Szerzők szerinti katalógus - harmadik rész

1001. Magyar László
Délafrikai utazásai 1849-57
Pest,1859,MTA, 464 old.

1002. Magyar László
Magyar László utazása a délafrikai Bihé országba
Bp.,én.,Pallas Rt., Ifjusági Könyvtár 10.sz.,
134. old.

1003. Magyar László
Rövid tudósítás a Moluva vagy Moropuu és Lobál
országokból
Pest,1859,MTA Értekezései

1004. Magyar László
Tizenöt év Délafrikában
Bp.,1934
FK

1005. Mailath
A kirándulásról
Bp.,1900,FK

1006. Majláth Béla-Kövi Imre-Róth Márton
Az MKE évkönyve
Késmárk,1877,MKE,Kny.Rt., 354 old., 4.évf.
MTSZ,NÁ

x Majláth Béla-Roth Samu dr.-Scherfel Aurél-Róth
Márton-Emericzy Géza dr.-Geyer G. Gyula- Kövi
Imre
Az MKE évkönyve

1007. Major R.J.
Báziás, Ada-Kaleh, Vaskapu
Temesvár,1894, 108 old.,NÁ

1008. Major I.
Die Donaustreke Báziás - Ada Kaleh
MTTE/15/13

1009. Makkai László
Erdélyi városok
Bp.,1940,Officina, 28 old.
FK,NÁ,SEK

1010. Makkai László
Erdélyi városok
Bp.,1942,Officina,/Erdélyi Képek 2./, 32 old.
TL

1011. Makkai Sándor
Örök Erdély
Bp.,1940,Stádium, Nemzeti Könyvtár 6.sz.,
32. old.
NÁ,SEK

1012.Makkai Sándor-Rónai András-Gergely Pál-Asztalos Miklós
A mi Erdélyünk
Bp.,1940,Nemz.Könyvt. 120 old.
NÁ,SEK

x Mallász Gitta-Dalos Hanna-Magaziner Pálné-Róna Magda
Síelni nem boszorkányság

x Malontai Béla-Kolozsvári Béla
A Magyar Sí Szövetség Évkönyve 1942-43

1013. Marcsek Andor-Wiese Gyula
Az MKE évkönyve
Igló,1913,MKE,Szepesi Lapok, 176 old., 40.évf.
MTSZ,NÁ

1014. Marcsek Andor-Wiese Gyula
Az MKE évkönyve
Igló,1914,MKE,Szepesi Lapok, 130 old., 41.évf.
MTSZ,NÁ

1015. Marcsek Andor-Wiese Gyula
Az MKE évkönyve
Igló,1916,MKE,Szepesi Lapok, 146 old., 43.évf.
MTSZ,NÁ

1016. Marcsek Andor-Wiese Gyula
Az MKE évkönyve
Igló,1917,MKE,Szepesi Lapok, 109 old., 44.évf.
MTSZ,NÁ

x Marcsek Andor
Az MKE évkönyve

1017. Marge Pierre
Fatra-Tatra-Matra
Voyage en Automobile dans la Hongrie Pittoresque
Paris,1910,Préface de Herriot Éduard M.,
285.o.
MTSZ

1018. Margittay Rikárd dr.
A Balatonpart vár- és templomromjai
Bp.,1936,Balatoni Intéző Bizottság, 48 old.

1019. Margittay Rikárd dr.
Balatonzamárdi község és üdülőtelep ismertetése
Balatonzamárdi,1942,Balatonzamárdi Fürdőegylet,
16 old.
TL

1020. Marienburg ö. V.L.J.
Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen
Hermannstadt,1813,Hochmeister
BC/132,Erdélynek térképe/1878/

1021. Marinovich Marcellné
Rahói és körösmezői kirándulások és séták
Bp.,1942,Szerzői, 56 old.
MTSZ/1942/107,TL

1022. Marschall Rafael
Székesfehérvári kalauz
Székesfehérvár,1930,Szfv.sz.kir.v., 92 old.
MTSZ

x Martin Alfred dr.-Dyrenfurth Günter
Skizzen aus der Hohen Tatra

1023. Martonne Emmanuele de
Le Relief des Karpates meridionales
Bp.,1914,Extrait du Bulletin de la Société
Hongroise de Géographie Vol.41. Livre
1-10.,Fritz Ármin, 18 o.
MTSZ

1024. Martonne Emmanuele de
Les Karpates
Wien-Leipzig,1901
FK

1025. Maszlaghy Ferenc
Kisebb útirajzok
MTTE/11/82

1026. Matzura János
Illustrierter Führer durch die Beskiden und die
angrenzenden Landschaften
1891

1027. Matzura János
Illustrierter Führer durch die Westbeskiden und
angrenzenden Landschaften
Teschen,1892
S

1028. Mauksch Tamás
Über die Witterung in der Zips, besonders unter
dem Karpatischen Alpen
Wien,1795
MKE/1900/73,Szontagh:A MT. hegyvid./1895/66

1029. Mauksch Tamás
Wegweiser durch die Zipser Karpatischen Alpen
Igló,1826, kézirat a MTA Kézirattárában
BC/135,NÁ,TK/1899/131

1030. Maywald F.
Die Pässe der West Karpathen
Teschen,1906
FK

1031. Márki Sándor dr.
Földrajz
Bp.,1910,Franklin,Magy.Irod.Int és kny.,6.kiadás,
256 old.,NÁ

1032. Márki Sándor dr.
A Fekete Körös és vidéke
Nagyvárad,1877,Hügel ottó
BC/133,FK

1033. Márton Béla dr.
A Nyírség hegységei
Bp.,1929,Studium, 131 old.
FK,MTSZ

1034. Mártonvölgyi László
Emlékek földjén
Nitra,1941, 172 old.,NÁ

1035. Mátéka Béla
Filléres budapesti kalauz
Bp.,1930, 57 old.,SEK

1036. Máthé József
Székelyföldön
MTTE/8/128

1037. Máthé József
Üdülőhelyek a Székelyföldön
MTTE/13/116

1038. Mátrai Rudolf
Balaton
Bp.,1914,Magy.Földr.Int., 48 old.
A

1039. Mátyás Vilmos
Bihar-hegység turistakalauza
Bp.,1988,Sport, 213 old.

x Mátyás Vilmos-Papp Lajos-Kursinszky Kálmán
Bihari utikönyvek. I.Biharfüred

1040. Medriczky Andor
Budapest régi fürdői
Bp.,1942,Officina, 47 old.

1041. Medvigy Cyrill
Munkács geografiája
Bp.,1917
FK

x Megyeri István dr.-Bocsák Béla-Neidenbach Ákos-Pátkai Béla
Hegymászás alapfokon

x Megyeri István dr.
Hegymászás - Oktatókönyv

x Meggyes Árpád
Hegymászás - Oktatókönyv

1041. Mehofer J.
Der Sandezer Kreis im Königreich Galizien
Wien,1842,Das pittoreske Oesterreich 27.sz.
BC/136,MKE/1874/54

1042. Melcescu T.H.-Galin D.-Popovici M.-Rádulescu G.G.-Horváth G.
A menedékházak útmutatója
Bucuresti,1949,Ateliere Grafice, 179 old.
GA/N

1043. Meltzer Jakab
Biographie berühmter Zipser
Kassa,1832,Ellinger,/Leipzig-Krunner Pál,Wien-
Lehner Mihály,Bp.-Eggenberger József/
GSHG/32,MKE/1906/52 és 1913/10,RETSZ/584

1044. Mendöl Ilona
A magyar ég alatt
Bp.,1942,Magy.Tur.Élet., 106 old.
TL

1045. Mendöl Tibor
Felvidék
Bp.,1940
FK

1046. Mercsák Aladár
Igló környékének síkalauza
Igló,1917,Szepesi Lapok, 23 old.
GA

1047. Mervay Sándor
A BETE Évkönyve /1910-13/
Pécsett,1914,BETE,Wessely és Horváth, 126 o.

1048. Merza Gyula
Az EKE története
Kolozsvár,1930,EKE
MTL

1049. Merza Gyula
Erdély
Kolozsvár,1904,EKE, 13.évf., 86+IV. old.
MTSZ

1050. Merza Gyula
Erdély
Kolozsvár,1906,EKE, 15.évf., 188+IV. old.
MTSZ

1051. Merza Gyula
Erdély
Kolozsvár,1908,EKE, 17.évf., 180+IV. old.
MTSZ

1052. Merza Gyula
Mártacsúcs
Kolozsvár,1900,Erdély,IX.évf.95-96 old.,cikk
OSZK

1053. Merza Gyula
Ötven év a toll szolgálatában 1885-1935
Kolozsvár,1935, Gloria ny.
OSZK

1054. Merza Gyula
Uti emlékek a tavak országából
MTTE/13/28

x Merza István
Hegymászás - Oktatókönyv

1055. Meschendörfer Adolf
Die Karpathen
Brassó,1907-1914,OSZK

1056. Messner Reinhold
A cél: A Mount Everest
Bp.,1984,Gondolat, 194 old.,NÁ

1057. Metz József-Oszóczki Kálmán-Soltz László
Nagybányai kalauz
Nagybánya,1993,EMKE,92 old.

1058. Metz József-Horváth Zsuzsa-Dávid Lajos
Misztótfalusi kalauz
Nagybánya,1993,Misztótfalusi Kis Miklós Köz-
művelődési egyesület,EMKE füzetek 3., 37 old.

1059. Metz József-Horváth Zsuzsa-Dávid Lajos
Koltói kalauz
Nagybánya,1994, Misztótfalusi kis Milós Köz-
művelődési Egyesület, EMKE füzetek 4., 43 o.

1060. Mezei Iván
Börzsöny-portyavezető
Bp.,1953,Sport, 104 old.
TK

1061. Mezei Iván
Laurin - alpesi mesejáték /egy felvonásban/
Bp.,1933,TA, 40 old.
MTSZ

1062. Mezei Iván
Pilis-portyavezető
Bp.,1953,Sport, 84 old.
TK

1063. Mezei Iván-Lajos Ferenc
Pilis utikalauz
Bp.,1957,Sport, 215 old., 3. kiadás
TK

1064. Mezei Iván-Páli Tivadar
Pilis utikalauz
Bp.,1955, 180 old., 2. kiadás
FK,SEK

1065. Méhely Lajos
Brassóvármegyei Turista-Kalauz
Kolozsvár,1895,EKE, 90 old.
MTTE/14/17,OSZK,TK/1895/125

1066. Mészáros János
Téry Ödön Emlékkönyv
Bp.,1992,MSTSZ, 99 old.

1067. Mihalik József
A Csorbai-tó
Liptó-Szt.-Miklós,1885, 59 old.

1068. Mihalik József
Kirándulás a Krivánra
Bp.,1889, 24 old.,S

1069. Mihalik József
Tátravidéki Híradó
1885
M.J.:A Csorbai-tó

x Mihalik József-Szőnyei István-Truskovszky Jenő
Kassa és környéke

1070. Mihalovics J.
Kassa környéke
Kassa,1912,S

1071. Mihalovics J.
Kassa rövid képes kalauza
Kassa,1912,Felsőmoi Id.Szöv., 24 old.
S

1072. Mihályi Ernő dr.
Pannonhalma részletes kalauza
Bp.,1923,TA,/Thirring-Vigyázó:Részletes Helyi
Kalauzok 2/, 36 old.

1073. Mihályi Ernő dr.-Vigyázó János dr.
Tihany részletes kalauza
Bp.,1926,TA, 47 old.
NÁ,SEK

1074. Mikecs László
Románia
Bp.,1940,Bólyai Akadémia, 161 old.

1075. Mildenberg J.H. v. Benigni
Handbuch der Stat. u. Geographie v.
Siebenbürgen
Brassó,1844
BC/15,BJSZR/109

1076. Mitroi A.
Piatra Craiului
Bucuresti,1965,UCFS, 101 old.

1077. Mokos Kálmán
A Meziádi cseppkőbarlang
Nagyvárad,1930,NSE Tur.Szako., 16 old.
MTSZ

1078. Molnár József
A Kőpataki tó a Késmárki csúccsal
1870

1079. Molnár Károly-Vajna Emil dr.
Udvarhelyvármegyei turistakalauz
Kolozsvár,1897,EKE Erdélyrészi Turistakalauz
2.sz., szerk:Radnóti Dezső, 42 old.
FK

x Mondok F.-Kletz Andor
A Bükk-hegység síkalauza

1080. Morgan Kamillo
Die Hohe Tatra und ihre Jagdfauna
Wien,1910,Für's Jagdsloss, 76 old.
MTSZ

1081. Moric Rudo
A Magas-Tátra ormain
Bratislava,1958,Szlov.Szépir.K., 109 old.

1082. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1894,MTE Tan.O.
OSZK,SZEK

1083. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1896,MTTE, 196 old., 3.évf.,MTSZ

1084. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1897,MTTE, 224 old., 4.évf.
MTSZ

1085. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1898,MTTE, 224 old., 5.évf.
MTSZ

1086. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1899,MTTE, 288+XII. old., 6.évf.
MTSZ

1087. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1900,MTTE, 320+XVI. old., 7.évf.
MTSZ

1088. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1901,MTTE, 291 old., 8.évf.
MTSZ

1089. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1902,MTTE, 233 old., 9.évf.
MTSZ

1090. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1907,MTTE, 14. évf.
MTSZ

1091. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1908,MTTE, 240 old., 15. évf.
MTSZ

1092. Moussong Géza
Turista Közlöny
Bp.,1909,MTTE, 16.évf.
MTSZ

1093. Moussong Géza-Hittig Lajos-Vágó Aladár
Tíz év az MTTE életéből /1892-1902/
Bp.,1902,MTTE, 76 old.
MTSZ,MTTE/17/55,TL

x Moussong Géza-Téry Ödön dr.
Turisták Lapja

1094. Móricz József dr.
A Jászói cseppkőbarlang
Kassa környékének természeti szépségei
Kassa,én.,Globus, 12 old.,MTSZ

1095. Móricz József dr.
Kassa környékének természeti szépségei
A Jászói cseppkőbarlang
Kassa,én.,Globus, 12 old.
MTSZ

1096. Móricz József dr.
Kassa
Bp.,1939,Athenaeum, 32 old.
NÁ,SEK

1097. Móricz József dr.
Kassa város turistakalauza
Kassa,1927,KV Kassai O., 32 old.
S

1098. Mózsi Sándor
Daniel Speer Werke: Ungarischer Simplicissimus
und Musikalisch Türkischer Eulen-Spiegel
Bp.,1975,Akad.kiad.,213 old.
OSZK

1099. Mundt Theodor
Wölkerschau auf Reisen
Stuttgart,1840,Krabbe A.
BC/142,ET/267

1100. Munk Mano dr.
A Herkulesfürdő és környéke
Pest,1872,Heckenast, 263 old.,BC,FK

1101. Murgu Mihai
Brassó
Bukarest,1963,Meridiane, 69 old.,NÁ

1102. Müldner Henrik
Bibliografia Karpatyka /Bibliografie Karpacka/
Kraków,1876,PTT, 95 old.
BC/141,ET/40,Führer durch die Alpine
Literatur.1935.Wien

1103. Müller F.
Siebenbürgische Sagen
Kronstadt,1857, 2. kiadás
BC/141

1104. Müller F.
Siebenbürgische Sagen
Wien,1885,Hermann A.dr.
HKEN/1893/7

1105. Müller János
Wegweiser für die Hohe Tatra
Breslau,1906,Müller & Seiffert

1106. Münnich A.
Drei Buchholze
Lőcse,1885,Zipser Bote/23

1107. Münnich Sándor
A Hernád forrásaihoz
Lőcse,1887,/Z.B.3./
MKET

1108. Münnich Sándor
A Kreighi-hegy
Lőcse,1891,/Z.B.4./
MKET

1109. Münnich Sándor
A szepesi régi bányászat
Igló,1886,/Sz.L.42./
MKE/1894/58,MKET/58

1110. Münnich Sándor
A Szepesség őskora
Lőcse,1895,Szep.Tört.Társ.,Mill.kiadás, 432 o.
MHI/469,SEK

1111. Münnich Sándor
Képek Szepesmegyéből
1.A forrásnál/Igló mellett/ 2.Az "Ördögfej" hegyen
3.A "Gugl" hegyen
Lőcse,1881,/Z.B.44.45.46./

1112. Münnich Sándor
Szádellő
Lőcse,1883,/Z.B.53./
MKET

x Münnich Sándor
Az MKE évkönyve

1113. Mitglieder-Liste des Kaschauer Touristen-Vereines
Kassa,én.,KTV, 8 old.
MTSZ

1114. N.R.
A Kőpataki és a Tölcsér-tóhoz
Lőcse,1877,/Z.B.26./
MKET

1115. Nagy Andor-Szundy Károly
A skí
Szeged,1912,Endrényi Imre, 60 old.
MTSZ

x Nagy Gusztáv-Otrobán Nándor dr.
Előpatak és vidéke

1116. Nagy Jenő
Vidám tábori levelek
Bp.,1939,Szerzői, 95 old.
TL

1117. Nagy József-Láng Adolf Ferenc
Magyarhoni Természetbarát
Nyitra,1856-58,Szigler/Komárom/, 200 old.
ÁKV/1980

1118. Nagy Lajos Czékus Miklós
Zempléni hegység
Bp.,1958,Sport, 203 old.
NÁ,SEK

1119. Neidenbach Ákos
A hegymászás
Bp.,1981,Turista Magazin, 21 old.

1120. Neidenbach Ákos
Csabai torony
Bp.,1984,BME MHSZ, 24 old.

1121. Neidenbach Ákos
Extrém jégtechnika
Bp.,1987,KGy HSE, 20 old.

1122. Neidenbach Ákos
Feketekövek
Bp.,1985,Szerzői, 16 old.

1123. Neidenbach Ákos
Szivárvány
Csobánka,1993,Szerzői-MHTT,
I.évf.1.sz., 35 o.

1124. Neidenbach Ákos
A Kárpátmedence - magyar vonatkozású -
hegymászó és turista irodalma
Bp,1994,Szerzői, Diamant, 350 old.

x Neidenbach Ákos-Bánhidi Attila
Turistaság és Alpinizmus /új/

x Neidenbach Ákos-Dezsény János dr.
Die Ungarische Alpinismus
BERG 86' - Alpenvereinsjahrbuch

x Neidenbach Ákos-Pátkai Béla-Megyeri István dr.-
Bocsák Béla
Hegymászás alapfokon

x Neidenbach Á.-Sárközi A.-Schmatz B.-Singer J.-
Pátkai B.-Babcsán G.-Ferenczi M.-Megyeri I.dr.-
Meggyes Á.-Merza I.-Valcsák M.dr.
Hegymászás - Oktatókönyv

1125. Nemeskürty Harriet
Néhány észrevétel Daniel Speer Magyar
Simplicissimusának
legújabb kiadásáról
Bp.,1980,Irodalomtörténet,kl., 242-247 old.
OSZK

1126. Nemény Vilmos dr.
Führer durch die Zips
Késmárk,1932,Sauter Paul, 128+XLVIII. old.
MTSZ,NÁ,SEK

1127. Nemény Vilmos szepesi
Az ősi Szepesség
Bp.,1943, 306 old.
MHI/448,TL

1128. Nendtrich Károly dr.
Amerikai utazásom
Pest,1858,Heckenast Gusztáv,I-II.kötet, 292+264
old.
MJ

1129. Németh Albert-Sujtó Béla-Szöllősy Jenő
A magyar turista irodalom védelmében
Bp.,1943,Élet, 39 old.

1130. Némethy József
Topographiai tudósítások a legnevezetesebb
vízesésekről a Kárpátusokon
1836,Tud.Gyüjt.9/94.
BC/144,Honvezér/1939,S,Turista/1968/4/9

1131. Némethy K.
A Nyitra folyó völgyének geografiája
Selmecbánya,1883
S

1132. Nikházy Frigyes /ford./ - Szontagh Miklós dr.
Tatraführer
Bp.,1896,Singer & Wolfner,Márkus Samu kny., 226
old.
MJ,Ná

1133. Nikházy Frigyes
Tatraführer
Bp.,1904,Singer & Wolfner, 228 old.
MJ

x Nikházy Frigyes
Az MKE évkönyve

1134. Nopcsa Ferenc báró
A legsötétebb Európa. Vándorlások Albániában
Bp.,1911,Utazások Könyvtára 3.sz. 63 old.
MTSZ

1135. Noszky J.
A Mátra hegység geomorfológiai viszonyai
Bp.,1927,Tisza I.Tud.T. 149 old.
SEK

1136. Novák János dr.
Hegyi klima, hegyi balesetek, mentés
Bp.,1968,Zrinyi, 88 old.

1137. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1966,MTSZ HB,/1966/1/, 3 old.

1138. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1966,MTSZ HB,/1966/10/, 2 old.

1139. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1967,MTSZ HB,/1967/1/, 10 old.

1140. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1967,MTSZ HB,/1967/2/, 4 old.

1141. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1967,MTSZ HB,/1967/3/, 9 old.

1142. Nógrádi Gyula
HB Körlevele
Bp.,1967,MTSZ HB,/1967/4/, 6 old.

1143. Nógrádi Gyula
Hegymászó Híradó
Bp.,1970,MHK,/1970/1/, 6 old.

1144. Nógrádi Gyula
Hegymászó Híradó
Bp.,1971,MHK,/1971/1/, 18 old.

1145. Nógrádi Gyula
Hegymászó Híradó
Bp.,1971,MHK,/1971/2/, 26 old.

1146. Nógrádi László dr.
Séták a nagy természetben
Bp.,1904,Athenaeum, 566 old.
A,NÁ

1147. Nyárády E. Gyula
A Tordahasadék
Kolozsvár,1937, 114 old.
PCC/98

1148. Nyárády E. Gyula
A Tordahasadék
Bukarest,1939
PCC/98

1149. Nyka Józef
Tatry Polskie
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 224 old.
PA

1150. Nyka Józef
Tatry Polskie
Warszawa,1988,Sport i Turystyka, 281 old.
PA

1151. Nyka Józef
Tatry Przewodnik
Warszawa,1972,Sport i Turystyka, 615 old.
PA

1152. Obracsev V.A.
Középázsia hegyein és sivatagain
Bp.,1950
FK

1153. Oláh Gábor
Barangolások Erdélyben. Keletiek nyugoton
Debrecen,1910,Csáthy, 179 old.
MTSZ

1154. Olsen Jack
A szörny
Bp.,1968,Sport, 271 old.

1155. Ompolyi I.
Kirándulás Erdély nyugati hegyei közé
Kolozsvár,1864,Stein,
BC/151

1156. Oppe Sándor
Mecsek utikalauz
Bp.,1959,Sport, 340 old.
TK

x Oppe-Pápa-Polgár-Temesrékasi-Holényi
Túravezetők könyve

1157. Orbán Balázs
A barcasági tíz magyar falu leírása
Bp.,1873,Tettei N. és tsa., 136 old.
MTSZ

1158. Orbán Balázs
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti,
természetrajzi és népismei szempontból
Pest,1868-1873,Ráth-Tettey,I-VI. kötet
BC/151,OSZK

1159. Orbán Balázs
Székelyföld képekben
Bukarest,1971,Kriterion, 60 old.

1160. Orbán Balázs
Torda város és környéke
Pest,1889,Pesti kny.Rt., 479 old.
MTSZ

1161. Orczy Lőrinc
Mátra hegyei között mulatozó nimfáknak éneke
Nagy-Szombatban,1765
MKK

1161a. Ormay Sándor
Adatok Erdély bogárfaunájához
Nagy-Szeben,1888,Melléklet a nagyszebeni áll.főg.1888.évi ért.
Reissenberger Adolf ny.,54 old.

1162. Orosz Endre
Erdély
Kolozsvár,1930,EKE, 27. évf.
MTSZ

1163. Orosz Endre
Erdély
Kolozsvár,1932,EKE, 29. évf., 132 old.
MTSZ

x Orosz Endre-Szádeczky Lajos dr.
Erdély

1164. Orosz Ferenc
Kolozsvári kalauz
Kolozsvár,1935,EKE, 176 old.
TL

1165. Orosz Ferenc
Kolozsvári kalauz és címtár
Kolozsvár,1933,EKE, 176 old.
NÁ,SEK

1166. Ortutay Pál vitéz
Gödöllői kalauz
Gödöllő,1932,Gödöllő Isk.Népm.Biz.,Keller Ernő
ifj., 32+18 old.

1167. Ortutay Tivadar
Cseh világ a Kárpátokban
Ungvár,1941,Kapisztrán ny./Vác/, 254 old.
TL

x Oszóczky Kálmán-Metz József-Soltz László
Nagybányai kalauz

1168. Otrobán Nándor dr.-Nagy Gusztáv
Előpatak és vidéke
Brassó,1875,Römer és Kammer, 127 old.
BC/152,BJSZR/1938/54,MTSZ

1169. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra
Berlin,1891, 2. kiadás
ZDT/88

1170. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra
Berlin,1895,Griebens, Goldschmidt A., 144 old., 2.
kiadás
MKE/1895/110,TL

1171. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra
Berlin,1898, 3. kiadás
ZDT/88

1172. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra nebst den wichtigsten Touren in
den Westkarpathen
Berlin,1903,Goldschmidt A.,Griebens 47.,345 o.
5. kiadás
MTSZ,NÁ

1173. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra - nebst den wichtigsten Touren in
den Zentral und Westkarpathen
Berlin,1912,Goldschmidt A., 254+16 old.,
8. kiadás
MTSZ,NÁ

1174. Ottó Auguszt dr.
Die Hohe Tatra - nebst den wichtigsten Touren in
der Niederen Tatra, den Zentral- und West-
karpathen
Berlin,1914,Griebens, 282 old., 9. kiadás
MTSZ,NÁ

1175. Ozsváth Attila
Hegymászó
Bp.,1989,MHK,/1989/2./, 97 old.

1176. Ozsváth Attila
Hegymászó
Bp.,1990,MHK,/1990/1./, 87 old.

1177. Ozsváth Attila
Hegymászó
Bp.,1990,MHK,/1990/2./, 80 old.

1178. Ozsváth Attila
Hegymászó
Bp.,1991,MHK,/1991/1./, 112 old.

1179. P. Sándor József
Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület
negyedszázados története
Kolozsvár,1940,EMKE
MTL

x Pacl Juraj-Adamec-Puskás Arno
Die Hohe Tatra

1180. Paget John
Ungarn und Siebenbürgen
Leipzig,1842,Weber J.J.
BC/153

1181. Paget John
Ungarn und Siebenbürgen
1845,Weber J.J.
BC/153,VT/1965/4/9

1182. Pais Dezső
Kecskemét
Szeged,1930
FK

1183. Palcsó István
A késmárki ágostai hitvallású evangélikus Lyceum
története
Késmárk,1893,Sauter Paul
GSHG/105

1184. Palmer Kálmán
Nagybánya és környéke
Nagybánya,1894,Magy.Orsz.Bány. és Kohászati
Egy. 350 old.
NÁ,S

1185. Palotay Gertrud
Erdély magyar népművészete
Bp.,1942,Officina,/Erdélyi Képek 3./, 36 old.
TL

1186. Palóczi Lipót
Budapest és környéke
Bp.,1896.,Lampel & Wodiáner, 201 old.
TK/1896/128,TL

1187. Pap Dávid dr.
A Tengerszem ügye
Bp.,1903,Grill K., 123 old.
MTSZ

1188. Pap Domokos
Torda és környéke
Torda,1909,Fodor D., 93 old.
MTSZ

1189. Pap Domokos
Torda és környéke
Torda,1913,Tord.Szék.Társ.. 41 old., 2. kiadás

1190. Papp Kálmán
MÁVAG Sportkör Turista Osztálya
15 év a turistaság szolgálatában
Bp.,1936,MÁVAG, 16 old.
NÁ,SEK

1191. Papp Károly
Czárán Gyula biográfiája
Bp.,1907,Hornyánszky
OSZK

1192. Papp Lajos
A Bihar hegység meghódítása
Bp.,1939,Szerzői, 139 old.
MTSZ/1939/101/150,NÁ

1193. Papp Lajos
Biharország
Nagyvárad,1930,Bihari TE, /Biharország 2. évf./
MTSZ

1194. Papp Lajos
Nagyvárad
Nagyvárad,1941,Nagyvárad város és Biharmegye
Id.Hiv., 24 old.
TL

1195. Papp Lajos
Nagyvárad
Nagyvárad,1943,Nagyvárad város és Biharmegye
Id.Hiv., 173 old., 2. kiadás

1196. Papp Lajos
Turista Élet
Nagyvárad,1935,Bihari Tur.Klub, 209 old.
TL

1197. Papp Lajos-Kursinszky Kálmán-
Mátyás Vilmos
Bihari utikönyvek. I. Biharfüred
Nagyvárad,1936,Kálvin, 116 old.

1198. Papp Lajos-Lőrincz Sándor dr.
Biharország
Nagyvárad,1932,Bihari Tur.Klub,/Biharország
4.évf./

1199. Papp Lajos-Lőrincz Sándor dr.
Turista Élet
Nagyvárad,1934,Bihari Tur.Klub, 98 old.
TL

1200. Papp László
A síelés története a legrégibb kortól a XVI.sz.
végéig
Bp.,1930,Testnevelés kl. az 1929.évf-ból,
Stephanaeum,33 o.
MTSZ,OSZK

1201. Papp László
Az MTSZ könyvtárának címjegyzéke
Bp.,1936,MTSZ, 288 old.

1202. Papp László
Bibliogrőfia. A TA húsz évfolyama és összes
kiadványai
Bp.,1930,TA, 32 old.
MTSZ

x Papp László-Vörös Tihamér
Országos Magyar Turista Kiállítás Ismertetője
1931.V.16-V.21.

1203. Partsch Joseph
Die Gletscher der Vorzeit in den Karpaten und in
den Mittelgebirgen Deutschlands
Breslau,1882
GA,MKE/1896/94

1204. Partsch Joseph
Die Hohe Tatra zur Eiszeit
Leipzig,1923,Hirth u. Sohn, 252 old.
GA/55,MTSZ

1205. Paryski W.H.
Onomastica
Wroclaw-Kraków,1959,Zaklad Imienia
Ossolinskich-Wydawnictwo, Onom. V/2.,551-557 o.

1206. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1951,Kraj, 150 old., I.köt.

1207. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1951,Kraj, 135 old., II.köt.

1208. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1951,Kraj, 87 old., III.köt.

1209. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1951,Kraj, 209 old., IV.köt.

1210. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1954,Kraj, 122 old., V.köt.

1211. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1952,Kraj, 177 old., VI.köt.

1212. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1954,Kraj, 211 old., VII.köt.,NÁ

1213. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1956,Kraj, 208 old., VIII.köt.

1214. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Poznan,1961,Kraj, 230 old., IX.köt.,NÁ

1215. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1962,Sport i Turystyka, 185 o., X.köt.

1216. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1964,Sport i Turystyka, 166 o., XI.köt.

1217. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1965,Sport i Turystyka, 163 o., XII.köt.

1218. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 271 o., XIII.köt.

1219. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1971,Sport i Turystyka, 254 o., XIV.köt.

1220. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XV.köt.

1221. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 171 o., XVI.köt.

1222. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1973,Sport i Turystyka, 187 o., XVII.köt.

1223. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1974,Sport i Turystyka, 135 o., XVIII.köt.

1224. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1974,Sport i Turystyka, 148 o., XIX.köt.

1225. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XX.köt.

1226. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XXI.köt.

1227. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XXII.köt.

1228. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XXIII.köt.

1229. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,Sport i Turystyka, XXIV.köt.

1230. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 154 o.
2.kiadás,I.köt.

1231. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 141 old.,
2.kiad.,II.köt.

1232. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka, 89 old.,
2.kiad.,III.köt.

1233. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,211 old.,
2.kiad,IV.köt.

1234. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,123 old.,
2.kiad.,V.köt.

1235. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,179 old., 2.kiad.,
VI.köt.

1236. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,214 old.,
2.kiad.,VII.köt.

1237. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1967,Sport i Turystyka,207 old.,
2.kiad,VIII.köt.

1238. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 209 o., I.köt.
PA

1239. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 87 o., II.köt.
PA
1240.Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 141 o., III.köt.
PA

1241. Paryski W.H.
Tatry Wysokie
Warszawa,1992,Sklep Podróznika, 150 o., IV.köt.
PA

1242. Pataky Mária
Rákóczi földje
Bp.,1939,Officina, 28 old.,NÁ

1243. Pauer Károly
Az alpesi sport és veszedelmei
Bp.,1906,TF

x Paulcke Wilhelm-Zsigmondy Emil dr.
Die gefahren der Alpen

1244. Paulovits Sándor
Ragusa és környéke tájékoztatója
Bp.,1909,Rényi K., 72 old.
MTSZ

x Pawlowski Tadeusz-Radwanska-Kuleszyna Zofja dr./Paryska/
Skalne drogi w Tatrach Wysokich

1245. Pax F. dr.
Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen I-II.
Leipzig, I.-1898,II.-1908
MTN/2

1246. Pax F. dr.
Über die Vegetation der Hohen Tatra
MKE Sziléziai O., 17 old.
MTN/24

1247. Payer Hugo
Bibliotheca Carpathica
Igló,1880,MKE,Schmidt J., 378 o., 500 pld., 25 ív
MKET/56,NÁ,SK

1248. Payer Hugo-Döller Antal-Hradszky József-Weber Samu
Az MKE évkönyve
Késmárk,1875,MKE,Pannonia, 325+XLIII. o.,
2. évf., MTSZ,NÁ

1249. Páldi Géza
Mecsek Egyesület, Pécs 50. évkönyve
/1891-1941/
Pécs,1941,Mecsek Egy., 144 old.
ER/1941/96,MTSZ/1941/54,TL

1250. Páldi Géza
Mecsek Egyesület 51. évkönyve
Pécs,1942,Mecsek Egy., 64 old.
TL

1251. Pálfy János
Debreceni kalauz
Debrecen,1929,Tiszántúli Hírlap, 156 old.
MTSZ

1252. Páli Tivadar
Budai hegyvidék-portyavezető
Bp.,1954,Sport, 64 old.
TK

x Páli Tivadar-Mezei Iván
Pilis utikalauz

1253. Pápa Miklós dr.
Budai hegyek
Bp.,1956,Sport, 143 old.

1254. Pápa Miklós dr.
Budai hegyek
Bp.,1957,Sport, 171 old., 2. kiadás
NÁ,SEK

1255. Pápa Miklós dr.
Az MKE Kirándulásainak sorrendje
Bp.,1938,MKE, Légrádi Testv., 28 old.
NÁ,SEK

1256. Pápa Miklós dr.
Az MKE Kirándulásainak sorrendje, programjai
Bp.,1940,MKE, 47 old.
NÁ,SEK

x Pápa-Polgár-Temesrékasi-Holényi-Oppe
Túravezetők könyve

1257. Pápai Károly
Csepelsziget és lakói
Bp.,1890
TL/1891/13

1258. Pásztor József
A Mátra
Bp.,1929,Apostol ny., 300 old.

1259. Pásztor L.
A rutének települési viszonyai és építkezésük
kultúrgeográfiai szempontból
Ungvár,1913,S

1260. Pátkai B.-Babcsán G.-Ferenczi M.-Megyeri I.dr.-
Meggyes Á.-Merza I.-Neidenbach Á.-Sárközi A.-
Schmatz B.-Singer J.-Valcsák M.dr.

Hegymászás - Oktatókönyv
Bp.,1993,MHOE, 174 old.

x Pátkai Béla-Megyeri István dr.-Bocsák Béla-Neidenbach Ákos
Hegymászás alapfokon

1261. Pázmány Lajos
Vágvölgyi kalauz
Trencsén,1914,MKE Vágvölgyi O., 104 old.
NÁ,S

1262. Pechanz D. dr.
Touristen Ausflüge in der Kleinen Tatra
Kirándulások az Alacsony-Tátra-hegységben
Bp.,1889
MKE/1894/57,SK

1263. Pechány A. dr.
Turistakirándulások a Kis Fátrába
/A Rajeci havasok/
Bp.,1889
MKET/57,S

1264. Pechány A. dr.
Utmutató a Vágvölgyben
1888,MKE
MKE/1894/57,MKET/57

1265. Peitler Gyula dr.
Az ember és a hegy
Bp.,1938,MTSZ-MTE, 374 old.

1266. Peitler Gyula dr.
Erdély gyógyfürdői és üdülőhelyei
Bp.,1941,MABI, kézirat, TL

1267. Peitler Gyula dr.
Gerecse
Bp.,1937,MTE,"Élet" Irod. és Nyomda Rt., 32 o.

1268. Peitler Gyula dr.
Kárpátalja turistakalauza
Bp.,1939,MTE,Élet, 32 old., egybekötve
TL/1939.évf., NÁ

1269. Peitler Gyula dr.
Kárpátalja üdülőhelyei és turistaházai
Bp.,1939,MTE,Élet, 32 old., egybekötve
TL/1939.évf., NÁ

1270. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1930,MTE,Élet, 408 old., 42.évf.

