Hajts Béla

(1872., Igló -- 1926. szeptember 11., Igló)


Tanár, turista, az MKE Iglói Osztályának elnöke. 1893-ban lépett tanügyi pályára, s 1894-től az iglói fiúiskola tanítója volt.
A Magyarországi Kárpátegyesület Iglói Osztályának vezetését dr. Róth Márton halála után, 1918-ban vette át, s úgy e szervezet, mint a szepesi turista élet irányítása alatt élte fénykorát. Igló környéke, a Hernádszoros, a Menedékkő (Lapis Refugii) és a Glac szurdokvölgyek voltak legkedveltebb területei. Igló környékét illetően ő honosította meg a "Paradicsom" nevet, mint akkor még a "Felső-Magyarország Paradicsomá"-t (mai nevén "Slovenský raj") – eredeti földrajzi nevén Káposztafalvi-mészhegység. Feltárta a Kiszel szépségeit azáltal, hogy a Kápolnánál, a Meszlény- és Karoliny-vízeséseknél az Iglói Osztály tagjainak közreműködésével előbb fa-, később vaslétrákat és átjárókat készített (ezek a Kassa-Oderbergi – mai neve Bohumín – vasút iglói állomása műhelyében készültek). A Menedékkőn az osztály vezetése alatt felépített a róla elnevezett – és 1922. szeptember 23-án átadott – "Hajts Béla menedékház"-at, s ennek közelében a Posewitz-lugast. Vezetése mellett tárták fel a Porácsi, Kotterbachi, Barát-, Ördög-, Rózsa-, Medvelyuk-barlangokat, s látták el sodronnyal a "Hajts-tölcsér"-t. Írói álneve – igen találóan – "Propagátor" volt. Mert valóban propagátora volt az ügynek, amelynek egész életét szentelte; minél több hívet szerezni a turistaságnak, s mindenek fölött hőn szeretett "Paradicsom"-ának. Hírlapi cikkei, fényképei, kirándulásai mind-mind ennek a nemes ügynek a szolgálatában álltak, ezt "propagálták". Jártában-keltében értékes leletekre lelt – például a barlangok és keltakori teraszépítkezések prehisztorikus maradványaira –, melyeket összegyűjtött, s a Poprádi Múzeum régészeti osztályán helyezett el. S tette mindezt akkor is, amikor az államfordulat után elvesztette tanári állását (nem tette le a hűségesküt az új csehszlovák államra).
Az MKE Iglói Osztály jegyzője (1898-1917-), az MKE Évkönyve szerkesztőbizottsági tagja (1909-1913), az MKE központi választmányának tagja (-1914-), a vezető- és építőbizottság tagja (-1913-), az MTSz Feltáró és kirándulási bizottság tagja (1917-től). A Karpathenverein tiszteletbeli tagja, a központi választmány, a múzeumi és a szerkesztő bizottság tagja, a Kárpáti Múzeum régészeti osztályának elnöke volt.
Hajts Lajos öccse. Forrás:
[Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia, Kornétás Kiadó, Budapest 2005., 179. o. ]
[Neidenbach Ákos, személyes közlés]
[Kalmár László, személyes közlés]
[Dr. Posewitz Tivadar, A Szepesi-középhegység, III. kiadás, Patria nyomda, 1909., 67. o.]


Hajts Béla

Hajts Béla