Szótárak és névtárak


Magyar-szlovák-lengyel-német hegymászó-szótar
A Magas-Tátra négy nyelvű földrajzinév-tára
A Bélai-Tatra négy nyelvű földrajzinév-tára
Hefty Gyula Andor: A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben
Maácz Endre: Földrajzi tájszótár