1271. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1931,MTE,Élet, 356 old., 43.évf.

1272. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1932,MTE,Élet, 344 old., 44.évf.

1273. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1933,MTE,Élet, 336+LXXIV. old., 45.évf.

1274. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1934,MTE,Élet, 394 old., 46.évf.

1275. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1935,MTE,Élet, 372 old., 47.évf.

1276. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1936,MTE,Élet, 452 old., 48.évf.

1277. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1937,MTE,Élet, 454 old., 49.évf.

1278. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1938,MTE,Élet, 876+54 old., 50.évf.,a végén
/54 old./ a TL/1-50.évf./1888-1938/Név- és
tárgymutatója:Papp László

1279. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1939,MTE,Élet, 488+32+32 old., 51.évf.,a
végén Kárpátalja turistakalauza+Kárpátalja
üdülőhelyei és turistaházai /PGy-tól/

1280. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1940,MTE,Élet, 280 old., 52.évf.

1281. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1941,MTE,Élet, 281 old., 53.évf., NÁ

1282. Peitler Gyula dr.
Turisták Lapja
Bp.,1942,MTE,Élet, 239 old., 54.évf.

x Peitler Gyula dr.-Déry József
Turisták Lapja

1283. Pekár Dezső
Eötvös Lóránd báró
Bp.,1942,Kis Akad.Könyvt.kl.XLVIII.köt. 340 o.
TL

1284. Pelech E. János dr.
A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang
Igló,1878,Heksch,MKE,kl.V.évf.,Ráth Mór, 29 o.
BC/158,MKE/1878,NÁ

1285. Pelech E. János dr.
A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang
Dobsina,1930,Lévai H., 30 old., 3. kiadás

1286. Pelech E. János dr.
Das Stracenaer Thal und die Dobschaier Eishöhle
Igló,/Késmárk?/,1878,MKE,kl.V.évf., 35 old.
BC/158,MTSZ

1287. Pelech E. János dr.
Das Stracenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle
Bp.,1884,Franklin, 2.kiadás, 51 old.
MKET/57,MTSZ,NÁ,SEK

1288. Pelech E. János dr.
Das Stracenauer Thal und die Dobschauer
Eishöhle
Bp.,1884,Franklin, 51 old., 2. kiadás
MKET/57,MTSZ,NÁ,SEK

x Petrik Lajos-Téry Ödön dr.
Turisták Lapja

1289. Perco And. G. - Szabó István dr.
A Postumiai cseppkőbarlang
Bp.,én.,Panoráma Utikönyvek 22.sz., 82 old.
MTSZ

1290. Petermann E. Reichard
Führer durch Dalmatien
Wien,1899,Hölder Alfred, 602 old.

1291. Péchy-Horváth Rezső
A Bálványtól a Badacsonyig
Pécs,1936,Szerzői, 114 old.
TL

1292. Péchy-Horváth Rezső
Lillafüred és Görömbölytapolca
1940
MTSZ/1940/76

1293. Péter Gizella
A Visóvölgy és környéke
Bp.,1917
FK

1294. Péterváry Gábor
Sziklavilág
Bp.,1986,MHK,/1986/1/, 20 old.

1295. Pick József
A dorogi turistaság 50 éve /1938-1988/
Dorog,1988,Szerzői-Dorogi Szénb., 83 old.

1296. Pintér Sándor
A vén Mátra titka
Balassagyarmat,1898
MKK

1297. Pisztóry M.
Pozsony városa
Bp.,1891,S

1298. Pizzagalli Francesco
Itercirca Carpatios Montes, Turcarum imperium ac
per Italian
Viennae,1791,Trattner, 30 old.
OSZK

1299. Plath J. dr.
Kaschauer Chronik
Kassa,1860
BC/161,FK

1300. Plöckl Nándor csókakőy vitéz
Utmutató a Pilis-Börzsöny-hegység Turista
térképéhez
Bp.,1928,M.Kir.Áll.Térk., 32 old.

x Polgár-Temesrékasi-Holényi-Oppe-Pápa
Túravezetők könyve

1301. Polgárdy Géza
A Cserhát hegység kalauza
Bp.,1943,Élet, 80 old.
FK,NÁ

1302. Polgárdy Géza
Gerecse és Gete kalauza
Bp.,1940
OSZK

1303. Polgárdy Géza
Magyar Turista Irodalom
Bp.,1942,MTSZ, 34 old.
MTSZ/1942/170,NÁ

1304. Polgárdy Géza
Magyar Turista Lexikon
Bp.,1941,Szerzői, 231 old.
MTSZ/1942/12,NÁ

1305. Polgárdy Géza
Nyaraljunk itthon
Bp.,1937,MTE
OSZK

1306. Polgárdy Géza
Székesfehérvár és környéke kalauza
Bp.,1938,Szerzői, 52 old.

1307. Polgárdy Géza
Tatatóváros és környéke kalauza
Bp.,1939,Élet, 16 old.
MTSZ/1939/146,NÁ,SEK

1308. Polgárdy Géza
Turista Zsebkönyv 1941
Bp.,1940,Élet, 116 old.
TL

1309. Polgárdy Géza
Turista Zsebkönyv
Bp.,1942,Szerzői, 108 old.

1310. Polgárdy Géza
Velencei-tó és Velencei hegység
Bp.,1938, 56 old.
NÁ,SEK

1311. Polgárdy Géza
Vértes hegység kalauza
Bp.,1939,Szerzői, Élet, 102 old.
MTSZ/1939/145,NÁ

1312. Polgárdy Géza
Zsámbék és környéke kalauza
Bp.,1940,Élet, 20 old.
A,NÁ,SEK

1313. Polgárdy Géza
Zsámbéki medence
Bp.,1941

x Polgárdy Géza-Csízik Béla
Turista Értesítő

1314. Polifka K.
Pilishegység geografiája
Bp.,1916,FK

1315. Polonyi Károly
Rozsnyó klimatikus gyógyhely
MTTE/12/141

x Poprádi József-Takács István-Gábor Ignác
Vándordiák Évkönyv

x Popovici M.-Melcescu T.H-Galin D.-Ragulescu G.G.-Horváth G.
A menedékházak útmutatója

1316. Posewitz Tivadar dr.
A Magas Tátra. A Szepesség I.
Bp.,1909,Pátria, 208 old., NÁ

1317. Posewitz Tivadar dr.
A Magas Tátra és a Szepesi középhegység
A hegymászó részt Dénes Ferenc írta
Kassa,1904,Maurer Adolf, 366 old., 2.kiadás

1318. Posewitz Tivadar dr.
A Magas Tátra 1896-ban
Igló,1897,Tátra, 24 old., TL

1319. Posewitz Tivadar dr.
Az MKE története /1873-1898/
Igló,1898,Schmidt József, 170 old.
MTTE/14/30,NÁ

1320. Posewitz Tivadar dr.
A Szepesi középhegység. A Szepesség II.
Bp.,1909,Pátria, 176 old., II.köt., 3.kiadás
MTTE/14/173,NÁ

1321. Posewitz Tivadar dr.
A Szepesség. Utazási kézikönyv
I. A Magas Tátra
Bp.,1909,Pátria, 208 old.
MTTE/14/28,NÁ,TK/1909/110

1322. Posewitz Tivadar dr.
A Szepesség, Magas Tátra és a Szepesi
középhegység
Bp.,1898,Franklin, 332 old.

1323. Posewitz Tivadar dr.
A Tátra régi kutatói
Igló,1913,Szepesi Lapok, 40 old.

1324. Posewitz Tivadar dr.
Aus alten Zeiten in der Tatra
1913

1325. Posewitz Tivadar dr.
Az MKE tagok statistikája
Lőcse,1889,/Z.B.23./
MKET/19

1326. Posewitz Tivadar dr.
Ein höchst wichtiger Fund auf dem Tatragebirge
Késmárk,1899,Karpathen Post/20

1327. Posewitz Tivadar dr.
Reise des Simplicissimus in die Tatra in der Mitte
des 17. Jahrhundertes
Késmárk,1900,Sauter P., 20 old.
OSZK

1328. Posewitz Tivadar dr.
Reisehandbuch durch Zipsen, Hohe Tatra und
Zipser Mittelgebirge
Bp.,1898,Franklin, hegymászások:Dénes
Ferenctől, 336+XVI. old.
MTSZ,NÁ

1329. Posewitz Tivadar dr.
Régibb tátrairodalom 1899-1902
Késmárk-Lőcse,1900,Sauter Paul
OSZK,SK

1330. Posewitz Tivadar dr.
Szinevér Polana und Umgebung im Comitate
Máramaros
Bp.,1901,Franklin,kl.Jahresberichte der kgl. ung.
geologischen Anstalt für 1898, 24 old.
OSZK

