

958. Lohmeyer Carl /Reyemhol C./
Vierzehn Tage in den Central-Karpathen, ein
Wegweiser nach einigen der interessantesten
Partien des Tatra-Gebirges und der Liptauer Alpen
Neisse,1842, 80 old.
BC/127,ET/415,GA

959. Loisch János dr.
A Szepesség - Emlékkönyv
Bp.,1926,Szep.Egy.,Kókai Lajos, 235 old.
A,GA,NÁ,SEK

960. Loisch János
Rudolf Weber. Ein Zipser Volksdichter
Bp.,1925
Das Zipser Deutschtum/124

961. Lorenz Viktor
A Gerlachfalvi-csúcsra vezető legrövidebb út
feltalálása
Lőcse,1877,/Z.B.34.35.44,1878/3./
MKET

962. Lorenz Viktor
Egy napon háromszor a Tátrán át
Lőcse,1883,/Z.B.32./
MKET

963. Lorenz Viktor
Vázlatok a Magas-Tátrából
Lőcse,1878,/Z.B.34./
MKET

964. Lorenz Viktor
Vázlatok a Tátrából
Lőcse,1879,/Z.B.19./
MKET

965. Lorenz Viktor
Vázlatok a Tátrából. Egy téli kirándulás
Lőcse,1881,/Z.B.39./
MKET

966. Lothe Hanri
Sziklafestmények a Szaharában
Bp.,1977,Gondolat, 289 old.

967. Lovassy Sándor
A Murányvölgy, Murány-Nagyrőczei szakaszának földrajza
Bp.,1884,Kilián Frigyes, 40 old.
MTSZ

968. Lovcsányi Gyula A.
A Vág és vidéke
Bp.,1881,Szerzői, 160 old.
MKK,MTSZ

969. Lovcsányi Gyula A.
Vágvölgye s környéke
1882,MKE
MKE/1894/57

x Lőrincz Sándor dr.-Papp Lajos
Biharország

x Lőrincz Sándor dr.-Papp Lajos
Turista Élet

970. Lővy Mór
Az MKE évkönyve
Igló,1900,MKE,Schmidt J., 186 old., 27.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1900/231

971. Lőwy Mór
Furcsa hegymászás
MTTE/11/61

972. Lőwy Mór
Zur entwickelunggeschichte der Ungarischen
Volksschulen
MTTE/8/81

973. Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-
Kövi I.-Roth M.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1897,MKE,Schmidt J., 176 old., 24.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1897/158

974. Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-
Kövi I.-Róth M.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1898,MKE,Schmidt J., 220 old., 25.évf.
MTSZ,NÁ

975. Lővy M.-Arányi A.-Dénes F.-Geyer G.Gy.-
Kövi I.-Róth M.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1899,MKE,Schmidt J., 192 old., 26.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1899/198

976. Lővy Mór-Kiss Albert
Az MKE évkönyve
Igló,1908,MKE,Szepesi Lapok, 176 old., 35.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1908/218

977. Lővy Mór-Kiss Albert
Az MKE évkönyve
Igló,1909,MKE,Szepesi Lapok, 190 old., 36.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1909/195

978. Lővy Mór-Kiss Albert
Az MKE évkönyve
Igló,1910,MKE,Szepesi Lapok, 218 old., 37.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1910/121

979. Lővy Mór-Marcsek Andor
Az MKE évkönyve
Igló,1911,MKE,Szepesi Lapok, 146 old., 38.évf.
MTSZ,NÁ

980. Lővy Mór-Marcsek Andor
Az MKE évkönyve
Igló,1912,MKE,Szepesi Lapok, 184 old., 39.évf.
MTSZ,NÁ

981. Lővy Mór-Marcsek Andor
Az MKE évkönyve
Igló,1915,MKE,Szepesi Lapok, 75 old., 42.évf.
MTSZ,NÁ

982. Lővy Mór-Nikházy Frigyes
Az MKE évkönyve
Igló,1896,MKE,Schmidt J., 206 old., 23.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1896/128

983. Lővy Mór-Nikházy Frigyes
Az MKE évkönyve
Igló,1907,MKE,Schmidt J., 192 old., 34.évf.
MTSZ,NÁ,TK/1907/238

984. Lugosi Dömötör
Szegedi útmutató
Szeged,1909,Árvay Sándor ifj., 102 old.

985. Lukan Karl
Hegyek csavargói
Bp.,1967,Sport, 251 old.

986. Lukács Károly
A Balaton
Bp.,1931,M.Szemle Társ., 80 old.
NÁ,SEK

987. Lukács Károly
A Balaton
Bp.,1941
FK

988. Lukács Károly
Utazás a Balaton körül Siófoktól-Siófokig
Siófok,1947, 60 old.
SEK

989. Luksch Vilmos
Magyarország képes útleírása
Bp.,1897,Szerzői, 84 old.

990. Lutonsky A.-Lazistan E.
Az Alacsony-Tátra
Prag,1954,Artis, 94 old.

x Lux Géza-Szentiványi Gyula-Genthon István
Szabolcs megye művészeti emlékei

991. Lux Kálmán
Visegrád vára
Bp.,1932,Műemlékek O.Biz., 47 old.

992. M. Kovács Géza-Szádeczky Lajos dr.
Erdély
Kolozsvár,1909,EKE, 18.évf., 96 old.
MTSZ

x M. Szabó Imre-Balázs D. Oszkár
Magyarok a Kilimandzsárón

993. Mac Ion-Budai Csaba
Monografii Montane
Bucuresti,1992,ABEONA, 170 old.
MJ/N

994. Mackenzie M.M.
Across the Carpathians
Cambridge,1862
MKK

995. Maderspach Viktor
Páreng, Retyezát
Bp.,1935,Vajna Gy.dr., 200 old.
TL

996. Magaziner Pál
A Börzsönyi hegység
Bp.,1931,TA, 112 old.

997. Magaziner Pál
A Börzsönyi hegység síkalauza
Bp.,1930,M.Kir.Áll.Térk., 78 old.,NÁ

998. Magaziner Pálné-Róna Magda-Mallász Gitta-Dalos Hanna
Síelni nem boszorkányság
Bp.,1935
OSZK

999. Magyar László
A délafrikai Mumda Kvánbo, Lungo és Kapota
tartományok általános földrajzi vázlata
Pest,1862,MTA Értekezései

1000. Magyar László
Délafrikai levelei és naplókivonatai
Pest,1857
MKK


A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma