Turistaság története Magyarországon a II. világháborúig

VII. rész: A Magyar Turista Szövetség megalakulása

Magyar Turista Lexikon

szerkesztette Polgárdy Géza
Budapest 1941., 204-213. o.


A turista szövetség illetve a magyar turista alakulatok valazmilyen formában való egyesítése már a kilencvenes években felszínre került, szoros velejárójaként a sorra alakuló új turista egyesületeknek. Már az 1896. évi eredménytelenül végződött Országos Turista Kongresszus egyik leglényegesebb pontja is ez volt, mely azonban később háttérbe szorult. A szövetségi eszme megvalósításának legfőbb harcosa a Tutistaság és Alpinizmus körül csoportosult fiatatok voltak. A lap hasábjain megszólaltatták az egyesületek elnökeit s végül a mint általános nézet alakult ki a szövetség megalapításának a szükségessége. A legtekintélyesebb, az MKE 1913. november 16-i poprádi választmányi ülését kifejezetten a turista szövetség megalakulásával kapcsolatos végleges állásfoglalás végett hívták össze s a választmány a szövetség megalakulása mellett foglalt állást. Az MTE is a szövetség megalakítása mellett döntött s csak az alapszabálytervezetnél lángolt fel a harc: főleg az MTE részéről kifogásoltak több fejezetet, főleg azt, hogy sportegyesületek turista osztályai is tagjai lehessenek a szövetségnek. Ezt a pontot Holfeld Henrik, a BBTE turista szakosztályának nagytudású és tekintélyes elnöke védte meg teljes sikerrel. A Magyar Turista Szövetseg alakuló közgyűlése 1913. november 30-án volt s azon 11.662 magyar turista képviseletében a következő egyesületek jelentek meg:

EgyesületTaglétszám
Magyarországi Kárpát Egyesület3000
Magyar Turista Egyesület2730
Mecsek Egyesület1400
Aradi TE600
Dunántúli TE520
Magyar Tanítók Turista Egyesülete800
Természetbarátok Turista Egyesülete800
Alba Sí Club52
Anonymus TE60
Budapesti Egyetemi Turista Egyesület100
Budapesti Turista Egyesület200
Gyopár TE100
Magánalkalmazottak TE70
Nyugatmagyarországi TE150
Budapesti (Budai) Torna Egylet200
Selmecbányai FAC70
Munkás TE60
Fővárosi Sportkör180
Sportkedvelők Köre80
Hitelbank60
Riegler Sportklub30

Az alakuló közgyűlés az MTSz első tisztikarát a következőkben választotta meg: Alig történt azonban meg a régvárt egyesülés, mire a tulajdonképpeni munka megindulhatott volna, kitört a világháború.


Folytatás ...


Forrás:
[Magyar Turista Lexikon, szerkesztette Polgárdy Géza, Budapest 1941., 204-213. o.]