1331. Pottere Gérard De
Hogyan szabályozzuk törvényhozási úton az
Aggteleki barlangot?
Bp.,1929,Természet 7-8,Bp.Szfőv.Háziny., 8 o.
MTSZ

1332. Pótsa J.
Háromszék vármegye. Emlékkönyv a milleniumra
Sepsiszentgyörgy,1899, 232-9. old.
BJSZR/1938/54

x Pöttschacker Rudolf-Hatvan Ferenc
A Dunántúli TE Emlékkönyve 1903-1928

1333. Prém Lóránd dr.
A Budai-hegyek rövid síkalauza
Bp.,1927
MHI

x Prém Lóránd dr.
Turistaság és Alpinizmus

1334. Primics György dr.
A Csetrás hegység geológiája
MTTE/9/47

1335. Primics György
A Keleti Kárpátok geológiai viszonyai
Bp.,1895
FK

1336. Primics György
A Radnai havasok geológiai viszonyai
Bp.,1885,S

1337. Primics György
Bolyongás a Fogarasi havasokban
Igló,1880
MHI

1338. Prinz Gyula dr.
A Magas Tiensan
Bp.,1939,M.Kir.Földt.Int.Évk., 352 old.
SZEK,TL

1339. Prinz Gyula dr.
Ázsia szivében
Bp.,1911,Utazások Könyvtára, 78 old.

1340. Prinz Gyula dr.
Erdély
Pécs,1942,Dunánt.Pécsi Egy.K., 106 old.
NÁ,TL

1341. Prinz Gyula dr.
Magyarország földrajza
Bp.,1926,Danubia, 200 old. I.köt.

1342. Pulszky Ferenc
Uti-vázlatok. Visszaemlékezések
Bp.,én.,Aigner Lajos, 240 old.
MTSZ

1343. Purtscheller Ludwig dr.
Erschliesser der Berge
én.,DÖAV/II:Bd.
Führer durch die alpine Literatur/1935/20-23

1344. Puskás Arno
Horolezeci v tatranskych stenach
Bratislava,1952,Tatran, 98 old.
PA

1345. Puskás Arno
Nové horolezecké vystupy /1945-53/
Bratislava,1953,Sport

1346. Puskás Arno
Piatelstvá na lane
Praha,1954,Statné telovychovné nakladatelstvo v Prahe, 142 o.
PA

1347. Puskás Arno
Vysoké Tatry I.
Bratislava,1957,Sport, 197 old.

1348. Puskás Arno
Vysoké Tatry II.
Bratislava,1959,Sport, 89 old.

1349. Puskás Arno
Vysoké Tatry III.
Bratislava,1960,Sport, 198 old.

1350. Puskás Arno
Vysoké Tatry IV.
Bratislava,1967,Sport, 226 old.

1351. Puskás Arno
Vysoké Tatry V.
Bratislava,1972,Sport, 305 old.

1352. Puskás Arno
Vysoké Tatry VI.
Bratislava,1979,Sport, 247 old.

1353. Puskás Arno
Vysoké Tatry VII.
Bratislava,1981,Sport, 290 old.

1354. Puskás Arno
Vysoké Tatry VIII.
Bratislava,1987,Sport, 164 old.

1355. Puskás Arno
Vysoké Tatry IX.
Bratislava,1988,Sport, 187 old.

1356. Puskás Arno
Vysoké Tatry X.
Bratislava,1989,Sport, 256 old.
NÁ : a magyar MT főgerincmászások vázlata a
174. oldaltól

1357. Puskás Arno-Andrási Július
Tatranské Vrcholy - Vysokohorsky sprievodca
Bratislava,1973,Sport, 198 old.
PA

1358. Puskás Arno-Korsala Josef
Fanské Vrchy - Svet Pättisicoviek
Bratislava,1981,Press Foto, 27 db szines és 6 db ff.
fotó
PA

x Puskás Arno-Adamec-Pacl Juraj
Die Hohe Tatra

1359. Puskás Ferenc
Borszék története
Bp.,1882,Athenaeum, 169 old.

1360. R. Vozáry Aladár
Munkács
Bp.,1943,Officina, 28 old.

1361. Radnóti Dezső
EMKE emlékkönyv
Kolozsvár,1890,Közművelődés ny., 96 old.
OSZK

1362. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1892,EKE, 433 old., 1.évf.
MTSZ

1363. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1897,EKE, 168 old., 6.évf.
MTSZ

1364. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1898,EKE, 108 old., 7.évf.
MTSZ,TK/1899/50

1365. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1899,EKE, 87 old., 8.évf.
MTSZ

1366. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1900,EKE, 110 old., 9.évf.
MTSZ

1367. Radnóti Dezső
Erdély
Kolozsvár,1903,EKE, 156 old., 12.évf.
MTSZ

1368. Radnóti Dezső
Erdélyi kalauz
Kolozsvár,1901,EKE, 448+XIX. old., 2.kiadás
MTSZ,MTTE/15/69,NÁ,TK/1904/3

1369. Radványi Antal
A Görgényi havasokból
Bp.,1909, FK

1370. Radwanska-Kuleszyna Zofia dr./Paryska/-
Pawlowski Tadeusz
Skalne drogi w Tatrach Wysokich
Warszawa,1938,Nowa Skiazka, 296 old.
NÁ,PA

1371. Rácz Zsolt
Hegymászó
Bp.,1991,MHK,/1991/2/, 121 old.

1372. Rácz Zsolt
Hegymászó
Bp.,1992,MHK,/1992/1/, 119 old.

1373. Rácz Zsolt
Hegymászó
Bp.,1993,MHK,/1992/2/, 91 old.

1374. Rácz Zsolt
Hegymászó
Bp.,1993,MHK,/1993/1, 76 old., NÁ

x Rádulescu G.G.-Melcescu T.H.-Galin D.-Popovici M.-Horváth G.
A menedékházak útmutatója

1375. Reclus Elisée
A föld
MTTE/9/54

1376. Reclus Elisée
A hegyek története
ford:Geöcze Sarolta
Bp.,1891,/Ttud.Könyvt.V., 44./,KMTT, 209 o.
MTSZ,MTTE/9/52,NÁ

1377. Rehmann A. dr.
Eine Moraenenlandschaft in der Hohen Tatra und
andere Gletscherspuren dieses Gebirges
Wien,1893,Mitteilungender k.k.geogr. Gesellschaft
MKE/1895/61

1378. Reich Milton Oszkár dr.
Erdély
Bp.,1910,Eggenberger, 181 old.

1379. Reich Milton Oszkár dr.
Erdély
Bp.,1942,Eggenberger, 232 old., 2.kiadás
TL

1380. Reichart A. dr.
Die Hohe Tatra und die Niedere Tatra nebst einem
Ausflug in das Tokajer Weinland
Dresden,1911,Köhlers Karpathenführer
S,Ta/1913/1/18

1381. Reichart Dezső dr.
Skiführer der Hohen Tatra
Késmárk,1932,KV,Sauter Paul, 88 old.
NÁ,PA

x Reichart D.dr.-Vigyázó J.dr.-Dénes F.
Komarnicki Gyula dr. /sziklarajz/
Magas Tátra1:50.000

x Reichart Dezső-Hefty Gyula Andor-Zuber Oszkár
Turistik und Alpinismus

1382. Reichart Géza
A turistaság kézikönyve
Bp.,1927,TA, 224 old.,NÁ

1383. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Prém L.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1928,TA, 299 old., 18.évf.,

1384. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Prém L.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1929,TA, 355 old., 19.évf.,

1385. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L./felelős szerkesztő-
társszerkesztő/
Bp.,1930,TA, 409 old., 20.évf.

1386. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Vörös T.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1931,TA, 336 old., 21.évf.

1387. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Vörös T.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1932,TA, 340 old., 22.évf.

1388. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1933,TA, 376 old., 23.évf.

1389. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ megb./
Bp.,1934,TA, 392 old., 24.évf.

