Időtartamok, irányjelzés, magassági adatok, rövidítések, jelek


Időtartamok

A túraleírások időtartama a kezdőponttól számít és pihenők nélküli átlagidő. Ahol nem a leírás végén van megadva a teljes menetidő, hanem a szöveg közben több szakasz részidejét közöljük, úgy ezek együtt adják ki az összidőt.


Irányjelzés

A jobb és bal mindig menetirányban értendő. Patakoknál és vízereknél a vízfolyás irányában - ha erre utalás van.


Magassági adatok

A bécsi katonai térképészeti intézet által 1896-1897-ben kiadott 1:25000-es részletes térkép adatai, amelyet az Adriai-tenger szintjétől mértek. Az újabb szlovák és lengyel magasságmérések adatait 1957-től közlik. Ezeket a Balti-tenger szintjétől mérik és a kalauzban *-gal jelöljük. A ~ jellel ellátott magasságok magánmérések.


Rövidítések és jelek

Éészak
ÉKészakkelet
Kkelet
DKdélkelet
Ddél
DNydélnyugat
Nynyugat
ÉNyészaknyugat
é.északi
ék.északkeleti
k.keleti
dk.délkeleti
d.déli
dny.délnyugati
ny.nyugati
ény.északnyugati
"e"fúrt lyukban elhelyezett gyűrűsszeg
j.jobbra
b.balra
kb.körülbelül
kmkilométer
mméter
mh.menedékház
óóra
pperc
hahektár
fel
le
*szlovák vagy lengyel magassági adat
~hozzávetőleges magassági adat
tel.telefon