MTE Zsigmondy társaság

A Zsigmondyak

írta Bucsek Henrik


Egy tucatnyi fialtalember jött össze 1925 nyarától minden csütörtökön este egy kisvendéglő különszobájában. Nem a mulatozás vágya, nem az ital csábította őket oda. Turisták voltak, régi jóbarátok akiket azonban nem elégítettek ki a középhegységek lankái. A magashegyek, a Tátra és az Alpok falai és gerincei vonzották őket. A háború utáni munkanélküliségben és inflációban azonban csak álmodni és beszélni tudtak nagyratörő vágyaikról.

A huszas évek elején a világszerte feléledő alpinizmus vonzereje hazánkra is hatott. A harcoló nemzetek fiatal hegymászóinak színe-java elpusztult, az infláció a megmaradtaknak lehetetlenné tette a külföldi utazást. De a nagy hegymászó nemzetek a vérzivatar után magukhoz térve egymás után vonultak fel Európa legszebb játszóterére, az Alpokra.

Az a néhány lelkes fiatal magyar arról ábrándozott hogy folytatni fogja a nagy elődök által kijelölt utat, Ezek a példaképek Zsigmondy Emil, Eötvös Loránd, Déchy Mór, Jordán Károly, Grósz Alfréd, Willo Welzenbach, Georg Winkler, Eugen Guido Lammer, Horeschorovszky, Hans Dülfer és társaik voltak. Vasárnaponként a pestkörnyéki mászóiskolákon gyakoroltak szegényes felszerelésükkel, hétközben elméleti előadások és viták voltak. Kedvenc mászóhelyük a Pilisi Vaskapuszikla volt, ahol igen ritkán járt valaki, hiszen ez tilos terület volt.

Zsigmondy Adolf orvosdoktor és Szakmári Irma korának ismert költőnője voltak a szülei Zsigmondy Emilnek, aki öt nappal huszonnegyedik életévének be töltése előtt 1885. augusztus 6-án a Pic de La Meije megmászatlan déli falán hegymászóhalált halt. Zsigmondy a hegymászás esztétikájának és etikájának nemcsak első teoretikusa volt, ő az általa hirdetett elvek és eszmék szerint élte üstökösszerű életét. Kit választhattak volna mást eszményképnek azok a fiatalok, akiknek nem volt elég túláradó életerejük kiélése a hegyek nehézségeivel való küzdelemben, ők mást is kerestek ott. A hegyóriások romantikáját, a legmagasabbrendű a legnagyobbszerűbb élményt vágyták! És amikor a tucatnyi fiatal úgy érezte nem fog szégyent hozni arra a névre, melynek jegyében működni akar: a "Zsigmondy Társaság" 1926. márciusában megalakult.

A Társaság tizenkét tagból állott és céljául tűzte ki a vezető nélküli hegymászást és barlangkutatást. Alapszabályainak egyik pontja szerint új tag csak az összes régi tag titkos és egyhangú szavazása esetén vehető fel. A társaságból fennállása alatt egyetlen tag sem lépett ki. Már megalakulásuk évében az Alpokban jártak. A lienzi Dolomitokban, a Schober csoportban és a Gesäuseban végzett túráik között egy első megmászás is szerepelt. Fenn voltak még ez évben Ausztria legmagasabb csúcsán a Grossglockneron is. A következő évben a Lienzi Dolomitok, a Schober csoport és a Glockner csoport mellett a Silvretta csoport és télen a Tátra, volt a cél.

Így kezdődött. A folytatás? A Keleti Alpok úgyszólván minden csoportjában jártak. De a Júli Alpok, a Dolomitok és a Nyugati Alpok legszebb túráiból is sok szerepelt naplóikban. Kedvenc hegycsoportjuk a közeli Gesäuse volt . A vonulat É-i falainak minden érdekesebb útját megmászták. A Haindlkarturm É-i falának csúcs esésvonalában való első megmászása, az ÉNy-i kéményeknek kilencedik megmászása, új út a Festkogel É-i falán, a Planspitze ÉNy-i gerincének 14 megmászása, az Ödstein ÉNy-i élének és sok egyéb első magyar megmászásának véghezvitele ismertté tette Ausztriában a Zsigmondyakat. Pedig ezen kívül egyébütt is jártak. Hogy csak néhányat említsek: a Dachstein D-i falának, a Windlegergratnak, a Zsigmondyspitze ÉNy-i gerincének, a Ziller-tal, az Ötztal, a Glockner csoport a Lienzi Dolomitok, a Wilder Kaiser számos csúcsának és útjának is ők voltak az első magyar megmászói. A Dolomitokban a Val di Roda vonulat 34. átmászása a Cima di Canali Ny-i falának 16. megmászása, a Vajolettornyok keresztezése oda-vissza, a Marmolata D-i fala, a Civetta, ÉNy-i falának Solleder útja, a Drei Zinnen csoport akkor ismert valamennyi legnehezebb útja, valamint több tucatnyi csúcs és útvonal első magyar megmászása olyan nemzetközi tekintélyt biztosított, amilyen magyar hegymászóknak Eötvös óta nem volt. Bergellben a Piz Casnile K-i gerincének 6., a Badile É-i élének 72. megmászása és a Sciora vonulat 9. átmászásán kívül ugyancsak tucatnál több első magyar megmászást vittek véghez. A Nyugati Alpok több csoportjában is másztak és koszorút helyeztek Zsigmondy Emil, St. Christophe-en-Oisan-i sírjára.

A Tátrában nem játszottak nagy szerepet az akkori viszonyok között a Tátra nehezen volt megközelíthető. De két új útjuk azért itt is van.

A társaság tagjai több mint 700 csúcsot másztak meg. De nagy volt a szerepük koruk hegymászóirodalmában is, Bíró Pál, dr. Bodnár József, Kessler Hubert, Mallász Ottmár, Bucsek Henrik, Buzay Béla, Skolil Ottó, Skolil Vilmos és Zubor István túra leírásaival, cikkeivel, a Turisták Lapja, a Turistaság és Alpinizmus és egyéb lapok hasábjain gyakran találkozhatunk. A két Skolil fivér több irodalmi pályadíjat nyert. Turista egyesületeink meghívására vetített képes előadások sorozataiban számoltak be élményeikről. Saját rendezésű előadásaikra külföldi hegymászókat is meghívtak. Fényképezőik közül - Buzay Béla nemzetközi kiálításokon is nyert díjjakat, a többiek képei is sokszor díszítették a szaklapokat és saját kiállításaikat is. Az első magyart Alpin Kiállítást is a Zsigmondyak rendezték 1932-ben. Majd 1934-ben az akkor 14 tagú társaság hihetetlen lelkesedéssel újból kiállítást rendezett. A magyar viszonyok között páratlanul gazdag kiállítási anyagból meg kell említeni a tagok igen szép alpesi flóra és kőzetgyűjteményét, alpin grafikáit, festményeit és szobrait, a túranaplókat és hegymászófelszereléseket, valamint az oktató célú mászóiskolai fényképsorozatokat. Külön részt szenteltek Zsigmondy Emil életének, működésének és a róla szóló emlékeknek bemutatására.

Az MTE Zsigmondy társaságot a II. világháború után az MTE-vel együtt oszlatták fel. Tagjainak többsége ma már nem él. De a néhány megmaradottban töretlenül él a hegyek szeretete, él a régi lelkesedés és aki még bírja ma is járja a jégárok és sziklafalak úttalan utait és még ma is az a célja, hogy segítse azokat akik átvették tőle kötelét, jégcsákányát és a hegyek szeretetét.


A Zsigmondy társaság tagjai
 1. Antal Károly
 2. Bíró Pál
 3. Bodnár József Dr
 4. Bucsek Henrik
 5. Buzay Béla
 6. Hensch Aladár
 7. Kelemen József
 8. Kessler Hubert Dr
 9. Mallász Ottmár
 10. Metky Ödön
 11. Pánczél Árpád
 12. Peitler Gyula (Palócz) Dr
 13. Skolil Ottó
 14. Skolil Vilmos
 15. Zubor István
Forrás:
[Kisgyörgy Ádám, Bucsek Henrik: Töredék a magyar hegymászás történetéből, kiadta a MAFC elnöksége, Miskolc 1973., 14. o.]
[Encyclopedia of Mountaineering, Penguin Books, Ltd. 1977., 216., 360. és 370. o.]
[Tatrai Rupert, személyes közlés]