1390. Reichart Géza
Turistaság és Alpinizmus
Vigyázó J.dr.-Horn K.L.-Dobiecki S.dr.
/felelős szerkesztő-társszerkesztő-MTSZ.megb./
Bp.,1935,TA, 319 old., 25.évf.,

x Reichart-Serényi-Hefty
A sísport

x Reimann C.-Ascherzon P.dr.-Engler A.-Kuhn M.
Eine Karpathenreise

1391. Reinoss Herbert /Hrsg./
Simplicissimus
Hannover,1970
Alpine Karikatouren/1988/

1392. Reychman Jan
Wegierski badz Dacki Simplicissimus
1967
ET/433,GA/84

1393. Récsey Ede
Erzsébet királyné hazai turista útjai
Bp.1905,MTTE
TK/1905/214

1394. Récsey Viktor
Győr és Pannonhalma nevezetességei
Bp.,1897
FK

1395. Rédey Dezső
Tabán
Bp.,1939,Szerzői, 32 old.

1396. Réthly Antal dr.
A hegyi obszervatóriumok és a Horthy-csúcs
Bp.,1943,Kis Akad.Kiad., 87 old.
TL

1397. Réthly Antal dr.
Az 1894-95 években Magyarországon észlelt földrengések
Bp.,1915,Egy.Földr.Obsz.

1398. Richter Eduard
Studien über die Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie
1877
ZAV

1399. Richter Wilhelm
Wanderungen in Ungarn...
Berlin,1844
BC/170,MKK

1400. Riegler G. dr.
Erdély nevesebb fürdői 1902-ben
Bp.,1903
BJSZR/1938/64

1401. Ritt Gyula
Aradi TE Évkönyve /1906/
Arad,1907,Aradi TE, 103 old.
TK/1907/149,TL/1907/123

1402. Ritt Gyula
Egyetemes Turistanapló - Turisták könyve
Évkönyv 1907-8. Turistanaptár 1909. évre
Arad,1909,Aradi TE
1403.Ritt Gyula
Jubiláris évkönyv az Aradi TE tíz éves fennállása
alkalmából 1899-1909
Arad,1910,Aradi TE.
TK/1910/34

1404. Rochel Antal
Naturhistorische Miszellen über den nord-
westlichen Karpathen, Ober-Ungarn -
Természettörténeti közlemények az Észak-nyugati
Kárpátokból
Pest,1821,Szerzői, Tud.Gyüjt.1822/I., 135 old.
BC/172,MKE/1900/73

x Rohbock Lajos-Hunfalvy János
Budapest és környéke

x Rohbock Lajos-Hunfalvy János
Ungarn und Siebenbürgen dargestellt in
malerischen Original-Ansichten

1405. Rohringer Ede dr.-Kibédy Albert
Erdély visszatért részei
Bp.,1940,Orsz.Magy.Id.Hiv., 32 old.
TL

1406. Romhányi Sándor
Kárpátalji völgyek
Bp.,1902,Mayer Sándor/Vác/, 84 old.
NÁ,SEK

1407. Romhányi Sándor
Kárpáti tájak
Bp.,1903,Pesti kny.Rt., 164 old.
MTSZ,NÁ,TK/1903/134

1408. Romhányi Sándor
Vezérfonal iskolai kirándulások rendezésében
Bp.,1912, 62 old.
SEK

1409. Rostai Pál
A Popokatepetl tűzhányó hegy Mexikóban
Pest,1861.junius 9.cikk
Vasárnapi Ujság,VIII.évf.23.sz.269.old.

1410. Roth Eugen
Simplicissimus
Ein rückblick auf die satirische Zeitschrift
Hannover,1954
Alpine Karikatouren/1988/

1411. Roth Samu dr.
Kirándulások a Magas-Tátrába
Lőcse,1877,/Z.B.28./
MKET

x Roth Samu dr.-Scherfel Aurél-Róth Márton-
Emericzy Géza dr.-Geyer G. Gyula-Kövi Imre-Majláth Béla

Az MKE évkönyve

x Roth Samu dr.-Sváby Frigyes-Demkó Kálmán
Szepesi emlékkönyv...

1412. Roth-Karoliny-Kordys
A Magas-Tátra/Tátra-Album/
szöveg: Szlávik Mátyás
Eperjes,1913,Divald Károly, 127 old.
NÁ,S,SEK

1413. Roubal Radek
Tatranské doliny
Bratislava,1958,Sport, 145 old., NÁ

1414. Roubal Radek
Tatranské doliny
Bratislava,1961,Sport, 181 old., NÁ

1414a. Roubal Radek
A Magas-Tátra - A Tátrai Nemzeti Park
Martin,1964,Osveta, 203 old.
Béres István

x Roubal-Adamec
High Tatras a tourist's guid

x Roubal-Adamec
Hohe Tatra

x Roubal-Adamec
Horolezectvo zblízka

x Roubal Radek-Adamec Vladimir
Magas-Tátra

x Roubal-Adamec
Vüszokie Tatrü putevoditel

1415. Roxer Vilmos
Öt nap a Tátrában 40 év előtt
Lőcse,1882,MKE,1893/A.K./Z.B.43.44./
MKET

1416. Royal Robbins
Sziklamászás
Bp.,1986,BAC, 154 old., NÁ

1417. Rómer Flóris dr.
A Bakony
Természetrajzi és régészeti vázlat
Győr,1860
Földváry Miksa:A Bakony-hegység és a Bakonyalja
természeti emlékei/1933/94

1418. Róna István
Ember a csúcson
Bp.,1965,Táncsics, 337 old.
NÁ,SEK

x Róna Magda-Mallász Gitta-Dalos Hanna-Magaziner Pálné
Síelni nem boszorkányság

x Rőnai András-Gergely Pál-Asztalos Miklós-Makkai Sándor
A mi Erdélyünk

1419. Róth Márton
Az MKE évkönyve
Igló,1878,MKE,Kny.Rt., 480 old., 5.évf.
MTSZ,NÁ

1420. Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-Weber S.
Az MKE évkönyve
Igló,1889,MKE,Schmidt J. 200 old., 16.évf.
MTSZ,NÁ

1421. Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.- Lővy M.-Weber S.
Az MKE évkönyve
Igló,1890,MKE,Schmidt J. 248 old., 17.évf.
MTSZ,NÁ

1422. Róth M.-Dénes F.-Fischer M.-Geyer Gy.-Kövi I.-
Lővy M.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1891,MKE,Schmidt J., 204 old. 18.évf.
MTSZ,NÁ

1423. Róth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Majláth B.-Róth S.dr.-Scherfel A.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Késmárk,1881,MKE,Schmidt J. 528 o., 8.évf.
MTSZ,NÁ

1424. Róth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Majláth B.-Róth S.dr.-Scherfel A.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Késmárk,1882,MKE,Schmidt J. 380 o., 9.évf.
MTSZ,NÁ

1425. Róth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy-Kövi I.-Majláth
B.-Róth S.dr.-Scherfel A.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1884,MKE,Schmidt J. 177+LXIV. o., 11.évf.
MTSZ,NÁ

1426. Róth M.-Emericzy G.dr.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-
Münnich S.-Róth S.dr.-Weber S.

Az MKE évkönyve
Igló,1886,MKE,Schmidt J. 258 old., 13.évf.
MTSZ,NÁ

1427. Róth Márton-Emericzy Géza dr.-Geyer G.Gyula-
Kövi Imre-Majláth Béla-Róth Samu dr.-Scherfel Aurél

Az MKE évkönyve
Késmárk,1879,MKE,Kny.Rt., 492 old., 6.évf.
MTSZ,NÁ

1428. Róth M.-Geyer G.Gy.-Kövi I.-Róth S.dr.-Weber S.
Az MKE évkönyve
Igló,1888,MKE,Schmidt J. 256 old., 15.évf.
MTSZ,NÁ

x Róth Márton-Majláth Béla-Kövi Imre
Az MKE évkönyve

1429. Róth Sámuel dr.
Tal- und Seebildung in der Hohen Tatra -
A völgy- és tóképződés a Magas Tátrában
Késmárk,1878,MKE évk.V/112.
BC/174,GA,MKE/1878/112

1430. Römer Gyula
Flora der Burzenländer Gebirge
Brassó,1901,SKV, MKE/1901.152.

1431. Römer Julius
Aus der Pflanzenwelt der Burzenländer Berge in Siebenbürgen
Wien,1898,SKV Sektion Kronstadt,Graeser Carl,
119 old.

x Römer C.J.-Sigerus E.-Weingärtner C.-Bell F.A.-
Kraus F.
Das Siebenbürgische Hochland

1432. Rupp F.
Budapest és környéke helyrajzi története
Pesten,1868, 213 oldal
TK/1895/82

1433. Rupp Jakab
Magyarország helyrajzi története
TK/1897/197

1434. Ruttkay S.
Salgóvár és Salgótarján
Losonc,1903, 30 old.
S

1435. S.R.S.
A Gerlachfalvi-csúcs nem sikerült megmászása
Késmárk,1885,/K.P.33./
MKET

1436. Saághy János
A Balaton írásban és képben
Keszthely,1903,Keszthelyi Hírlap
MTTE/14/100,TK/1903/133,TK/1908/109,TL

1437. Saághy János
Keszthely. Balaton és Hévíz fürdő
Keszthely,én.,Szerzői, 84 old.
MTSZ

1438. Sagorski Ernst-Schneider Gustav
Flora der Centralkarpathen. Hohe Tatra I-II.
Leipzig,1891,Kummer Eduard, 830 old.
MKE/1894/57,MKET/57,NÁ

1439. Salzer Michael
Reisebilder aus Siebenbürgen
Nagyszeben,1864,Steinhaus
BC/178

1439a. Sashegyi Sándor-Belitzky János
Pomáz

1439b. Sáska László
Afrikai levelek
Földgömb,8.évf.361-371.old.
MFI/1937/33

1440. Sauter Anton
Praktischer Wegweiser
MTTE/8/95

1441. Savicky
Die glazialen Zügen der Rodnaer Alpen und
Marmaroscher Karpaten
Wien,1911
FK

1442. Savoyai Lajos Amadé Abruzzói herceg
A Ruvenzori
Bp.,1922,Lampel R., 150 old.

1443. Sági János
A Balaton írásban és képben
Keszthely,1903, Keszthelyi Hírlap
TL

1444. Sági János
Keszthely. Balaton és Hévízfürdő
Keszthely, én.,Szerzői, 84 old.
MTSZ

1445. Sámi Lajos
Délafrikai utazások
Pest,1886
OSZK

1446. Sámi Lajos
Délafrikai utazások és felfedezések
Pest,1876
S

1447. Sándor I.
Balatoni útmutató
Bp.,1932,Balatoni Iroda, 107 old.
SEK

1448. Sándor József
Az EMKE megalapítása és negyedszázados
működése 1885-1910
Kolozsvár,1910
MKK

x Sárközi András
Hegymászás - Oktatókönyv

1449. Scarr Josephine
Nők hatezres csúcsokon
Bp.,1972,Táncsics, 260 old.

1450. Schafarzik Ferenc
A magyar korona országainak területén lévő
kőbányák ismertetése
Bp.,1904
FK

1451. Schafarzik Ferenc
Déchy Mór levelező tag emlékezete
Bp.,1922,MTA, 13 old.

1452. Schafarzik Ferenc
Kirándulás a Szepesi-szirtekhez és a Magas
Tátrába
Bp.,1902 ,FK

1453. Schafarzik Ferenc
Reisenotizen aus dem Kaukasus
Bp.,1888
FK

1454. Schafarzik-Bodola-Kriesch-Czakó
Kirándulók zsebkönyve
Bp.,1888,M.Kir.Ttud.Társ., 199 old.

x Scherer J.-Zákonyi Ferenc
Bakonybél és környékének kalauza

1455. Scherfel W.A.
A Koronahegyi fürdő
Igló,1885,/Sz.L.23.24./
MKET

1456. Scherfel W.A.
Tátraturista fél-évszázad előtt
Lőcse,1892,/Z.B.30./
MKET

x Scherfel Aurél-Róth Márton-Emericzy Géza dr.-
Geyer G. Gyula-Kövi Imre-Majláth Béla-Roth Samu dr.

Az MKE évkönyve

1457. Schermann Szilárd dr.
A Magas-Tátra geológiai, orográfiai és ethnográfiai
vázlata /földrajzi tanári szakdolgozat/
Bp.,én., csak kéziratban, SEK

1458. Schermann Szilárd dr.
A Tisza forrásvidékének kis kalauza
Bp.,1939, 28 old.
SEK

1459. Schermann Szilárd dr.
A Tisza forrásvidékének kis kalauza
Bp.,1940, 32 old., 2.kiadás
MTSZ/1940/85,SEK

1460. Schermann Szilárd dr.
Kassa és a Kassai hegyek kalauza
Bp.,1944,MKE, 352 old., NÁ

1461. Schermann Szilárd dr.
Kárpáti Lapok
Bp.,1925,MKE, 79 old.,1.évf.,
MTSZ,NÁ,OSZK

1462. Schermann Szilárd dr.
Kárpáti Lapok
Az MKE és a Felvidéki Egyesületek hivatalos
értesítője
Bp.,1928,MKE
MTSZ

1463. Schermann Szilárd dr.
Szögescipők nyomai a Kárpátok bércein
Bp.,1937,Szerzői, 360 old., NÁ

x Schermann Szilárd dr.
Turistaság és Alpinizmus

1464. Scherner Carl A. dr.
Tatraführer. Ein praktischer Wegweiser
Bilder und Fahrten im Süden der Hohen Tatra...
Breslau,1875,Gosohorsky A., /Fiedler & Hentschel
ny./ 85 old., 1.kiadás
BC/181,GA,MKET/57,PA

1465. Scherner Carl A. dr.
Tatraführer. II. Képek és utazások a déli Tátrából
Breslau,1876,Gosohorsky A., 2.kiadás
BC/181,GA,MKET/57

1466. Scherner Carl A. dr.
Tatraführer.Neuer praktischer Tatra-Führer
Breslau,1882,Gosohorsky A., 3. kiadás
BC/181,GA,TL/1889/130

1467. Scherner dr.
A természetből
Lőcse,1878,/Z.B.42./, MKET

1468. Schlapal E.
A Magas Tátra domború térképe 1:25.000
Wien,1901

x Schmatz Béla
Hegymászás - Oktatókönyv

1469. Schmidl A. Adolf dr.
Bihar-Gabirge an der Grenze von Ungarn und
Siebenbürgen
Wien,1863,Forster u. Barthelmus, 442+XV. o.
BC/182,FK,Mátyás Vilmos:Bihar-hegység
turistakalauz/1988/

1470. Schmidl A. Adolf dr.
Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn und
Siebenbürgen
Wien,1867,Forster u. Barthelmus, 2. kiadás
BC/182,FK

1471. Schmidt János dr.
Arad-hegyvidéki TE évkönyve /1900-1902/
Arad,1902,Arad-hegyvidéki TE
OSZK

1472. Schmidt János dr.
Aradi Turisták Lapja
Arad,1912,Aradi TE, 2.évf.

x Schneider Gustav-Sagorski Ernst
A Központi Kárpátok növényzete

x Schneider Gustáv-Sagorski Ernst
Flora der Centralkarpathen. Hohe Tatra I-II.

1473. Scholz F.
A Tátra alatt
Késmárk,1903,Sauter Paul, 59 old., SEK

1474. Schőnviszky László
Sascsalád
Bp.,1925,MTE Sasok T.

x Schönviszky László-Kun M.-Jellinek János
Országos sí kalauz

x Schuk J.-Fuss Michael
Botanische Rundreise durch Siebenbürgen

1475. Schuler Josef
Kronstadt
Brassó,1898,Zeidner Heinrich, 116+36 old.

1476. Schütze Christian /Hrsg./
Facsimile-Querschnitt durch den Simplicissimus
Bern-Stuttgart-Wien,1963
Alpine Karikatouren/1988/

1477. Schwab Erasmus dr.
Land und Leute in Ungarn, I. Die Tatra
Leipzig,1865,Wiegand O.
BC/187,MKE/1883/251

1478. Schwartner
Stat. des Königr. Ungarn
Pest,1798
Erdélynek térképe/1878/

1479. Schwartner Róbert
Führer unter der Hohen Tatra
Késmárk,1883,Szerzői, Sauter & Schmidt, 97 o.
MKET/57,NÁ,Wegweiser/Dénes,1888/39

1480. Schwicker J.H. dr.
Ungarische Hochlandsbilder
Wien-Teschen,1900,Prochaska Károly, 227 o.
NÁ,SEK

1481. Schwicker Richárd
Sí sport
Bp.,1929, 72 old., OSZK

x Schwimmer P.-Borostyáni Nándor
Kézi könyvtár utasok részére

1482. Scopoli Johann Anton
Christallographia Hungarica...
Prága,1776, 19 tábla
BC/188,BK

1483. Scott Robert F.
Angolok a Déli sarkvidéken
Bp.,1911,Lampel R., 299 old.

1484. Sebestyén László dr.
Marosvásárhely a székely főváros és Szovátafürdő
Marosvásárhely,1941,Erd.Fürdőszöv., /Erdélyrészi
Fürdőkönyvtár 2.sz.,/Hefty Gy.A. kiadása, 22 o.
NÁ,TL

1485. Sedlmeyer K.
Die Seen der Hohen Tatra
Prag,1930
FK

1486. Seidl János Ferenc
Soproni vezető
Sopron,1941, 64 old.

1487. Serényi Jenő dr.
A Sass Maor
Pécs,1913,Wessely és Horváth, 14 old.

1488. Serényi Jenő dr.
Wachter Jenő emléke a Magas Tátrában
Pécs,1910,Mecsek Egy.Évk.,1-12 old.,cikk
MTTE/13,NÁ,TK/1910/35

1489. Serényi Jenő dr.
A sísport gyakorlati kézikönyve
Bp.,1912,TA, 96 old.

1490. Serényi Jenő dr.
A sísport gyakorlati kézikönyve
Bp.,1918,TA, 96 old., 2.kiadás

1491. Serényi Jenő dr.
Die Neuen Turen in der Hohen Tatra im J. 1910.
Wien,1910,Österr.Alpenz.Nr.845.
Taternik/1913/1/20/845

x Serényi Jenő dr.
Turistaság és Alpinizmus

1492. Serényi-Hefty-Reichart
A sísport
Bp.,1930,TA, 128 old., 3.kiadás, NÁ

x Serényi Jenő dr.-Vigyázó János dr.-Komarnicki Gyula dr.
Turistaság és Alpinizmus

x Serényi-Wachter-Horn
In memoriam

1493. Sgardelli de Ceasar
A sí a hadseregben
Bp.,1904, OSZK

1494. Shackleton
Eszkimók, fókák, jéghegyek
Bp.,1940,Singer & Wolfner, 167 old.

1495. Siegmeth Károly
A Hegyaljáról a Vihorlát hegységbe
Igló,1886,Divald Károly

1496. Siegmeth Károly
A Magas Tátra és az abaúj-torna-gömöri barlangvidék
Bp.,én.,Borostyáni N.-Schwimmer P., 124 old.
MTSZ

1497. Siegmeth Károly
A Magas Tátra és az Abaújtorna-Gömöri barlangvidék
1891, SZEK

1498. Siegmeth Károly
Az Abaúj Torna gömöri barlangvidék
MTTE/10/66

1499. Siegmeth Károly
Az Aggteleki barlang
Kassa,1910,MKE KKO, 22 old.
MTSZ,NÁ

1500. Siegmeth Károly
Az Aggteleki cseppkőbarlang
Eperjes,1890, 32 old., S


A Kárpátmedence magyar vonatkozású hegymászó és turista irodalma